Czyste powietrze na halach produkcyjnych

Jakie są różnice między programami ArCADia, ArCADia PLUS i ArCADia LT?

artykuł promocyjny


System ArCADia BIM to kompleksowe narzędzie do opracowania projektu łączącego konstrukcję, instalacje i architekturę w jednym wirtualnym modelu budynku. Moduł podstawowy systemu ArCADia dostępny jest w 3 wersjach. Czym się różnią? Osobom, które pracują z elementami systemu ArCADia – ścianami, rurami czy przewodami – trudno dostrzec różnicę, bo we wszystkich trzech programach system ArCADia jest taki sam. Wszystkie wersje programu umożliwiają tworzenie rzutów budynku, z podziałem na poszczególne kondygnacje, projektowanie instalacji wewnętrznych i zapoznanie się z tworzonym projektem w widoku 3D. W przypadku branżowych modułów dodatkowych, do projektu można dodać przekroje, aksonometrie i rozwinięcia, na wszystkich wersjach programu. W przypadku ArCADii LT nie jest dostępny widok 3D projektu, bo obiektem pracy jest płaski rysunek CAD.

Arcadia widok 3D magazynu

Skoro jednak wspomniano, że w każdej wersji programu projekt można zobaczyć w oknie Widok 3D, jak ArCADia LT może być płaskim programem CAD? Jeśli projekt z programu ArCADia LT przeniesiemy na inny program CAD, dostępne będą jedynie płaskie rysunki, zrzuty, przekroje czy aksonometrie (oczywiście po wstawieniu dodatkowych widoków). W samym programie ArCADia LT jest jednak okno Widok 3D i można zobaczyć projektowany budynek, a nawet skorzystać z opcji wirtualnego spaceru i nagrać z takiej perspektywy film. Dostępne jest to jedynie poprzez okno Widok 3D.

Programy ArCADia od Intersoft

Prace związane z rysunkiem wykonuje się w płaskim module graficznym. Opcje rysowania dodatkowych obiektów są okrojone w porównaniu z ArCADią i ArCADią PLUS. Wprowadzić można linie, polilinie, okręgi czy wielokąty, a także tekst, proste wymiarowanie, podkład PDF czy TIFF. Moduł umożliwia również definiowanie i wprowadzanie bloków. Stworzone elementy można edytować, kopiować, przeskalować, docinać czy wydłużyć, odwrócić itd. Możliwości te mają również programy ArCADia i ArCADia PLUS. Różnica polega np. na sposobach wprowadzania obiektów. W ArCADii LT okrąg można wprowadzić dwoma sposobami (środkiem i promieniem oraz przez 3 punkty), a w dwóch pozostałych wersjach programu siedmioma.

 

W ArCADii LT narysowany jest arkusz wydruku i tylko to, co w nim się znajduje, jest drukowane. Dwuklik na ramce pozwala zdefiniować wielkość arkusza i skalę rysunku. W ArCADii i ArCADii PLUS mamy pracę w Modelu i Arkuszu, możemy więc stworzyć w projekcie kilka, a nawet kilkanaście arkuszy, dodając w nich niezbędne elementy (tabela, opisy), które nie zaśmiecają modelu, gdyż znajdują się wyłącznie w arkuszu. W ArCADii LT ramkę arkusza wydruku przesuwamy ręcznie pomiędzy kolejnymi elementami do wydruku, a w pozostałych dwóch wersjach pojedyncze lub wszystkie arkusze mogą być wydrukowane jednocześnie opcją Publikuj.

ArCADia - projekt budynku

W ArCADii LT dostępny jest tekst wielowierszowy. W dwóch pozostałych jest to również tekst jednowierszowy, wykorzystywany do tytułów i podpisów pod rysunkami. Inaczej wygląda też wymiarowanie ze względu na dostępne w ArCADii i ArCADii PLUS style wymiarowania, dzięki czemu można wykorzystać różne rodzaje wymiarowania na jednym rysunku, bez modyfikacji każdego wprowadzanego wymiaru. Użytkownik zyskuje też wiele opcji przydatnych i pomagających w wymiarowaniu - np. wymiar szeregowy, bazowy czy wymiarowanie przez podanie współrzędnych. Można w łatwy sposób wymiarować łuk, okrąg czy dowolny element rysunku opisany linią odniesienia.

 

Najważniejszą różnicą jest obsługa warstw i dostęp do Eksploratora ArCADia, który pozwala na zarządzanie całym rysunkiem i wszystkimi stylami tekstów wymiarów, arkuszami, blokami zdefiniowanymi w programie i odnośnikami zewnętrznymi. Wymienione opcje dostępne są wyłącznie w ArCADii i ArCADii PLUS. W tych wersjach programu dostępny jest także obszar poleceń, który pozwala na większą elastyczność wprowadzania danych i dostosowywania programu do własnych przyzwyczajeń (obsługa i tworzenie własnych skrótów klawiszowych, aliasów, przełączanie programu na paski narzędzi zamiast używania wstążek).

 

Arcadia - różne widoki projektu

W ArCADii LT do wprowadzania współrzędnych, długości i kątów służy Pasek poleceń. Można w nim wpisywać wyłącznie wartości, które w trakcie rysowania czy edycji są potrzebne do wskazania miejsca położenia elementu, a nie całe polecenia czy zmienne. Dostosować program można wyłącznie przez zmianę koloru tła i wstążek.

 

Więcej informacji na temat różnic pomiędzy programami z serii ArCADia

 

ArCADia i ArCADia PLUS w całym tekście były wymieniane razem, jako podobne programy. A co je w takim razie różni? ArCADia PLUS stanowi rozszerzoną wersję podstawowego programu – ma wszystkie funkcje ArCADii i dodatkowo pozwala na tworzenie oraz edycję brył ACIS, czyli trójwymiarowych przestrzennych brył, które można dowolnie edytować – wycinać, wyciągać, kształtować itd.

Kontakt w sprawie produktów:

INTERsoft sp. z o.o.
tel. +48 42 6891111
www: www.intersoft.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
ArCADia-TERMOCAD - zaawansowane programy do obliczeń cieplnych budynków

ArCADia-TERMOCAD - zaawansowane programy do obliczeń cieplnych budynków

ArCADia-TERMOCAD to narzędzie do obliczeń cieplnych budynków, łączące zaawansowane... ¬ więcej...
 
Planowanie oświetlenia z wykorzystaniem obiektów BIM od I-Valo

Planowanie oświetlenia z wykorzystaniem obiektów BIM od I-Valo

Oświetlenie pomieszczeń przemysłowych wymaga wykorzystania przemyślanych rozwiązań.... ¬ więcej...
 
ArCADia-TERMOCAD Audyt 9 - program w nowej wersji

ArCADia-TERMOCAD Audyt 9 - program w nowej wersji

Program ArCADia-TERMOCAD Audyt umożliwia wykonywanie audytów energetycznych i... ¬ więcej...
 
All rights reserved © 2004-2024 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
Facebook