Oświetlenie wystaw - 3 kroki do optymalnego oświetlenia muzeów i ekspozycji

D+H patron


Klapy przeciwpożarowe zabezpieczeniem przed ogniem i dymem

artykuł promocyjny


Przeciwpożarowe klapy odcinające przeznaczone są do zabiezpieczenia pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji poprzez automatyczne lub zdalne odcięcie instalacji od strefy objętej pożarem. Montowane są na granicach stref ogniowych oraz w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez oddzielenia ogniowe lub w oddaleniu od tych oddzieleń.

 

 

Klapy przeciwpożarowe mcr FID S i mcr FID PRO


klapa przeciwpożarowa

Systemy wentylacji pożarowej mechanicznej:

Zastosowanie przeciwpożarowych klap odcinających umożliwia zachowanie odporności ogniowej całej przegrody budowlanej w czasie pożaru.
Klapy odcinające wentylacji pożarowej (oddymiające) w połączeniu z wentylatorami zapewniają skuteczne oddymianie oraz ochronę dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.
Klapy zostały przebadane w warunkach dynamicznych wg PN EN 1366-2:2001 co znaczy, że przy ich zastosowaniu można przyjąć założenie, że instalacja wentylacji i klimatyzacji, poza strefą objętą pożarem, będzie dalej pełniła swoją funkcję.klapa przeciwpożarowaW zależności od przeznaczenia klap przeciwpożarowych posiadamy następujące typy: mcr FID S, mcr FID PRO, mcr WIP, mcr DOR, mcr FS.

Dostępne z magazynu:
W ciągłej sprzedaży z magazynu, Centrum Klima S.A. oferuje poniższe typy klap ppoż.:
- MCR-FID S/O EIS-60 RST w zakresie d=100-500 mm,
- MCR-FID S-p/O EIS-120 RST w zakresie d=100-500 mm,

 

 

Klapy ppoż odcinające okrągłe

 

Przeznaczenie:
Klapy przeciwpożarowe typu KTS przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Klapy typu KTS są klapami odcinającymi (normalnie otwarte), symetrycznymi przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) łącznie ze ścianami kartonowo gipsowymi. Podstawową funkcjąklap typu KTS jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.

Klapy spełniająeuropejską klasyfikację w zakresie odporności ogniowej:

klapa przeciwpożarowaPrzeciwpożarowe klapy odcinające typ: KTS-O-E, KTS-O-S, KTS-O-SE, spełniają klasyfikację EI 120 (v h i <-> o) S
gdzie:
E - oznaczenie szczelności ogniowej I - oznaczenie izolacyjności ogniowej
120 - czas spełniania wymagań w minutach v - dopuszczalny montaż w pozycji pionowej
h - dopuszczalny montaż w pozycji poziomej
i<->o- potwierdzenie spełnienia wymagań przy działaniu ognia zarówno od wewnątrz jak od zewnątrz
S - oznaczenie dymoszczelności


Wielkości produkowanych klap typu -KTS:


Firma SMAY produkuje klapy w wielkościach od DN160 do DN630 (wszystkie wymiary pośrednie)
Podstawowym typoszeregiem produkowanych klap są wielkości: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN450, DN500, DN560, DN600, DN630
Przy wymiarach mniejszych od DN160 wykonuje się klapy z króćcami przejściowymi.

Wykonania Specjalne
1. W wersji wykonania klapy z napędem sprę-żynowym KTS-O-S i KTS-O-SE w standardzie montowany jest wyzwalacz termiczny (ampułka szklana - Esti Patronen) powodujący zamknięcie klapy w temperaturze powyżej 72ą5°C. Możliwy jest montaż wyzwalacza termicznego działającego w zakresie od 40 do 180°C.
2. W wersji wykonania klapy KTS-O-E z napędem siłownikiem wewnątrz klapy umieszczony jest bezpiecznik połączony z siłownikiem. Bezpiecznik ten w standardzie po przekroczeniu w kanale temperatury 72ą5°C powoduje samoczynne zamknięcie klapy poprzez odcięcie zasilania siłownika. Możliwy jest montaż bezpiecznika powodującego zamknięcie klapy przy temperaturze 95ą5°C).
3. W wykonaniu specjalnym, odpornym na chemikalia, wszystkie elementy wykonane ze stali zamienione są na stal kwaso-odporną (stal chromowo-niklowa). Łożyska pozostają mosiężne, a przegroda klapy zostaje poddana impregnacji specjal-nąsubstancjąbezrozpuszczalnikową(Pro-mat - SR - Impragnierung) na bazie krzemianów stosowaną do impregnacji płyt ognioodpornych. Impregnacja nie zmienia klasyfikacji płyt jako materiału niepalnego.

Materiał:
Opis budowy i zasada działania
Klapa zbudowana jest z korpusu wykonanego z blachy stalowej o grubości 1 mm. Korpus w części środkowej ma wykonaną na całym obwodzie perforację na długości 35 mm. Wewnątrz klapy zabudowana jest przegroda składająca się z płyt PROMATECT-H. Na krawędzi przegrody zamocowana jest uszczelka zapewniająca szczelność klapy (na zimno). Ruch w pozycji zamkniętej ograniczony jest zderzakami wykonanymi z blachy stalowej. Na korpusie w miejscu perforacji od wewnątrz naklejona jest uszczelka PROMASEAL-PL-PVC-SK. Jej cechą charakterystyczną jest to że pod wpływem wysokiej temperatury zwiększa swoją objętość dokładnie wypełniając wszystkie nieszczelności pomiędzy przegrodą a korpusem. Na uszczelkę od wewnątrz klapy naklejona jest taśma z folii aluminiowej. Na zewnętrznej stronie klapy w miejscu perforacji zamontowana jest uszczelka pęczniejąca PROMA-SEAL-PL standard. Dodatkowo przy montażu klapy w ściance kartonowo gipsowej, gdzie uszczelnieniem klapy w ścianie jest wełna mineralna, nasunięte są dwie taśmy stalowe. Przegroda zamontowana jest w korpusie za pomocą elementów ze stali nierdzewnej i łożysk wykonanych z mosiądzu.

 

 

Klapy ppoż odcinające prostokątne Smay

 

Przeznaczenie:
Klapy przeciwpożarowe typu KPO120-S i KPO120-E przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Mogą być montowane we wszystkich typach przegród budowlanych, ze ścianami kartonowo-gipsowymi włącznie. Klapy te są klapami symetrycznymi przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Funkcją klap przeciwpożarowych typu KPO120-S i KPO120-E jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Klapa przeciwpożarowa o symbolu EIS120 oznacza że są spełnione są kryteria klasyfikacyjne: szczelności ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut. Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2

Materiał:
klapa przeciwpożarowaKlapa wykonana jest z dwóch korpusów z blachy ocynkowanej które rozdzielone są przekładkami izolującymi z materiału ogniochronnego grubości 40 mm. Wewnątrz klapy znajduje się przegroda której ruch w pozycji zamkniętej ograniczony jest kątownikami oporowymi. Osie przegrody współpracują z wbudowanymi do przekładek izolacyjnych łożyskami ślizgowymi. Zamkniecie przegrody realizowane jest przez układ cięgien. Standardowo produkowana jest w dwóch wariantach napędu przegrody:

1. Typ KPO120-S -- Napęd za pomocą sprężyny

W tym wariancie napęd realizowany jest za pomocą sprężyny napędowej. Podczas otwierania klapy sprężyna napędowa jest napinana. Zmagazynowana w niej energia , jest wykorzystana do zamknięcia klapy. W korpusie klapy zamontowany jest wyzwalacz termiczny ze szklaną ampułką wypełnioną termorozszerzalną cieczą. Po przekroczeniu określonej temperatury (standard 70ą5°C ) ampułka pęka, powodując zwolnienie blokady a następnie zamknięcie klapy. Przegroda w pozycji zamkniętej zostaje zablokowana przez zatrzask co uniemożliwia samoczynne otwarcie przegrody i jednocześnie zapewnia dużą szczelność. W przypadku testów , aby otworzyć klapę należy pociągnąć za kółko zwalniające zatrzask. Sygnalizację pozycji - "zamknięta" przegrody umożliwia zamontowany na korpusie wyłącznik krańcowy. Na specjalne życzenie montowany jest również wyłącznik krańcowy wskazujący położenie klapy "całkowicie otwarta".

2. Typ: KPO120-E -- Napęd za pomocą siłownika BELIMO

W tym wariancie na korpusie zamontowany jest siłownik elektryczny. W klapach o wielkości przegrody mniejszej lub równej 0.1 [m2] siłownik o momencie maksymalnym 4[Nm], a w większych - o momencie maksymalnym 12[Nm]. Siłownik BF...- T lub BLF..- T przestawia klapę w położenie robocze przy równoczesnym napinaniu zabudowanej w nim sprężyny powrotnej. Przy zaniku napięcia zasilania, klapa powraca w położenie zamknięte dzięki energii zmagazynowanej w sprężynie. Jeżeli temperatura otoczenia przekroczy 72ą5°C, zadziała zabezpieczenie temperatury Tf1. Jeżeli temperatura wewnątrz przewodu przekroczy 72ą5°C, zadziała wymienne zabezpieczenie temperatury Tf2 . Z chwilą zadziałania zabezpieczeń Tf1 lub Tf2 napięcie zasilania zostaje trwale i bezpowrotnie odłączone. W napędzie ze sprężyną powrotną BF..-T lub BLF..-T są wbudowane dwa ustawione na stałe mikrowyłączniki dla wskazania położenia klapy. Położenie klapy można odczytać na mechanicznym wskaźniku położenia. Klapę można przesuwać ręcznie i zatrzymywać ją w dowolnym położeniu . Przestawienia z pozycji dowolnej do otwartej może następować ręcznie lub automatycznie. W zamówieniu należy podać napięcie zasilania siłownika BELIMO - 24 lub 230 [V], patrz: karty katalogowe.

Wykonanie specjalne KPO120-S i KPO120-E

W wersji wykonania klapy z napędem sprężynowym, na życzenie:
- wyzwalacz termiczny wyzwalający w zakresie od 40 do 110°C

W wersji wykonania klapy z napędem siłownikiem na życzenie
- bezpiecznik powodujący zamknięcie klapy przy temperaturze 95ą5°C).

W wykonaniu specjalnym odpornym na chemikalia wszystkie elementy wykonane ze stali St3s zamienione są na stali w gatunku 1H18N9T, a przegroda klapy zostaje poddana impregnacji specjalną substancją bezrozpuszczalnikową.

Standardowa długość klapy L=500

 

 

Klapy prostokątne wentylacji pożarowej Smay

 

Przeznaczenie:
klapa przeciwpożarowaKlapy przeciwpożarowe typu KWP przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.
W zależności od zainstalowanego napędu klapy mogą pracować jako klapy przeciwpożarowe odcinające, klapy wentylacji pożarowej lub mieszanej. W związku z powyższym podstawową funkcją klap typu KWP jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu, a dodatkowo przy zastosowaniu odpowiednich siłowników i wzmocnionej konstrukcji, także do wentylacji pożarowej lub wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie pożaru ale także np.: do okresowego przewietrzania.)
Klapy te są klapami symetrycznymi przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane w wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) łącznie z ścianami kartonowo gipsowymi.

Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2.

Materiał:
Klapa wykonana jest z dwóch korpusów z blachy ocynkowanej które rozdzielone są przekładkami izolującymi z materiału ogniochronnego grubości 40mm. Wewnątrz klapy znajduje się przegroda której ruch w pozycji zamkniętej ograniczony jest kątownikami oporowymi. Osie przegrody współpracują z wbudowanymi do przekładek izolacyjnych łożyskami ślizgowymi. Zamkniecie przegrody realizowane jest przez układ cięgien.

Klapy produkowane są również w wersji specjalnej z przeznaczeniem do środowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy te stosowane są w przemyśle chemicznym, spożywczym, w laboratoriach itp. Wtedy wszystkie elementy stalowe są wykonywane ze stali kwasoodpornej, chromowo-niklowej. Łożyska klap w tym przypadku pozostają mosiężne, a przegroda odcinająca pokryta jest impregnatem (bezrozpuszczalnikową substancją na bazie krzemianów).

Klapy przeciwpożarowe typu KWP zbudowane są na jednym zunifikowanym korpusie klapy do którego po dołączeniu odpowiedniego napędu osiąga się określone funkcje klapy. Klapa posiada dwa otwory rewizyjne na górze i dole klapy co sprawia że nie ma potrzeby montowania klap rewizyjnych na kanałach przed klapami dla dokonywania okresowych inspekcji klap i ich testowania oraz nie potrzeba określać strony obsługi.


 

Kontakt w sprawie produktów:

Lindab Sp. z o.o.
tel. (22) 250 50 50
www: lindab-polska.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
 Nowa seria sygnalizatorów pożarowych - P8

Nowa seria sygnalizatorów pożarowych - P8

W ofercie firmy pojawiły się trzy nowe sygnalizatory pożarowe, które zastępują... ¬ więcej...
 
Maksymalna ochrona przeciwpożarowa Nipro

Maksymalna ochrona przeciwpożarowa Nipro

Początki historii bezpieczeństwa pożarowego sięgają 64r. n.e.  Świadomość... ¬ więcej...
 
Jak zabezpieczyć centrum baz danych przed pożarem

Jak zabezpieczyć centrum baz danych przed pożarem

Pożar centrum baz danych to poważne zagrożenie dla firmy, które może narazić... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook