Wienkra


Sposoby wentylacji w domach i mieszkaniach

artykuł promocyjny


W powietrzu może znajdować się wiele szkodliwych substancji i związków, które w nadmiarze wpływają negatywnie na zdrowie i samopoczucie człowieka. Najbardziej szkodliwymi związkami są para woda i dwutlenek węgla, ich nadmiar powoduje bóle głowy, uczucie zmęczenia, choroby dróg oddechowych. Kombinacja różnych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu wywołuje reakcje alergiczne i działa rakotwórczo. Brak prawidłowej wentylacji w budynku oddziałuje negatywnie nie tylko na człowieka, ale również stanowi zagrożenie dla naszych domów. Jednym z podstawowych efektów braku właściwej wentylacji jest wilgoć. Nadmierna zawartość pary wodnej w powietrzu - wilgotność powietrza - to zaparowane szyby, wilgotne ściany zagrzybienie konstrukcji budynku oraz np. nie dające się wysuszyć pranie.

 

Zobacz także:

Jak pozbyć się grzyba w mieszkaniu

 

 

Jakie warunki powinna spełniać prawidłowa wentylacja

 

Prawidłowa wentylacja w domach i mieszkaniach powinna spełniać poniższe warunki:
 

 • zapewniać w ciągły sposób przyjemny mikroklimat i dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach
 • mieć regulowaną wydajność, co oznacza możliwość zwiększania bądź zmniejszania wymiany powietrza według zapotrzebowania
 • powstrzymać rozwój pleśni,
 • zapobiegać powstawaniu szkód wywołanych wilgocią,
 • redukować emisję hałasu wewnątrz i na zewnątrz,
 • nie powodować przeciągów
 • redukować zapotrzebowanie na energię cieplną,
 • usuwać poza obręb mieszkania: dwutlenek węgla, parę wodną,  tlenek węgla, uboczne "produkty" funkcjonowania gospodarstwa domowego, zapachy, dym tytoniowy.

Wentylacja w domu a stężenie dwutlenku węgla

fot.: Glen Dimplex - wentylacja kontrolowana z centralą rekuperacyjną zapewnia najlepsze parametry powietrza w domuPlanując system wymiany powietrza w domach należy pamiętać o konieczności zapewnienia dopływu następujących strumieni powietrza (wymóg ten został określony w z normie: PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania):
 

 • kuchnia z kuchenką gazową - 70 m³/h;
 • kuchnia z kuchenką elektryczną - 50 m³/h;
 • łazienka - 50 m³h;
 • toaleta - 30 m³/h;
 • pokój mieszkalny - 30 m³/h;
 • pomieszczenie pomocnicze (bez okna) - 15 m³/h;
 • przedsionek - 15 m³/h

 

Zobacz także:

 

SPOSOBY WENTYLACJI

 

Istnieje wiele różnych sposobów wentylacji, do których zaliczamy:

 

 • Wentylacja naturalna


Skuteczność tego rodzaju wentylacji zależy od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku. Im ta różnica jest większa, tym wentylacja działa lepiej, co oznacza, że ten rodzaj wentylacji jest najskuteczniejszy w zimie, a najsłabszy latem. Intensywność wymiany powietrza w wentylacji naturalnej zależy również od wiatru oraz od wysokości kanałów wentylacyjnych, im wyższe tym wentylacja jest intensywniejsza. W wentylacji grawitacyjnej ważne jest zapewnienie odpowiedniej tzw. czynnej wysokości kanału - odległość pomiędzy wlotową kratką wentylacyjną a wylotem kanału. Minimalna wartość to 2 m.

Zalety
:

 • niskie koszty eksploatacyjne i inwestycyjne, związane z tym, że działanie wentylacji grawitacyjnej nie wymaga energii elektrycznej
 • sprawdza się w pomieszczeniach, w których znajdują się kotły z otwartą komorą spalania lub kominki
 • oszczędność miejsca - wymaga jedynie kanałów wywiewnych


Wady:

 • uzależnienie jej skuteczności od warunków atmosferycznych
 • brak możliwości oczyszczania - filtracji  powietrza
 • brak możliwości odzysku ciepła z wywiewanego powietrza
 • brak możliwości regulacji i kontroli nad procesem wentylacji

 


Obecne bardzo szczelne budownictwo powoduje, że wentylacja grawitacyjna nie zapewnia niezbędnej ilości powietrza. Efektem tego jest bardzo niska jakość powietrza, co ma bezpośredni wpływ na samopoczucie mieszkańców.

Polecamy >> Poprawa jakości powietrza w domu - przegląd urządzeń

 

 • Wentylacja mechaniczna - wyciągowa

 

W nowoczesnym budownictwie, które jest bardzo szczelne, wymagane jest zastosowanie systemu wentylacji wymuszonej, która w sposób mechaniczny powoduje wymianę powietrza.

Mechaniczna wentylacja wyciągowa składa się z wentylatora kanałowego, kanałów oraz kratek wywiewnych zlokalizowanych w pomieszczeniach wymagających wentylacji (łazienki, kuchnia, pomieszczenia bez okien) oraz wyrzutu powietrza zużytego na zewnątrz budynku, który umieszcza się w ścianie zewnętrznej lub w dachu (dachówka wywiewna).

 

sterownik z ekranem dotykowym Metalplast

fot.: Metalplast - sterownik z ekranem dotykowym

 

W przypadku stosowania wentylacji mechanicznej ważną sprawą jest rozmieszczenie i wyregulowanie nawiewów. Nie należy ich montować bezpośrednio w strefie przebywania ludzi. Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi nie powinna przekraczać 0,2 m/s.
 Napływ powietrza świeżego do budynku zapewnia czerpnia systemu nadmuchowego, nie są więc wymagane:  mikrowentylacja okien czy nawiewniki okienne. Wentylacja wyciągowa działa niezależnie od warunków atmosferycznych, takich jak temperatura. Zastosowanie wentylacji mechanicznej zapewni 100% skuteczności wymiany powietrza, a jednocześnie pozwoli na znaczne oszczędności inwestycyjne w porównaniu do kosztów budowy komina. W tym sposobie wentylacji nie potrzebne są również kanały wywiewne. Do regulacji Intensywność wymiany powietrza reguluje się poprzez zmianę prędkości obrotowej wentylatora. Ponadto wentylacja mechaniczna nie zabiera powierzchni użytkowej budynku (kominy w dużych domach mogą pochłonąć nawet kilka m2) i nie wymaga skomplikowanych obróbek dachu.

 

Carline - Wentylator SILVENTO firmy LUNOS

fot.: Carline - Wentylator SILVENTO firmy LUNOS idealny do zastosowania w blokach mieszkalnych. Urządzenie zapewnia wysokiej jakości powietrze, przy jednoczesnej redukcji kosztów zużycia energii. Pracuje ono praktycznie bezgłośnie.

 

Należy jednak pamiętać, że wentylacja wyciągowa nie może być stosowana w pomieszczeniach, gdzie pracują urządzenia z otwartą komorą spalania (kocioł, kominek), gdyż może to powodować cofnięcie się spalin. Minusem tego rodzaju wentylacji jest także konieczność zasilania energią elektryczną, co w przypadku awarii zasilania powoduje zatrzymanie wymiany powietrza.

 

 

 • Wentylacja hybrydowa

 

Wentylacja hybrydowa stanowi połączenie wentylacji grawitacyjnej i wyciągowej. Jest to wentylacja dwubiegunowa. Wentylacja hybrydowa działa jak wentylacja naturalna albo mechaniczna. Decydują o tym warunki zewnętrzne. Jeśli nie pozwalają na wentylację naturalną, pracują urządzenia mechaniczne. Jeśli natomiast sprzyjają wentylacji naturalnej, urządzenia mechaniczne są wyłączane, a wentylacja naturalna pracuje skutecznie.

 

Uniwersal - wentylatory hybrydowe Schiedel/FenkoSV w wariancie podwójnym na pustaku wentylacyjnym Schiedel
fot.: Uniwersal - wentylatory hybrydowe Schiedel/FenkoSV w wariancie podwójnym na pustaku wentylacyjnym SchiedelW systemie wentylacji hybrydowej na kominie, który kończy zwykły kanał grawitacyjny, zamontowana jest specjalna nasada. Nasada ta połączona jest z układem sterującym, który sygnalizuje zmiany ciśnienia w jej pobliżu. Jeśli w okolicach nasady pojawi się nadciśnienie - nasada jest uruchamiana. Dzięki jej pracy powstaje niewielkie podciśnienie. A to już wystarcza, by powietrze ponownie przyjęło właściwy kierunek przepływu.
Nasada w wentylacji hybrydowej pracuje jako niskociśnieniowa. Wytwarza niewielkie podciśnienie wystarczające by rozpocząć proces przepływu powietrza, a jednocześnie na tyle małe, by pobór prądu był niewielki. Dzięki rozwiązaniu niskociśnieniowemu zapewniona jest też cicha praca instalacji.

 

 

 • Wentylacja nawiewno-wywiewna

 

W wentylacji nawiewno-wywiewnej wymiana powietrza następuje dzięki wentylatorom. Instalacja nawiewno-wywiewna składa sie nie tylko z sieci kanałów wywiewnych (zasysają powietrze za pośrednictwem wentylatora z pomieszczenia i wydmuchują je na zewnątrz) i nawiewnych (zasysa powietrze z zewnątrz i tłoczy je do wentylowanych pomieszczeń). Centrala wentylacyjna jest "sercem" całej instalacji wentylacyjnej, w której zbiegają się kanały nawiewne i wywiewne.
 

Wentylacja nawiewno-wywiewna posiada wiele zalet, dzięki czemu ma przewagę nad wentylacją wyciągową. Główna zaletą wentylacji nawiewno-wywiewnej jest możliwość ogrzania nawiewanego powietrza przez rekuperator. Istnieje także możliwość schodzenia powietrza przy pomocy gruntowego wymiennika ciepła. Innym z plusów tego rodzaju wentylacji jest możliwość czerpania powietrza z jednego miejsca, dzięki czemu możemy uniknąć napływu zanieczyszczonego powietrza do domu, gdy nasz dom stoi przy ruchliwej drodze, gdyż czerpnię powietrza można umieścić z dla od drogi. Ważną cechą tego sposobu wentylacji jest również fakt, iż powietrze dostarczane do budynku może być oczyszczane z pyłków i innych zanieczyszczeń dzięki filtrowi umieszczonemu w centrali wentylacyjnej.

fot.: Ekoklimax - centrale wentylacyjne mają różne kształty i wymiary, mogą być wiszące lub stojące

Wentylacja nawiewno-wywiewna nie jest jednak bez wad. Do minusów tego rodzaju wentylacji należy złożona i długa sieć kanałów: wyciągowych i nawiewnych, co również przyczynia się do większego zużycia energii elektrycznej niż miało to miejsce w przypadku wentylacji wyciągowej. Większy pobór mocy wynika również z zastosowania w tej metodzie wentylacji filtrów i rekuperatora, które powodują większy opór przepływu. W wentylacji nawiewno-wywiewnej kanały nawiewne umieszczone są w różnych pomieszczeniach, także np. w sypialni, co powoduje, że jest większe ryzyko powstawania hałasu.

Onyx SKY

fot.: Frapol - nowoczesne jednostki rekuperacyjne coraz bardziej odpowiadają na potrzeby komfortowej wentylacji

 • Rekuperacja

 

Rekuperacją nazywamy system nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła. Głównym elementem takiego systemu jest rekuperator, czyli urządzenie pozwalające na ogrzanie chłodnego powietrza napływającego z zewnątrz przez ciepłe, zużyte powietrze usuwane z pomieszczeń.

 

Centrum Klima - rekuperatorPro-Vent - rekuperator Mistral Smart 300 ECklimor - centrala rekuperacyjna KCX+

fot.: Lindab                   fot.: Pro-Vent                        fot: Klimor     

 

 

Jak działa rekuperator - zasada działania

 

Świeże powietrze jest pobierane za pomocą czerpni, która znajduje się na zewnątrz budynku. Następnie przy użyciu kanałów wentylacyjnych jest transportowane do centrali wentylacyjnej. Skąd trafia do wymiennika ciepła, ale najpierw powietrze to przechodzi przez filtr. Dzięki wymiennikowi ciepła w zimie powietrze jest podgrzewane  a w lecie chłodzone. Centrala wentylacyjna posiada wbudowany wentylator, dzięki któremu odbywa się przepływ powietrza do zaizolowanych termicznie kanałów. Kanały te rozprowadzają powietrze po całym budynku.
 

Jak działa rekuperacja

fot.: Neovent

 


Zużyte, zanieczyszczone powietrze jest wyciągane z pomieszczenia za pośrednictwem kratek wywiewnych, a następnie kanałami wywiewnymi kierowane jest do centrali. W centrali przy użyciu wentylatora wyciągowego odbywa się transport powietrza przez filtr do rekuperatora. W wymienniku następuje proces "odebrania" z zużytego powietrza ciepła lub zimna. Po przepłynięciu przez kanały powietrze kierowane jest do wyrzutni powietrza, przez którą jest wyrzucane na zewnątrz budynku.

Zalety:

 • gwarantuje stały dopływ świeżego powietrza koniecznego do oddychania,
 • oszczędza energię cieplną zużytą do ogrzewania,
 • eliminuje hałas i przeciągi,
 • zapobiega zawilgoceniu pomieszczeń i rozwoju toksycznych grzybów i pleśni,
 • filtruje powietrze i likwiduje problemy alergiczne dróg oddechowych,
 • zastępuję wentylację grawitacyjną, która w nowych, szczelnych domach przestaje prawidłowo działać,
 • skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy, dwutlenek węgla, parę wodną, kurz i wiele innych substancji chemicznych wydzielanych z materiałów budowlanych oraz wyposażenia wnętrz.

fot.: Prodmax - centrale rekuperacyjne mogą współpracować również z GWC tworząc nowoczesny, ekologiczny i ekonomiczny system wentylacyjny, polecany zwłaszcza do budownictwa energoszczędnegoSystem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła może mieć również charakter zdecentralizowany, co oznacza możliwość zapewniania indywidualnej wymiany powietrza dla każdego pomieszczenia i powoduje, że nie ma konieczności montowania systemu kanałów wentylacyjnych.

System wentylacyjny LUNOS z odzyskiem ciepła

fot.: Iglotech - system Lunos

 


Zobacz wiecej:

Czy warto mieć rekuperator

 

 • Nawiewniki

 

Nawiewnik powietrza, nazywany także jako pasywny wlot powietrza lub nawietrzak, jest małym urządzeniem, które montowane jest w oknie lub w ścianie. Urządzenie to pozwala na "sączenie się" świeżego zewnętrznego powietrza do wnętrza mieszkania. Powietrze zużyte wylatuje wtedy kanałami wentylacyjnymi. Nawiewnik powietrza posiada na ogół możliwość regulacji wielkości strumienia powietrza i osłonę przeciwdeszczową. Zaletą nawiewników jest to, że nawet przy szczelnie zamkniętych oknach pozwalają one doprowadzać niezbędne dla wentylacji powietrze zewnętrzne. Proces dostarczania świeżego powietrza do pomieszczeń powinien odbywać się w sposób ciągły i kontrolowany, a ilość tego powietrza powinna odpowiadać obowiązującym przepisom. Projektant, w zależności od rodzaju wentylacji określa ilość potrzebnych nawiewników oraz okna, które powinny je posiadać.


Nawiewniki powietrza stają się powoli obowiązkowym elementem wyposażenia każdego domu. Od wielu lat wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej nowo budowanych budynków rosną, co wymusza większą szczelność produkowanych okien. Dawniej w większości domów i mieszkań to właśnie nieszczelności w oknach dostarczały powietrze do pomieszczeń. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zwiększanie szczelności okien doprowadziło do pojawienia się problemów z wentylacją. Nowoczesna stolarka zapewnia mianowicie oszczędność energii, ale jednocześnie ogranicza również dopływ powietrza niezbędnego dla potrzeb wentylacyjnych, dlatego konieczny jest montaż nawiewników.

 

Akustyczny nawiewnik higrosterowany Isola HY PLUS

fot.: Brevis - Nawiewniki powietrza VENTAIR HIGROSTER

Ventec - Automatyczny nawiewnik ciśnieniowy Ventec VT 101
fot.: Automatyczny nawiewnik ciśnieniowy Ventec VT 101 Rodzaje nawiewników powietrza
:
 

 • stałe - to takie nawiewniki, które nie posiadają możliwości regulacji. Taki typ nawiewników montuje się w kotłowniach.
 • regulowane ręcznie, które jak sama nazwa wskazuje regulowane są ręcznie
 • regulowane automatycznie, które reagują na zmianę różnicy ciśnienia lub wzrost wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

 

Zobacz więcej:

Nawiewniki powietrza - rodzaje, montaż, regulacje prawne

 

 • Gruntowy wymiennik ciepła (GWC)

 

Rozwiązaniem wspomagającym i uzupełniającym system wentylacyjny domu jest gruntowy wymiennik ciepła (w skrócie GWC). Za jego pomocą, z niewielkiej głębokości gruntu, można pozyskać naturalną, odnawialną energię gruntu. Dzięki GWC można ochłodzić latem powietrze zewnętrzne do temperatury ok. 12-16°C, a zimą podczas mrozów ogrzać do wartości ok. 0-4°C. Gruntowy wymiennik ciepła jest kanałem zakopanym w gruncie na głębokości 2-5 metrów, przez który przepływa powietrza zasysane do wentylacji. Obecnie na rynku jest dostępnych kilka rozwiązań gruntowych wymienników ciepła (GWC), które najczęściej są połączone z wentylacją mechaniczną budynku i rekuperatorem, ewentualnie z wentylacją grawitacyjną wspomaganą kominem słonecznym.

 

Global-Tech - gruntowy wymiennik ciepła

 fot.: Global-Tech - gruntowy wymiennik ciepła


Zalety:

 • schładzanie budynku w gorące letnie dni
 • ogrzewnie w zimie powietrza wprowadzanego do budynku
 • prosta budowa GWC pozwalająca na wykonanie na jego wykonanie praktycznie w każdym miejscu i warunkach
 • możliwość wykorzystania energii odnawialnej - można ubiegać się o uzyskanie dostacji na budowę GWC z Unii Europejskiej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • wspomaganie regulacji wilgotności w budynku przez cały rok
 • wstępna filtracja powietrza
 • zapewniona ochrona urządzeń wewnętrznych przez zamrożeniem

 

Koszty poszczególnych rozwiązań

 

Decydujący wpływ na wybór sposbu wentylacji ma z pewnością koszt poszczególnych rozwiązań. Pierwszy rodzaj wentylacji - wentylacja grawitacyjna, wymaga poniesienia następujących nakładów finansowych:

 • budowa komina ( mniejszy koszt w przypadku, gdy zrobimy jeden komin zarówno do wentylacji jaki i kotła oraz kominka. Jednak w tej sytuacji występuje konieczność zapewnienia większej liczby kanałów. Koszt budowy komna na potrzeby wentylacji wynosi ok. 2-3 tysięcy złotych.
 • nawiewniki okienne, ścienne - ich montaż jest niezbędny w tym rodzaju wentylacji. Ich koszt zakupu jest uzależniony od rodzaju: najprostszy - sterowany ręcznie to koszt od 50 zł, ciśnieniowy (od 100 zł) a naiwenik z czujnikiem wilgotności to koszt ok. 200 zł.


W przypadku wentylacji wyciągowej konieczne jest poniesienie następujących kosztów:

 • zakupu rur do wykonania kanałów wywiewnych, ich koszt zależy od materiału, z którego są wykonane: najtańsze są aluminiowe, elastyczne (nie powinno się stosować do odcinków dłuższych niż 3-4 m) - od 10 zł/m a najdroższe są rury izolowane wełną mineralną - ok. 100 zł/m. Jednak można kupić rury nieizolowane a potem dokupić fabrycznie przygotowaną otulinę, jej koszt to 15-25 zł/m. Dodatkowo w celu wykonania kanałów niezbędny jest zakup kolan, trójników i anemostatów - 25-40 zł/szt.
 • zakupu wentylatora - od 50 zł do ponad 100 zł (wentylator kanałowy). Cena wentylatora zależy od jego: wydajności, typu i jakości.
 • zakup nawiewnika powietrza (w tym rodzaju wentylacji wystarczy najprosztszy model - od 50 zł)
 • koszt robocizny wykonania instalacji - od 1 tys. zł.


Z największymi kosztami wiąże się ostatni rodzaj wentylacji - wentylacja nawiewno- wywiewna z odzyskiem ciepła. Tu oprócz kosztu wykonania sieci kanałów, które są znacznie bardziej rozległe niż w przypadku wentylacji wyciągowej, należy ponieść koszt zakupu centrali wentylacyjnej z rekuperatorem. Ceny centarli kształtują się na poziomie ok. 6 tys. zł do 8 tys. zł. Szacunkowy koszt wykonania całej inastalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem to koszt około 15 tys. zł.
 


Warto przeczytać:

Wentylacja w łazience - wentylator łazienkowy

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Lindab, Metalplast, Neovent, Frapol, Glen Dimplex, Ekoklimax, Prodmax, Global-Tech, Pro-Vent, Uniwersal, Brevis, Venture Industries, Iglotech, Ventec, Klimor, Carline
Zobacz także
Otuliny na rury, czyli optymalna ochrona termiczna, przeciwogniowa i przeciwkondensacyjna przewodów

Otuliny na rury, czyli optymalna ochrona termiczna, przeciwogniowa i przeciwkondensacyjna przewodów

Kontrolowanie i ograniczenie strat ciepła poprzez właściwą izolację rurociągów... ¬ więcej...
 
Projektując izolacje techniczne, możesz liczyć na wsparcie PAROC!

Projektując izolacje techniczne, możesz liczyć na wsparcie PAROC!

Izolacje techniczne – termiczne, przeciwkondensacyjne i przeciwogniowe – stanowią... ¬ więcej...
 
Optymalna ochrona termiczna, przeciwogniowa i przeciwkondensacyjna rurociągu? Wybierz otuliny na rury!

Optymalna ochrona termiczna, przeciwogniowa i przeciwkondensacyjna rurociągu? Wybierz otuliny na rury!

Prawidłowe funkcjonowanie systemów HVAC w dużej mierze uzależnione jest od właściwej... ¬ więcej...
 
Partnerzy
logo Venture Industries Sp. z o.o.  Systherm Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji   logo ebm PapstVBW   bartosz logo Wienkra    AUX        Uniwersal   Ventec    Vents Mitsubishi Electric Rosenberg Klima      armacell logo ProventGlobal-Tech Stiebel Eltron  Iglotech  Iglotech Klimor   Klima-Therm    Kaisai   Test-Therm Sp. z o.o.      logo Wigmors Daikin
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook