Uniwersal - urządzenia wentylacyjne


Gruntowy płytowy wymiennik ciepła Provent Geo

aktualizacja: 16-11-2015, 09:24 – artykuł promocyjny


Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła Provent-Geo to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego w gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu. Zastrzeżony w Urzędzie Patentowym, modułowy sposób budowy oraz konstrukcja wymiennika umożliwia wykonanie układu dla obróbki powietrza wentylacyjnego wydajności od 200- 30 000 m3/h. Dzięki odpowiednio dobranej izolacji termicznej i niewielkiej grubości podłoża żwirowego może być płytko posadowiony (około 0,7m poniżej gruntu).

Umożliwia to stosowanie go w miejscach gdzie wody gruntowe występują dosyć wysoko. Bezprzeponowy przepływ powietrza (w bezpośrednim kontakcie z odpowiednio przygotowaną warstwą gruntu) umożliwia odprowadzenie bezpośrednio do gruntu kondensatu powstającego w procesie schładzania powietrza, zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni wykorzystując stabilizujące działanie naturalnej flory gruntu. Odpowiednie ukształtowanie strugi powietrza przepływające przez płytowy wymiennik Provent-Geo gwarantuje maksymalnie skuteczną wymianę ciepła o niespotykanej gdzie indziej skuteczności. Konstrukcja i konfiguracja poszczególnych elementów wymiennika minimalizuje straty ciśnienia transportowanego powietrza. Wyniki pomiarów otrzymane z testowego wymiennika przedstawiają wykresy obok.

 

 

Podstawowe wyróżniki charakteryzujące Płytowy wymiennik Provent-Geo:

 

  • znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania,
  • optymalna praca urządzeń do odzysku ciepła,
  • zapobieganie nadmiernej suchości powietrza zimą
  • zapewnienie pożądanego chłodu w porze letnich upałów

 

 

Cechy szczególne:

 

  • praktycznie 100% wymiana cieplna z gruntem
  • możliwość posadowienia wymiennika na niewielkiej głębokości
  • wydajne chłodzenie i osuszanie powietrza latem
  • ogrzewanie i dowilżanie powietrza zimą
  • niewielkie straty ciśnienia
  • możliwość pracy ciągłej, bez potrzeby "regeneracji" złoża

 

Pro-Vent

Pro-Vent

 

 

Gruntowe wymienniki ciepła (GWC)

 

Gruntowe wymienniki ciepła (GWC) wykorzystujące darmową energię geotermalną znajdują coraz liczniejsze zastosowanie w energooszczędnych układach wentylacyjnych gwarantujących wysoki odzysk ciepła.
Zakopane na odpowiedniej głębokości pod powierzchnią ziemi, mają za zadanie:
wstępne ogrzanie powietrza zimą, co obniża koszty eksploatacyjne, oraz zapewnia optymalną pracę rekuperatorów podczas ostrych mrozów.
Ochłodzenie i osuszenie powietrza latem, przez co można zdecydowanie poprawić mikroklimat wewnątrz pomieszczeń zapewniając uczucie przyjemnego chłodu.

GWC powinien być usadowiony powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych. Minimalna głębokość wykopu wynosi ok 0,7m. W przypadku wysokich wód gruntowych możliwe jest wyniesienie wymiennika powyżej rzędnej terenu (nasyp, taras).
Podsypka żwirowo-piaskowa usypana w grubości ok. 5 cm na rodzimym podłożu z płukanego żwiru o granulacji ok. 10-20mm i zagęszczona płukanym piaskiem.
Płytowy GWC układany jest bezpośrednio na podsypce. Przyłącze okrągłe łączy GWC z wentylowanym obiektem. Układane ze spadkiem w kierunku wymiennika.
Izolacja - jako izolację stosuje się styropian w postaci płyt o grubości łącznej min.12 cm. Umożliwia ona wyniesienie izoterm 8-10 stopni (z głębokości 8 m) do płyt wymiennika. Układana jest z min 1,5 metrowym naddatkiem poza obrys wymiennika, z wyraźnym spadkiem ułatwiającym odprowadzenie wody.
Czerpnia gruntowa wykonana z blachy nierdzewnej i zabezpieczona przed przedostawaniem się gryzoni do wnętrza wymiennika. Zaopatrzona w łatwy do wymiany filtr klasy Eu3

 

 

Warunki pracy gruntowych wymienników ciepła

 

Temperatura do jakiej możliwe jest ochłodzenie latem powietrza w GWC zależna jest od tzw. izoterm gruntu w sąsiedztwie wymiennika. Jak widać na wykresie wartości izoterm uzależnione są od głębokości i pory roku. Na przykład na głębokości ok. 1.5m (typowa dla rurowych GWC) wartość ta waha się w granicach +2 zimą do+16°C latem. Na głębokości ok. 7-8m temperatura gruntu jest niemal stała w ciągu całego roku i wynosi +8 do +10°C. Korzystne jest zatem by wymiennik pracował w tych warunkach. Tylko wówczas bowiem może nastąpić skuteczne ochłodzenie i osuszanie powietrza wentylacyjnego, szczególnie podczas letnich upałów. Teoretycznie możliwe jest, do pozyskiwania chłodu, zastąpienie klasycznych urządzeń klimatyzacyjnych odpowiednio wydajnym GWC. Należy wówczas dodatkowo zastosować recyrkulację powietrza obiegowego poprzez wymiennik gruntowy. Ważne jest też aby wymiennik powodował możliwie małe straty ciśnienia całkowitego tłoczonego powietrza.

 

 

Warunki komfortu w pomieszczeniach latem

 

Wykres krzywej duszności obrazuje zależność temperatury i wilgotności względnej powietrza powyżej której odczuwalne jest wrażenie duszności. Wynika z niego, że zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza decydują o komforcie cieplnym panującym wewnątrz pomieszczeń. Wprowadzanie w upalne dni dużych ilości powietrza ochłodzonego w GWC do wartości tylko np. +20°C ale przy tym wilgotnego często nie zmniejsza odczucia duszności, a wręcz może nawet pogorszyć warunki przebywających wewnątrz ludzi. Bardzo istotne jest więc aby podczas letnich upałów GWC znacznie obniżał zarówno temperaturę jak i wilgotność powietrza doprowadzanego do budynku. Skuteczne osuszenie wymaga ochłodzenia powietrza poniżej ok. 16-17°C.

 

Pro-Vent

Pro-Vent - przekrój przez wymiennik Provent-Geo

 


Więcej informacji na stronie www.wymiennikgruntowy.pl


 

Kontakt w sprawie produktów:

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
tel. (77) 44 044 98; kom. 666 610 405
www: www.pro-vent.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Rekuperatory TOP VENT - postaw na świeże powietrze dla Twojej rodziny!

Rekuperatory TOP VENT - postaw na świeże powietrze dla Twojej rodziny!

Jednym z systemów, który znacznie obniża zużycie energii i jednocześnie... ¬ więcej...

 
Styczniowa PREMIERA Lindab

Styczniowa PREMIERA Lindab

Firma Lindab, w ramach cyklicznego projektu o nazwie „Premiery Lindab 2021”,... ¬ więcej...

 
Rekuperacja - konieczna zmiana w Twoim domu

Rekuperacja - konieczna zmiana w Twoim domu

Od stycznia 2021 r. budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowego czeka kolejna zmiana... ¬ więcej...

 
Partnerzy
logo Venture Industries Sp. z o.o.   logo ebm Papst Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji       Uniwersal     Metalplast    Wienkra GlenDimplex    Ventec      Lindab Free Polska Rosenberg Klima     Schiedel logo ProventGlobal-Tech  Iglotech  Iglotech Neovent Klimor   Klima-Therm      Kaisai   Test-Therm Sp. z o.o.      logo Wigmors Armacell   Daikin
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet