legrand

D+H patron


Systemy oddymiania

aktualizacja: 16-09-2021, 04:42 – artykuł promocyjny


Podczas pożaru to ogień i bardzo wysoka temperatura są powodem zniszczeń materialnych. Natomiast przyczyną większości ofiar w ludziach jest wydobywający się dym. System oddymiający, skutecznie ogranicza szkodliwe i niebezpieczne oddziaływanie dymu i powstających gazów toksycznych. Znajduje więc coraz szersze zastosowanie w obiektach budowlanych.

 

Poszczególne elementy systemu oddymiania:

 

Centrala oddymiania

 • kontrola oraz sterowanie całego systemu
 • regulacja czasu przewietrzania
 • alarm w przypadku zakłóceń
 • zintegrowany service timer do kontroli przeglądów konserwacyjnych i systemowych.

 

 

Centrum Klima - klapa prostokątna wentylacji pożarowej    
fot. Lindab - klapa prostokątna wentylacji pożarowej

 

Wentylatory oddymiające

Wentylatory oddymiające  mają za zadanie usuwanie ciepła, spalin i dymu powstających w wyniku pożaru. Mogą pracować w układzie wentylacji ogólnej, pożarowej albo mieszanej.

fot.: Klimawent -  Wentylator oddymiający dachowy INTENSIVE

 

 

Zobacz także:

Wentylatory oddymiające

 

Przyciski oddymiania

 • ręczne wyzwolenie alarmu
 • poprzez diody sygnalizujące stan pracy urządzeń systemu, w sposób wizualny kontrolują poprawność działania systemu


Klapy i okna oddymiające

 • wyposażone w siłowniki otwierają się i zamykają pełniąc funkcję oddymiania.

 

klapa oddymiająca VD370 Frapol

fot.: klapa oddymiająca VD370 Frapol przeznaczona do stosowania w instalacjach wentylacji pożarowej oraz w instalacjach wentylacji mieszanej (spełniających jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i wentylacji pożarowej) przy przejściu przez oddzielenia przeciwpożarowe o określonej odporności ogniowej

klapa przeciwpożarowa okrągła Klimaoprema FDC40klapa przeciwpożarowa prostokątna Klimaoprema FD40

fot.: AirIDEA - klapy przeciwpożarowe: okrągła FDC40 oraz prostokątna FD40

 

Okna napowietrzające

 • automatycznie lub ręcznie otwierane okna dolotowe umiejscowione w dolnej części fasady budynku lub drzwi otwierane na zewnątrz, dostarczają niezbędnego powietrza.

 

Okienny system oddymiania Euro SHEV

fot.: D+H Polska - Okienny system oddymiania Euro SHEV

Czujki dymowe

 • w przypadku wystąpienia pożaru automatycznie wyzwalają system oddymiania.

              Protec 3000PLUS D+HBezprzewodowa czujka dymu OSD AERO - RopamSATEL TSD-1

fot.: czujki dymu: od lewej D+H Polska, Ropam i SATEL TSD-1
 

Urządzenia alarmowe (dzwonki, syreny, lampy błyskowe)

 • w sposób akustyczny i optyczny powiadamiają o powstałym zagrożeniu pożarowym.


Czujki pogodowe

 • umożliwiają kontrolowaną wentylację pomieszczeń w wyniku stałego monitorowania pogody
 • są elementami uzupełniającymi dla systemów oddymiania i przewietrzania.


Przyciski przewietrzania

 • służą do ręcznego uruchamiania naturalnej wentylacji
 • otwieranie i zamykanie grupy przewietrzania w powiązaniu z centralą oddymiania RZN.

 

Przycisk przewietrzania LT 84-U - D+H

Przycisk przewietrzania LT 84-U - D+H Polska

 

Konserwacja systemu oddymiania

 

Informacje o przeglądach technicznych instalacji oddymiającej możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku; „przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne (…), powinny być przeprowadzone w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”. W związku z tym zarządca budynku powinien dokonać cyklicznego (przynajmniej raz na rok) przeglądu całego systemu. Taki przegląd musi być przeprowadzony przez osobę, która posiada odpowiedni kwalifikacje.

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Klimawent, Lindab, Frapol, D+H Polska, Airidea, SATEL


Zobacz także
Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe

Ogień to groźny żywioł, który niszczy w szybkim czasie wszystkie przedmioty... ¬ więcej...

 
Pomimo upływu lat wciąż na topie. Sygnalizator SA-K7N

Pomimo upływu lat wciąż na topie. Sygnalizator SA-K7N

Od wprowadzenia do oferty W2 sygnalizatora akustyczno-optycznego SA-K7N minęło już... ¬ więcej...

 
Jak dobrać i kiedy stosować klapy dymowe?

Jak dobrać i kiedy stosować klapy dymowe?

Klapy dymowe stanowią elementem systemu przeciwpożarowego w budynku. Są to wielofunkcyjne... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet