gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

Karlik   Legrand

Hager     Ospel   

GDE Apator

 nVent Werit


logotyp partner serwisu E.ON Foton     W2


Intersoft

FibaroNoark

 Elektra   

polecamy

Oprogramowanie do projektowania i wyceny rozdzielnic elektrycznych

aktualizacja: 05-11-2018, 09:48 – artykuł promocyjny


Eaton Moeller od dłuższego czasu wspiera swoich klientów przygotowując oprogramowanie typu CAE (Computer Aided Engineering) wspomagające czynności inżynierskie. Oprócz aktualizacji znanego programu PAJĄK, a także zmian w zakresie cennika/nakładki CAD wraz z konfiguratorami, premierę ma też oprogramowanie SBC SwitchBoard Configurator BETA usprawniające dobór i wycenę rozdzielnic elektrycznych znajdujących się w ofercie handlowej firmy.


 

SBC SwitchBoard Configurator BETA to kompletnie nowa aplikacja, budowana od podstaw z uwzględnieniem potrzeb i wymagań użytkowników. Występujące w nazwie określenie BETA oznacza, że nie jest to jeszcze produkt kompletny. Prace związane z udoskonalaniem programu przebiegają bardzo intensywnie. Pomocne są w tym również wszystkie uwagi zgłaszane przez użytkowników na adres pl-programy@eaton.com. Zarejestrowani odbiorcy wersji BETA cykliczne otrzymują wiadomości e-mail z wykazem zmian w kolejnych aktualizacjach programu. Przy aktywnym połączeniu z Internetem, SBC SwitchBoard Configurator BETA aktualizuje się samodzielnie. W drugim kwartale 2011 roku wersję BETA zastąpi wersja finalna. Oprogramowanie jest bezpłatne, aby je pobrać należy odwiedzić stronę www.moeller.pl/SBC gdzie po rejestracji uzyskuje się dostęp do pliku instalacyjnego oraz do klucza licencyjnego.

SBC SwitchBoard Configurator BETA podzielony jest na funkcjonalne moduły, w których realizuje sie kolejne czynności projektowe.PRZECZYTAJ KONIECZNIE >>
Zarządzaj instalacją elektryczną i teletechniczną z jednego miejsca - rozdzielnica volta.hybrid


 

Działanie programu

 

W pierwszym oknie widocznym po uruchomieniu programu można podać typowe informacje o projekcie, a także uzyskać dostęp do zapisanych plików. Tutaj również wybiera się tryb pracy: Szybki dobór lub Dobór standardowy. Zależnie od ustawień użytkownik uzyskuje dostęp do modułów (rys. 1.): Szybki dobór-Widok-Zestawienie (dla szybkiego, uproszczonego trybu pracy) oraz  Dobór aparatów-Dobór rozdzielnicy-Akcesoria-Widok-Zestawienie (dla doboru standardowego). Wspólne dla obu trybów moduły mają jednak rożne funkcjonalności w zależności od wybranej ścieżki działania. 

 

Eaton Electric - SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA ? opis trybów pracy

Rys.1. SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA – opis trybów pracy

 

 

Tryb szybkiego doboru rozdzielnicy

 

W Module Szybki dobór (rys. 2.) w środkowej części ekranu znajduje się filtr graficzny do wyboru rozdzielnicy, dwukrotne kliknięcie przenosi do modułu Widok. Ponadto dostępne są filtry tekstowe opisujące rozdzielnice, m.in.: stopień ochrony IP, wysokość, szerokość, głębokość etc. W polu Lista dostępnych urządzeń, widoczne są rozdzielnice spełniające aktualnie ustawione filtry.

 

Eaton Electric - SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA ? opis trybów pracyEaton Electric - SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA Moduł Widok w trybie szybkim -bloki monochromatyczne
Rys. 2                                                    Rys. 3

Rys.2. SBC SwitchBoard Configurator  – 1.0.97 BETA – Moduł Szybki dobór           
Rys.3. SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA Moduł Widok w trybie szybkim -bloki monochromatyczne


Moduł Widok (rys.3.) to wizualizacja rozdzielnicy w środowisku CAD z pełną obsługą warstw. W programie dostępne są podstawowe funkcje służące do zarządzania rysunkiem znane z innych aplikacji typu CAD. Program działa na zasadzie wstawiania kolejnych bloków na różnych warstwach z odpowiednią logiką, możliwe są zatem wszelkie operacje na wklejonych blokach, zarówno w środowisku programu SBC, jak i po eksporcie do zewnętrznego oprogramowania. Do rysunku można dodać jedną z wcześniej przygotowanych formatek projektowych. Tabelka projektowa wypełniana jest danymi podanymi na ekranie startowym, a poprzez ikonę Właściwości istnieje możliwość ich edycji. W najbliższym czasie moduł wizualizacji będzie najintensywniej rozwijaną częścią aplikacji, niemal każda aktualizacja będzie przynosiła tutaj zmiany i udoskonalenia.

W programie dostępny jest eksport grafiki zarówno do formatów wektorowych, jak i rastrowych m.in. dxf i bmp, zaimplementowano również eksport do formatu pdf. Obsługa funkcji związanych z eksportem odbywa się analogicznie do aplikacji typu CAD.
Moduł Zestawienie w programie SBC służy do przygotowania zestawień materiałowych. Program generuje wykaz automatycznie i pilnuje, aby lista potrzebnych elementów była kompletna.  W celu uzyskania cen dla poszczególnych pozycji katalogowych należy zainstalować również program cennikowy (dostępny na www.moeller.pl). Zestawienie można eksportować do formatu xls, a także bezpośrednio do aplikacji cennikowej, gdzie wykonuje się bardziej skomplikowane operacje dotyczące wyceny handlowej (rabaty, własne elementy etc.).

 

 

Tryb standardowy doboru rozdzielnicy

 

Moduł Dobór aparatów (rys. 4.) jest elementem standardowego trybu pracy i służy do wskazania aparatów umieszczonych w projektowanej rozdzielnicy. Wyboru urządzeń można dokonać poprzez wpisanie jedynie typu, numeru katalogowego lub opisu. Przewidziano także metodę kontekstową (przy wykorzystaniu tzw. multikonfiguratora), gdzie po podaniu parametrów charakteryzujących element dokonuje sie jego wyboru. Do aparatu można dobrać również akcesoria (np. wyłącznik + styki pomocnicze). W programie dodano funkcję Pole zasilające – wspomaga ona rozmieszczenie aparatów w projektowanej rozdzielnicy. Po włączeniu tej opcji, program będzie dążył do rozmieszczenia aparatów z zachowaniem podziału między urządzeniami w sekcji zasilającej i odpływowej.

 

Eaton Electric - SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA ? Moduł Dobór aparatówEaton Electric - SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA ? Moduł Dobór rozdzielnicy
     Rys.4.                                                 Rys.5. 

Rys.4. SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA – Moduł Dobór aparatów
Rys.5. SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA – Moduł Dobór rozdzielnicy

 

Moduł Dobór rozdzielnicy (rys.5.) pomaga wybrać odpowiednią obudowę dla wcześniej wskazanych aparatów. Do dyspozycji użytkownika oddano szereg filtrów charakteryzujących rozdzielnice. W polu Proponowane rozdzielnice na bieżąco widoczne są rozwiązania spełniające zadane warunki. Istnieje tutaj możliwość m.in. zadawania rezerwy, łączenia obudów, dzielenia rozdzielnicy etc. W module Akcesoria dla wybranej rozdzielnicy można dobrać elementy dodatkowe, np. flansze lub cokoły. Oba opisane wyżej moduły są częścią standardowego trybu pracy.


Eaton Electric - SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA ? Moduł Widok, tryb standardowy - wydzielenie elementów zasilaniaEaton Electric - SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA ? Moduł Zestawienie 
Rys.6.                                                    Rys.7.   

Rys.6. SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA – Moduł Widok, tryb standardowy - wydzielenie elementów zasilania
Rys.7. SBC SwitchBoard Configurator 1.0.97 BETA – Moduł Zestawienie


Moduł Widok (rys. 6.) dostępny w trybie standardowym rozszerzony został o funkcje związane z modyfikacją wybranej rozdzielnicy m.in. zmianę wysokości i szerokości, dokładanie przedziału kablowego, wstawianie płyt montażowych i osłon etc. Opcje dostępne są z poziomu rysunku pod prawym przyciskiem myszy. Następnie można przejść do modułu Zestawienie (rys. 7.), gdzie elementy składające się na obudowę są wyraźnie oddzielone od zainstalowanych wewnątrz aparatów.

Końcowy kształt programu SBC SwitchBoard Configurator BETA będzie w znacznym stopniu zależał od użytkowników - ich uwag i pomysłów. Eaton Moeller dołoży wszelkich starań, aby wersja finalna spełniała oczekiwania odbiorców.

 

 

PAJĄK 2.8

 

Program Pająk jest graficznym systemem wspomagającym projektowanie i obliczenia sieci niskiego napięcia z wykorzystaniem aparatury rozdzielczej Eaton Moeller (rys. 8.).

 

 Eaton Electric - PAJĄK 2.8 ? projektowanie sieci niskiego napięcia

Rys.8. PAJĄK 2.8 – projektowanie sieci niskiego napięcia


Od października dostępna jest nowa wersja programu. W aktualizacji zawarto wszystkie udoskonalenia, które pojawiły się w ciągu ostatniego roku, ponadto poprawiono działanie modułu automatycznej aktualizacji i dodano aparaty w bazie danych (m.in. nowe przewody szynowe).

 

 

Zobacz także:


 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Eaton Electric Sp. z o.o.


Zobacz także
NOWOŚĆ - różnorodne przyrządy pomiarowe firmy Center w ofercie WIGMORS

NOWOŚĆ - różnorodne przyrządy pomiarowe firmy Center w ofercie WIGMORS

Mamy przyjemność poinformować o wprowadzeniu do oferty WIGMORS różnorodnych... ¬ więcej...

 
System mobiPLANER - skuteczna pomoc w zmniejszaniu kosztów operacyjnych i realizacji zadań pracowników w terenie

System mobiPLANER - skuteczna pomoc w zmniejszaniu kosztów operacyjnych i realizacji zadań pracowników w terenie

Jeżeli Twoja firma działa w infrastrukturze rozproszonej i konieczna jest większa... ¬ więcej...

 
Zarządzanie pracą ekip serwisowych z mobiPLANER

Zarządzanie pracą ekip serwisowych z mobiPLANER

Apator Rector, dostarczający zaawansowane systemy informatyczne dla energetyki, rozwija... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2022 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet