Oświetlenie wystaw - 3 kroki do optymalnego oświetlenia muzeów i ekspozycji

Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków ROTH TWINBLOC

artykuł promocyjny


W sytuacji, gdy istnieje potrzeba odprowadzenia ścieków bytowych z gospodarstw domowych a nie ma możliwości wybudowania centralnej lub lokalnej oczyszczalni ścieków lub też koszty inwestycji sieci kanalizacyjnej są zbyt wysokie zastosowanie znajdują biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków ROTH MICRO-STEP TWINBLOC.

 

FILM INSTRUKTAŻOWY O DZIAŁANIU OCZYSZCZALNI:

 

Pozostałe zalety oczyszczalni ROTH MICRO-STEP TWINBLOC:

 

 • W pełni biologiczna, mała oczyszczalnia ścieków, skontrolowana według EN 12566-3 i pracująca przy zastosowaniu dwóch technologii - oczyszczania osadem czynnym oraz SBR.
 • Powierzchnia oczyszczalni: od 12 m², podczas gdy tradycyjnej drenażowej oczyszczalni ścieków: co najmniej 60 m².
 • Nie wymaga dodawania biopreparatów.
 • Cykl urlopowy niweluje koszty zużycia energii.
 • Zestawy oczyszczalni są fabrycznie złożone.
 • Oczyszczalnia posiada znak CE.

 

bioologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków ROTH MICRO-STEP TWINBLOC.

 

 

Budowa oczyszczalni ROTH MICRO-STEP TWINBLOC

 

Oczyszczalnia składa się z trzech komór oczyszczania:

 

 • strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania;
 • strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania;
 • strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania.

 

 

 • Wstępne oczyszczanie

 

Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego odprowadzane są do komory wstępnego oczyszczania. W strefie wstępnego oczyszczania następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Równocześnie stanowi ona obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałego zwiększenia ilości użytkowników oczyszczalni.

 

 

 • Biologiczne oczyszczanie

 

Poprzez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania.

Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.

 

 

 • Wtórne oczyszczanie

 

Strefa oczyszczania wtórnego przedstawia się dwustopniowo i oddzielona jest od strefy biologicznej poprzez ścianę oddzielająca.

W etapie pierwszym następuje sedymentacja biomasy. Ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje te mogą bez problemu osadzać się na dnie. Drugi etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

 

 

PRZYKŁADOWY SCHEMAT OCZYSZCZALNI ROTH MICRO-STEP TWINBLOC:

 

PRZYKŁADOWY SCHEMAT OCZYSZCZALNI ROTH MICRO-STEP TWINBLOC

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI ROTH MICRO-STEP TWINBLOC:

 

  Liczba mieszkańców LM 4 6 8 12
KOMORA OCZYSZCZANIA
WSTĘPNEGO
         
ładunek zanieczyszczeń BZT5 g/(LMxd) 60 60 60 60
objętość komory l 2200 2600 5200 5200
objętość jednostkowa l/LM 550 433 650 433
ładunek zanieczyszczeń BZT5 komory g/(LMxd) 50 50 40 40
KOMORA OCZYSZCZANIA
BIOLOGICZNEGO
         
objętość komory l 2000 1600 4200 4200
ładunek zanieczyszczeń BZT5 komory kg BZT5/(m3xd) 0,10 0,19 0,08 0,11
KOMORA OCZYSZCZANIA
KOŃCOWEGO
         
objętość komory l 1000 1000 1000 1000
czas przepływu h 16,7 11,1 8,3 5,6
powierzchnia łącznie (środek) m2 0,83 0,83 0,83 0,83
liczba komór   1 1 1 1
powierzchnia komory m2 0,83 0,83 0,83 0,83
obciążenie hydrauliczne m3/(m2xh) 0,072 0,108 0,144 0,216
wysokość napełnieniowa m 1,2 1,2 1,2 1,2


 

Informacje techniczne:

 

Zestaw MICRO-STEP TWINBLOC od 4 do 6 mieszkańców składa się z 5000 l zbiornika Twinbloc, w którym ściany oddzielające separują strefę wstępnego oczyszczania, strefę biologiczną i strefę wtórnego oczyszczania.

Zestaw MICRO-STEP TWINBLOC od 8 do 12 mieszkańców składa się z dwóch 5000 l zbiorników Twinbloc. W jednym zbiorniku strefa biologiczna i strefa wtórnego oczyszczania oddzielone są ścianą. Drugi zbiornik pozbawiony jest ściany i stanowi obszar wstępnego oczyszczania.

Zestawy oczyszczalni są wstępnie fabrycznie złożone.

Układ sterowania w postaci regulatora Micro-Step Unit jest również skonfigurowany fabrycznie. Jego praca obejmuje następujące funkcje:

 • cykliczne włączanie dmuchawy (funkcja zegara sterującego), 
 • cykliczne włączanie recyrkulacji osadu;
 • komunikaty o zakłóceniach i informacje serwisowe są sygnalizowane poprzez zaświecenie czerwonej diody LED oraz akustycznie poprzez rozbrzmiewający cyklicznie sygnał dźwiękowy;
 • archiwizacja komunikatów o błędach;
 • wyświetlanie ilości roboczogodzin dmuchawy.


Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Są one zapakowane i umieszczone w studzience zbiornika jak również w samym zbiorniku. Informują o tym stosowne etykiety.

Szafka sterownicza musi zostać umieszczona w odpowiedniej odległości od oczyszczalni. Odległość ta jest bowiem uzależniona od węży powietrznych, których fabryczna długość wynosi 12 m (dopuszcza się przedłużenia węży do max 25 m). Po podłączeniu węży powietrznych zapewniona jest już całkowita funkcjonalność elementów eksploatacyjnych urządzenia.


Zobacz więcej informacji http://www.roth-polska.com/oczyszczalnie-MICRO-STEP.htm
    
 
 

Kontakt w sprawie produktów:

ROTH Polska Sp. z o.o.
tel. 68 453-91-02
www: www.roth-polska.com
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Co zrobić gdy na naszej działce nie ma kanalizacji?

Co zrobić gdy na naszej działce nie ma kanalizacji?

Wiele działek budowlanych – szczególnie tych znajdujących się na wsiach... ¬ więcej...
 
Innowacje i rozwój technologiczny w POŚ - BamarTech w dążeniu do doskonałości

Innowacje i rozwój technologiczny w POŚ - BamarTech w dążeniu do doskonałości

Projektując nasze urządzenia staramy się spełnić najważniejsze regulacje prawne,... ¬ więcej...
 
Dlaczego warto kupić przydomową oczyszczalnię zimą?

Dlaczego warto kupić przydomową oczyszczalnię zimą?

Często zakłada się, że ekologiczne rozwiązania wymagają sporych nakładów... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook