gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

 

BuderusJunkers

Immergas 

  glen dimplex logo

 

logotyp partner serwisu E.ON Foton Hewalex

nVent     Galmet

Salus
   

EsbeRoth Polska

   Schiedel   Pipelife    

Kospel    NTS Energy

Stiebel Eltron Radox Radiators

Ferdom

Grupa Armatura

Imers
FENIX

logo Wilo
   De Dietrich

logo Daikin    Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

REGULUS-system
  Instal-Projekt  Verano Konwektor

Intersoft
 

polecamy

Systemy ogrzewania pompami ciepła niezależne od gazu, oleju i węgla

aktualizacja: 01-10-2021, 11:27 – artykuł promocyjny


Aspektami, które powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę przy wyborze systemu ogrzewania do domu, jest koszt danej technologii, jej niezależność oraz komfort użytkowania. W dobie rosnących cen energii oraz znacznych zmian klimatycznych systemy ogrzewania pompami ciepła pozwalają uniezależnić się od gazu, oleju oraz węgla. Dzięki pompom ciepła zyskujemy komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej przy niewielkich kosztach eksploatacyjnych. Zaletą stosowania tego rozwiązania jest także ochrona środowiska naturalnego.

 

Pompy ciepła Dimplex

 

 

Pompy ciepła Dimplex

 

Pompy ciepła mogą być wykorzystywane do zasilania w ciepło zarówno nowym budownictwie, jak i przy modernizowaniu przestarzałych systemów grzewczych. Dimplex oferuje systemy "skrojone na miarę", które posiadają też zdolność integracji z istniejącym systemem ogrzewania budynku - czy to do ogrzewania i chłodzenia, czy też do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

 

 

 

Zalety stosowania pomp ciepła Dimplex

 

 • wykazują się najwyższym komfortem grzewczym przy jednocześnie bezkonkurencyjnie korzystnych kosztach eksploatacji
 • są innowacyjne i przyszłościowe, ponieważ wykorzystują nieograniczoną energię środowiska naturalnego
 • zastosowanie systemu grzewczego z pompą ciepła powoduje wzrost wartości nieruchomości - pompy ciepła Dimplex pracują znacznie bardziej ekonomicznie niż konwencjonalne ogrzewania olejowe i gazowe, których koszty eksploatacji są do trzech razy większe.
 • połączenie pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym lub niskotemperaturowymi konwektorami wentylatorowymi Dimplex Smart Rad daje znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji
 • pompy ciepła to bezpieczna metoda grzewcza - w urządzeniu nie zachodzą żadne procesy spalania, więc nie ma ryzyka pożaru. Ponadto wyeliminowane jest także niebezpieczeństwo związane z utlenianiem się gazu, wyciekaniem oleju. Do eksploatacji pompy ciepła nie potrzebny jest ani komin, ani też zbiornik oleju nie ma więc kłopotów z zanieczyszczeniami, sadzą i nieprzyjemnymi zapachami.

 

 

 

 

Zasada działania pompy ciepła

 

zasada działania Pompy ciepła Dimplex

 

Ogrzewanie z pompą ciepła składa się z instalacji dolnego źródła ciepła, samej pompy ciepła oraz odpowiedniego systemu rozprowadzania i magazynowania ciepła.

1. Właściwy odzysk ciepła ze środowiska odbywa się w parowniku pompy ciepła. Wykorzystuje się tu właściwości płynnego czynnika chłodniczego polegającą na tym, że paruje on już przy ujemnych temperaturach gromadząc pobraną energię.

2. Czynnik chłodniczy w postaci gazowej, zostaje zassany i sprężony przez sprężarkę. Przy silnym wzroście ciśnienia, wzrasta również temperatura czynnika chłodniczego.

3. Czynnik chłodniczy przepływa dalej do skraplacza - wymiennika ciepła, w którym ciepło odzyskane ze środowiska zostaje przekazane systemowi grzewczemu.

4. Czynnik chłodniczy, po obniżeniu ciśnienia i temperatury w zaworze rozprężnym może znowu pobierać ciepło z otoczenia - w ten sposób obieg rozpoczyna się na nowo.

 

 

Jeden system dla wszystkich źródeł ciepła

 

Pompa ciepła należy do najbardziej wydajnych systemów grzewczych i podgrzewania wody użytkowej, ponieważ czerpie ona do ok. 75% darmowego ciepła z otoczenia, tylko 25% energii pochodzi z obcego źródła (prąd elektryczny), aby wytwarzać 100% mocy grzewczej. Wraz z pompami ciepła Dimplex mamy do wyboru trzy darmowe, nieograniczone źródła ciepła: powietrzne zewnętrzne, grunt, wodę gruntową.
 

 • Pompy ciepła powietrze/woda wykorzystują powietrze zewnętrzne jako źródło energii. Nawet przy temperaturach -25°C odbierają jeszcze z powietrza energię.
 • Pompy ciepła solanka/woda pobierają energię z gruntu poprzez kolektory lub sondy gruntowe w ciągu całego roku.
 • Pompy ciepła woda/woda czerpią ciepło grzewcze z wody gruntowej. Jeżeli występuje ona w dostatecznej ilości i jakości, jest najbardziej efektywnym źródłem ciepła.

 

 

Pompy ciepła powietrze-woda

 

Pompy ciepła Dimplex powietrze/woda wykorzystują przez cały rok powietrze atmosferyczne jako źródło energii. W przypadku pomp zewnętrznych może być ono wykorzystywane bez wykonywania jakichkolwiek kanałów powietrznych. W powietrznych pompach ciepła Dimplex, powietrze zewnętrzne jest wykorzystywane w efektywny sposób w przedziale od +35 °C do –25 °C.

 

Pompa ciepła powietrze/woda do montażu zewnętrznegoPompa ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

Pompa ciepła powietrze/woda do montażu zewnętrznego Pompa ciepła powietrze/woda do montażu wewnętrznego

 

Pompy ciepła powietrze/woda mogą być montowane na zewnątrz budynku lub wewnątrz budynku. Pompy ciepła Dimplex posiadają solidną, metalową obudowę zabezpieczoną powłoką proszkową, która chroni ustawiona na zewnątrz pompę ciepła powietrze/woda przed śniegiem, wilgocią i wiatrem.

 

Pompa ciepła powietrze woda Dimplex LA 11TAS


Pompy ciepła powietrze-woda do instalacji zewnętrznej:

 • Wykorzystanie źródła ciepła bez wykonywania jakichkolwiek przyłączy powietrza
 • instalacja pompy ciepła w odpornej na wpływ warunków atmosferycznych obudowie,  na fundamencie z odpływem skroplin
 • ułożenie przewodów hydraulicznych i elektrycznych w ziemi ze stosownym zabezpieczeniem

 

Dimplex - pompa ciepła powietrze/woda do instalacji zewnętrznej LA 28TBS LA 9S-TU to powietrzna pompa ciepła do montażu zewnętrznego

          Dimplex LA 28TBS                          Dimplex LA 9S-TU   

 

Pompy ciepła powietrze-woda do instalacji wewnętrznej:

 • podłączenie źródła ciepła poprze przewody powietrzne
 • instalacja pompy ciepła przy jednej ze ścian zewnętrznych
 • ochrona izolowanego przebicia ściany za pomocą kratki zabezpieczającej przed deszczem lub odpowiedniej studzienki.

 

Dimplex - pompa ciepła Dimplex LI 9TUDimplex - pompa ciepła Dimplex LIK 12TU

          Dimplex  LI 9TU                          Dimplex LIK 12TU

 

 

Pompy ciepła solanka-woda

 

Pompy ciepła Dimplex solanka-woda wykorzystują darmową energię, która zostaje przekazywana przez wymiennik ciepła do roztworu wody ze środkiem niezamarzającym (glikol), tzw. solanki. Firma Dimplex oferuje zróżnicowany asortyment pomp ciepła solanka/woda. Decydując się na wybór takiego rozwiązania należy rozważyć jeden z dwóch systemów:
 

 • poziome kolektory ułożone poniżej strefy przemarzania  gruntu lub
 • pionowe sondy gruntowe.


W obu przypadkach transport energii zostaje przejęty przez przepływający czynnik nośny (roztwór glikolo zywczajowo zwany solanką).

Kolektory gruntowe można zastosować w przypadku, gdy posiadamy wystarczającą powierzchnię do ułożenia rur w ogrodzie. W przypadku oszacowania powierzchni potrzebnej do ułożenia obowiązuje następująca zasada: moc grzewcza pompy ciepła (kW) x 40 = powierzchnia w m2. Głębokość ułożenia rur wynosi najczęściej około 1,6 m poniżej powierzchni gruntu. Odstęp układania pomiędzy pojedynczymi rurami wynosi od 0,8m do 1 m.

 

Dimplex - Pompa ciepła solanka-woda z kolektorem gruntowymDimplex - Pompa ciepła solanka-woda z sondą gruntową

Pompa ciepła solanka-woda z kolektorem gruntowym
Pompa ciepła solanka-woda z sondą gruntową

 

Sondy gruntowe stosowane są w sytuacji, gdy brak jest wystarczającej miejsca do ułożenia rur lub też gdy zachodzi konieczność dodatkowego chłodzenia, należy wykorzystać nie powierzchnię, a głębokość - za pomocą pionowych sond gruntowych. W otworach wiertniczych o głębokości najczęściej do 100 m zostają umieszczone rury odporne na ciśnienie, w których przepływa solanka.

 

pompy ciepła solanka-woda Dimplex SI TU

Dimplex SI TU

 

Zastosowanie pomp ciepła solanka/woda nie ogranicza się do jednostek małej mocy i domów jednorodzinnych. Dwustopniowe pompy ciepła solanka-woda o dużej wydajności są szczególnie atrakcyjne, zwłaszcza do ogrzewania budynków mieszkalnych i użytkowych o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło.

 

Dimplex - wysokowydajna pompy ciepła solanka/woda SI14TU

wysokowydajna pompy ciepła solanka/woda Dimplex SI14TU

 

 

Pompy ciepła woda-woda

 

Pompy ciepła woda/woda czerpią ciepło do ogrzewania z wody gruntowej, która także w okresie zimowym posiada temperaturę od +7°C do 12°C. W połączeniu z pompą ciepła Dimplex woda-woda i niskotemperaturowym systemem ogrzewania powstaje układ grzewczy pomp ciepła o wysokiej efektywności. Warunkiem jest odpowiednia jakość i ilość pobieranej ze studni wody, a także posiadanie zezwolenia kompetentnego urzędu gospodarki wodnej.

 

Dimplex - pompy ciepła woda-woda

 

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego, spiralnego wymiennika ciepła ze stali szlachetnej pompy ciepła Dimplex typu woda/woda są odpowiednie dla prawie wszystkich wód gruntowych.

 

Dimplex - Pompy ciepła woda-woda WI 10-180TU

Dimplex WI 10-180TU

 

 

Powietrzne pompy ciepła c.w.u.

 

Pompy ciepła do c.w.u. to wszechstronne urządzenia do przygotowania ciepłej wody. Wykorzystują do tego celu energię cieplną z powietrza zewnętrznego lub wewnętrznego. W porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi, pozwala to zdecydowanie obniżyć koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto urządzenia są doskonałą alternatywą dla kolektorów słonecznych, gdyż w przeciwieństwie do nich nie są uzależnione od warunków atmosferycznych.

 

Dimplex - Powietrzne pompy ciepła c.w.u.

 

 

Rewersyjne pompy ciepła

 

Rewersyjne pompy ciepła to urządzenia, które realizują jednocześnie funkcję ogrzewania i aktywnego chłodzenia. Zasada działania systemu jest stosunkowo prosta: zimą pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie grzewcze pobierające energię z dolnego źródła ciepła, ale dzięki odwróceniu procesu, pompa ciepła staje się agregatem chłodniczym. Urządzenia wyposażone są w dodatkowy wymiennik ciepła umożliwiający wykorzystanie ciepła odpadowego w trybie chłodzenia, które może być również wykorzystywane dalej. W ten sposób oprócz doskonałego klimatu, otrzymujemy bezpłatne ciepło służące np. do podgrzewania wody użytkowej, basenu lub zaopatrywania dodatkowych odbiorników ciepła. 

 

Dimplex - Rewersyjne pompy ciepła


 

Kontakt w sprawie produktów:

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
tel. +48 61 842 58 05
www: dimplex.pl
dimplex24.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Gruntowe pompy ciepła ze sprężarką inwerterową marki STIEBEL ELTRON - zwiększ wydajność i oszczędność nieruchomości

Gruntowe pompy ciepła ze sprężarką inwerterową marki STIEBEL ELTRON - zwiększ wydajność i oszczędność nieruchomości

Z pewnością instalacja pompy ciepła ze sprężarką inwerterową to oszczędność... ¬ więcej...

 
Pompy ciepła powietrze-woda HYDRO UNIT M typu monoblok - idealne połączenie wysokiej wydajności z cichą pracą urządzenia

Pompy ciepła powietrze-woda HYDRO UNIT M typu monoblok - idealne połączenie wysokiej wydajności z cichą pracą urządzenia

Pompy ciepła powietrze-woda zyskują coraz większą popularność wśród indywidualnych... ¬ więcej...

 
Nowe funkcje w mobilnej aplikacji Systemu Kart Gwarancyjnych De Dietrich

Nowe funkcje w mobilnej aplikacji Systemu Kart Gwarancyjnych De Dietrich

Aplikacja System Kart Gwarancyjnych to narzędzie dla autoryzowanych instalatorów... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2022 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet