gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

Karlik   Legrand

Hager     Ospel   

GDE Apator

 nVent Werit


Dahua   Solsum

W2  FENIX

Intersoft

FibaroNoark

 Elektra   Pawbol

znajdź fachowca

Elektrownie wiatrowe - pytania i odpowiedzi

aktualizacja: 23-02-2016, 13:25 – artykuł promocyjny


Zasoby wiatru są niewyczerpane, a wiatr nigdy nie przestanie wiać, więc możemy czerpać z jego mocy, instalując nowe urządzenia. Dziś jeszcze korzystamy z energii wiatru wiejącego nad ziemią, już wkrótce dominować będą duże, rozległe farmy wiatrowe zbudowane na morzach i oceanach. W rozwiniętych krajach Europy 13 % pozyskiwanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Ile energii można uzyskać z wiatru?

Produkowane elektorwni posiadają moc od 850 kW aż po 2MW. Największa z nich, ze średnicą skrzydła 80 metrów, ma ponad 5000 m 2 powierzchni nośnej. Przy średniej prędkości wiatruprodukuje ponad 4 500 000 kW godzin rocznie. Wystarcza to na zapewnienie dostaw prądu do 1600 domostw.
Czy turbiny wiatrowe są naprawdę głośne?

Nowoczesne elektrownie wiatrowe emitują niewiele hałasu. Już 200 metrów od turbiny staje się on niesłyszalny, osiągając poziom tła - wiatru i szeleszczących liści. Przepisy prawne nakładają obowiązek takiego zaplanowania inwestycji, aby hałas nie przekraczał poziomu 40dB w miejscach będących stałymi siedzibami ludzkimi.

Czy turbiny wiatrowe przyczyniają się do oszczędności energii?

Turbina wiatrowa o mocy 2MW, zainstalowana na obszarze o średnich parametrach wiatru, zmniejsza rokrocznie emisję dwutlenku węgla, który powstałby przy produkcji energii z innych, konwencjonalnych elektrowni, o ponad 4 500 ton.


Jak duży teren potrzebny jest, aby postawić turbinę wiatrową?


Turbina wiatrowa zajmuje ok. 1 % typowego parku wiatrowego. Pozostałe 99 % można wykorzystać pod uprawy rolne. Odległość pomiędzy poszczególnymi urządzeniami powinna wynosić od 5 do 8 średnic śmigła.


Czy turbiny wiatrowe można stawiać wszędzie i zawsze?

W przypadku turbin wiatrowych najważniejsze znaczenie ma prędkość wiatru. Polska charakteryzuje się średnią prędkością wiatru - najbardziej wietrzne miejsca znajdują się na terenach nadmorskich, gdzie wiatr wieje z prędkością roczną na poziomie 7,2 - 7,5 m/s. Firmy zawsze przeprowadzają badania wiatru za pomocą specjalistycznych urządzeń. Dopiero wtedy wiadomo, czy wybrany teren nadaje się na tego typu inwestycję.


Co należy zrobić, aby na ziemi rolnej postawić elektrownię wiatrową?

O przeznaczeniu każdego obszaru decyduje zapis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Plany te są ustalane i zatwierdzane przez lokalne władze. Większość terenów znajdujących się na obszarach niezurbanizowanych posiada przeznaczenie rolnicze. Ich wykorzystanie jako ewentualnych miejsc posadowienia turbin lub parku wiatrowego jest możliwe, o ile zmieniony zostanie stosowny zapis w planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to procedura formalno-prawna, składająca się z kilku etapów i trwająca od 6 do 12 miesięcy. Jej koszt ponosić powinna gmina, choć w praktyce, z przyczyn ekonomicznych, taką zmianę przeprowadza się w przypadku, gdy inwestor zobowiąże się do pokrycia jej kosztów. Przygotowaniem projektu zmiany zajmuje się projektant posiadający uprawnienia projektowe w planowaniu przestrzennym. Warto również zadbać o sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:5000, które konieczne są do wykonania części graficznej projektu. Bardzo często na terenach rolniczych takie mapy nie były wykonywane lub te, które istnieją nie są aktualne. W obu przypadkach należy je zarejestrować oraz zaktualizować w gminnym Urzędzie Geodezji i Kartografii.


Czy instalacja i użytkowanie turbin wiatrowych jest opłacalne?

W celu określenia opłacalności należy przeanalizować wydatki związane z uruchomieniem i eksploatacją turbiny oraz zyski przez nią generowane. Głównym składnikiem kosztów na poziomie budowy są oczywiście same urządzenia. Odpowiadają one za ponad 70-75 % całości inwestycji. Następne wydatki to przyłącze energetyczne, koszt pozyskania i przekształcenia ziemi, badania wiatru, prace budowlane i dokumentacja techniczna. Wpływy zależą od następujących czynników: ceny energii odnawialnej i ilości kWh godzin wyprodukowanych przez turbiny wiatrowe. Dane te są znane dopiero po zakończeniu rocznych pomiarów wiatru i podpisaniu umowy z określonym Zakładem Energetycznym.

Jak można podłączyć turbinę wiatrową do sieci energetycznej?

Aby turbina wiatrowa mogła pracować, musi być podłączona do sieci energetycznej. W przypadku inwestycji o wyższej mocy niż 4MW zakłady energetyczne wymagają wybudowania oddzielnej linii energetycznej oraz stacji przekaˇnikowej 15kV/110kV zwanej również Głównym Punktem Zasilania (GPZ). Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci powinien zawierać dokumenty potwierdzające prawa starającego się do użytkowania lub dysponowania ziemią, na której ma powstać inwestycja. Gotowe formularze znajdują się zazwyczaj w zakładach.


Gdzie sprzedać wyprodukowaną energię?
Gdzie kupić turbinę wiatrową?

W celu zakupu turbiny wiatrowej, należy zgłosić się do ich producenta lub jego przedstawiciela w Polsce.  Zarówno producent, jak i jego przedstawiciel przed złożeniem oferty będą wymagali podania kilku niezbędnych informacji: skala przedsięwzięcia (ilość turbin), planowany czas budowy, bieżące zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki techniczne podłączenia do sieci energetycznej, dostępność dróg dojazdowych do miejsca lokalizacji.Czy energetyka wiatrowa tworzy nowe miejsca pracy?

Proces projektowania, prace przygotowawcze, budowa, a następnie dozór i nadzór nad funkcjonowaniem elektrowni lub parku wiatrowego jest szansą dla lokalnych przedsiębiorstw na poszerzenie zakresu swojej działalności oraz na kontakt z nowoczesną technologią. Większość prac związanych z przygotowaniem lokalizacji zlecana jest firmom zewnętrznym, najczęściej pochodzącym z miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie terenu inwestycji.

 


Opracowanie: Redakcja
Źródło: Elektrownie Wiatrowe Org


Zobacz także
Mała elektrownia wiatrowa - bilans ekonomiczny

Mała elektrownia wiatrowa - bilans ekonomiczny

Coraz większa ilość urządzeń pobierających prąd spowodowała, że coraz więcej... ¬ więcej...

 
Elektrownie wiatrowe - wietrzność w Polsce

Elektrownie wiatrowe - wietrzność w Polsce

Decydując się na inwestycję, która jest dużym obciążeniem, niekiedy związanym... ¬ więcej...

 
Wiatr - energia przyszłości

Wiatr - energia przyszłości

W obliczu narastającego niepokoju odnośnie źródeł energii oraz chęci dywersyfikacji... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet