www.centrumklima.pl


Wentylacja pożarowa - wymagania, budowa

aktualizacja: 23-12-2020, 12:21 – artykuł promocyjny


System wentylacji pożarowej wchodzi w skład instalacji bezpieczeństwa pożarowego budynków użytkowych. Jej zadaniem jest zapewnienie możliwości ewakuacji w wypadku pożaru. W tym celu projektuje się system oddymiania budynku w sposób dążący do wydzielenia w pomieszczeniach objętych pożarem stref wolnych od zadymienia i gorących produktów spalania, co w przypadku pożaru sprowadza się do obniżenie temperatury w pomieszczeniach i doprowadzenie powietrza z zewnątrz. W skład wentylacji pożarowej wchodzą zatem głównie przewody oddymiające, wentylatory oddymiające i odcinające klapy przeciwpożarowe.

fot.: Lindab - skuteczna kontrola zadymienia ma zapewnić użytkownikom budynku bezpieczną drogę ewakuacyjną

Wentylacja pożarowa stosowana jest w budynkach mieszkalnych, przemysłowych jak i budynkach użyteczności publicznej. Jako zespół urządzeń zabezpieczających możliwość ewakuacji w momencie pojawiania się trawiącego ognia podlega ściśle określonym normom, a jednym z charakterystycznych parametrów urządzeń wentylacji pożarowej jest odporność ogniowa na czas ekspozycji, zazwyczaj wynosi ona od 1 do 2 godzin (60-120 min).


Ochrona przeciwpożarowa w budynku dzieli się na ochronę pasywną i aktywną:

 • aktywna ochrona przeciwpożarowa - działa, gdy wybuchnie pożar; są to środki wykrywania i alarmowania, zraszacze automatyczne, drzwi i okiennice z topliwymi blokadami, oświetlenie awaryjne i systemy oddymiające.

fot.: W2 - akustyczno-optyczny sygnalizator przeciwpożarowy SAOZ-Pk2

 • pasywna ochrona przeciwpożarowa - to elementy zazwyczaj wbudowane w strukturę budynku tak, aby mógł on wytrzymać pożar przez określony czas (wybór materiałów budowlanych). Jej zadanie to ochrona budynku i życia osób przebywających w nim poprzez zmniejszenie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia wewnątrz i na zewnątrz, zachowaniesamym stabilności budynku oraz jego bezpieczeństwa i zapewnienie drogi ewakuacji.

 

Budynek z prawdziwie skuteczną ochroną przeciwpożarową potrzebuje więcej niż jednego systemu ochrony przeciwpożarowej. Ryzyko pożaru oraz skutki rozprzestrzeniania ognia mogą być znacznie zmniejszone jeśli budynki i ich wyposażenie będą tworzyć ochronę przeciwpożarową związaną z wyborem odpowiedniej jakości materiałów budowlanych, jak na przykład wełna mineralna, która idealnie sprawdza się do zastosowań przeciwpożarowych.

 


System ochrony przeciwpożarowej musi być tak zaprojektowany by uwzględniał indywidualne rozmieszczenie pomieszczeń danego budynku. Poszczególne elementy muszą ze sobą współpracować oraz być dopasowane do założeń scenariusza pożarowego. Realizację wentylacji pożarowej opiera się na trzech ważnych etapach - wentylacji oddymiającej, systemie kontroli dymu i ciepła oraz oczyszczania z dymu.

 

Centrala TSZ-200

fot.: D+H Polska - Centrala TSZ-200 do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach rozprzestrzeniania się dymu i ciepła oraz wenylacji pożarowej


 

Przewody oddymiające

 

Przewody oddymiające powinny być wykonane z odpowiednio sklasyfikowanych materiałów i elementów, o niskiej przewodności cieplnej. Rozprowadzenie ma minimalizować oddziaływanie promieniowania cieplnego na pomieszczenie, np. poprzez izolowanie lub ekranowanie kanałów. Przewody oddymiające zapobiegają zadymieniu w czasie pożaru odprowadzając ciepło i dym poza budynek, dzięki czemu intensywność i szybkość rozprzestrzenia się ognia do kolejnych pomieszczeń jest spowolniona.
 

fot.: Frapol

Stalowe przewody oddymiające typu PD
 • obsługuje jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single o wymiarach standardowych oraz powiększonych
 • mogą służyć do budowy instalacji wentylacji oddymiającej lub instalacji wentylacji mieszanej, spełniającej jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej
 • mogą być stosowane w instalacjach nawiewnych jak i wyciągowych
 
 

fot.: Lindab

System kanałów i kształtek wentylacji pożarowej Lindab

 • Klasyfikacja: E600 120 S (ho, ve) 1500Pa single
 • W ramach systemu dostępne są kratki wentylacyjne, kompensatory, kształtki, a także okrągłe i prostokątne kanały wentylacyjne

 

 

   


 

Wentylatory oddymiające

 

Służą do oczyszczania pomieszczeń z dymu i zanieczyszczeń gazowych w trakcie pożaru. Różnią się między sobą budową, dzięki czemu łatwo je dopasować do potrzeb użytkownika. Przeznaczone są one do pracy w trudnych warunkach, gdzie panuje wysoka temperatura i zanieczyszczonie powietrza produktami spalania, przez co muszą spełniać rygorystyczne wymagania w kwestii przepisów i standardów dopuszczeń do użytku.

 

Wentylatory oddymiające Venture Industries

fot.: Venture Industries

wentylatory dachowe CTH mogą być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w trakcie pożaru (odporność na temperaturę 400°C/2h) oraz do pracy ciągłej w systemach wentylacyjnych o temperaturze do +120°C.
 

Wentylatory strumieniowe przeznaczone są do wentylacji dużych przestrzeni takich jak parkingi samochodowe, tunele. Do pracy w trybie zagrożenia pożarem przeznaczone są modele TJHT. Są one certyfikowane na 200°C/2h, 300°C/2h i 400°C/2h.


Wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim spełniają swoją rolę w wentylacji kuchni przemysłowych, parkingów i budynków użyteczności publicznej. Seria ILHT o odporności na temperaturę 400°C/2h przeznaczona jest do wyciągania gorącego dymu powstałego w trakcie pożaru.

 

 

fot.: Ventia

Wentylatory oddymiające Ventia

Wentylator oddymiający HCFX

 • osiowy wentylator do montażu na ścianie lub w kanale
 • cechy: ochrona IP55, izolacja klasy H, odporność temperaturowa 400ºC/2H. Standardowe napięcia zasilania 230/400 V, 50 Hz dla silników trójfazowych do 5,5 KM i 400/690 V, 50 Hz dla silników o większych mocach.


Wentylator oddymiający BOX BSTB

 • wentylator promieniowy do montażu w kanale, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 • cechy: stopień ochrony IP55, izolacja klasy F. Standardowe napięcia zasilania: 230/400V, 50 Hz dla silników trójfazowych do 4 kW i 400/690V, 50 Hz dla silników o większych mocach
   

Wentylatory oddymiające z wirnikiem osiowym SOKÓŁ (SEF):

 • Przeznaczone do odprowadzenia dymu, spalin i ciepła z budynku w tracie pożaru.
 • ułatwiają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej
 • wpływają na poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia

wentylator oddymiający SOKÓŁ

fot.: Centrowent


Zobacz więcej >> Wentylatory oddymiające - przegląd oferty rynkowej

 

Odcinające klapy przeciwpożarowe

 

Klapy przeciwpożarowe (odcinające) montuje się jako przegrody odcinające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku w celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i zadymienia. Normalnie klapa jest otwarta, a uruchomienie napędu zamykającego następuje w momencie wystąpienia pożaru.
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).”

 

fot.: Alnor

Klapy przeciwpożarowe Mandik

 • spełniają normy: EN 15650, EN 1366-2, EN 13501-3+A1
 • odporność ogniowa EIS 120, 90 i 60 oraz klasy szczelności "C"
 • dostępne sa w dwóch wersjach: o przekroju okrągłym od 100 do 1000 mm oraz prostokątnym o wymiarach od 160x160 do 1600x1000 mm

 

 

 

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12-M

 • mogą być stosowane w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych, zapewniając odporność ogniową w klasie EI 120
 • produkowane są w wielkościach nominalnych  DN100, DN125, DN160, DN200, DN250, DN315
 • posiadają uszczelkę z gumy EPDM na kołnierzach dzięki którym element uzyskuje klasę szczelności D wg normy PN-EN 12237.

 

   

fot.: Klimaoprema

Klapy przeciwpożarowe - okrągłe FDC40

 • instalowane w przegrodach między strefami pożarowymi
 • obudowa wykonana z blachy stalowej, przegroda ze specjalnego materiału izolacyjnego, oś przegrody i mechanizm zwalniający wykonany ze stali nierdzewnej, łożyska mosiężne, uszczelki wykonane z poliuretanu i elastomeru
 • klasyfikacja ogniowa (wg EN13501-3) - odporność ogniowa klapy przeciwpożarowej zależy od klasyfikacji ścian lub sufitów

 

Na podstawie alarmu czujek dymowych, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających dochodzi do uruchomienia systemu oddymiania budynku, który w normalnych warunkach pozostaje w pozycji oczekiwania. Wybuch pożaru równoznaczny jest z otwarciem klap dymowych, przez które zadymienie odprowadzone jest na zewnątrz. Elementem napowietrzającym są odpowiednio zaprojektowane otwory w dolnych partiach pomieszczeń. Cały system współpracuje ze sobą zgodnie z automatyczną centralą zarządzającą.

 

Instalację przeciwpożarową związaną z oddymianiem można dodatkowo rozbudować o system gaśniczy, który musi być połączony z układem hydraulicznym w budynku. Do tego należy pamiętać o zachowaniu względów bezpieczeństwa dotyczących jakości wody w takiej instalacji - używane tylko w czasie zdarzeń losowych. W instalacjach gaśniczych znajduje się zasadniczo woda stojąca, która sprzyja rozwojowi bakterii i innych drobnoustrojów, dlatego niezbędne jest rozdzielenie instalacji do wody użytkowej (instalacje gaśnicze) od publicznych sieci wody pitnej, np. przy zastosowaniu armatury zabezpieczającej swobodny wyciek. W tym celu stosuje się różnego rodzaju pompy.

fot.: Pompy Wilo o najwyższej sprawności, przeznaczone do zasilania systemów przeciwpożarowych oferują rozwiązania specyficzne dla branży i gwarantują zachowanie regionalnych przepisówOpracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Centrowent, Lindab, Frapol, Klimaoprema, Ventia, W2, Venture Industries, Alnor, D+H Polska, Wilo


Zobacz także
Narzędzie doboru napędów do okien z nowymi funkcjami

Narzędzie doboru napędów do okien z nowymi funkcjami

W internetowym kalkulatorze Napedyokienne.pl znajdziemy teraz nowe funkcje. Jest to... ¬ więcej...

 
System rozdzielaczowy HAVACO Flexo System, już dostępny prosto z magazynu również w średnicy 90 mm!

System rozdzielaczowy HAVACO Flexo System, już dostępny prosto z magazynu również w średnicy 90 mm!

System rozdzielaczowy HAVACO Flexo System to kompletne rozwiązanie dystrybucji powietrza,... ¬ więcej...

 
Analizatory Mastercool Spartan

Analizatory Mastercool Spartan

Nowoczesne, inteligentne analizatory Mastercool serii SPARTAN, wyposażone zostały... ¬ więcej...

 
Partnerzy
logo Venture Industries Sp. z o.o.   logo ebm Papst Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji       Uniwersal     Metalplast    Wienkra GlenDimplex    Ventec      Lindab Free Polska Rosenberg Klima     Schiedel logo ProventGlobal-Tech  Iglotech  Iglotech Neovent Klimor   Klima-Therm      Kaisai   Test-Therm Sp. z o.o.      logo Wigmors Armacell   Daikin
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet