Carel Industries z nagrodą International Star

aktualizacja: 05-12-2019, 11:16 – artykuł promocyjny


Podczas rozdania dorocznych Europejskich Nagród Małych i Średnich firm, których rozdanie odbyło się 12 listopada w Brukseli, Carel Industries wygrał nagrodę „Międzynarodowej gwiazdy” rynku europejskiego.


Nagroda International Star


Nagrody te przyznawane są od 2013 r. Przez Komisję Europejską w celu uznania najlepszych małych i średnich firm notowanych na giełdach w Europie. Zwycięskie firmy, podzielone na cztery kategorie (Międzynarodowa Gwiazda, Wschodząca Gwiazda, Gwiazda Innowacji i Gwiazda 2019), wybierane są według ścisłego kryterium selekcji, które uwzględnia wyniki w zakresie międzynarodowej sprzedaży, zysków i wzrostu udziału w rynku. Niezależne jury, moderowane przez Komisję Europejską, składające się z przedstawicieli środowisk akademickich, zarządzania aktywami, pośrednictwa i mediów, oceniło nominacje i wybrało Carel na „Międzynarodową Gwiazdę” na rok 2019.


„Dla Carel jest to ważne wyróżnienie, z którego jesteśmy bardzo dumni”, skomentował Francesco Nalini, dyrektor generalny grupy. „W ostatnich latach nasza Grupa doświadczyła szeregu poważnych zmian, z czego najważniejszą jest wejście na giełdę papierów wartościowych. Nagroda wyróżnia Carel jako firmę o silnej tendencji do ciągłych innowacji, skoncentrowanych przede wszystkim na zrównoważeniu środowiskowym i internacjonalizacji, które jako cechy fundamentalne podkreśliły historię naszej firmy i niewątpliwie będą w centrum naszego przyszłego rozwoju ”.


Firma Carel Industries została uznana za firmę o najlepszych wynikach na arenie międzynarodowej, częściowo ze względu na ekspansję na nowe rynki, jak również na rynkach istniejących. Solidna międzynarodowa strategia rozwoju w połączeniu z możliwością jej wykorzystania poza granicami kraju ojczystego zostały wymienione jako główne powody, dla których nagroda trafiła do firmy z Padwy.


Nagroda International Star


Wydarzenie jest współorganizowane przez EuropeanIssuers, reprezentującą spółki giełdowe oraz FESE (Federację Europejskich Giełd Papierów Wartościowych), reprezentującą giełdy.

 

Informacje o Europejskich Nagrodach dla Małych i Średnich Spółek

 

Nagrody mają na celu promowanie najlepszych praktyk oraz wyróżnienie najlepszych europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, które uzyskały dostęp do rynków kapitałowych w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO). Pokazują różnorodność rynków europejskich i mają na celu promowanie notowań giełdowych, w szczególności skierowanych do MŚP i spółek wzrostowych. Firmy te są kluczowe dla osiągnięcia celów UE w zakresie tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności i wzrostu.


Europejskie nagrody małych i średnich spółek wspierają korzyści płynące z finansowania kapitałem i zachęcają mniejsze firmy do rozważenia tej opcji finansowania. Finansowanie rynku akcji odgrywa kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, wzrostu i globalnej konkurencyjności.

Kontakt w sprawie produktów:

ALFACO Polska Sp. z o.o.
tel. +48 71 340 05 75
www: www.alfaco.pl
www.carel.pl
www.copeland.pl
mail: wyślij wiadomość
All rights reserved © 2004-2022 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet