vodaland


Program Moja Woda - dopłaty do zbierania deszczówki

artykuł promocyjny


Zjawisko suszy coraz mocniej dotyka nasz kraj. Gromadzenie rezerw wody jest koniecznością nie tylko w przypadku gospodarstw rolnych, ale także w przydomowych ogródkach. Oprócz realnych oszczędności na zużyciu wody wodociągowej przykładamy się także do poszanowania cennych zasobów wody pitnej. Od 1 lipca 2020 roku można ubiegać się na dofinansowanie na systemy do zbierania wody deszczowej. Na czym polega program, kto może skorzystać oraz jakie urządzenia brane są pod uwagę?

Moja Woda 2023 - Czytaj o aktualnym naborze wniosków tutaj

Rządowy program Moja Woda realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zaplanowano go na lata 2020-2024, a pierwsze wnioski można składać od 1 lipca 2020. Jego celem jest ochrona zasobów wody poprzez ich retencję. Dzięki temu możliwe jest zatrzymanie tego cennego surowca na posesji i wykorzystanie w dowolnym momencie. Zmniejsza się również ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji, rowów odwadniających oraz na sąsiednie tereny. Gromadzić można wodę opadową oraz pochodzącą z roztopów.

 

zbiornik na deszczówkę marki metria w programie moja woda
fot.: Metria - zbiornik na wodę deszczową

 

Konieczność wprowadzenia form retencji w gospodarstwach domowych wynika ze zmian klimatu, w których najbardziej uwidacznia się okres suszy dotykający nasz kraj. Ilość opadów nie maleje, jednak ich częstotliwość i charakter ma znacznie bardziej dynamiczny przebieg. Przez to warunki hydrologiczne w wielu miejscach wskazują na ubytki wody podziemnej i przyczyniają się do wysuszenia terenu. Obserwowany wzrost temperatur to także większa intensywność parowania. Nie jest już tajemnicą, że w najbliższych latach musimy podjąć działania na rzecz ochrony zasobów wodnych naszego kraju, a zacząć — jak zawsze — można od własnego podwórka. Deszczówka to woda, której nie można wykorzystać na cele spożywcze, ale wszelkie inne sanitarne już tak. Oprócz podlewania ogródka może być stosowana również w domowych instalacjach (deszczówka to woda miękka), czy do mycia samochodu. W takim przypadku możemy liczyć na ograniczenie zużycia wody z wodociągu nawet o połowę. Środki pozyskane z programu z pewnością ułatwią nam decyzję w realizacji kolejne inwestycji dążącej do poszanowania środowiska przyrodniczego oraz generowania oszczędności w naszym domowym portfelu.
 

ZOBACZ KONIECZNIE >> Gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej w domu i w ogrodzie - konieczność czy zachcianka?

 

Moja Woda  - o programie

 

  • O dotację mogą starać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Dofinansowanie nie obejmuje osób, które zatrzymaną wodę deszczową chcą wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej ani rolniczej.
  • W ramach otrzymanych środków musimy zrealizować instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej - pieniądze można spożytkować na zakup, montaż, budowę lub uruchomienie instalacji.
  • dotacji podlegają urządzenia takie jak: przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika (nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego), systemów rozsączających, zbiorników retencyjnych oraz instalacje do nawadniania.
  • Na realizację programu Moja Woda przewidziany jest budżet do 100 mln zł, co pozwoli sfinansować nawet 20 tysięcy przydomowych instalacji.
  • Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów poniesionych przez inwestora po 1 czerwca 2020, ale nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.
  • Wnioski należy składać w odpowiednim dla miejsca inwestycji Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
  • Warunkiem otrzymania bezzwrotnego dofinansowania jest sprawne działanie instalacji przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia.

 

Sposoby gromadzenia wody deszczowej - urządzenia i instalacje objęte programem

 

Gromadzenie wody deszczowej i roztopowej można zaplanować na kilka sposobów. Najprostsza metoda to zbiornik na deszczówkę ustawiony obok rynny spustowej. Wykorzystujemy wówczas zbiornik naziemny, który równie dobrze może być częścią ozdobną naszego ogrodu.

fot.: Werit

Nieco bardziej skomplikowane w montażu, ale też o większej pojemnością są zbiorniki podziemne. W ich przypadku musimy wykonać wykop i posiadać określoną przestrzeń na działce. Jeszcze bardziej rozbudowane inwestycje to niecki filtracyjne, studnie chłonne czy samoczynnie nawadniające grunt skrzynki rozsączające. Wybór podyktowany jest naszym zapotrzebowaniem na wodę oraz warunkami na działce.

fot.: Eko-Bio

System skrzynek STORMBOX do zagospodarowania wody deszczowej

fot.: Pipelife Poland

Równie ważne co gromadzenie wody deszczowej, jest późniejsze jej wykorzystanie. Do tego celu również możemy wyposażyć się w odpowiednie urządzenia.

fot.: Wilo-RainSystem AF 150 - automatyczne urządzenie do wykorzystania wody deszczowej ze zbiornikiem wstępnym oraz dwiema samozasysającymi pompami

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: EKO-BIO, Pipelife, Werit, Wilo, Metria


Zobacz także
Zbiornik na deszczówkę - czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Zbiornik na deszczówkę - czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Rosnące ceny wody wodociągowej, okresy suszy oraz świadomość ekologiczna to czynniki,... ¬ więcej...
 
Odwodnienia liniowe VODALAND

Odwodnienia liniowe VODALAND

Odwodnienia liniowe to rozwiązanie technologiczne zapewniające właściwy drenaż wody,... ¬ więcej...
 
Pipelife SMART. Rozwiązania dla infrastruktury

Pipelife SMART. Rozwiązania dla infrastruktury

Inteligentne oprogramowanie, zdalne sterowanie danymi, przyjazny interfejs - to pakiet... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook