gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

nVentHewalex 

 

PawbolFENIX

znajdź fachowca

Jak zamontować system rynnowy

aktualizacja: 20-08-2020, 09:25 – artykuł promocyjny


Podstawą skutecznego funkcjonowania systemu rynnowego z tworzyw sztucznych jest prawidłowy montaż. Systemy rynnowe Gamrat montowane są na innych zasadach niż systemy tradycyjne. Zasadniczą różnicą jest zjawisko termicznych zmian długości elementów z tworzyw sztucznych. Montaż systemów rynnowych musi uwzględniać to zjawisko poprzez zastosowanie kształtek kompensujących zmiany długości rynien i rur. W rynnach swobodę przemieszczeń uzyskuje się w połączeniach rynny z kształtkami rynnowymi realizowanymi jako połączenia na uszczelkę. Ponadto uchwyty rynnowe z tworzyw sztucznych, poza podtrzymywaniem rynny, służą do liniowego prowadzenia wydłużającej się rynny. W rurach spustowych możliwość kompensacji zapewnia luz montażowy w połączeniu rura - kształtka rurowa. Rynny powinny być montowane w taki sposób, aby nie były narażone na uderzenie zsuwającego się z dachu śniegu. Zalecane usytuowanie rynny względem nachylenia połaci dachowej oraz położenia krawędzi dachu przedstawia rysunek poniżej.
 

Montaż systemów rynnowych Gamrat Magnat i z PVC
Rys. Zalecane usytuowanie rynny względem nachylenia połaci dachowej oraz położenia krawędzi dachu


 

Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat
Rys. 1                                         Rys.2                                          Rys. 3a1. Na desce czołowej zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach leja w odległości 15 cm od krawędzi leja zamontować uchwyty rynnowe.
2. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m).
3a. Zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość między uchwytami nie może przekraczać 60 cm. Dla rynny 75 i 100 mm zalecany rozstaw 50 cm.

 

Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat
Rys. 3b                                         Rys.4a                                          Rys. 5a3b. Istnieje możliwość wykonania mocowań bezpośrednio do krokwi lub do deski okapowej. W tym celu uchwyt rynnowy należy przykręcić do listwy stalowej odpowiednio wygiętej do spadku dachu. Odległość między listwami nie może przekraczać 60 cm. Spadek rynny 0,3%.
4a. Rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą piłki do metalu uwzględniając z obu stron rynny niezbędny zakład rynny w kształtce.
5a. Zamontować rynny w uchwytach. W czołowe wywinięcie rynny wetknąć przedni nosek uchwytu i obrócić rynnę do tyłu, aż do zatrzaśnięcia jej na tylnym występie uchwytu.

 

Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat
Rys. 6a                                        Rys.7a                                          Rys. 8a6a. Uszczelki w kształtkach rynnowych pokryć cienką warstwą środka poślizgowego – Silpasta R – dostępna w ofercie (nie należy stosować jej przy montażu denek).
7a. Założyć lej spustowy. Tylną krawędź leja założyć na tylne wywinięcie rynny. Obrócić lej do przodu aż do zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce.
8a. Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. Długość zakładu rynny w złączce wykonać zgodnie z oznakowaniem. Odległość uchwytu do krawędzi złączki nie powinna przekraczać 15 cm.

 

Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat
Rys. 9a                                        Rys.10a                                          Rys. 10b9a. Zamontować narożniki na rynnie. Włożyć tylne wygięcie rynny w tylne wywinięcie kształtki i zatrzasnąć jej przednie wywinięcie w czołowym wywinięciu kształtki. Odległość uchwytów od krawędzi narożników nie powinna przekraczać 15 cm.
10a. Zamontować denka prawe i lewe. Denko zmontować przez wsunięcie przedniego wywinięcia denka w przednie wywinięcie rynny, a następnie obrócenie denka do góry aż do zatrzaśnięcia na tylnym wywinięciu rynny. Denka najlepiej montować na rynnie przed założeniem jej na uchwyty.
10b. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakończenia rynny. Przednie wywinięcie denka wsunąć w przednie wywinięcie rynny i obrócić denko w głąb rynny aż do zatrzaśnięcia na tylnym wywinięciu rynny.

 

Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat
Rys. 11                                        Rys. 12                                          Rys. 1311. Zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem spustowym za pomocą złączki rurowej. Obejmy rur mocować na przewężeniu mufy w złączce i mocować do ścian za pomocą haków z wkrętem. Rozstaw mocowań rury do ścian budynku co 2 m.
12. Odcinki rur łączyć za pomocą złączek rurowych. Obejmy mocować na przewężeniu mufy w złączce. Zostawić ok. 6 mm luzu w połączeniu rura spustowa - złączka rurowa.
13. Jeżeli zachodzi konieczność zamontowania obejmy rury spustowej bezpośrednio na rurze spustowej, należy zamontować ją w ten sposób, aby rura mogła przesuwać się w obejmie.

 

Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat     Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat
Rys. 14                                        Rys. 15                                          Rys. 1614. Przy wystającym okapie, połączenie leja z rurą spustową wykonać przy pomocy dwóch kolan i odcinka rury. Można stosować kolana dwukielichowe (montować je strzałką skierowaną w dół).
15. Montując trójnik lub rewizję, należy mocować ją do ścian budynku przy pomocy obejmy z hakiem. Obejmę zamontować na kształtce. Zapewnić ok. 6 mm luzu w połączeniu.
16. Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Obejmę zamontować na kształtce pod mufą.

 

Gamrat - montaż systemów rynnowych Gamrat       
Rys. 17 

 

17. Listwy okapowe przybić do deski okapowej. Gwoździe wbijać w otwory perforacji w listwie. Pomiędzy główką gwoździa, a listwą zachować luz ok. 1 mm. Listwy łączyć na zakład szer. 8 cm.

 

 

 


Uwagi

 

 • W przypadku montażu systemu rynnowego z pasami podrynnowymi wykonanymi z blach mocno odbijających promienie słoneczne (np. ocynkowanych, aluminowych) wymagane jest pomalowanie pasów lub stosowanie blach powlekanych.
 • Na śliskich, stromych dachach oraz gdy nie można zamontować rynny poniżej płaszczyzny będącej przedłużeniem dachu należy stosować bariery śniegowe.
 • Stosowanie elementów pochodzących od innych producentów grozi pogorszeniem cech użytkowych systemu. Gwarancja obejmuje tylko oryginalne produkty z oferty Gamrat SA.
 • Montaż systemów rynnowych można prowadzić przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C.


   
Opracowanie: Redakcja
Źródło: GAMRAT SA


Zobacz także
Prawidłowe projektowanie i montaż systemów rynnowych i podsufitek Gamrat

Prawidłowe projektowanie i montaż systemów rynnowych i podsufitek Gamrat

Pełne wykorzystanie zalet wynikających z zamontowania systemów rynnowych z... ¬ więcej...

 
System rynnowy - kryteria doboru

System rynnowy - kryteria doboru

Prawidłowy dobór orynnowania pomoże uniknąć zalania elewacji wodą deszczową,... ¬ więcej...

 
Jakie rynny wybrać? Rynny PVC kontra STAL

Jakie rynny wybrać? Rynny PVC kontra STAL

Jaki system rynnowy wybrać? To pytanie, na które odpowiedzi w pewnym momencie... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet