Wentylacja nawiewno - wywiewna

aktualizacja: 11-03-2021, 09:15 – artykuł promocyjny


Wentylacja musi zapewniać podstawową wymianę powietrza w budynku. We właściwie wentylowanym domu świeże powietrze z zewnątrz napływa do pomieszczeń zwykle najmniej zanieczyszczonych: pokoi dziennych lub sypialni. Stamtąd przepływa do przedpokoju, a następnie do pomieszczeń, w których wydziela się dużo zanieczyszczeń i wilgoci, czyli do kuchni, łazienki lub toalety, skąd jest usuwane na zewnątrz. Taki sposób przepływu powoduje, że do pokoi nie napływają zanieczyszczenia i wilgoć z kuchni, łazienki i toalety.


Budowa instalacji nawiewno - wywiewnej

1. Czerpnia - służy do zasysania z zewnątrz świeżego powietrza.

Składa się z: 

 • kratki zewnętrznej 
 • skrzynki rozprężnej 
 • kołnierza do podłączenia kanału


Czerpnie najlepiej montować na ścianach zewnętrznych budynku. Montujemy je z dala od okien, o ile to możliwe od strony nawietrznej budynku, (wytworzy to pewne nadciśnienie nawiewu względem wywiewu, korzystne w przypadku gdy urządzenie z rożnych przyczyn nie pracuje ). W przypadku, gdy do czerpni nie ma dogodnego dostępu z zewnątrz, nie należy stosować siatek ochronnych w kratkach. Z czasem gromadzące się na siatce zanieczyszczenia spowodują dodatkowe, znaczne opory i mogą być źródłem hałasu.

fot.: AirIdea - cerpnia/wyrzutnia ścienna stalowa2. Wyrzutnia - służy do usuwania zużytego powietrza na zewnątrz

Wyrzutnia może być wykonana jak czerpnia i zamontowana w ścianie zewnątrznej
budunku pod warunkiem, że:

 • powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, 
 • przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10m, lub bez okien co najmniej 8 m, 
 • okna znajdujące się w tej samej ścianie oddalone są w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni, co najmniej 2 m. 
 • czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie, co wyrzutnia w odległości co najmniej 1.5 m.


fot.: Metalplast

Wyrzutnia może być źródłem hałasu, dlatego nie montujemy jej przy oknach sypialni. Wyrzut powietrza można zrealizować wykorzystując kanał wentylacyji grawitacyjnej.


3. Centrala wentylacyjna - jest "sercem" całej instalacji wentylacyjnej, ona dostarcza świeże filtrowane powietrze, usuwa stare ,w niej następuje odzysk ciepła.

Centralę opisuje charakterystyka przepływowa , czyli zależność sprężu dyspozycyjnego od wydajności powietrza. Dobierając odpowiednie urządzenie spośród różnych ofert dostępnych na rynku, inwestor dodatkowo powinien brać pod uwagę następujące parametry: 

 • ciężar
 • wytwarzany przez centralę hałas
 • poziom odzysku ciepła (powinny być podane wykresy sprawności wymiennika ciepła dla tzw. powietrza suchego)
 • zużycie prądu (urządzenie pracuje 24 godziny na dobę, zużycie energii elektrycznej jest więc istotne)
 • koszty i dostępność filtrów powietrza (wymiana filtrów co 3-6 miesięcy, niektóre sprowadzane urządzenia wymagają wymian kosztownych kaset)
 • niezawodność wentylatorów (stosowanie wentylatorów renomowanych producentów gwarantuje wieloletnią pracę)

Centrale wentylacyjne Ekoklimax

fot.: Centrale wentylacyjne Ekoklimax


Centrala wentylacyjna pracująca w domu mieszkalnym powinna charakteryzować się wysokimi parametrami technicznymi przy jak najprostszej konstrukcji. Centralę wentylacyjną ustawiamy na stabilnym podłożu poddasza, piwnicy lub pomieszczenia gospodarczego, pamiętając by nie znajdowała się bezpośrednio przy sypialni. Centrale podłącza się do sieci 230 V poprzez gniazdo jednofazowe z uziemieniem. Odpływ skroplin może być być podłączony do sieci kanalizacyjnej lub do specjalnego zbiornika, którym będziemy zbierać skropliny. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że czasami ilość wydzielanego kondensatu jest naprawdę spora.

4. Kanały główne - są to ocinki kanałów dochodzące bezpośrednio do centrali po stronie nawiewu, wywiewu, wlotu i wylotu. Mogą być wykonane z aluminium lub z PCV.

5. Kanały odgałęźne - są to kanały łączące pomieszczenia z kanałami głównymi

Stosowane średnice kanałów: 

 • nawiewy do sypialni i gabinetu 100mm 
 • pokoju dziennego 135mm
 • wywiewny z łazienek, toalet, pom. gosp. 100mm
 • wywiew z kuchni 125mm
 • wywiew z okapu nadkuchennego 100mm


Średnice wszystkich kanałów dobiera się w zależności od wielkości przepływającego przez nie powietrza, nie powinno się przy tym przekraczać następujących wartości: 

 • 100 dla przepływu max. 100m3/h 
 • 130 dla przepływu max. 190m3/h 
 • 160 dla przepływu max. 300m3/h 
 • 200 dla przepływu max. 450m3/h 
 • 250 dla przepływu max. 700m3/h


Przy zachowaniu powyższych zasad straty ciśnienia na kanałach przyjmuje się 2 Pa/mb dla odcinka prostego kanału i dodatkowo: 

 • 3 Pa dla każdego łuku 
 • 4 Pa dla odgałęzienia trójnika 
 • 30 Pa dla każdego z anemostatów nawiewnych lub wywiewnych.


Sposób prowadzenia kanałów może być dowolny. Należy tylko unikać nagłych załamań i ostrych łuków. Stosunkowo najprościej rozprowadza się kanały na poddaszu. Jeżeli budynek posiada więcej kondygnacji, odgałęzienia zasilające pomieszczenia najniższe prowadzi się pod połacią dachu, po narożnikach ścianek kolankowych do stropu i poprzez przekucie do odpowiednich pomieszczeń. Jako wyciągi można wykorzystać istniejące kominowe kanały wentylacyjne. Należy w nich jednak koniecznie poprowadzić dodatkowe kanały elastyczne PCV i połączyć poprzez odpowiedni kołnierz do instalacji wentylacyjnej. Kanał PCV jest niezbędny, ponieważ w praktyce istnieją znaczne nieszczelności w kominach. Jako kanały wentylacyjne najlepiej użyć przewodów o właściwościach tłumiących hałas, izolowanych. Używanie rur spiro lub flex dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy mamy pewność, ze kanały oprowadzone są w otoczeniu względnie ciepłym i wystarczy izolacja kanałów o grubości 25 mm. Jednak, gdy prowadzimy kanały np. przez nieocieplone, wentylowane poddasze, należy dodatkowo wszystkie kanały od strony nawiewu aż do wywiewu z pomieszczeń zaizolować wełną mineralną o grubości min. 5 cm.

6. Anemostaty nawiewne - regulowane, umożliwiające sterowanie ilością powietrza nawiewanego (zapewniają przysufitowy rozdział powietrza).

Poprzez wkręcanie lub wykręcanie możemy precyzyjnie ustalić ilość nawiewanego lub wywiewanego powietrza. 

 • dla strumieni 30-50 m3/h stosować 100 (np. dla sypialni) 
 • dla strumieni 50-100 m3/h stosować 125 - 160 (np. dla pokoju dziennego)


7. Anemostaty wywiewne - umożliwiające sterowanie ilością powietrza wywiewanego

Stosowane średnice: 

 • 125 - 150 dla kuchni 
 • 100 dla łazienki, WC, itp. 


Nawiewniki montuje się w suficie w sypialni, pokoju dziennym, gabinetach czyli wszędzie tam, gdzie niezbędny jest napływ świeżego powietrza. Nawiewu nie stosuje sie w holu i korytarzach. Miejsce nawiewu powinno być tak wybrane, aby zapewnić w miarę dokładną wymianę powietrza i nie bezpośrednio nad miejscem przebywania ludzi. Najlepiej w okolicach okien, z dala od drzwi. W pokoju dziennym mogą być dwa nawiewy. Wywiewniki montuje sie po jednym w łazienkach, toaletach, garderobach, pomieszczeniach gosp., ewentualnie w przedsionku. W kuchni zalecamy wykonanie dwóch punktów. Jeden zakończony anemostatem wywiewnym (albo kratką), a drugi podłączony do okapu kuchennego. Okap podłączamy tylko nad kuchenką elektryczną i gdy jet on wyposażony w filtr przeciwtłuszczowy. (Brak filtra może doprowadzić do trwałego zabrudzenia instalacji i wymiennika ciepła.) Należy pamietać, że powietrze powinno mieć zapewniony swobodny przepływ z pokoi do łazienek i kuchni. W tym celu drzwi do tych pomieszczeń powinny być podcięte przy podłodze (min. 1,5 cm) albo zaopatrzone w kratki wentylacyjne (pow. kratki 50-60 cm2). 

8. Trójniki - służą do rozdziału powietrza z kanałów głównych do kanałów rozgałęźnych
 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Pro-Vent, Global-Tech, Rekuperatory.pl
Zdjęcia: Airidea, Ekoklimax, Metalplast

Zobacz także
Nowy katalog Komfovent do pobrania

Nowy katalog Komfovent do pobrania

Firma VENTIA, generalny dystrybutor rekuperatorów Komfovent w Polsce udostępniła... ¬ więcej...

 
Nowe rekuperatory na rynku AIR EXPERT 400V i 600 V

Nowe rekuperatory na rynku AIR EXPERT 400V i 600 V

W tym roku odbyła się premiera nowych rekuperatorów polskiego producenta firmy... ¬ więcej...

 
Instalacja rekuperacji - na co zwrócić uwagę

Instalacja rekuperacji - na co zwrócić uwagę

W nowoczesnym energooszczędnym a przede wszystkim szczelnym domu dostarczenie odpowiedniej... ¬ więcej...

 
Partnerzy
logo Venture Industries Sp. z o.o.   logo ebm Papst Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji       Wienkra    Systherm    Ventec   Lindab Vents Mitsubishi Electric Rosenberg Klima     Schiedel logo ProventGlobal-Tech Stiebel Eltron  Iglotech  Iglotech Klimor   Klima-Therm    Kaisai   Test-Therm Sp. z o.o.      logo Wigmors Armacell   Daikin
All rights reserved © 2004-2022 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet