System Rosenberg ECFanGrid

Hewalex - patron sekcji


Bioenergia

artykuł promocyjny


W obliczu ciągłych zmian na rynku paliw oraz w obawie o kryzys zasobów nieodnawialnych wzrasta zainteresowanie niekonwecjonalnymi źródłami energii. Na popularności zyskują rozwiązania z zakresu bioenergetyki, czyli tak zwana zielona energia. Organiczne pochodzenie paliw to także odpowiedź na utrzymujący się trend wzmożonej troski o globalny klimat i stan środowiska naturalnego. Wszystkie te zabiegi mają na celu dywersyfikację oraz szukanie nowych źródeł energii, której świat potrzebuje coraz więcej.

 

Biologiczna energia - agroenergetyka

 

Biomasa - rodzaje

 

Źródeł bioenergii jest kilka. Podział zależy od rodzaju materiału oraz technologii wykorzystywanych w procesie produkcji energii.

 

Biomasa wykorzystywana do celów energetycznych:

 • drewno odpadowe oraz o niskiej jakości
 • słoma, makuchy, plewy, łupiny oraz pozostałe odpady powstające w czasie produkcji rolniczej, a także odpady organiczne takie jak wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy itp.
 • zboża niespełniające wymogów jakościowych, np. owies, jęczmień, żyto, kukurydza
 • pelet, czyli przetworzona biomasa (sprasowane pod wysokim ciśnieniem suche zrębki i trociny drzew lub odpadów rolniczych). Ma postaci wałeczków o długości kilku centymetrów i jednorodna strukturę, która zapewnia stałą wartość energetyczną. Obok stosunkowo wysokiej wartości opałowej charakteryzują się również niewielką zawartością wilgoci (ok. 10%) oraz popiołu (poniżej 1%) i substancji szkodliwych dla środowiska, przez co są przyjazne środowisku

Agroenergetyka

 • oleje i tłuszcze organiczne
 • wodorosty o przeznaczeniu energetycznym
   
Rodzaj paliwa Wartość opałowa MJ/kg
Paliwa konwencjonalne:
 
Olej opałowy do 42,00
Gaz ziemny do 46,00
Węgiel kamienny /miał węglowy do 29,00/ 24,00
Bioenergia:
 
Pelety do 18,5
Zboża: kukurydza, owies, jęczmień, żyto 16,00 - 17,2
Drewno (suche)/ odpadowe 15,00/ 13,00
Słoma do 15,2

Tabela: Wartość energetyczna paliw tradycyjnych i ekologicznych

 

Rośliny energetyczne

 

Rośliny dopuszczone do upraw na cele energetyczne to wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, topinambur, róża wielokwiatowa, rdest sachaliński, trawy wieloletnie, np. miskant, proso rózgowe. Plantacje roślin energetycznych powinny być zakładane na glebach słabych, które są mało wydajne w produkcji roślin rolno - przemysłowych oraz dla przemysłu spożywczego. Obostrzenia dotyczące warunków upraw energetycznych dotyczą również rozkładu średnich rocznych opadów (do 550 mm) oraz lokalnych warunków środowiskowych.


Zakładanie plantacji na cele energetyczne powinno uwzględniać, oprócz warunków glebowo - klimatycznych, również wyposażenie techniczne gospodarstwa oraz wymagania potencjalnego nabywcy - zakładu energetycznego. Dla energetyki zawodowej najbardziej pożądane jest drewno krzewów i drzew szybko rosnących, takich jak wierzba krzewiasta, topola i robinia akacjowa, które najlepiej nadaja się do procesu współspalania z węglem.

Rośliny energetyczne - zbiorniki na olej roślinny

fot.: Dehoust


Zalety i wady


Bioenergia jest ekologiczną drogą pozyskiwania energii, która ma zarówno zalety, jak i wady. Na korzyść tego rozwiązania przemawiają:

 • odnawialność źródła
 • mniejszy stopień przekształcenia i zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego niż w przypadku tradycyjnych paliw - biomasa jest paliwem z grupy OZE (Odnawialnych Źródeł Energii)
 • niższa zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie oraz korzystniejszy bilans dwutlenku węgla (częściowo pochłanianego w procesie fotosyntezy)
 • większe bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz umożliwienie uniezależnienia się od monopolowych dostawców paliw kopalnych
 • możliwość wykorzystanie odpadów porolniczych, które w znacznym stopniu zasilają biomasę z dedykowanych upraw energetycznych
 • rozwiązanie przyjazne środowisku oraz zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, wg którego należy dbać o kurczące się zasoby z myślą o przyszłych pokoleniach
 • alternatywa dla tradycyjnego rolnictwa (wieloletnie uprawy roślin energetycznych), zwłaszcza na obszarach słabourodzajnych oraz dywersyfikacja źródeł dochodu ludności z obszarów wiejskich - uprawa roślin energetycznych może być sposobem na poprawę efektywności ekonomicznej wielu gospodarstw i powstanie nowych miejsc pracy

 

Za znacząca wadę rynku biomasy należy uznać nieprawidłowo funkcjonującą dystrybucję, w której eksportuje się biomasę na znaczne odległości zwiększając emisję szkodliwych związków, w tym dwutlenku węgla do atmosfery. Taki stan rzeczy w praktyce niweczy pierwotne założenia. Kolejną ważną wadą takiego sposobu pozyskiwania energii jest wydzielanie się szkodliwych substancji ze spalanych białek i tłuszczów.


Produkty odpadowe z sektora rolno-spożywczego włączone w system produkcji energii i ciepła użytkowego przynoszą szereg rozwiązań prośrodowiskowych, na których bazują ustalenia prawodawcze. Gospodarki wielu krajów z dobrze funkcjonującym sektorem rolniczym mogą efektywnie przerabiać odpady, dla których trudno było znaleźć bezpieczny sposób składowania. Technologia ta jest także alternatywą dla czasowych nadprodukcji.

 

Regulacje prawne

 

Zgodnie z europejskimi normami i prawem przemysł energetyczny musi być wspomagany bioenergią pochodzącą z biomasy. W większości elektrowni prowadzone jest tak zwane współspalanie polegające na spalaniu węgla z dodatkiem biomasy, a nie samej biomasy.

 

Biogaz

 

Kolejnym rodzajem bioenergii jest biogaz, czyli gaz wysypiskowy. Jest to gaz palny, który powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej związków pochodzenia organicznego. Biogaz uzyskuje się ze ścieków, odpadów i odchodów. Wartość opałowa biogazu mieści się w granicy 17-27 MJ/m3 (megadżuli na metr sześcienny biogazu, w warunkach normalnych) i uwarunkowana jest zawartością metanu. Biogaz wykorzystywany jest do celów produkcji energii eleketrycznej i jako źródło energii do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Biogazy poddane dalszej obróbce technologicznej mogą być również wykorzystywane w silnikach samochodowych.

 

Skup biomasy

 

Listy kontrahentów oraz warunki skupu biomasy dostępne są na stronach internetowych Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego będącymi państwowymi instytucjami zajmującymi się działalnością rolniczą i okołorolniczą.

 

Cena biomasy (stan na 2013 rok, na podstawie danych z giełd biomasy)

 • biomasa drzewna - 18-30 zł za 1GJ (Gigadżul)
 • biomasa agro - 20-30 zł za 1GJ


 

Zobacz także:
 


 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: arimr.gov.pl, arr.gov.pl, bio-energia.pl
Zdjęcia: Dehoust


Zobacz także
Czy zbiornik na deszczówkę trzeba opróżniać na zimę?

Czy zbiornik na deszczówkę trzeba opróżniać na zimę?

Gromadzenie wody deszczowej zyskuje coraz więcej zwolenników. I nic dziwnego skoro... ¬ więcej...
 
Dach bezpieczny zimą - najlepsze rozwiązania

Dach bezpieczny zimą - najlepsze rozwiązania

Spadające z dachu zaspy śnieżne i sople, zamarzająca w rynnach i rurach spustowych... ¬ więcej...
 
Jak oszczędzać pieniądze na prądzie? Wilo pomaga obniżyć rachunki

Jak oszczędzać pieniądze na prądzie? Wilo pomaga obniżyć rachunki

Jak zaoszczędzić pieniądze na prądzie? Wilo producent pomp i systemów... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet

Facebook