Woda deszczowa. Wykorzystaj w domu!

aktualizacja: 25-05-2022, 08:45 – artykuł promocyjny


Woda jest zasobem, który można bezpłatnie pozyskać, a następnie zmagazynować i wykorzystać ponownie. Dobrą praktyką, jest projektowanie instalacji wykorzystania wody deszczowej w budynkach.

Mocna tendencja wzrostu cen za wodę wodociągową, deficyt zasobów wodnych, okresy suszy, ekologiczne aspekty oraz akty prawne powodują zmianę trendów zagospodarowania wody deszczowej i roztopowej.

 

Jak wykorzystać wodę deszczową?

 

Wykorzystanie wody deszczowej stosować można wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana woda do spożycia. Głównie są to: spłukiwanie toalet, podlewanie terenów zielonych, pranie, prace gospodarcze.
W standardowym gospodarstwie domowym niemal 50% dziennego zapotrzebowania na wodę przypada na spłukiwanie toalet, podlewanie terenów zielonych, pranie czy prace porządkowe.

zestawienie procentowe zapotrzebowania dziennego na wode w gospodarstwie domowym

fot.: Zestawienie procentowe dziennego zapotrzebowania na wodę w budynku mieszkalnym


Wykorzystanie wody deszczowej przynosi konkretne korzyści ekonomiczne. Są to oszczędności w opłatach poboru wody z sieci wodociągowej oraz odprowadzania do kanalizacji sieci miejskiej. Przynosi to również zysk dla środowiska naturalnego, chroniąc zasoby wodne.

Dodatkowo z programu rządowego „Moja Woda” dla gospodarstw domowych można otrzymać dofinansowanie do instalacji wody deszczowej.

dobór pompy głębinowej do wody deszczowej w gospodarstwie domowym

fot.: Instalacja domowa do wody deszczowej - dobór pompy do zaopatrzenia w wodę. Legenda: A - Głębokość do lustra wody; B - Najdłuższy odcinek do pkt czerpalnego; C - Wysokość tłoczenia; D - Wymagane ciśnienie w pkt czerpalnym

 

Sposoby na wykorzystanie wody deszczowej

 

Jednym ze sposobów wykorzystania wody deszczowej jest zastosowanie zbiornika retencyjnego wyposażonego w wewnętrzne instalacje wodne wraz z centralą deszczową. Jest to urządzenie umożliwiające w sposób bezawaryjny obsługę całego układu wykorzystania wody deszczowej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i układowi sterowania zapewnia dostarczenie wody deszczowej do przyborów zasilanych przez zbiornik, w momencie braku odpowiedniej ilości wody automatycznie przełącza się na tryb poboru wody wodociągowej. Centrale deszczowe w odróżnieniu od standardowego zestawu pompowego wyposażone są w zbiornik separacyjny stanowiący przerwę powietrzną i najwyższą klasę zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem instalacji wodociągowej (zg. z PN-EN 1717).

centrala deszczowa wilo rain 3

fot.: Centrala deszczowa typu Wilo-RAIN 3

W instalacjach domowych stosowane są centrale deszczowe typu Wilo-RAIN 1, Wilo-RAIN 3 wyposażone w jedną pompę, układ sterownia, czujnik poziomu wody oraz zbiornik z przerwą powietrzną klasy AB. Zastosowanie pompy samozasysającej pozwala na bezpośredni pobór wody deszczowej z nieznacznie oddalonego od domu zbiornika magazynującego wody opadowe.

zentrala deszczowa wilo1

fot.: Centrala deszczowa typu Wilo-RAIN 1

Konieczność zagospodarowania wody deszczowej spoczywa na właścicielu domu. Pamiętając, że woda deszczowa i roztopowa jest zasobem, a nie ściekiem, powinna być gromadzona i ponownie wykorzystana. Przynosi to efekty ekonomiczne, ekologiczne i eksploatacyjne.

przenosna pompa głebinowa Wilo-Sub TW 5 P&P

fot.: Przenośna pompa głębinowa Wilo-Sub TW 5 P&P

Kontakt w sprawie produktów:

Wilo Polska Sp. z o.o.
tel. (22) 702 61 61
www: wilo.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Jak wybrać pompę głębinową, żeby nie popełnić błędu?

Jak wybrać pompę głębinową, żeby nie popełnić błędu?

Zadaniem pomp głębinowych jest pompowanie wody czystej i zimnej ze studni wierconych... ¬ więcej...

 
Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy do nawadniania ogrodu

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy do nawadniania ogrodu

Pompy do nawadniania, stanowią bardzo ważną część ogrodowych instalacji nawadniających.... ¬ więcej...

 
Zastosowanie, rodzaje i zasady działania pomp głębinowych

Zastosowanie, rodzaje i zasady działania pomp głębinowych

Pompy głębinowe należą do urządzeń szeroko stosowanych zarówno w gospodarstwach... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2022 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet