Hewalex - patron sekcji


Warunki nasłonecznienia Polski a kolektory

aktualizacja: 19-09-2017, 06:08 – artykuł promocyjny


Badania zasobów helioenergetycznych na obszarze Polski prowadzone w przeszłości przez Państwowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wykazały potrzebę rozwoju metod racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów helioeneregetycznych. Mapa przedstawia obszary zróżnicowanych sum rocznego napromieniowania zgodne z przyjętą normę dla całego kraju 3600MJ/m2, co odpowiada wartości 1000kWh/m2 z tolerancją 10%.
Przy stale rosnących cenach paliw i energii, stosowanie kolektorów słonecznych staje się coraz bardziej opłacalne, szczególnie gdy zużywamy dużo ciepłej wody.

 

 

najbardziej nasłonecznione miejsca w Polsce
Rys. Nasłonecznienie Polski, Polska Agencja Zarządzania Energią
 
Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania słonecznego w kolektorach najistotniejszymi parametrami są roczne wartości nasłonecznienia - wyrażające ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaszczyzny w określonym czasie. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok.  W całej Polsce, od północy aż do południa, intensywność nasłonecznienia wystarczy do pokrycia całkowitych potrzeb energetycznych w 60%, a latem nawet w 100%.
 
W ciągu roku obserwujemy nierówny rozkład promieniowania słonecznego. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sezon wiosenno-letni, od kwietnia do końca września.
 

Wytyczne do projektowania układów solarnego przygotowania c.w.u. *

Przykład:
Strefa klimatyczna: Warszawa
Nachylenie dachu 45°, ustawienie kolektorów SE
Zapotrzebowanie na c.w.u. (ok. 75 dm3 / osobę / dzień)
Liczba mieszkańców: 4

S - południe
N - północ
W - zachód
E - wschód
SE - południowy-wschód
SW - południowy-zachód

 

 

strefa klimatyczna
 

Strefa klimatyczna
 
Strefa klimatyczna Minimalna ilość godzin nasłonecznienia Wskaźnik
1 1800 - 1900 0,9
2 1700 - 1800 1,0


wskaźnik 1,0
 

Nachylenie dachu
 
Nachylenie dachu Ustawienie kolektorów
S SE / SW E / W
15°C 1,2 1,2 1,3
25°C 1,1 1,2 1,4


wskaźnik 1,1
 

Zapotrzebowanie na c.w.u.
 
małe średnie wysokie
0,6 0,8 1,0 1,2 1,5

ok. 50 l
na dobę

ok. 60 l
na dobę

ok. 75 l
na dobę
ok. 100 l
na dobę
ok. 150 l
na dobę

wskaźnik 1,0
 

Liczba kolektorów
 
Wskaźnik strefy klimatycznej Wskaźnik nachylenia dachu Wskaźnik zapotrzeb. na c.w.u. Liczba mieszkańców Stały wspólczynnik * Liczba kolektorów
1,0 x 1,1 x 1,0 x 4 x 0,4 = 1,76 <= 2 kolektory

* Wartości odnoszą się do pokrycia średniorocznego zapotrzebowania na c.w.u. w 60%.
Wartość ta może zostać zmieniona poprzez zaokrąglenie (w górę bądź w dół) wyniku liczby kolektorów
 

Wymagana pojemność zasobnika
 
Liczba mieszkańców Wskaźnik zapotrzebowania
na c.w.u.
  Pojemność zasobnika
4 x 1,0 x np. 75 l = 300 dm3

* na podstawie materiałów firmy Wolf Technika Grzewcza, Dla kolektorów typu TopSon F3 / F3-1 / F3-Q oraz CFK-1.
Opracowanie: Redakcja
Źródło: Junkers, Hewalex, Wolf Technika Grzewcza


Zobacz także
Rekuperatory ZYPHO i pompy ciepła - ekologiczny sposób na odzyskanie energii cieplnej dla twojej wody

Rekuperatory ZYPHO i pompy ciepła - ekologiczny sposób na odzyskanie energii cieplnej dla twojej wody

Wspomóż swoją pompę ciepła i ogrzewaj wodę jeszcze taniej przy użyciu... ¬ więcej...

 
Właściwy przepływ informacji kluczem do efektywnego zarządzania pracownikami w terenie

Właściwy przepływ informacji kluczem do efektywnego zarządzania pracownikami w terenie

Szybkie i wydajne działanie pracowników w terenie jest niemożliwe bez sprawnej... ¬ więcej...

 
Co zrobić ze zużytą żarówką i dlaczego? III edycja kampanii edukacyjnej

Co zrobić ze zużytą żarówką i dlaczego? III edycja kampanii edukacyjnej

Jak postępować z żarówką LED, która się zużyje? A jak z klasyczną... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2022 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet