gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

Dahua   D+H

GDE

Fibaro

W2Venture Industries

      Nibco

   Legrand

znajdź fachowca
legrand

D+H patron


Przepisy i normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej

aktualizacja: 20-07-2021, 11:07 – artykuł promocyjny


W ramach Unii Europejskiej ujednolicane są normy dotyczące badań, oznaczeń systemu oceny, zasady wydawania aprobat technicznych i atestacji wyrobów, natomiast przepisy dotyczące budynków pozostają nadal zróżnicowane. W Polsce źródłem przepisów szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest Ustawa Prawo Budowlane (1) oraz Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej (2).


Wymagania dotyczące budynku i jego usytuowania są rozproszone. Ujęte są zarówno w rozporządzeniach Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (3), jak i Ministra Spraw Wewnętrznych (4), (5). Przedłużeniem rozporządzeń regulujących warunki techniczne są Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania przez obu ministrów (6), (7).

 

Puszki instalacyjne typu PIP-ANPuszki instalacyjne typu PIP-AN

fot.: W2 - ognioodporne puszki instalacyjne typu PIP-AN

Istotnym uzupełnieniem przepisów technicznych są rozporządzenia o uzgadnianiu projektów (8) i system odbiorów przez komendy rejonowe Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzony na mocy ustawy (2). W zakresie stosowania wyrobów w budownictwie regulują: Ustawa Prawo Budowlane (1) i rozporządzenie (9) oparte na ustawach (11) i (12) oraz rozporządzenie (10) wynikające z delegacji w Ustawie (2).

System sygnalizacji pożarowej - schemat

fot.: Satel - budowa systemu sygnalizacji pożarowej oraz schemat połączeń poszczególnych komponentów


Funkcjonowanie systemu aprobacji i certyfikacji wyrobów jest niezwykle istotnym elementem bezpieczeństwa pożarowego. Nabiera on szczególnego znaczenia w okresie wprowadzania innowacji technicznych. Nowe systemy są często podatne na wady i niedokładności montażu. Nieprzestrzeganie wymagań aprobat technicznych i instrukcji producenta może doprowadzić do znacznego spadku odporności ogniowej w stosunku do oczekiwań.

 

ochrona przeciwpożarowa D+H

fot.: D+H Polska - Systemy sygnalizacji pożarowej

 

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej:

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/1994, poz.414). 
 
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81/1991, poz. 351).

 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 46). 
 
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92/1992, poz. 460 ze zmianami (Dz.U. Nr 8/1993, poz. 42).

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe. (Dz.U. Nr 8/1993, poz. 42).

 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 84/1994, poz. 387).

 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych (Dz.U. Nr 44/1994, poz. 174).

 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 102/1995, poz. 506).

 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992r. w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atest) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 40) 1992, poz.172).

 11. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55/1993, poz. 251).

 12. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55/1993, poz. 250).
 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: PromatTop
Zdjęcia: D+H Polska, W2, Satel


Zobacz także
Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe

Ogień to groźny żywioł, który niszczy w szybkim czasie wszystkie przedmioty... ¬ więcej...

 
Pomimo upływu lat wciąż na topie. Sygnalizator SA-K7N

Pomimo upływu lat wciąż na topie. Sygnalizator SA-K7N

Od wprowadzenia do oferty W2 sygnalizatora akustyczno-optycznego SA-K7N minęło już... ¬ więcej...

 
Jak dobrać i kiedy stosować klapy dymowe?

Jak dobrać i kiedy stosować klapy dymowe?

Klapy dymowe stanowią elementem systemu przeciwpożarowego w budynku. Są to wielofunkcyjne... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet