Oświetlenie wystaw - 3 kroki do optymalnego oświetlenia muzeów i ekspozycji

NTS Energy


Rejestracja pompy ciepła w CRO - obowiązujące przepisy

artykuł promocyjny


Pompy ciepła należą obecnie do dość popularnych źródeł ciepła w prywatnych domach. Do najważniejszych zalet tego rozwiązania należy łatwa obsługa, coraz lepsza wydajność, ale także pozytywny wpływ na klimat, czy chociażby stosunkowo tania eksploatacja. Montaż pompy ciepła pozwala nam się uniezależnić od cen i dostępności surowców energetycznych. Czy jednak na użytkowniku pompy ciepła spoczywają jakieś dodatkowe obowiązki? Poniżej przedstawiamy ważne informacje na temat przepisów w zakresie rejestracji urządzeń grzewczych w bazie CRO. Sprawdź, które pompy ciepła podlegają obowiązkowemu wpisowi do bazy, jak tego dokonać i co grozi za brak dopełnienia formalności!

 

Co to jest CRO?

 

Jest to rodzaj bazy danych prowadzonej w ramach jednostek odpowiedzialnych za kontrolę obrotu czynników chłodniczych i gazów cieplarnianych. Podmiotem odpowiedzialnym jest Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) mieszczące się w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie (IChP), które działa na mocy ustawy z 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065). Centralny Rejestr Operatorów (CRO) dotyczy operatorów, czyli osób fizycznych lub prawych sprawujących faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia, lub systemu klimatyzacyjnego, chłodniczego, ochrony przeciwpożarowej, a także pomp ciepła. Obowiązek wpisu dotyczy urządzeń zawierających substancje kontrolowane (od 3 kg) i f-gazy (od 5 ton ekwiwalentu CO2).

Rejestracja pompy ciepła w CRO ? kogo obejmuje obowiązek?

fot.: Lindab

System CRO to elektroniczna baza dostępna na stronie www.dbcro.ichp.pl i zawiera dokumentację urządzeń podlegających obowiązkowej, terminowej kontroli szczelności. Operator ma obowiązek przechowywania karty z uaktualnionymi wpisami w formie pliku.pdf, którą jest w stanie przedłożyć w czasie kontroli przez wyznaczenych pracowników Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Inspektorów Ochrony Środowiska. Za brak takiej dokumentacji może zostać nałożona kara administracyjna w wysokości od 600 zł do 4500 zł.
 

CRO to narzędzie, dzięki któremu możliwe są globalne i spójne działania na rzecz ochrony klimatu. Odpowiednie regulacje prawne mają za zadanie spowolnić zmiany klimatu. Jednym z czynników walki o lepszą przyszłość jest ograniczenie przedostawania się do atmosfery gazów cieplarnianych, m.in. gazów fluorowanych  (tzw. f-gazy) stosowanych właśnie w pompach ciepła. Taki rejestr pozwala zapewnić przejrzystość i bezpieczeństwo w obrocie czynnikami przyczyniającymi się do zmian klimatu i niszczenia warstwy ozonowej.
 

 

Rejestracja pompy ciepła w CRO – kogo obejmuje obowiązek?

 

W przypadku pomp ciepła obowiązkowej rejestracji w CRO podlegają pompy ciepła, które zawierają fluorowany gaz cieplarniany (F-gaz) w ilości odpowiadającej ekwiwalentowi:

  • 5 ton lub więcej CO2 dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (tzw. split)
  • 10 ton lub więcej CO2 dla urządzeń hermetycznie zamkniętych (tzw. monoblock).

 

WAŻNE! Wielu producentów oferuje pompy ciepła nieprzekraczające wymaganej do zgłoszenia ilości czynnika R32, czyli nie wymagające zgłaszania do CRO.


Wpisu do CRO dla pomp ciepła znajdujących się w domach mieszkalnych musi dokonać operator, czyli właściciel urządzeń.
 

WARTO WIEDZIEĆ! W pompach ciepła najczęściej stosowanymi F-gazami są: R-410A, R-407C i HFC-32.

 

  • Na założenie karty jest 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalowania i napełnienia urządzenia substancją podlegającą kontroli.
  • Proces rejestracji nie jest trudny - na stronie www.cro.ichp.pl znajduje się instrukcja zakładania kart dla urządzeń w bazie CRO krok po kroku.
  • Do rejestracji w CRO nie są potrzebne żadne uprawnienia ani certyfikaty.
  • Wpisu może dokonać sam właściciel pompy ciepła (operator) lub zlecić to instalatorowi, ale wówczas potrzebna jest pisemna zgoda na taką czynność.
  • W obowiązkach operatora jest również zapewnienie, aby pompa ciepła była kontrolowana pod względem szczelności raz na 12 miesięcy.
  • Kontrolę szczelności urządzeń zawierającyvch F-gazy należy zlecić osobie posiadającej uprawnienia FGAZ-O wydawane imiennie.
Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Lindab


Zobacz także
IGLOO MultiTherma na Targach ENEX

IGLOO MultiTherma na Targach ENEX

W dniach 7-8 lutego 2024, na targach ENEX firma IGLOO zaprezentowała rewolucyjną pompę... ¬ więcej...
 
LG prezentuje nową energooszczędną pompę ciepła Therma V R290 Monobloc o minimalistycznym designie

LG prezentuje nową energooszczędną pompę ciepła Therma V R290 Monobloc o minimalistycznym designie

LG Electronics prezentuje nową pompę ciepła typu powietrze-woda - Therma V™ R290... ¬ więcej...
 
Panasonic zapewni ciepło nawet podczas mroźniej zimy

Panasonic zapewni ciepło nawet podczas mroźniej zimy

Rozwiązania Panasonic Heating & Cooling Solutions, dzięki zaangażowaniu firmy w... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet

Facebook