Uniwersal - urządzenia wentylacyjne


Klimor stawia na wszechstronność

aktualizacja: 01-10-2019, 12:55 – artykuł promocyjny


Rosnąca świadomość i oczekiwania w zakresie efektywności energetycznej, przy jednoczesnym wymaganiu optymalnego kosztu inwestycyjnego, stało się w firmie Klimor impulsem do rozpoczęcia prac nad nową konstrukcją central wentylacyjnych. Założeniem projektu EVO było stworzenie typoszeregu urządzeń umożliwiających realizację wentylacji obiektów w sposób efektywny, optymalny energetycznie, z uwzględnieniem przepisów prawa, ograniczeń architektonicznych obiektów oraz budżetu inwestora.
 

Klimor stawia na wszechstronność

Zrealizowanie tak ambitnych założeń w obecnie wdrażanym przez Klimor typoszergu central wentylacyjnych EVO stało się możliwe, dzięki zaplanowanemu zwiększeniu elastyczności na etapie doboru, jak i eksploatacji.

 

Rozmiar ma znaczenie…

 

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na efektywność energetyczną central wentylacyjnych jest przekrój podzespołów realizujących proces obróbki termodynamicznej. Dobór o zbyt małym przekroju prowadzi do wzrostu oporów i konieczności zwiększenia zapotrzebowania mocy na wale wentylatorów, co przekłada się na zwiększenie poboru energii elektrycznej oraz wzrost mocy i ciśnienia akustycznego.


W doborze central wentylacyjnych istotny jest także kształt przekroju. Ma on znaczenie głównie w ocenie efektywności rotacyjnych i przeciwprądowych wymienników odzysku ciepła. W wielu przypadkach ocena efektywności energetycznej opiera się wyłącznie na sprawności odzysku ciepła. Należy przy tym pamiętać, że sprawność odzysku odnosi się do obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego, które w warunkach rzeczywistych oczywiście mogą wystąpić, jednak czas ich występowania nie przekracza kilku dni, a przy uwzględnieniu profilu obciążenia obiektu, może zmniejszyć się do kilkunastu godzin w ciągu roku. Wraz z spadkiem różnicy temperatur powietrza zewnętrznego i wywiewanego sprawność odzysku maleje. Niezależnie od wartości efektywnie odzyskanej energii wymiennik odzysku ciepła stawia stały opór przepływu powietrza w całym okresie jego eksploatacji i w ocenie efektywności fakt ten nie może być pomijany!

 

W tym aspekcie preferowanymi stają się modele o szerokim przekroju, dla centrali nawiewno-wywiewnej zbliżone do kwadratu. Zwiększona powierzchnia w oknie rotacyjnych i  przeciwprądowych wymienników odzysku ciepła umożliwia ograniczenie oporów i poprawę całkowitego bilansu odzyskanej energii.


W modernizowanych obiektach, w których należy spełnić podstawową funkcję celu w postaci zagwarantowania odpowiedniej krotności wymian, kształt i wielkość przekroju centrali nawiewno- wywiewnej dyktuje zupełnie inne kryterium. W wąskich maszynowniach, w których oprócz samej centrali wentylacyjnej należy pozostawić przestrzeń serwisową idealnie sprawdzą się centrale wąskie, o przekroju prostokąta postawionego na krótszym boku.


Mając na uwadze dużą różnorodność oczekiwań we wdrażanym typoszeregu central EVO występują przekroje zarówno wąskie jaki i szerokie. W najczęściej występującym zakresie od 850 m3/h do 50.000 m3/h typoszereg EVO to aż 24 wielkości, a cały typoszereg central modułowych EVO to aż 30 wielkości do 120.000 m3/h.

Rozmiar ma znaczenie

Rys. 1. Zakres pracy modułowych central wentylacyjnych Klimor EVO-S

 

Uzupełnieniem typoszeregu EVO są modułowe centrale podwieszane EVO-T w zakresie od 500 m3/h do 2500 m3/h.

 

Rys. 2. Zakres pracy podwieszanych modułowych central wentylacyjnych Klimor EVO-T i EVO-T COMPACT

 

Szersze horyzonty zastosowania

 

Dla każdego producenta dużym wyzwaniem jest stworzenie rozwiązań specjalistycznych. Każdy z wariantów wykonania materiałowego Klimor EVO S (standardowe), H (higieniczne), P (basenowe), M (morskie) może zostać wykonany w podwyższonej klasie przenikania T2 oraz zmniejszonym wpływie mostków TB2, co przed Klimor EVO otwiera nowe zastosowania, np. w instalacjach , w których niska temperatura przetłaczanego powietrza przyczyniała się do niepożądanej kondensacji na obudowie.

 

Modulacja to klucz do optymalnego zużycia energii

 

Wspomniane już obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego stanowią wytyczne do doboru mocy niezbędnej do utrzymania zadanych parametrów termodynamicznych powietrza nawiewanego. Z analizy parametrów realnie występujących w różnych regionach Polski obserwujemy, że parametry obliczeniowe, zwłaszcza w okresie „zimnym”, występują bardzo krótko, a przez większość tego okresu utrzymują się parametry przejściowe. Taki stan rzeczy wymusza wybór rozwiązań szerokoregulowanych. Za takie można uznać często stosowane w centralach wentylacyjnych nagrzewnice wodne i elektryczne, jednak nie zawsze jest to uzasadnione lub nawet możliwe. Dla rozległych obiektów, w których koszt budowy oraz eksploatacji instalacji ciepła technologicznego jest spory, coraz częściej stosuje się gazowe moduły grzewcze. Ida pracy takiego modułu polega na podgrzaniu powietrza nawiewanego  w wymienniku gwarantującym 100% separację powietrza nawiewanego od spalin gazu.


W typoszeregu Klimor EVO istnieje możliwość fabrycznej zabudowy wysokosprawnych i szerokomodulowanych Kondensacyjnych Modułów Grzewczych, pracujących w zakresie 10-100% mocy znamionowej. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia stabilne utrzymanie zadanej temperatury powietrza nawiewanego. Oszczędność energii w tym przypadku to nie tylko praca w kondensacji, ale także ograniczenie strat występujących przy częstych rozruchach.


Zwiększenie efektywności widać także w nowej konstrukcji zabudowanych pomp ciepła. Zastosowanie sprężarek o podwyższonej sprawności oraz rozmieszczenie wymienników układu pompy ciepła po obu stronach wymiennika odzysku ciepła pozwala na optymalne wykorzystanie parametrów powietrza na każdym etapie obróbki, zmniejszając tym samym nakłady energetyczne.


Klimor EVO to zupełnie nowe możliwości praktycznie na każdym etapie realizacji projektu wentylacji obiektu. Mnogość konfiguracji wielkości, kształtu przekroju, przebiegu procesu oraz szeroka modulacja podczas eksploatacji to cechy, które stawiają typoszereg central wentylacyjnych EVO w czołówce pod kątem wszechstronności.

 

Opracowanie: Redakcja
Autor: Paweł Olijarczyk - Kierownik Produktu Klimor Sp. z o.o.
Kontakt w sprawie produktów:

Klimor Sp. z o.o.
tel. (58) 783 99 99
www: www.klimor.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Styczniowa PREMIERA Lindab

Styczniowa PREMIERA Lindab

Firma Lindab, w ramach cyklicznego projektu o nazwie „Premiery Lindab 2021”,... ¬ więcej...

 
Rekuperacja - konieczna zmiana w Twoim domu

Rekuperacja - konieczna zmiana w Twoim domu

Od stycznia 2021 r. budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowego czeka kolejna zmiana... ¬ więcej...

 
Nowoczesna technologia wentylacji - więcej niż tylko wymiana powietrza

Nowoczesna technologia wentylacji - więcej niż tylko wymiana powietrza

Wzrost szczelności budynków był działaniem zamierzonym i służył poprawie... ¬ więcej...

 
Partnerzy
logo Venture Industries Sp. z o.o.   logo ebm Papst Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji       Uniwersal     Metalplast    Wienkra GlenDimplex    Ventec      Lindab Free Polska Rosenberg Klima     Schiedel logo ProventGlobal-Tech  Iglotech  Iglotech Neovent Klimor   Klima-Therm      Kaisai   Test-Therm Sp. z o.o.      logo Wigmors Armacell   Daikin
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet