Oświetlenie wystaw - 3 kroki do optymalnego oświetlenia muzeów i ekspozycji

Równoważenie hydrauliczne - dlaczego warto? Poznaj korzyści

artykuł promocyjny


1. Uzyskanie przepływu we wszystkich odbiornikach końcowych zgodnie z wartością zadaną

W systemach niezrównoważonych hydraulicznie grzejniki położone najdalej od źródła ciepła są ogrzewane słabo lub wcale. Jest to szczególnie widoczne w przypadku drabinek łazienkowych, które po nocnym obniżeniu są zimne, bądź wymagają długiego czasu oczekiwania na uzyskanie wymaganej mocy (wykres).

schemat działania równoważni hydraulicznej od imi hydronic


Przyczyną tego zjawiska są nadprzepływy przez zawory termostatyczne położone najbliżej źródła ciepła. W pełni otwarte zawory przejmują zwiększony strumień wody z instalacji, który kolejno powoduje podprzepływy w dalszych częściach instalacji. Dane zjawisko powoduje również dużo wyższe spadki ciśnienia w niektórych przewodach i brak możliwości poprawnego sterowania pracą instalacji (np. z centralnego sterownika budynkowego).


2.  Osiągnięcie odpowiednich przepływów w poszczególnych obwodach instalacji


Bez równoważenia instalacji, tj. bazując wyłącznie na doborze średnic przewodów nie ma możliwości uzyskania projektowej oporności poszczególnych działek instalacji, która zrównałaby ich straty ciśnienia z ciśnieniem czynnym od strony pompy obiegowej. Równoważenie jest więc kluczowe pod kątem osiągania kompatybilności przepływów połączonych ze sobą systemów.

Ponadto pomiędzy różnymi urządzeniami systemu występuje wzajemne oddziaływanie hydrauliczne. Kilka elementów instalacji ma wspólny opór, w związku z czym każde zachwianie przepływu w ramach jednego obwodu skutkuje zmianą przypływu w innych obwodach. Wyższa wartość wspólnego oporu wpływa na większą interakcję pomiędzy obwodami.

Próby korygowania pracy instalacji poprzez zastosowanie dodatkowych kotłów, zwiększanie wysokości podnoszenia pomp lub zmiany nastaw czasem przynoszą poprawę, niemniej odbywa się to przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów eksploatacyjnych instalacji.

Zwiększenie całkowitej wysokości podnoszenia pompy w celu skompensowania zmniejszonego przepływu o 20% do kilku odbiorników końcowych może zwiększyć całkowite zużycie energii elektrycznej przez pompę aż o 95%!

Odpowiednie miejscowe oporowanie instalacji połączone ze stabilizacją różnicy ciśnień, osiągane m.in. dzięki zastosowaniu zaworów równoważących STAD/STAF oraz regulatorów różnicy ciśnienia STAP umożliwiają osiągnięcie projektowanych parametrów przepływu przy najniższych kosztach eksploatacyjnych.

 

równoważenie hydrauliczne ta scope imi hydronic


3.  Stabilna różnica ciśnienia w poszczególnych obwodach i na zaworach regulacyjnych


Zgodnie z Warunkami Technicznymi (Dz.U. 2022 poz. 1225) grzejniki oraz inne grzewcze odbiorniki końcowe powinny być wyposażone w armaturę regulującą dopływ ciepła. Powinny one działać w sposób automatyczny, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane.
Stabilizowana różnica ciśnienia jest warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy armatury
regulacyjnej i pracy wedle parametrów zadanych przez użytkownika.
Wyposażenie instalacji w armaturę równoważącą i regulatory różnicy ciśnienia zapewnia prawidłową pracę układu w całym okresie grzewczym. Osiągnięcie odpowiedniej różnicy ciśnienia, w każdych warunkach pracy w poszczególnych obwodach, minimalizuje ryzyko wystąpienia hałasu (m.im  na zaworach regulacyjnych) oraz wzajemnych interakcji pomiędzy poszczególnymi odbiornikami.

Dodatkowo króćce pomiarowe na zaworach IMI TA dają szerokie możliwości diagnostyczne i w połączeniu z urządzeniem TA Scope pozwalają zidentyfikować oraz rozwiązać możliwe usterki systemu (bez konieczności kosztownych napraw w trakcie eksploatacji).

Pamiętaj: zrównoważona instalacja spełnia wymagania WT 2021
Zgodnie z Warunkami Technicznymi od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe wymagania w zakresie energooszczędności dla nowoprojektowanych oraz modernizowanych budynków. Celem tych wytycznych jest: zmniejszenie zużycia energii o 20%, redukcja emisji dwutlenku węgla o 20%, wzrost produkcji energii odnawialnej o 20%.

Przemyślany projekt instalacji to oszczędności w trakcie eksploatacji. Inżynierowie IMI Hydronic Engineering współtworzą z zarządcami nieruchomości takie rozwiązania hydrauliczne, które gwarantują oszczędną i efektywną pracę instalacji grzewczych.

Kontakt w sprawie produktów:

IMI Hydronic Engineering
tel. (32) 75 88 200
www: www.imi-hydronic.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Powietrze - podstępny wróg sprawnej instalacji grzewczej

Powietrze - podstępny wróg sprawnej instalacji grzewczej

Obecność powietrza w instalacji grzewczej grozi kilkoma komplikacjami. Powietrze może... ¬ więcej...
 
Kotły Evodens Pro AMC do zastosowań komercyjnych - od De Dietrich

Kotły Evodens Pro AMC do zastosowań komercyjnych - od De Dietrich

 Marka De Dietrich poszerza ofertę kotłów z zakresu Techniki Komercyjnej... ¬ więcej...
 
Obniż opłaty za ogrzewanie nawet o 55% z TECH Sterowniki!

Obniż opłaty za ogrzewanie nawet o 55% z TECH Sterowniki!

Pogoda w Polsce często bywa nieprzewidywalna. I chociaż upływające lato pozwoliło... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNetFacebook