Moja Woda 2023 - ile wynosi dotacja na deszczówkę?

artykuł promocyjny


Od 3 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie w programie Moja Woda 2023. Program wspiera budowę zbiorników na deszczówkę i innych urządzeń małej retencji, co ma poprawić sytuację hydrologiczną Polski poprzez lepsze wykorzystanie wody z intensywnych opadów. W ramach edycji 2023 dofinansowanie może wynieść do 6000 zł (podwyżka o 1000 zł względem poprzednich lat) i pokryć do 80 % kosztów kwalifikowanych. Program potrwa do 30 czerwca 2024 r. lub wyczerpania budżetu, który w tej edycji wynosi 130 mln zł.

Zbiorniki na deszczówkę Pipelife

fot.: Pipelife

 

Moja Woda - cele programu

 

Choć na co dzień można nie zdawać sobie z tego sprawy, Polska jest jednym z najbardziej narażonych na kryzys wodny krajów Europy. Coraz wyższe temperatury i okresy suszy oraz wciąż zbyt niski poziom wykorzystania wody z intensywnych opadów sprawiają, że sytuacja hydrologiczna Polski nie jest najlepsza. Stąd programy takie jak Moja Woda, który wystartował w 2020 roku. To już jego trzecia edycja (w 2022 roku nie uruchamiano naboru).

 

Celem programu jest zwiększenie poziomu retencji wody opadowej i roztopowej, dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Krótko mówiąc, chodzi o to, by woda z danej posesji nie odpływała przez kanalizację, a była na niej gromadzona i później dobrze spożytkowana - m.in. do podlewania ogródka, spłukiwania WC czy innych celów bytowych. Warto bowiem wiedzieć, że średnio jedynie kilka procent wody zużywanej w gospodarstwach domowych służy do celów spożywczych - cała reszta przeznaczona na inne cele może więc pochodzić z deszczówki.

 

Program Moja Woda 2023 ruszył 3 sierpnia. Za jego realizację odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Budżet zaplanowany na program wynosi 130 milionów złotych.

 

 

Moja Woda 2023 - gdzie złożyć wniosek?

 

Wniosek o dofinansowanie z programu Moja Woda można złożyć osobiście do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub przez internet, z tym że niestety wybierając tę drugą opcję i tak trzeba będzie dostarczyć papierową wersję wniosku do urzędu. Do wniosku trzeba załączyć dokumenty, które potwierdzą wydatki poniesione na inwestycję w system małej retencji, zbiornik na deszczówkę itp (patrz niżej) oraz dokumenty, które potwierdzą że dokonano instalcji takich urządzeń - może to być protokół od osoby dokonującej montażu albo własne pisemne oświadczenie, jeśli montaż przeprowadziliśmy samodzielnie.

 

Wniosek Online składa się poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW lub ePUAP. Wnioskodawca musi zarejerstrować się na Portalu Beneficjenta, jeśli nie posiada jeszcze konta i następnie otrzymuje dostęp do elektronicznego formularza z wnioskiem. Po jego wypełnieniu system przesyła wniosek do WFOŚiGW. By jednak spełnić wymagania wniosek z portalu trzeba wydrukować i z wymaganymi dokumentami dostarczyć do urzędu.

Zbiorniki na deszczówkę Eko-Bio

fot.: Eko-Bio

 

Moja Woda 2023 - kto może skorzystać z dotacji?

 

Moja Woda 2023 to program skierowany do osób fizycznych - właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości z domem jednorodzinnym , którzy chcą zainwestować na swojej działce w system małej retencji, czyli najczęściej w zbiornik na deszczówkę. Z naboru wykluczone są nieruchomości, które dostały już wsparcie z Programu Moja Woda lub innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW. W ramach edycji 2023 dofinansowanie może wynieść do 6000 zł (podwyżka o 1000 zł względem poprzednich lat) i pokryć do 80 % kosztów kwalifikowanych.

 

Inne warunki:

  • dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;
  • dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;
  • realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;
  • okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia ;
  • w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

 

Zbiorniki na deszczówę z dachu Dehoust

fot.: Dehoust


Moja Woda 2023 - koszty kwalifikowane

 

Na co dokładnie można uzyskać dotację? Jak czytamy na stronie NFOŚiGW koszty kwalifikowane do dotacji obejmują:

  • zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:
  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalację rozsączającą, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

 

ZOBACZ TAKŻE:
Opracowanie: Redakcja
Źródło: https://portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie
Zdjęcia: Pipelife, Dehoust, Eko-Bio


All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNetFacebook