gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

logo VABO   Werit

SchellCedor

Ferdom    Akra
Pipelife
Eko-Bio

Diamond

Grupa Armatura 

   Nibco

Invena     logo Wilo

Intersoft

SFA Poland Sp. z o.o.   Uponor

znajdź fachowca

Aquaphor patron


Profesjonalne zmiękczacze wody Slimline

aktualizacja: 21-09-2017, 10:20 – artykuł promocyjny


Woda zawiera rozpuszczone związki wapnia i magnezu. Wpływają one na jej twardość. Sole wapnia i magnezu wytrącają się i osadzają w postaci kamienia. Zapobiec temu może tylko zmiękczanie wody na drodze fizycznej w wyniku zastosowania elektromagnetyzerów indukcyjnych SAYMON - CleanScale zgodnie z zasadami elektrodynamiki kwantowej polaryzujących kationy i aniony związków rozpuszczonych w wodzie albo na drodze jonowymiennej w wyniku zastosowania zmiękczaczy.

Automatyczne stacje zmiękczania wody w oparciu o wymianę jonową:
TempoPlus - sterowanie elektroniczne - czasowe 
EcoPlus
- sterowanie elektroniczne - objętościowe.

Filtracja wstępna usuwa zawiesiny i chroni urządzenia przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, ale nie usuwa rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych, to następuje tylko w procesie zmiękczania wody. Filtracja węglowa usuwa z wody niepożądane smaki i zapachy oraz poprawia walory organoleptyczne. Dezynfekcja promieniami UV eliminuje obecność drobnoustrojów i zapewnia mikrobiologiczną czystość wody. Warto zadbać o siebie i wodę. Twarda woda wpływa niekorzystnie na stan zdrowia.

Zmiękczanie jednowymienne, ma na celu przede wszystkim usunięcie jonów wapnia i magnezu z wody i zastąpienie ich kationami sodu. Urzadzenie do zmiękczania wody składa się z kolumny jednowymiennej ze złożem, wielofunkcyjnej programowalnej głowicy sterującej i zbiornika solanki.

 

Saymon - zmiękczacze Slimline

Saymon - zmiękczacze Slimline

 
W czasie przepływu wody przez złoże następuje wymiana jonów wapniowych, magnezowych, żelazowych, manganowych i amonowych zawartych w wodzie na jony sodowe zawarte w złożu. Proces ten trwa aż do wyczerpania zdolności wymiennej złoża, a następuje to po uzdatnieniu (odebraniu jonów wapnia i magnezu) określonej ilości wody. W celu przywrócenia zdolności jednowymiennej wymagana jest regeneracja złoża. Proces regeneracji przebiega w czterech etapach. Pierwszy etap polega na przeciwprądowym wypłukiwaniu zanieczyszczeń mechanicznych. Drugim etapem jest płukanie złoża nasyconym roztworem soli zwykłej (NaCI) pobieranej inwektorowo ze zbiornika solankowego. (Zasalanie prowadzone jest przeciwprądowo, co zwiększa jego skuteczność i zmniejsza zużycie soli. W trakcie tego procesu zachodzi reakcja odwrotna, jony sodowe wypierają jony wapnia i  magnezu, jak i innych zanieczyszczeń). W trzecim etapie następuje współprądowe wypłukanie solanki. Natomiast czwarty etap polega na przeciwprądowym formowaniu i ułożeniu złoża. Podczas płukania końcowego zbiornik solankowy zostaje napełniony wodą celem utworzenia właściwego roztworu soli do nastepnej regeneracji. Zanieczyszcenia i popłuczyny solankowe odprowadzane są do kanalizacji.

Wszystkie cykle odbywają się samoczynnie dzięki automatycznemu sterownikowi. Proces regeneracji może zostać wywołany przez czynnik czasowy, czyli po upływie określonego czasu uzdatniania lub przaz czynnik objętościowy, czyli po uzdatnieniu okreslonej ilości wody. Urządzenie TempoPlus wyposażone jest w sterownik pracujący w systemie czasowym, a EcoPlus  w sterownik pracujący w systemie objętościowym. Obydwa urządzenia pracują w przedstawionym powyżej 4 - cyklicznym trybie regeneracyjnym, co znacznie zwiększa zdolność jednowymienną i żywotność złoża, w przeciwieństwie do występujących na rynku tańszych zmiękczaczy 2 - cyklicznych. Zmiękczacze wody SAYMON wyposażone sa w sterownik najnowszej generacji. Producentem sterownika jest renomowane konsorcjum Erie-ProSystem od ponad 40 lat zajmujące się produkcją głowic sterujących i będące pierwszym wytwórcą wielofunkcyjnego zaworu sterującego. 


 

Twardość wody spowodowana zawartością kationów wapnia i magnezu jest przyczyną odkładania się kamienia w przewodach wodociągowych i ciepłowniczych, który utrudnia przepływ, zwęża średnicę instalacji, zmniejsza sprawność urzadzeń grzewczych, skraca ich żywotność, uszkadza urzadzenia, instalację i armaturę. W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwe jest zwiększenie zużycia detergentów, uszkodzenia sprzętu AGD, powstawanie zacieków i osadzaniesię kamienia na urządzeniach sanitarnych. Nie mówiąc już o złym smaku, zapachu i wyglądzie wody, jak i przyrządzanych potraw i napojów.

Woda doskonale rozpuszcza związki mineralne. Stężenie wapnia i magnezu decyduje o poziomie twardości ogólnej wody, co wiąże się z procesem powstawania osadów (oba te pierwiastki łatwo krystalizują). Rozróżnia się:
 • twardość węglanową, wywołaną obecnością wodorowęglanów, węglanów oraz wodorotlenków wapnia i magnezu
 • twardość niewęglanową, wywołaną przez rozpuszczone siarczany, azotany, krzemiany i chlorki wapnia oraz magnezu
 • twardość całkowitą, stanowiącą sumę twardości węglanowej i niewęglanowej.


 

Tab. 1 Specyfikacja techniczna

 

Model TempoPlus / EcoPlus
Typ 11 17 24
Ciśnienie robocze min / max (bar) 1,4/8,3
Zakres temperaturowy min / max (°C) 2/48
Zasilanie elektryczne (V/Hz) 230/501)
Maksymalny pobór mocy (VA) 21
Podłączenie hydrauliczne wlotu / wylotu 3/4" BSP Male
Sterowanie - zawór regulacyjny typu 541T94 / 541N84
Wtryskiwacz - zawór regulacyjny 8 8 5
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cal) 10x16 9x32 10x32

(1) Zasilanie  - transformatorowe 24 V - napięcie bezpieczne

 

 Tab. 2 Zużycie soli regeneracyjnej 125 g/1 złoże (2)

Model TempoPlus / EcoPlus
Typ 11 17 24
Nominalna pojemność wymiany (m3 x °f) 56 87 122
Nominalna pojemność wymiany (m3 x °d) 32 49 70
Zużycie soli na regenerację (kg)2) 1,4 2,1 3,0
Zdolność wymiany na kg soli (m3 x °f) 41
Zdolność wymiany na kg soli (m3 x °d) 23
Zalecany maksymalny przepływ wody (m3/h) 1,1 1,7 2,4
Zużycie wody na regenerację (ciśnienie 3 bary) (litry)3) 110 139 175

(2) Wartość orientacyjna uzależniona od warunków pracy i jakości wody
(3) Maksymalne zużycie wody do przygotowania roztworu solankowego (min 60 %)

 

Tab. 3 Wymiary i masa

Model TempoPlus / EcoPlus
Typ 11 17 24
Szerokość (mm) (W) 352 391 391
Wysokość (mm) (H) 546 963 963
Głębokość (mm) (D) 442 467 467
Głębokość z bypassem (mm) 525 550 550
Wysokość do łącza wlotu / wylotu (mm) (H2) 454 846 846
Wysokość wlotu / wylotu z bypassem (mm) 460 852 852
Masa (kg) 19,5 30,0 36,5
Masa z bypassem (kg) 20,0 30,5 37,0
Maksymalna masa soli (kg) 25 65 65


 

 Zintegrowany panel sterowania               Oddzielna pokrywa ułatwia zasyp soli             Bypass z zaworem mieszajacym (opcja)
 Zintegrowany panel sterowania    Oddzielna pokrywa ułatwia zasyp soli    Bypass z zaworem mieszającym 


W przyrodzie w więkoszości przypadków nie ma wody o takiej jakości, aby nadawała sie do wszystkich zastosowań. Zatem wymaga ona uzdatniania, aby spełniała określone kryteria. Gwarantuje to indywidualnie opracowana technologia uzdatniania na podstawie analizy składu wody. Takie podejście wyróżnia firmę SAYMON. Dobierając technologię oraz urządzenia do uzdatniania wody w pierwszym rzędzie należy rozstrzygnąć, czy względy techniczne wymagają wykonania jednego centralnego systemu, czy też zastosowania szeregu mniejszych urządzeń. Właściwy wybór pozwoli w przyszłóści uniknąć nie tylko szeregu problemów technicznych, ale przede wszystkim ograniczyć koszty eksploatacji stacji uzdatniania wody SUW. Dzięki łączeniu dwóch lub trzech stacji w zestawy możliwa jest elastyczna zmiana wydajności odpowiednio do aktualnych potrzeb. Zastosowanie głowic sterujących wyposażonych w mikroprocesory gwarantuje nie tylko równomierny rozkład obciążenia każdej stacji, ale także automatyczne wywoływanie i kontrolę procesu regeneracji.

Automatyczne stacje uzdatniania wody działające w oparciu o zjawisko wymiany jonowej mogą być stosowane zarówno w instalacjach domowych, jak i w obiektach użyteczności publicznej, gastronomicznych, hotelowych oraz w zakładach przemysłowych. Obniżenie twardości ogólnej poprzez zatrzymanie jonów wapnia i magnezu na wysokodajnym złożu pozwala na zastosowanie SUW do celów kotłowych i ochrony urządzeń grzewczych. Akurat podgrzewanie wody intensyfikuje proces wytrącania się twardych osadów (kamienia kotłowego) w rurach, podgrzewaczach, sprzęcie gospodarstwa domowego. Podobne skutki zachodzą też podczas odparowania wody, nawet częściowego (nawilżacze, filtry powietrza, chłodnie). W takich przypadkach nawet stosunkowo niewielka zawartość substancji tworzących kamień kotłowy może z upływem czasu doprowadzić do poważnych problemów.
 


Zmiękczacze serii Slimline wyróżniają się w gamie kompaktowych zmiękczaczy. Nowoczesny design, staranne wykonanie oraz ekskluzywne roziwązania w połączeniu z licznymi funkcjami technicznymi zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dostępne są nastepujące modele: 11 (Mini), 17 (Midi) i 24 (Maxi) w konfiguracjach TempoPlus i EcoPlus. Urządzenia serii Slimline cechuje:
 

 • kompaktowa obudowa wygodna w instalowaniu na małych przestrzeniach
 • praca automatyczna, w wersji czasowej lub objętościowej
 • sterowanie logiczne - elektroniczne
 • wysokowydajne złoże uzdatniające
 • deflektor wspomagający wykorzystanie pełnej pojemności jonowymiennej
 • panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD wbudowany w górna pokrywę urządzenia
 • stała kontrola parametrów pracy urządzenia
 • niskie koszty eksploatacji, wyjatkowo niskie zużycie soli
 • urządzenia w pełni autaomtyczne, łatwe w obsłudze
 • stożkowy wypust soli zapobiega zbryleniu
 • wytrzymała obudowa, odporna na uderzenia


Slimline to miękka woda w domu i w miejscu pracy oraz w gastronomii i w hotelach a także w systemach grzewczych, układach chłodniczych i instalacjach technologicznych.

Kontakt w sprawie produktów:

P.H.U Saymon Sp. z o.o.
tel. (58) 664 92 96
www: saymon.eu
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Kiedy zanieczyszczona woda wymaga dezynfekcji?

Kiedy zanieczyszczona woda wymaga dezynfekcji?

Korzystając z wody w naszych domach w różny sposób, możemy zauważyć... ¬ więcej...

 
Kompaktowy system odwróconej osmozy RO-31

Kompaktowy system odwróconej osmozy RO-31

Odwrócona osmoza jest nowoczesną technologią polegającą na wytwarzaniu najwyższej... ¬ więcej...

 
Nowa stacja zmiękczająca w ofercie SBS - poznaj KELLER Smart Carbon 30

Nowa stacja zmiękczająca w ofercie SBS - poznaj KELLER Smart Carbon 30

Nowa stacja zmiękczania wody nie tylko całkowicie likwiduje problem kamienia kotłowego.... ¬ więcej...

 
armatura
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet