System Rosenberg ECFanGrid

Wskaźniki jakości wody w domu

artykuł promocyjny


Jakość wody przekłada się na jakość życia. Dbając o wysoki standard wody w domu zyskujemy pewność, że nasze instalacje wytrzymają dłużej bez awarii oraz poprawi się jakość wody spożywanej, która wpływa również na nasze zdrowie. Utrzymanie odpowiednich parametrów wody bardzo często wymaga zastosowania metod uzdatniania wody w domu.

 

Badanie wody - zakres, normy jakości dla wody pitnej

 

Informacje co poszczególne wielkości oznaczają oraz czy są w normie pozwolą nam ocenić, z jakim problemem się borykamy i jak najlepiej sobie z nim poradzić. Analizę składu chemicznego wody można przeprowadzić w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Sanepid) lub na uczelniach wyższych. Badane są podstawowe wizualne parametry roztworu, czyli mętność, barwa, zapach i smak oraz dokonuje się analizy chemicznej, określając odczyn i zawartość poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych w wodzie. Za takie badanie zapłacimy ok. 100 PLN.


Wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podlegają przepisom prawa i są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 (Dz.U. z 2015r., poz. 1989.).

 

 • Jak pobierać próbkę do badania wody

Wodę do badań mikrobiologicznych pobiera się do jałowych słoików lub butelek dostępnych w stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, a do badań fizycznych i chemicznych pobiera się do butelek PET o pojemności min. 1,5 l. W celu oczyszczenia kurka i ustabilizowania przepływu wody należy spuścić wodę przez 10 minut, umyć i zdezyfekować kurek i zgodnie z zasadami napełnić dane naczynie.
 

 • Kiedy zalecane jest badanie wody

Jeśli mamy wątpliwości co do jakości wody, jeśli jej kolor, smak lub wygląd budzi nasze zastrzeżenia to warto zdecydować się na wykonanie analizy składu naszej wody i dowiedzieć się, czy zawartość poszczególnych związków jest zgodna z normą, czy jakieś parametry są może zawyżone. Pozwoli to nam również dobrać najbardziej optymalny sposób uzdatniania wody.
 

Sprawdź koniecznie >> Uzdatnianie wody w domu jednorodzinnym - przegląd systemów


 • Woda do picia - wymagania 

Faktem jest, że woda w czystej postaci H2O w naturalnych warunkach praktycznie nigdy nie występuje. Oczywiste jest, że towarzyszą jej substancje mineralne lub zanieczyszczenia. Jednak ich ilość i rodzaj, zależny od środowiska oraz ich rozpuszczalności, ma kluczowe znaczenie dla jakości wody. Niektóre składniki są bardzo pożądane, gdyż warunkują prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Są to, np. magnez i wapń. Inne oprócz tego, że są szkodliwe dla naszego zdrowia to jednocześnie mają również niekorzystny wpływ na domowe instalacje wodne i urządzenia do nich podłączone. Woda przepływając przez rury wodociągowe dodatkowo zbiera nagromadzone w nich związki, a w samym punkcie ujęcia również zostaje zmieniona chemicznie. Zatem nim dotrze do kranu już nabiera różnych cech - dlatego warto ją badać i poddawać metodom uzdatniania. Jest to szczególnie ważne w dużych miastach oraz ujęciach ze studni. Przeczytaj o najprostszej metodzie uzdatniania wody do picia >> Dzbanki filtrujące - przegląd oferty.

 

Odczyn pH

 

Może być kwaśny, obojętny lub zasadowy - w skali od 0 do 14 (ok. 7 – odczyn obojętny). Jest to ilościowe stężenie jonów wodorowych. Badanie może przebiegać z użyciem metod kolorymetrycznych lub elektrometrycznych. Odczyn wody łatwo sprawdzić papierkiem lakmusowym. Niski odczyn pH oznacza korozyjność, natomiast wysoki wskazuje skłonność do pienienia się. Woda przeznaczona do picia powinna mieć pH z przedziału 6,5 – 9,5.


Jeżeli posiadamy w domu instalację z miedzi to bardzo ważna jest kontrola pH wody - kwaśny odczyn prowadzi bowiem do korozji rur miedzianych.

 

Mętność

 

Wzornikiem do określania mętności wody jest 1dm3 wody destylowanej zanieczyszczony 1 mg zawiesiny ziemi okrzemkowej lub kaolinu. Badanie przeprowadza się w mętnościomierzu Baylisa. Za wzorzec uznaje się mętność powyżej 1 NTU (jednostka mętności będącej przeciwieństwem przezroczystości). Mętność wody powoduje obecność cząstek mineralnych i organicznych (glina, substancje humusowe, plankton, mikroorganizmy) obecnych w złożu.


Mętność odpowiada za jakość mikrobilogiczną wody - podwyższone wskaźniki pogarszają właściwości organoleptyczne wody.

 

Barwa

 

Barwa wyrażona w stopniach skali platynowo-kobaltowej (1o odpowiada barwie, jaką nadaje 1 mg Pt w postaci soli rozpuszczonej w 1 dm3 wody). Na barwę wody wpływ mają substancje pochodzenia ogranicznego pochodzące z gleby, związki żelaza, koloidy oraz zakwity. Barwa ma bardzo istotny wpływ na nasze doznania smakowe - kolor inny niż bezbarwny sprawia, że woda przestaje być apetyczna już z samego wyglądu.


Polskie prawo określa, że barwa ma być akceptowana przez konsumentów oraz bezpieczna pod kątem zmian występujących w wodzie. Wcześniej prawidłowa barwa definiowana była jako parametr do 15 mgPt/dm³.

 

Zapach

 

Skala nateżenia zapachu analizowana jest organoleptycznie na podstawie powonienia. Analiza odbywa się na zimno lub na gorąco, według 5-stopniowej skali:

0 - brak zapachu
1 - zapach bardzo słaby
2 - zapach słaby
3 - zapach wyraźny
4 - zapach silny
5 - zapach bardzo silny

oraz zgodnie z klasyfikacją pochodzenia zapachu:


R - zapach rośliny bez oznak rozkładu gnilnego
G - zapach gnilny pochodzena naturalnego
S - zapach pochodzenia nienaturalnego
 

Zapach wody ciepłej - w zamkniętych zbiornikach typu bojlery powstają warunki beztlenowe, a to stwarza predyspozycje do rozwoju bakterii beztlenowych redukujących siarczany do siarkowodoru (zapach zgniłego jaja). Aby tego uniknąć należy przestrzegać zaleceń producentów i regularnie czyścić zbiorniki podgrzewające wodę, wymieniać anody (zalecana jest wymiana anody magnezowej na tytanową, która dodatkowo podczas eksploatacji się nie zużywa) oraz okresowo podgrzewać wodę do temperatury przekraczającej 60oC.


Rozporządzenie w sprawie badania wody do spożycia określa, że zapach ma być akceptowalny. W ocenie zapachu mogąm pojawić się również określenia wskazujące na jego pochodzenie, np. zapach siarkowodoru, żelazisty.

 

 

Twardość

 

Twardość może być całkowita, węglanowa, czyli przemijająca i niewęglanowa czyli stała. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z obecnością lub brakiem rozpuszczonych w wodzie kationów, głównie soli wapnia i magnezu. Twardość całkowita jest sumą twardości węglanowej i niewęglanowej lub wapniowej i magnezowej.

Wskaźniki jakości wody w domu - twardość wody w Polsce

fot.: Uśredniona twardość wody wodociągowej dla poszczególnych regionów kraju

Twardą wodę rozpoznaje się po występowaniu kamienia w czajniku, osadzie na sprzętach AGD, plamach i smugach na umytych naczyniach, praniu. Sprawdź >> Kiedy montować zmiękczacz do wody

Kamień zmniejsza wydajność urządzeń grzewczych, niszczy instalacje oraz niekorzystnie oddziałuje na naszą skórę i włosy. Rozwiązaniem są filtry odwróconej osmozy, które całkowicie usuwają twardość, chronią przed kamieniem i przedłużają żywotność czajnika, ekspresu do kawy i innych urządzeń AGD, a  potrawy oraz napoje zyskują wyjątkowy smak.


Zalecana prawem wartość twardości ogólnej wynosi od 60 do 500 mgCaCO3/dm³.
 

AKWA - zmiękczacze wody

fot.: AKWA - Kompaktowe zmiękczacze wody


 • zabezpieczają urządzenia grzewcze oraz AGD
 • eliminują problem z osadami wapiennymi na armaturze łazienkowej
 • pozwalają oszczędzić środki piorące, detergenty do zmywarek oraz energię cieplną
   
   


 

Przeczytaj również >> Kamień kotłowy - przyczyny, usuwanie, zapobieganie

 

 

Żelazo i mangan

 

Duża ilość związków żelaza i manganu w wodzie do picia nadaje jej specyficzny zapach oraz smak. Brązowożółty (żelazo) lub nawet czarny (mangan) kolor widoczny jest na armaturze oraz praniu. Związki te przyczyniają się do powstania osadów w rurach. Konsekwencją tego zjawiska najczęściej jest mniejszy przekrój przepływu, co prowadzi do strat energii pomp łtoczących wodę. W odłożonych osadach w sieci rozwijają się bakterie, które mogą wtórnie zanieczyszczać wodę. Problem ten dotyka w największej mierze gospodarstwa z własnym ujęciem wody ze studni. Manganu zazwyczaj jest mniej niż żelaza, ale jest trudniejszy do usunięcia i znacznie bardziej szkodliwy.
 

Normy określone w rozporządzeniu wynoszą odpowiednio 200 µg/dm³ dla żelaza oraz maksymalnie 50 µg/dm³ w przypadku manganu.

Odżelaziacze AKWA Odżelaziacze AKWA
Urządzenia przeznaczone są do usuwania żelaza i manganu z wody. Dzięki zastosowaniu odpowiednich (silnie katalitycznych złóż) usuwają żelazo nawet do 20 mg/dm3 oraz mangan do 2,0 mg/dm3.

 

Azot amonowy (amoniak)

 

Azot amonowy w postaci jonu amonowego w wodzie obecny jest na skutek naturlanego procesu rozkładu materii roślinnej. Wówczas jego obecność nie jest tak niebezpieczna. Gorzej jeśli do wody przedostał się w wyniku zmieszania jej ze ściekami. Aby dowieść pochodzenia amoniaku należy rozszerzyć analizę o utlenialność (obserwowany wzrost świadczy o zanieczyszczeniu ściekami), stężenie innych form azotu oraz liczbę bakterii. Ma działanie toksyczne - trujący amoniak jest trwały tylko w wodzie zasadowej, w wodzie kwaśnej tworzy się nietoksyczny jon amonowy.


Zgodnie z obowiązującym prawem woda przeznaczona na użytek gospodarstwa domowego może zawierać do 0,5 mgNH4+/dm³ tego związku.

 

Azotany i azotyny

 

Pojawienie się azotanów w domowej wodzie jest niepokojące, gdyż bardzo trudno z nimi walczyć. Woda zawierająca powyższe związki jest bardzo niebezpieczna, głównie dla noworodkówq i małych dzieci. Ich pochodzenie może być naturalne - powstają w wodach podziemnych w wyniku procesów mineralizacji materii organicznej i nitryfikacji oraz z niektórych łatwo rozpuszczalnych minerałów lub jako skutek działalności człowieka - przenikanie związków do wody wraz ze ściekami ze źle zabezpieczonego szamba, czy intensywnego nawożenia azotem pobliskich pól. Nawet przy niskich stężeniach amoniak i azotyny mają działanie toksyczne.


Dopuszczane stężenie azotanów w wodzie nie może przekraczać 50 mg NO3–/dm³, a azotynów nie więcej niż 0,50 mg NO2–/dm³.

 

Chlorki i siarczany

 

Chlorki i siarczany są związkami wpływającymi głównie na domowe instalacje. Ich obecność w wodzie zwiększa bowiem jej korozyjność. Działania związane z usuwaniem chlorków i siarczanów z wody są znikome i raczej rzadko podejmowane.


W przypadku obu związków dopuszczalne stężenie wynosi 250 mg/dm³.

 

Utlenialność (ChZT-Mn, indeks nadmanganianowy)

 

Wskaźnik ten opisuje zawartość związków organicznych w wodzie. Choć wskazania mają charaktert umowny, to są w stanie określić również obecność związków łatwo utleniających się. Utlenialność wyraża się w jednostkach ilości tlenu w danej objętości wody - określa się ile tlenu woda pobrała z nadmanganianu potasu, użytego do oznaczenia. W ramach tej metody można dodatkowo oznaczyć także ogólny węgiel organiczny, który precyzyjniej wskazuje ogólną zawartość związków organicznych w wodzie.


W wodzie do spożycia nie może być ich więcej niż 5 mgO2/dm³.

 

Bakterie - mikrobiologia wody

 

Badanie mikrobiologiczne mają na celu określić skażenie wody - obecność bakterii. W ramach takiej analizy wyróżnia się dwie zasadnicze metody wynikające z temperatury charakterystycznej dla danych grup mikroorganizmów:

 • ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C - woda do picia po 48 godzinach nie może zawierać więcej niż 50 jtk/1ml (czyli 50 mikroorganizmów w 1 ml wody). Dane określane są dla grupy, w której optymalna temperatura wzrostu i rozwoju mieście się w przedziale od 30°C do 40°C - tzw. mezofile, w tym bakterie chorobotwórcze o optymalnej temperaturze jak ciało ludzkie.
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. - woda do picia po 72 godzinach nie może zawierać więcej niż 100 jtk/1ml (czyli 100 mikroorganizmów w 1 ml wody). Dane określane są dla grupy, w której optymalna temperatura wzrostu i rozwoju wynosi 15°C (giną poniżej temperatury 0°C i powyżej 30°C) - tzw. psychrofile, stosunkowo niegroźne, gdyż nie przeżyją w ludzkim ciele.


Bakterie chorobotwórcze w wodzie:

 • Badanie w kierunku E. Coli - bakteria ta należy do form wskaźnikowych, gdyż jej obecność w wodzie świadczy, że zanieczyszczenie jest świeże. E.Coli pochodzi z odchodów, żyje w środowisku dłużej niż bakterie chorobotwórcze i nie wytwarza form przetrwalnych. Zakażona woda tymi szczepami wywołuje problemy z układem moczowym oraz zapalenie opon mózgowych u noworodków.
 • Enterokoki kałowe (paciorkowce kałowe) - ich obecność świadczy o zanieczyszczeniu wody odchodami ludzi lub zwierząt. Powodują objawy chorobowe charakterystyczne dla tzw. zatruć pokarmowych. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia bakterie te nie mogą być obecne w 100 ml badanej wody.
 • Legionella sp. - gatunek charakterystyczny dla instalacji wody ciepłej. Aerozol wodno-powietrzny unoszący się np. w czasie prysznica powoduje poważne choroby układu oddechowego,prowadzące nawet do śmierci.


Wody z E. Coli nie można pić bez przegotowania, gdyż rozporządzenie wskazuje warunek 0 jtk/100ml, czyli 0 mikroorganizmów w 100 ml wody.

 

 

Parametry fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda spożywcza oraz metody poprawy jakości wody w domu

 

Rodzaj zanieczyszczenia

Norma - dopuszczalne stężenie [mg/l] Sposób uzdatniania wody
Amoniak 0,5 wymiana jonowa na kationitach, pracujących w cyklu sodowym - kationy usuwane z wody są wymieniane na jony sodu
Azotany (NO3) 50 poprzez zastosowanie selektywnych złóż jonowymiennych - regenerazja roztworem NaCl z soli tabletkowej (wymiana jonowa / odwrócona osmoza)
Azotyny (NO2) 0,1 denitryfikacja - rozkład azotanów do azotu (ozonowanie / chlorowanie)
Chlor wolny  0,3 filtracja na węglu aktywnym
Chlorki 250 metoda nanofiltracji - polegająca na częściowym zmiękczaniu bez użycia chemikaliów regenerujących
Mangan 0,05 odmanganianie 
Odczyn (pH) 6,5- 9,5 korekta pH
Siarczan 250 metoda nanofiltracji - polegająca na częściowym zmiękczaniu bez użycia chemikaliów regenerujących (wymiana jonowa / odwrócona osmoza)
Twardość (CaCO3) 60- 500 zmiękczacz wody - usunięcie jonów wapnia i magnezu odpowiedzialnych za powstawanie kamienia do kanalizacji w trakcie płukania złoża.
Żelazo 0,2 odżelaziacz wody - wstępne utlenianie, napowietrzanie lub za pomocą środków chemicznych, następnie prowadzi się filtrację na różnego typu złożach piaskowych.

 

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Akwa


Zobacz także
Na czym polega zmiękczanie wody?

Na czym polega zmiękczanie wody?

Trudno znaleźć kogoś, kto lubi twardą wodę. Jej negatywne skutki widzimy na co dzień... ¬ więcej...
 
Zmiękczacze wody - domowa stacja do zmiękczania wody

Zmiękczacze wody - domowa stacja do zmiękczania wody

Zdecydowana większość mieszkańców Polski korzysta z wody twardej albo bardzo... ¬ więcej...
 
Inwestycja, która pozwala zaoszczędzić pieniądze

Inwestycja, która pozwala zaoszczędzić pieniądze

Koszty życia niestety stale rosną i nie mamy na to żadnego wpływu. Możemy jednak... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook