legrand


Systemy oddymiania

aktualizacja: 17-05-2018, 08:21 – artykuł promocyjny


Podczas pożaru to ogień i bardzo wysoka temperatura są powodem zniszczeń materialnych. Natomiast przyczyną większości ofiar w ludziach jest wydobywający się dym. System oddymiający, skutecznie ogranicza szkodliwe i niebezpieczne oddziaływanie dymu i powstających gazów toksycznych. Znajduje więc coraz szersze zastosowanie w obiektach budowlanych.

 

Poszczególne elementy systemu oddymiania:

 

Centrala oddymiania

 • kontrola oraz sterowanie całego systemu
 • regulacja czasu przewietrzania
 • alarm w przypadku zakłóceń
 • zintegrowany service timer do kontroli przeglądów konserwacyjnych i systemowych.

 

 

Centrum Klima - klapa prostokątna wentylacji pożarowej    
                            fot. Lindab - klapa prostokątna wentylacji pożarowej                                                       


Zobacz także:

Wentylatory oddymiające

 

Przyciski oddymiania

 • ręczne wyzwolenie alarmu
 • poprzez diody sygnalizujące stan pracy urządzeń systemu, w sposób wizualny kontrolują poprawność działania systemu


Klapy i okna oddymiające

 • wyposażone w siłowniki otwierają się i zamykają pełniąc funkcję oddymiania.

 

klapa oddymiająca VD370 Frapol

fot.: klapa oddymiająca VD370 Frapol przeznaczona do stosowania w instalacjach wentylacji pożarowej oraz w instalacjach wentylacji mieszanej (spełniających jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i wentylacji pożarowej) przy przejściu przez oddzielenia przeciwpożarowe o określonej odporności ogniowej

 

Okna napowietrzające

 • automatycznie lub ręcznie otwierane okna dolotowe umiejscowione w dolnej części fasady budynku lub drzwi otwierane na zewnątrz, dostarczają niezbędnego powietrza.

 

Okienny system oddymiania Euro SHEV

fot.: D+H Polska - Okienny system oddymiania Euro SHEV

Czujki dymowe

 • w przypadku wystąpienia pożaru automatycznie wyzwalają system oddymiania.

              

Urządzenia alarmowe (dzwonki, syreny, lampy błyskowe)

 • w sposób akustyczny i optyczny powiadamiają o powstałym zagrożeniu pożarowym.


Czujki pogodowe

 • umożliwiają kontrolowaną wentylację pomieszczeń w wyniku stałego monitorowania pogody
 • są elementami uzupełniającymi dla systemów oddymiania i przewietrzania.


Przyciski przewietrzania

 • służą do ręcznego uruchamiania naturalnej wentylacji
 • otwieranie i zamykanie grupy przewietrzania w powiązaniu z centralą oddymiania RZN.

 

 

Konserwacja systemu oddymiania

 

Informacje o przeglądach technicznych instalacji oddymiającej możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku; „przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne (…), powinny być przeprowadzone w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”. W związku z tym zarządca budynku powinien dokonać cyklicznego (przynajmniej raz na rok) przeglądu całego systemu. Taki przegląd musi być przeprowadzony przez osobę, która posiada odpowiedni kwalifikacje.


 

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Lindab, Frapol, FWT, D+H Polska


Zobacz także
Poradnik inżyniera. Ochrona przeciwpożarowa przepustów instalacyjnych

Poradnik inżyniera. Ochrona przeciwpożarowa przepustów instalacyjnych

Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne określa się mianem układu krwionośnego... ¬ więcej...

 
Jak działa łańcuch łukowy

Jak działa łańcuch łukowy

Automatyka okienna, zarówno ta stosowana w systemach naturalnej wentylacji,... ¬ więcej...

 
Co daje stosowanie central panelowych

Co daje stosowanie central panelowych

System oddymiania musi być każdorazowo dostosowany do specyfiki danego obiektu i... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet

NEWSLETTER

Dodaj swój adres e-mail do naszego biuletynu aby otrzymać najświeższe wiadomości z branży!

         dodaj