zwińgorące tematy
tagi

partnerzy w dziale

GlenDimplex  ZĘBIEC

BuderusJunkers

Hewalex

nVent     Galmet

Salus
   

EsbeRoth Polska

   Schiedel   Pipelife    

Kospel    NTS Energy

Stiebel Eltron Radox Radiators

Ferdom

Grupa Armatura

Imers
FENIX

logo Wilo
   De Dietrich

logo Daikin    Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Metalbet  REGULUS-system
Instal-Projekt  Verano Konwektor

Intersoft

Akra
    Immergas

znajdź fachowca

Elementy obniżenia temperatury wody zasilającej w ogrzewaniu podłogowym - Prandelli

aktualizacja: 26-06-2020, 06:38 – artykuł promocyjny


Ogrzewanie płaszczyznowe, a w szczególności ogrzewanie podłogowe musi spełniać m.in. kryterium maksymalnej temperatury powierzchni grzewczej. Aby odczucie ciepła dla użytkownika nie było uciążliwe temperatura warstwy wykończeniowej posadzki w miejscach pobyty stałego jak pokój, salon, kuchnia itp. nie może przekraczać podanych niżej temperatur.

 

Maksymalna temperatura podłogi

Rodzaj pomieszczenia

29 °C

Budynki mieszkalne i biurowe, w których przebywa się dłuższy czas

27 ºC

Budynki robocze z pracą na stojąco

35 °C

Pomieszczenia lub strefy, w których przebywa się krótszy czas (np. strefy brzegowe)

33 ºC

Toalety , łazienki, baseny itp.


Aby zagwarantować powyższy warunek w przypadku źródeł ciepła o wysokim i średnim parametrze lub niskotemperaturowych ale z układem mieszanym ogrzewania podłogowego i grzejnikowego, ograniczamy temperaturę wody na zasilaniu pętli grzewczych do maksymalnie 55ºC.

 

 

Elementami pozwalającymi uzyskać powyższe kryterium są elementy takie jak (od najprostszego):

 

 • RTL

Ogranicznik temperatury RTL PrandelliOgranicznik temperatury montowany na powrocie pętli grzewczej stosowany jest do utrzymania temperatury czynnika grzewczego w instalacjach mieszanych grzejnikowych i ogrzewania podłogowego. Regulacja odbywa się za pomocą pokrętła głowicy termostatycznej. Ogranicznik temperatury RTL Prandelli - schematStała temperatura wody grzewczej powoduje w przybliżeniu stałą temperaturę powierzchni grzewczej co tworzy efekt „ciepłej podłogi”.

Jest to najprostszy sposób ograniczenia temperatury podłogi o powierzchni do 15 m2. Można ustawić temperaturę wody grzewczej w zakresie nastaw 1- 5 co odpowiada temperaturze od 10ºC do 50ºC.

Nie jest możliwe sterowanie za pomocą RTL-a temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Taką funkcję spełnią  współpracujące z RTL-em (np. w łazience) zawór i głowica termostatyczna będące przy grzejniku łazienkowym.
 

 

 • Multibox K-RTL PrandelliMultibox


Multibox K-RTL pozwala ograniczyć temperaturę podłogi, ale także sterować temperaturą w pomieszczeniu. Przeznaczony jest dla pojedynczego pomieszczenia max. do 15 m2.

W skrzynce znajduje się ogranicznik temperatury RTL pełniący zadanie zabezpieczające maksymalną temperaturę wody na powrocie.

Natomiast zintegrowany z głowicą termostatyczną zawór pozwala ustawić temperaturę w pomieszczeniu w zakresie od 6ºC do 28ºC.

 

 • Zestawy mieszający RPM i moduł pompowy


Zestaw mieszający RPM i RPM-R(z rotametrami) PrandelliZestaw mieszający RPM i RPM-R (z rotametrami)

Zestaw taki przeznaczony jest do obniżenia i zabezpieczenia temperatury zasilania ogrzewania podłogowego o maksymalnej powierzchni 120 m2.
Zaprojektowany został do współpracy ze źródłem ciepła, którego temperatura na zasilaniu jest o co najmniej 20ºC wyższa od obliczeniowej temperatury na zasilaniu ogrzewania podłogowego. Takimi źródłami ciepła są kotły atmosferyczne i kotły na paliwo stałe.
Zestawu nie należy stosować z kotłami kondensacyjnymi i pompami ciepła.

 

Instrukcja podłączenia zestawu:

 • zasilanie z kotłowni                         ⇒       dolna belka rozdzielacza
 • powrót do kotłowni                       ⇒       górna belka rozdzielacza
 • zasilanie ogrzewania podłogowego    ⇒       górna belka rozdzielacza
 • powrót ogrzewania podłogowego    ⇒        dolna belka rozdzielacza

 

Zasada działania zestawu:

Gorący czynnik z kotłowni miesza się w dolnej belce z powrotem ogrzewania podłogowego. Na górnej belce znajduje się zawór termostatyczny z nastawą wstępną. Nastawa ma za zadanie ustalenie proporcji  ilości gorącej wody z zasilania do schłodzonej wody powrotu.
Temperatura wody zasilającej ogrzewania podłogowego jest ograniczana przez nastawę na głowicy termostatycznej z czujką zanurzeniową.
Zestaw wymaga wstępnej regulacji zgodnie z załączoną instrukcją.
Jeżeli na wszystkich pętlach grzewczych są zamontowane siłowniki, to można zastosować zestaw z pompą elektroniczną RPM-R-E lub użyć centralkę zarządzającą pracą siłowników i pompy obiegowej.

Funkcje centralki zarządzającej (analogowa M301 lub elektroniczna WLM2):

 • uruchomi pompę ogrzewania podłogowego po 3 minutach od podania napięcia na pierwszy siłownik, co zapewni dostarczenie odpowiedniej mocy, gdy jest potrzeba grzania,
 • wyłączy pompę przed całkowitym zamknięciem ostatniego siłownika i w ten sposób oszczędza energię elektryczną, gdy nie ma potrzeby grzania.


Innym sposobem jest stworzenie z jednej z pętli bypass-a tzn. zdjąć siłownik z jednej z pętli z pomieszczenia mniej odpowiedzialnego np. hol, pralnia, pomieszczenie gospodarcze i zwiększyć opór na zaworze regulacyjnym tego pomieszczenia.

 

Moduł pompowy


Ważną cechą modułu pompowego jest uniwersalność zastosowania. Moduł ten tworzy układ razem z dowolnym, dokręconym rozdzielaczem ogrzewania podłogowego oraz opcjonalnie z rozdzielaczem grzejnikowym.

Prandelli - rozdzielacz ogrzewania podłogowego

rozdzielacz ogrzewania podłogowego
dla powierzchni do 120 m2

                         

możliwość podłączenia rozdzielacza
grzejnikowego max do 8KW


Podłączenie i zasada działania jest taka sama jak zestawu RPM.
Moduł przeznaczony jest dla instalacji o temperaturze na zasilaniu z kotłowni wyższej niż 65ºC.

 

 • Colmix i mixer


Colmix


Mieszający zestaw pompowy Colmix przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego. Może być stosowany  zarówno z niskotemperaturowymi źródłami ciepła np. kotły kondensacyjne, pompy ciepła, jak również ze źródłami o wysokim parametrze zasilania jak kotły atmosferyczne czy kotły na paliwo stałe.

Colmix można stosować do 120 m2 powierzchni podłogi.
Dedykowany jest do współpracy ze źródłem ciepła, którego temperatura na zasilaniu jest przynajmniej taka jak obliczeniowa temperatura na zasilaniu ogrzewania podłogowego czyli 40ºC, 45ºC, 50ºC lub 55ºC.

 

Instrukcja podłączenia zestawu:

 • zasilanie z kotłowni                           ⇒       z lewej pod zaworem 3-drogowym
 • powrót do kotłowni                         ⇒       z prawej pod termometrem
 • zasilanie ogrzewania podłogowego      ⇒       górna belka rozdzielacza
 • powrót ogrzewania podłogowego      ⇒       dolna belka rozdzielacza


Zasada działania:


Jeżeli temperatura gorącego czynnika z kotłowni jest mniejsza od ustawionej na zaworze 3-drogowym (24-55ºC) wówczas cały przepływ jest tłoczony do kolektora zasilającego ogrzewania podłogowego.
Gdy temperatura z kotłowni przekracza ustawioną na zaworze 3-drogowym następuje podmieszanie z powrotem z ogrzewania podłogowego.
Zestaw nie wymaga wstępnej regulacji, a jedynie ustawienia maksymalnej temperatury wody zasilającej na zaworze 3-drogowym.

 

Mixer PrandelliMixer

Element mieszający, który tworzy razem z dowolnym, dokręconym rozdzielaczem układ podmieszania z ustawianą na zaworze 3-drogowym maksymalną temperaturą pracy (24-55ºC).
Podłączenia i zastosowanie są takie same jak w zestawie Colmix, czyli przeznaczony jest do 120 m2 powierzchni grzewczej dla niskich i wysokich parametrów zasilania z bardzo szybkim efektem zmiany temperatury wylewki w momencie zwiększenia zapotrzebowania na ciepło.
Mixer w wersji z pompą elektroniczną tworzy nowoczesny i oszczędny element do zaopatrzenia ogrzewania płaszczyznowego.
 

 

 • Colmix PG


Colmix PG jest urządzeniem wyjątkowo przydatnym w układach mieszanych, czyli grzejnikowych z ogrzewaniem podłogowym.
Jest to kompaktowy zestaw pompowy, który obsługuje zarówno pomieszczenia z grzejnikami o wysokim parametrze jak i pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym (niski parametr). Dzięki zasilaniu z dwóch stron - z boku dla części grzejnikowej i z dołu dla ogrzewania podłogowego- tworzy kolektor o bardzo dużej mocy grzewczej. Poza tym Colmix PG z zaworem 3-drogowym (a nie z zaworem dopuszczającym i głowicą z czujką zanurzeniową) umożliwia o wiele szybsze uzyskanie odpowiedniej mocy płyty grzewczej.

 

Prandelli - Colmix PG

 

Colmix PG współpracuje nie tylko z kotłami o wysokim parametrze, ale także z kotłami kondensacyjnymi i pompami ciepła. Po lewej stronie zestawu znajduje się układ mieszający z częścią rozdzielacza ogrzewania płaszczyznowego dla powierzchni do 120 m2. Po prawej stronie mamy część rozdzielacza grzejnikowego (oddzieloną wewnątrz kolektora) max. do 20 KW. Colmix PG nie wymaga żmudnej regulacji podmieszania a tylko ustawienia maksymalnej temperatury na zaworze 3-drogowym.

 

 • Zawór mieszający i siłownik


Najczęściej stosowanymi elementami służącymi do ograniczenia temperatury wody zasilającej dla większych niż 120 m2 są zawory mieszające 3 lub 4-drogowe. Montowane są one w układach z pompą lub jako gotowe zestawy mieszająco-pompowe.

 

 

Ustawienie podmieszania może następować ręcznie lub za pomocą siłownika elektrycznego o napięciu zasilania 24V i sterowanym napięciem 0-10V.
 

 

 • Wita-bloc i siłownik SM4


Wita-bloc

Zespoły Wita-blocprzeznaczone są dla małych i średnich instalacji ogrzewania podłogowego do 350m2.

Blok wyposażony jest w:

 • pompę WITA U35, U55 i U75,
 • 4-drożny lub 3-drożny zawór mieszający z liniową charakterystyką temperaturową,
 • rączkę ze skalą,
 • obejście do ogrzewania podłogowego, które tworzy klapa przestawna umieszczona pomiędzy dopływem i odpływem wody grzewczej od strony instalacji nad zaworem mieszającym,
 • model T40 ma dodatkowo zawór nadmiarowo-upustowy,
 • śrubunki z 1”GW,
 • termometry


Pompa WITA posiada trzy różne prędkości obrotowe, możliwe do ustawienia przełącznikiem obrotowym.


Siłownik SM4


SM4 jest siłownikiem zaworu mieszającego zarządzanym sterownikiem z kompensacją pogodową.

siłownik PrandelliSM4-FR

SM4-FR posiada natomiast czujkę temperatury wody zasilającej i jest regulatorem stałowartościowym z ustawianą temperaturą na zasilaniu. SM4-FR ma za zadanie utrzymywanie stałej zadanej wartości temperatury w całym systemie grzewczym lub chłodniczym.
 


Zobacz także
Prosta rozwiązanie na instalację na 3 obiegi grzewcze

Prosta rozwiązanie na instalację na 3 obiegi grzewcze

Planujesz bardziej rozbudowaną instalację, w której musisz połączyć różne... ¬ więcej...

 
Rury KELLER PR-RT w nowej konstrukcji pięciowarstwowej 5W

Rury KELLER PR-RT w nowej konstrukcji pięciowarstwowej 5W

Grupa SBS nie ustaje w podwyższaniu jakości oferowanych produktów. Świadczy... ¬ więcej...

 
Rury wielowarstwowe do ogrzewania podłogowego

Rury wielowarstwowe do ogrzewania podłogowego

Z końcem ubiegłego wieku ogrzewanie podłogowe uważane było za luksus i rozwiązanie... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet