Elektryczne systemy grzewcze Fenix Polska

Raport 2019 - Grupa Klima-Therm z 23-proc. wzrostem sprzedaży

artykuł promocyjny


W 2019 roku Grupa Klima-Therm – generalny dystrybutor Fujitsu General w Polsce i w Skandynawii oraz producent central wentylacyjnych marki Klimor – odnotowała 23-proc. wzrost sprzedaży przy przychodach sięgających 441,69 mln zł. Szczegółowe dane finansowe i informacje biznesowe zaprezentowane zostały w nowym materiale korporacyjnym Grupy Klima-Therm: „Raport Roczny 2019 i Profil Firmy”.

Raport 2019 - Grupa Klima-Therm z 23-proc. wzrostem sprzedaży

Grupa Klima-Therm podała dane finansowe za rok obrotowy 2019. Skonsolidowane sprawozdanie oraz wyniki z działalności operacyjnej wszystkich spółek z Grupy opublikowane zostały w „Raporcie Rocznym 2019” [link].

W minionym roku Grupa Klima-Therm wypracowała obroty w wysokości 441.693.447 zł z dodatnią dynamiką przychodów rok do roku wynoszącą 23%. Zysk netto wyniósł 26,4 mln zł i był wyższy w porównaniu z rokiem 2018 o 131%. Blisko dwukrotnie wzrósł również zysk operacyjny przedsiębiorstwa mierzony wartością wskaźników EBIT/EBITDA. Saldo przepływów gotówki z działalności operacyjnej firmy w 2019 było dodatnie przy ponad 40-proc. dynamice wartościowej.

W 2019 roku w segmencie VRF firma odnotowała 31% wzrostu sprzedaży, natomiast w Splitach – dla urządzeń RAC/PAC – wzrost rok do roku wyniósł aż 83%. W ujęciu ilościowym, Grupa Klima-Therm sprzedała ponad 1,500 systemów ze zmiennych czynnikiem chłodniczym oraz blisko 110,000 kompletów urządzeń z grupy RAC/PAC. Wolumen sprzedaży central wentylacyjnych marki Klimor w samym 2019 roku sięgnął blisko 3,000 szt., co stanowi blisko 60-proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2015.  

Przewagą konkurencyjną Grupy Klima-Therm jest model biznesowy łączący produkcję i dystrybucję urządzeń różnego typu, w różnych segmentach cenowych. Z punktu widzenia struktury sprzedaży, podzielonej według rodzaju powadzonej działalności, w 2019 roku 56% przychodów Grupy Klima-Therm pochodziło z dystrybucji urządzeń na czele z japońską marką systemów klimatyzacji Fujitsu General. Niecałe 23% tortu sprzedażowego to własna działalność produkcyjna realizowana pod marką Klimor, z kolei nieco ponad 16% stanowi cześć biznesu typu OEM – czyli produkcji zlecanej dla klimatyzatorów marki własnej Kaisai.


Grupę Klima-Therm tworzy obecnie 6 podmiotów zależnych operujących w 5 krajach. W Polsce są to spółki Klima-Therm i Klimor. Za pośrednictwem spółek zagranicznych: Klima-Therm AB, Klima-Therm OY oraz Klima-Therm OÜ, Grupa Klima-Therm dostarcza produkty klimatyzacyjne odpowiadające potrzebom Klientów w Szwecji, Finlandii oraz w Estonii. Za sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Ameryce Północnej odpowiada spółka Klimor USA Inc. Firma dostarcza swoje produkty do 42 krajów na całym świecie, a sprzedaż na rynki zagraniczne w 2019 roku stanowiła ok. 32% przychodów Grupy Klima-Therm przy dynamice wynoszącej blisko 24%.

Grupa Klima-Therm zatrudnia ponad 500 pracowników. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat firma zwiększyła obroty o ponad 63%, a zatrudnienie wzrosło o blisko 51%. W tym czasie przychody z kapitału ludzkiego mierzone wskaźnikiem HCR wzrosły o ponad 10% i wyniosły 820.369 zł w przeliczeniu na jeden etat.

Tak dobre rezultaty finansowe mają swoje odzwierciedlenie we wzroście zaangażowania firmy jako podmiotu gospodarczego na rzecz Skarbu Państwa. Z tytułu danin publicznych za rok 2019 Grupa Klima-Therm zasiliła budżet państwa kwotą wynoszącą 53,3 mln zł, z czego 37,5 mln zł pochodziło ze zobowiązań podatkowych CIT, VAT i PIT, a 15,8 mln zł to składki wpłacone na ubezpieczenia społeczne. W porównaniu z 2018 rokiem, wartość wpłat Grupy Klima-Therm na rzecz dochodów podatkowych państwa była wyższa o 102%, a wysokość składek ZUS wzrosła o 29%.

Kontakt w sprawie produktów:

KLIMA-THERM Sp. z o.o.
tel. +48 22 517 36 00
www: klima-therm.com
mail: wyślij wiadomość
All rights reserved © 2004-2022 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet