www.centrumklima.pl


Nawiewnik nadokienny z kanałem łącznikowym oraz modułowy system dystrybucji powietrza Ventec

artykuł promocyjny


Wychodząc naprzeciw wprowadzonemu w 2021r. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn.12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późn. zmianami), w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła dla stolarki okiennej na poziomie 0,9 W/(m2·K) firma Ventec wprowadziła do swojej oferty nawiewnik nadokienny.


Jest to połączenie standardowych nawiewników VT z kanałem łącznikowym KL, który przeznaczony jest do montażu w profilu poszerzającym. Tego typu rozwiązanie zastępuje tradycyjny montaż w skrzydle. Wykorzystanie kanałów łącznikowych KL znacznie poprawia właściwości termoizolacyjne stolarki okiennej, a co za tym idzie- bilans energetyczny całego budynku.

Wpływ nawiewników na parametry termoizolacyjne okna

Koncepcja ta poparta jest badaniami przeprowadzonymi przez Laboratorium Fizyki Cieplnej, a wyniki zawarte są w: raporcie ITB.

Połączenie standardowych nawiewników VT z kanałem łącznikowym KL

Ponadto oferta została wzbogacona o produkty z zakresu wentylacji mechanicznej w postaci modułowego systemu dystrybucji powietrza.

 

Akcesoria wchodzące w jego skład są przeznaczone do montażu z najpopularniejszym wentylacyjnym systemem rozdzielaczowym opartym na karbowanej dwuściennej rurze Ø75.


Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, jak i ściankach szkieletowych.


Składowe systemu dystrybucji powietrza:

  • Skrzynka nawiewno- wyciągowa
  • Rozdzielacz powietrza
  • Kanał wentylacyjny


Dostępne są również elementy pomocnicze: uszczelka Ø75mm, mufa Ø75mm, zaślepka Ø75mm oraz kryza regulująca Ø80mm.


Warto podkreślić również, iż kanały wentylacyjne wykonane są z wysokiej jakości polietylenu HDPE-mod z dodatkiem srebra, które stanowi składnik matrycy polimerowej, więc nie ulega procesom fizykochemicznym. Zawartość srebra ma szczególne znaczenie w kwestii higieny, ponieważ zapewnia właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze.


Warstwa wewnętrzna ze względu na swoją gładką strukturę ogranicza osiadanie i gromadzenie się pyłu w rurach.

modułowy system dystrybucji powietrza Ventecmodułowy system dystrybucji powietrza Ventecmodułowy system dystrybucji powietrza Ventecmodułowy system dystrybucji powietrza Ventec

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Kontakt w sprawie produktów:

VENTEC S.C.
tel. 506 078 770; 511 959 631
www: www.ventec.com.pl
mail: wyślij wiadomość
Zobacz także
System freshAIR

System freshAIR

Od stycznia 2021 r. dla budynków mieszkalnych i... ¬ więcej...

 
Jak odprowadzać skropliny z klimatyzacji?

Jak odprowadzać skropliny z klimatyzacji?

Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne na tle innych segmentów branży instalacyjnej... ¬ więcej...

 
Jak ważny jest dobór właściwych produktów w kontekście ich wytrzymałości na korozję?

Jak ważny jest dobór właściwych produktów w kontekście ich wytrzymałości na korozję?

Globalnie szacuje się, że w skali roku korozja trawi około 25 mln ton stali. Bezpośrednim... ¬ więcej...

 
Partnerzy
logo Venture Industries Sp. z o.o.    Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   logo ebm PapstVBW   Wienkra    Systherm    Ventec   Lindab Vents Mitsubishi Electric Rosenberg Klima     Schiedel logo ProventGlobal-Tech Stiebel Eltron  Iglotech  Iglotech Klimor   Klima-Therm    Kaisai   Test-Therm Sp. z o.o.      logo Wigmors Daikin
All rights reserved © 2004-2022 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet