gorące tematy
tagi
znajdź fachowca

Ciepłomierze a podzielniki ciepła - wady i zalety obu rozwiązań

aktualizacja: 09-03-2020, 11:07 – artykuł promocyjny


System rozliczania energii pozwala na racjonalne gospodarowanie ciepłem. Jest to szczególnie ważne w przypadku indywidualnego rozliczania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Rozliczenie między dostawcą a odbiorcą ciepła przeprowadza się w oparciu o odczyty z układów pomiarowych zastosowanych w danym budynku. Może to być ciepłomierz albo podzielnik ciepła.

fot.: Ecomess - najnowszej generacji ciepłomierz ultradźwiękowy SensoStar U

 

Kiedy stosuje się liczniki ciepła, a kiedy podzielniki

 

Ciepłomierze są to przyrządy pomiarowe (liczniki ciepła) do pomiarów strumienia objętości nośnika ciepła oraz temperatury nośnika ciepła. Ich rolą jest wskazanie ciepła w legalnych jednostkach miary, jakimi są: MJ, GJ, kWh. Najczęściej instalowane są w węzłach cieplnych budynków mieszkalnych. Każdy licznik ciepła podlega kontroli organów administracyjnych w zakresie legalizacji, uwierzytelnienia i zatwierdzania typu. Może on być stosowany w przypadku, gdy każdy lokal mieszkalny w budynku wyposażony jest w odrębną sieć rurociągów dołączonych do grzejników. Poza tym musi być jedno wejście i jedno wyjście łączące je z instalacją centralnego ogrzewania w budynku. Zazwyczaj są to budynki nowe lub modernizowane.

 

ciepłomierz Keller

fot.: SBS - ciepłomierz Keller


W przypadku, gdy instalacja  w budynku nie pozwala na montaż indywidualnych ciepłomierzy do każdego lokalu, lub administracja będzie szukała alternatywnego sposobu na rozliczenie ciepła użytego na potrzeby ogrzania lokali mieszkalnych używa się podzielników kosztów ogrzewania. Do obliczenia kosztów całkowitych ciepła używa się wskazań ciepłomierza zainstalowanego w węźle cieplnym jednostki rozliczeniowej (najczęściej budynku), podzielniki natomiast służą do sprawiedliwego podziału zużytego ciepła przez użytkowników końcowych.

Apator - Podzielnik kosztów ogrzewania E-ITN 30.5

fot.: Apator - podzielnik kosztów ogrzewania E-ITN 30.5 służy do rozliczeń miesięcznych, jak i rocznych

Podzielniki kosztów ogrzewania nie należą do urządzeń pomiarowych, a więc nie podlegają legalizacji. Na wskazaniach podzielników próżno szukać ilości ciepła odebranego przez grzejnik. Ich rolą jest możliwość obliczenia udziału ciepła dostarczonego do poszczególnych grzejników względem ogólnej ilości ciepła dostarczonego do całego budynku. Obecnie najczęściej wykorzystywanym typem są podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym, które na podstawie pomiaru temperatur grzejnika i otoczenia za pomocą specjalnego algorytmu wyliczają jednostki zużycia niezbędne do podziału kosztów ogrzewania.

Zmierzone w ten sposób wartości, przy uwzględnieniu m.in. usytuowania pomieszczenia w budynku, typu i wielkości grzejnika wskazują na udział danego lokalu w ogólnym zużyciu ciepła.

Jeśli mamy wątpliwości co do słuszności odczytu z podzielnika, powinniśmy skontaktować się z administracją budynku lub kierownictwem firmy rozliczającej. Możemy również zażądać powtórnego odczytu wskazań podzielnika i w przypadku wykrycia błędów powinna być sporządzona korekta.

 

Zobacz także: Ciepłomierze - przegląd oferty


 

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: SBS, Apator, Ecomess
Zobacz także
Zbiorniki dwupłaszczowe na paliwa, glikol, dodatki do betonu i inną chemię

Zbiorniki dwupłaszczowe na paliwa, glikol, dodatki do betonu i inną chemię

Przechowywanie różnego rodzaju środków chemicznych wymaga zastosowania... ¬ więcej...

 
Systemy połączeń i mocowań w instalacjach - przegląd

Systemy połączeń i mocowań w instalacjach - przegląd

Montaż instalacji to szereg wyborów i decyzji, które przekładają się... ¬ więcej...

 
Magazynowanie wody, paliw oraz innych chemikaliów i olejów - zbiorniki od Dehoust

Magazynowanie wody, paliw oraz innych chemikaliów i olejów - zbiorniki od Dehoust

Dehoust Polska oferuje wiele rozwiązań z zakresu magazynowania olejów opałowych... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet