Hewalex - patron sekcji


Nowy obowiązek dla inwestorów instalacji fotowoltaicznych. Sprawdź, czego dotyczą zmiany

aktualizacja: 23-09-2020, 04:27 – artykuł promocyjny


Zmiany w ustawie regulującej prawo budowlane wprowadzają w życie również nowe wymagania dla inwestorów instalacji fotowoltaicznych. Dotyczy to tych inwestycji, których moc znamionowa będzie większa niż 6,5 kW. Rozporządzenie obowiązuje od 19 września 2020 roku. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, planując zakup instalacji po tym terminie.

Nowy obowiązek dla inwestorów instalacji fotowoltaicznych

 

Jakie zmiany czekają inwestorów?

 

Inwestorzy planujący zakup instalacji po 19 września 2020 roku będą musieli uzgodnić swój projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oprócz tego dojdzie obowiązek zgłoszenia zakończenia budowy urządzeń fotowoltaicznych do organów Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla danej lokalizacji obiektu komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej, bez względu na miejsce ich zamontowania.


Natomiast nie jest wymagane pozwolenie na budowę w przypadku robót budowlanych polegających na “montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) ) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej” projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej”.


W przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna przekracza moc 50 kW należy zdobyć pozwolenie na budowę, opinię rzeczoznawcy oraz złożyć zawiadomienie do organów PSP. Obecnie jedynym kryterium określającym wielkość instalacji jest jej moc.

 

Jak zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną przed pożarem?

 

Podczas montażu instalacji należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia pożaru. Już na tym etapie jest to niezwykle istotne, gdyż to długoletnia inwestycja w urządzenie wykorzystujące energię odnawialną i nie warto ryzykować jej zniszczenia. Zatem jakie są standardowe zabezpieczenia przed pożarem mikroinstalacji?

  • Najważniejsza kwestia to prawidłowe zgodne z wytycznymi zaprojektowanie oraz montaż instalacji PV wraz z dedykowanymi, przepisowymi narzędziami.
  • Zastosowanie bezpieczników oraz wyłączników ppoż., które gwarantują w razie zagrożenia wyłączenie napięcia z obwodów DC, są one również niezbędne przy kubaturach strefy pożarowej powyżej 1000 m³.
  • Użycie instalacji odgromowej oraz przeciwpożarowej, a także kompatybilnych złączy i wtyczek DC.
  • Odpowiedni dobór oznaczonego okablowania do modułów i falownika. Dodatkowo obecność tabliczki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji do sieci oraz procedury awaryjnego wyłączenia, a także stosowanie podwójnie izolowanych przewodów.
  • Wykorzystanie złączy DC pochodzących od jednego producenta, co pozwala ograniczyć możliwość wytworzenia rezystancji w przypadku niekompatybilnego zestawienia oraz wzrostu temperatury.
  • Stosowanie po stronie DC optymalizatorów mocy, pozwalających zredukowanie napięcia, co pozwoli na bezpieczną pracę w przypadku konieczności rozłączenia instalacji.
  • Wcześniejsze przygotowanie powierzchni dachu w miejscu, w którym zostaną zamontowane moduły. Nie należy instalować paneli PV w pobliżu materiałów łatwopalnych.

 Jak zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną przed pożarem?

Wszelkie działania zabezpieczające instalację są ważne i potrzebne, jednak u podstaw stoi wybór odpowiedniego, niezawodnego producenta, który gwarantuje fachowy montaż urządzenia oraz systematyczny monitoring i okresowe, regularne przeglądy. Potwierdzają to statystyki, które pokazują, że połowa pożarów instalacji spowodowana jest błędami technicznymi. Drugim najczęstszym czynnikiem awarii są wyładowania atmosferyczne, a w szczególności gwałtowne burze, ale i przed tymi wypadkami dobra firma potrafi skutecznie zabezpieczyć.

Kontakt w sprawie produktów:

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
tel. 71 71 27 400
www: www.dedietrich.pl
www.dedietrich-kotly.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Rekuperatory ZYPHO i pompy ciepła - ekologiczny sposób na odzyskanie energii cieplnej dla twojej wody

Rekuperatory ZYPHO i pompy ciepła - ekologiczny sposób na odzyskanie energii cieplnej dla twojej wody

Wspomóż swoją pompę ciepła i ogrzewaj wodę jeszcze taniej przy użyciu... ¬ więcej...

 
Właściwy przepływ informacji kluczem do efektywnego zarządzania pracownikami w terenie

Właściwy przepływ informacji kluczem do efektywnego zarządzania pracownikami w terenie

Szybkie i wydajne działanie pracowników w terenie jest niemożliwe bez sprawnej... ¬ więcej...

 
Co zrobić ze zużytą żarówką i dlaczego? III edycja kampanii edukacyjnej

Co zrobić ze zużytą żarówką i dlaczego? III edycja kampanii edukacyjnej

Jak postępować z żarówką LED, która się zużyje? A jak z klasyczną... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2022 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet