Oświetlenie wystaw - 3 kroki do optymalnego oświetlenia muzeów i ekspozycji

D+H patron


Poradnik inżyniera. Ochrona przeciwpożarowa przepustów instalacyjnych

artykuł promocyjny


Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne określa się mianem układu krwionośnego budynku. To trafna analogia, bo systemy urządzeń i przewodów pełnią szereg kluczowych funkcji. O instalacje HVAC, podobnie jak o prawidłowe krążenie, warto dbać. Szczególnie, że instalacje często przebiegają przez strefy oddzielenia pożarowego. Jak przed ogniem zabezpieczyć przepusty instalacyjne?

 

przepust instalacyjny - kanał o przekroju prostokątnym - Parocprzepust instalacyjny - kanał o przekroju okrągłym - Parocprzepust instalacyjny - przewód grzewczy - Paroc

 

Jak wynika z przepisów prawa, obiekty budowlane muszą być podzielone na strefy pożarowe. Instalacje techniczne, takie jak rury grzewcze, kanały wentylacyjne czy kable elektryczne, wielokrotnie przebiegają przez przegrody stanowiące oddzielenie poszczególnych stref pożarowych.

Przejścia te, nazywane przepustami instalacyjnymi, bezpośrednio ingerują w konstrukcję ścian i stropów – podkreśla Michał Nękanowicz, doradca techniczny ds. współpracy z biurami projektowymi w firmie Paroc. – Elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny więc odpowiadać ogólnym wymaganiom dotyczącym klasy odporności ogniowej, zdefiniowanym w warunkach technicznych – dodaje.

Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego prezentuje tabela:

Klasa odporności pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego

Ściany i stropy z wyjątkiem
stropów w ZL

Stropy w ZL

A

REI 240

REI 120

B i C

REI 120

REI 60

D i E

REI 60

REI 30

 

 

Wymagania dla przepustów

 

Szczegółowe wymagania dla przepustów instalacyjnych określa § 234 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych:

  • Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

  • Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

  • Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

  • Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

 


Zapisy te oznaczają, że przepusty instalacyjne wykonywane w przegrodzie powinny charakteryzować się klasą odporności ogniowej nie niższą, niż klasa odporności ogniowej konkretnej przegrody – wyjaśnia Michał Nękanowicz.

 

 

Jak zabezpieczyć przepust instalacyjny?

 

Sposób zabezpieczenia przepustu zależy od rodzaju instalacji przebiegającej przez poszczególne strefy oddzielenia pożarowego. Przewody niepalne, wykonane ze stali, miedzi czy aluminium, w warunkach pożaru szybko się nagrzewają i przewodzą ciepło. Może to prowadzić do zapalenia się innych materiałów, rozszczelnienia przepustu oraz do przeniknięcia ognia i dymu do kolejnej strefy.

Zabezpieczenia przewodów niepalnych bazują głównie na systemach farb i mas ogniochronnych. Przewód maluje się farbą z obu stron przegrody na długości, jaka widnieje w stosownej aprobacie technicznej. Przewody palne (na przykład rury z tworzywa sztucznego) najczęściej chroni się materiałami z wkładem pęczniejącym. W warunkach pożaru wkład wielokrotnie zwiększa swoją objętość, zabezpieczając przestrzeń powstałą wskutek wypalenia się przewodu.

 

montaż otuliny - Parocmontaż otuliny - Paroc

 

Przestrzeń pomiędzy rurą, a konstrukcją oddzielenia ppoż. można wypełnić wełną kamienną o gęstości minimum 150 kg/m3. – Do wypełnień przepustów w ścianach i stropach dla instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych szczególnie polecamy płyty PAROC Pyrotech Slab 160 w połączeniu z otuliną PAROC HVAC Section AluCoat T, która stanowi uzupełnienie systemów przejść rur niepalnych – podkreśla Michał Nękanowicz. – Zaletą rozwiązania jest lekka i łatwa do wykonania konstrukcja oraz możliwość dodatkowej instalacji kabli i rur w późniejszym czasie – podsumowuje ekspert Paroc.
 

Kontakt w sprawie produktów:

Paroc Polska Sp. z o.o.
tel. +48 61 468 21 90
www: www.paroc.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
 Nowa seria sygnalizatorów pożarowych - P8

Nowa seria sygnalizatorów pożarowych - P8

W ofercie firmy pojawiły się trzy nowe sygnalizatory pożarowe, które zastępują... ¬ więcej...
 
Maksymalna ochrona przeciwpożarowa Nipro

Maksymalna ochrona przeciwpożarowa Nipro

Początki historii bezpieczeństwa pożarowego sięgają 64r. n.e.  Świadomość... ¬ więcej...
 
Jak zabezpieczyć centrum baz danych przed pożarem

Jak zabezpieczyć centrum baz danych przed pożarem

Pożar centrum baz danych to poważne zagrożenie dla firmy, które może narazić... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook