gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

FibaroNoark

Karlik   Legrand

Hager     Ospel   

GDE Apator

 nVent Werit
logotyp partner serwisu E.ON Foton     W2


Intersoft

 Elektra   

polecamy

Wyłączniki różnicowoprądowe - przegląd oferty

aktualizacja: 22-06-2021, 06:52 – artykuł promocyjny


Wyłączniki różnicowoprądowe są jednym z istotnych elementów aparatury modułowej. Urządzenia te zabezpieczają przed porażeniem elektrycznym, które pojawiają się w przypadku uszkodzenia lub nieskuteczności izolacji czy też w przypadku dotyku bezpośredniego części pozostających pod napięciem. Wyłącznik natychmiastowo odłącza napięcie w przypadku wystąpienia różnicy prądów w przewodach obwodu, w czasie krótszym niż 0,2 sekundy. Taka sytuacja jest szczególnie groźna, gdyż może spowodować nawet śmierć człowieka. Posiadanie wyłącznika różnicowoprądowego w domu jest obowiązkowe. Kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.). Wyłącznik różnicowoprądowy nie będzie działał w przypadku powstania zwarcia - przed takimi sytuacjami chronią wyłączniki nadprądowe. Urządzenia te nie są przeznaczone do stosowania w instalacjach elektrycznych starego typu.

W codziennym użytkowaniu stosuje się wyłączniki odcinające zasilanie gdy zostanie przekroczony upływ prądu 30 mA. Wyłącznik o takiej wartości będzie wystarczający ponieważ prąd o wartości do 30 mA nie ma szkodliwego działania na życie człowieka.
 

Wyłączniki różnicowoprądowe 30mA wykorzystywane są do zabezpieczania poszczególnych obwodów zasilających urządzenia w domu. Natomiast 100mA do 500 mA mają zastosowanie jako zabezpieczenia przeciwpożarowe, a także odłączą zasilanie w przypadku zalania domu, co może mieć znaczenie w przypadku akcji ratowniczo-gaśniczych.

W każdej instalacji elektrycznej nie powinien być tylko jeden wyłącznik różnicowoprądowy zabezpieczający cały budynek. Warto zastosować kilka co będzie miało znaczenie w przypadku awarii, gdyż wtedy odcięte zostanie zasilanie tylko na jednym obwodzie na nie w całym domu. Wyłączniki różnicowoprądowe powinny być zamontowane przede wszystkim na obwodach gniazd wtyczkowych w budynku, jak i na zewnątrz.

 

Wyłączniki różnicowoprądowe Hager

RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe Typ AC i A

 • wyłączniki różnicowoprądowe o wysokiej i średniej czułości, prądy różnicowe AC (prąd sinusoidalnie przemienny),
 • napięcie znamionowe łączeniowe:
  230/400 V AC - wyłącznik dwubiegunowy,
  400 V AC - wyłącznik czterobiegunowy,
 • prąd znamionowy różnicowy zadziałania w zakresie od 10 mA do 500 mA,
 • zdolność znamionowa załączania i wyłączania (Im): 1500 A,
 • prąd znamionowy zwarciowy umowny (Inc): wartość zależna od prądu znamionowego zabezpieczenia zwarciowego, chroniącego wyłącznik różnicowoprądowy,
 • optyczny wskaźnik zadziałania
 • stopień ochrony: IP2X dla zacisków, IP40 dla aparatu zabudowanego w rozdzielnicy
RCCB wyłączniki różnicowoprądowe typ AC i A Hager
fot. Hager
Wyłączniki różnicowoprądowe Typ B:

Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów zasilających przekształtniki energoelektroniczne (falowniki).
 • wyłączniki różnicowoprądowe o wysokiej i średniej czułości, prądy różnicowe A (prąd sinusoidalnie przemienny i pulsujący ze składową stałą oraz prądy różnicowe o innych przebiegach)
 • napięcie znamionowe łączeniowe: 400 V AC,
 • prąd znamionowy różnicowy zadziałania: w zakresie 30 mA lub 300 mA,
 • zdolność znamionowa załączania i wyłączania (Im): 1500 A,
 • prąd znamionowy zwarciowy umowny (Inc): 10000 A, przy zabezpieczeniu zwarciowym (Upstream) 100 A gG,
 • optyczny wskaźnik zadziałania,
 • stopień ochrony: IP2X dla zacisków, IP40 dla aparatu zabudowanego w rozdzielnicy.
RCCB wyłączniki różnicowoprądowe typ B Hager
fot. Hager

Wyłączniki różnicowoprądowe Noark

 

Bloki różnicowoprądowe Ex9LE 100mA 3P 40A:

 • przeznaczone do łączenia z wyłącznikami nadprądowymi serii Ex9BH, Ex9BN spełniając wymagania normy IEC/EN 61009.
 • dostępne są dla wszystkich wersji wyłączników Ex9BH, ExBN.
 • umożliwiają różne kombinacje aparatów zapewniając funkcjonalność zabezpieczenia różnicowoprądowego oraz zabezpieczenia nadprądowego.
 • bardziej precyzyjna ocena prądu różnicowego oraz znacznie przedłużona żywotność aparatów.
 • wersja elektroniczna nie napotyka na trudności z magnetyzacją układów wewnętrznych jak ma to miejsce w przypadku standardowych rozwiązań, co pozwala na ograniczenie częstotliwości rekomendowanych testów.
 • Znamionowy prąd różnicowy może być wybrany z następujących zakresów: 10, 30, 100, 300 mA, a prąd znamionowy do 63 A.
 • Zdolność zwarciowa określona jest przez znamionową zwarciową zdolność łączeniową wyłącznika, tj. 10 kA dla połączenia Ex9LE z Ex9BH oraz 6 kA dla Ex9LE z Ex9BN.

 

Bloki różnicowoprądowe Ex9LE 100mA 1PN 63A

 • Bloki różnicowoprądowe Ex9LE 100mA 1PN 63ABloki różnicowoprądowe serii Ex9LE są przeznaczone do łączenia z wyłącznikami nadprądowymi serii Ex9BH, Ex9BN spełniając wymagania normy IEC/EN 61009.
 • Dostępne są dla wszystkich wersji wyłączników Ex9BH, ExBN.
 • Umożliwiają różne kombinacje aparatów zapewniając funkcjonalność zabezpieczenia różnicowoprądowego oraz zabezpieczenia nadprądowego.
 • seria Ex9LE to największe osiągnięcia technologii i elektroniki. Przynosi to korzyść polegającą na bardziej precyzyjnej ocenie prądu różnicowego oraz znacznie przedłuża żywotność aparatów.
 • Wersja elektroniczna nie napotyka na trudności z magnetyzacją układów wewnętrznych jak ma to miejsce w przypadku standardowych rozwiązań, co pozwala na ograniczenie częstotliwości rekomendowanych testów.
 • Dla serii Ex9LE regularne testy zalecane są raz na rok.
 • Znamionowy prąd różnicowy może być wybrany z następujących zakresów: 10, 30, 100, 300 mA, a prąd znamionowy do 63 A.
 • Zdolność zwarciowa określona jest przez znamionową zwarciową zdolność łączeniową wyłącznika, tj. 10 kA dla połączenia Ex9LE z Ex9BH oraz 6 kA dla Ex9LE z Ex9BN.

 

 

Wyłączniki różnicowoprądowe Legrand

 

Wyłączniki serii TX³ P 300 są wyposażone w przycisk obwodu testowego, którego zadaniem jest sprawdzenie poprawności działania wyłącznika. Dzięki zastosowaniu dolnego zaczepu, a także przesłon zacisków montaż oraz oprzewodowanie aparatu nie stanowią żadnego problemu. Wszystkie produkty tej serii współpracują z urządzeniami wyposażenia pomocniczego. Wyłączniki różnicowoprądowe są dostępne na prądy znamionowe od 16 do 63 A i prądy różnicowe od 10 do 500 mA.

Wyłączniki różnicowoprądowe P300 TX3 Legrand
fot. Legrand

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX³
 • Zdolność zwarciowa umowna: 10000 A (IEC/EN 61008-1).
 • Typy: AC i A.
 • Wykonywane na prądy znamionowe od 16 do 63 A.
 • Znamionowe prądy różnicowe: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA i 500 mA.

 

Seria DX³ wyłączników jest wyposażona w przycisk obwodu testowego służącego do sprawdzania poprawności działania wyłącznika. Dzięki możliwości współpracy z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A istnieje możliwość bezprzewodowego przyłączania do instalacji elektrycznej. Aparatura zabezpieczająca z tej serii współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego. 

 

Wyłączniki różnicowoprądowe P300 DX3 Legrand
fot. Legrand
Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 DX³
 • Zdolność zwarciowa umowna: 10000 A (IEC/EN 61008-1).
 • Typy: AC, A, Hpi, S i B.
 • Wykonywane na prądy znamionowe od 16 do 100 A.
 • Znamionowe prądy różnicowe: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA i 500 mA.

 

Wyłącznik P 310 z serii DX³ to połączone funkcje wyłącznika różnicowoprądowego z wyłącznikiem nadprądowym przez co zapewniają jednoczesną ochronę przeciwporażeniową jak i ochronę przed sutkami zwarć i przeciążeń. Jednoczesne połączenie tych dwóch funkcji pozwala na lepsze zagospodarowanie miejsca jakie jest dostępne w rozdzielnicy. Tak jak wyłączniku różnicowoprądowym P 300 również ta seria została wyposażona w przycisk obwodu testowego, i może współpracować z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii i wszystkimi urządzeniami wyposażenia pomocniczego.

 

Wyłączniki różnicowoprądowe P310 DX3 Legrand
fot. Legrand
Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX³
 • Zdolność zwarciowa umowna: 6000 A (IEC/EN 61009-1).
 • Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B i C.
 • Typy: AC i A.
 • Wykonywane na prądy znamionowe od 6 do 40 A.
 • Znamionowe prądy różnicowe: 10 mA, 30 mA i 300 mA.

 

W ofercie firm znajdziemy także odpowiednie rozwiązanie dla osób, dokonujacych remontu instalacji elektrycznej a posiadającym nie wiele wolnego miejsca w rodzielnicy. W takich przypadkach warto zastosować wyłącznik z modułem nadprądowym, który łączy funkcję obu tych urządzeń w jednej obudowie. 

Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX³ firmy Legrand są właśnie tego typu urządzeniem. W połączeniu z wyłącznikami nadprądowymi tworzą aparaty różnicowonadprądowe, które zapewniają podwójną ochronę zarówno przeciwporażeniową, jak i przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Bloki różnicowoprądowe seria DX3 Legrand Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX³
 • Zdolność zwarciowa umowna: 6000 A
 • Typy: AC, A i Hpi
 • Wykonywane na prądy znamionowe od 40 do 125 A
 • Znamionowe prądy różnicowe: 30 mA, 300 mA oraz z regulacją od 300 do 1000 mA i od 30 do 3000 mA
 • Wykonania: 2,3 i 4 biegunowe

 

Do każdego z tych wyłączników nadprądowych istnieje możliwość rozszerzenia ich praktyczności o akcesoria w postaci styków pomocniczych i sygnalizacyjnych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowych, wyzwalaczy nadnapięciowych czy napędów zdalnych i innych.

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Hager, Legrand, Noark


Zobacz także
Modułowe rozłączniki izolacyjne w ofercie firmy NOARK Electric

Modułowe rozłączniki izolacyjne w ofercie firmy NOARK Electric

Firma NOARK Electric oferuje trzy zróżnicowane serie rozłączników... ¬ więcej...

 
Wyłączniki silnikowe w ofercie firmy NOARK Electric

Wyłączniki silnikowe w ofercie firmy NOARK Electric

Oferta produktowa została poszerzona o kolejne dwie serie kluczowych produktów... ¬ więcej...

 
Obudowy poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym firmy NOARK

Obudowy poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym firmy NOARK

Jeśli poszukujesz elektrycznej tablicy rozdzielczej przystosowanej do ciężkich warunków,... ¬ więcej...

 


All rights reserved © 2004-2022 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet