Instal-Projekt - grzejniki


9 zasad poprawnego montażu zaworów antyzamrożeniowych do układów z pompami ciepła

artykuł promocyjny


Pompy typu monoblok mają wiele zalet - to m.in. nieskomplikowany montaż, który nie wymaga posiadania dodatkowych uprawnień do wykonywania instalacji, a także wysoka sprawność. Jednak lokalizacja urządzeń na zewnątrz budynku może powodować zamarzanie wody i uszkodzenie instalacji (jeśli jako medium stosuje się czystą wodę), a nieodpowiednie zabezpieczenie pompy może przyczynić się nie tylko do braku ogrzewania w dni z najniższą temperaturą, ale również do nieuznania gwarancji przez producenta źródła ciepła. Jak jednak wyjaśnia Robert Kunc, inżynier wsparcia technicznego, można sobie z tym problemem poradzić i zapewnić pompie monoblok odpowiednią ochronę.

zawór AAV


 

 

Kosztowne zamarzanie

 

Najczęściej w instalacjach z pompami ciepła typu monoblok stosuje się wodę jako nośnik ciepła. Jednakże w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej lub ujemnej temperaturze na zewnątrz, woda ta może zamarznąć. Taka sytuacja może prowadzić do zniszczenia zewnętrznego odcinka orurowania, a co gorsza - wymiennika w pompie ciepła. W efekcie konieczne może się okazać kosztowne i czasochłonne naprawienie uszkodzeń lub nawet wymiana części układu.

zawór AAV

 

Warto zaznaczyć, że prace naprawcze w ramach gwarancji mogą być realizowane tylko wtedy, gdy właściciel instalacji odpowiednio zabezpieczył pompę przed takimi zdarzeniami, zgodnie z wytycznymi danego producenta.


 

Proste rozwiązanie

 

Inżynier Robert KuncAby uniknąć kosztownych napraw instalacji, warto zainstalować zawory AAV. Ich zasada działania opiera się na otwieraniu lub zamykaniu wkładki termostatycznej. Gdy temperatura spadnie do 3°C, wkładka termostatyczna otwiera wypływ wody z instalacji. Kiedy temperatura medium wzrośnie powyżej 4°C, element termostatyczny samoczynnie zamyka wypływ wody z instalacji. Dzięki temu mechanizmowi można zapobiec uszkodzeniom spowodowanym zamarznięciem medium.

 

fot.: Rober Kunc, inżynier wsparcia technicznego

 

 

Jeszcze łatwiejszy montaż

 

Aby zagwarantować niezawodną ochronę całego układu, trzeba uwzględnić kilka zasad:

  • By wyeliminować ryzyko zamarznięcia wody na jakimkolwiek odcinku instalacji, trzeba zamontować 2 zawory AAV na zewnętrznym odcinku układu - jeden zawór na zasilaniu, a drugi na powrocie.

Montaż zaworów antyzamrożeniowych

  • Zawory powinny być zamontowane w pozycji pionowej - dzięki temu medium będzie mogło swobodnie spływać z kroćca spustowego w razie potrzeby
  • Zawory najlepiej zamontować jak najbliżej wymiennika pompy ciepła, który stanowi najkosztowniejszy element instalacji.
  • Zadbaj o odpowiedni spadek na rurociągach w kierunku zaworów - od strony budynku i od strony pompy ciepła. Zwiększy to efektywność spływu medium z instalacji.
  • Między dwoma zaworami powinien być zachowany odstęp przynajmniej 10 cm w poziomie. Jeśli odstęp będzie mniejszy lub zawory będą ustawione jeden pod drugim woda wypływająca z górnego zaworu może spowodować oblodzenie dolnego zaworu i zablokować wypływ z niego wody. Wtedy mimo zastosowania zabezpieczenia, może dojść do uszkodzenia instalacji.

Montaż zaworów antyzamrożeniowych

  • Na instalacji nie powinno się stosować dodatkowej armatury odcinającej czy syfonów - mogą ograniczać albo całkowicie uniemożliwiać grawitacyjny odpływ wody od strony pompy ciepła i wewnętrznej instalacji.

Montaż zaworów antyzamrożeniowych

  • Zawory AAV nie powinny być izolowane termicznie - ich poprawne działanie uzależnione jest od temperatury wkładki termostatycznej i jeśli będzie ona różna od rzeczywistej temperatury medium, reakcja zaworu może się opóźnić. Izolacja może też pozbawić zawory AAV dostępu do powietrza przez zawór napowietrzający i zmniejszyć zrzut wody z instalacji.
  • Dolny zawór powinien być zamontowany minimum 20 cm nad podłożem  - montowanie zaworu zbyt nisko może narazić odpływ wody na zablokowanie przez lód.
  • Instalację należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenia mogą źle oddziaływać na pracę zaworów. Problem też można rozwiązać stosując dodatkowe elementy instalacji: separator zanieczyszczeń ADS 180 HP oraz inhibitor korozji BCI.

 

Pompa ciepła typu monoblok to rozwiązanie mające wiele zalet - m.in. łatwy montaż czy brak konieczności przeznaczania dodatkowej przestrzeni w budynku na potrzeby instalacji dodatkowych podzespołów. Aby jednak pompa ciepła mogła pracować pewnie i niezawodnie, aby zminimalizować ryzyko awarii i kosztownych napraw, instalacja z pompą ciepła powinna być odpowiednio zabezpieczona - służyć mogą temu zawory antyzamrożeniowe.

Kontakt w sprawie produktów:

AFRISO sp. z o.o.
tel. 32 330 33 55
www: www.afriso.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Z zaworami ARV Vario ProClick Masz wpływ na przepływ!

Z zaworami ARV Vario ProClick Masz wpływ na przepływ!

Nowa generacja zaworów marki AFRISO ma wiele zalet - niski moment obrotowy, niski... ¬ więcej...
 
Grzejniki dla ceniących przestrzeń - przegląd oferty Regulus

Grzejniki dla ceniących przestrzeń - przegląd oferty Regulus

Urządzając dom, staramy się dobrać sprzęt odpowiadający naszemu stylowi. Dużo uwagi... ¬ więcej...
 
Kołnierzowy zawór równoważący IMI

Kołnierzowy zawór równoważący IMI

W instalacjach grzewczych i chłodniczych istotną kwestią jest dokładna regulacja hydrauliczna.... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2023 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNetregulus

Facebook