gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

logo VABO   Werit

Ferdom     Akra

PipelifeEko-Bio

Diamond

Grupa Armatura  

   Nibco

Invena     logo Wilo

Intersoft      

SFA Poland Sp. z o.o.   Setma

UponorRoth Polska

znajdź fachowca

Aquaphor patron


Bezpieczne uzdatnianie wody z magnetyczną nakładką - oceny SANEPID

aktualizacja: 15-04-2019, 11:56 – artykuł promocyjny


Woda to podstawowa substancja gwarantująca życie na Ziemi. Musi być czysta i odpowiedniej jakości by nam służyła. Na rynku jest mnóstwo metod uzdatniania wody. Jak zatem wybrać tą jedyną i właściwą? Pomocne mogą okazać się wskazówki jednostek SANEPID-u oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Wiele dotychczasowych teorii może nabrać zupełnie nowego kształtu. Wystarczy poznać najważniejsze fakty dotyczące wody, jej właściwości oraz wpływu na zdrowie.

 

A zatem zacznijmy od początku, czyli skąd się wzięła woda na Ziemi...


W tej kwestii nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Naukowcy forsują dwie hipotezy. Pierwsza dotyczy dysku protoplanetarnego, który dał początek Układowi Słonecznemu (w tym Ziemi). W kolejnych fazach kształtowania się praplanet dochodziło do licznych zjawisk wulkanicznych, dzięki którym woda z wnętrza naszej planety wydostała się na powłokę zewnętrzną. Powłoka gazowa otaczająca Ziemię w swoim składzie posiadała tlen, który łącząc się wodorem tworzył parę wodną. Skraplanie się pary wodnej w atmosferze prowadziło do powrotu wody na powierzchnię skorupy ziemskiej i tak zaczął funkcjonować obieg wody w przyrodzie. Druga teoria dotyczy ciał niebieskich, takich jak komety i asteroidy, które spadając na powierzchnię naszej praplanety w okresie około 4 mld lat temu przytransportowały na nią wodę. Od tego momentu jej parowanie, skraplanie i nawilżanie powierzchni odbywa się w obiegu zamkniętym.

 

Niezwykłe właściwości wody

 

Choć dla nas jest to jak oczywiste, to z naukowego punktu widzenia najbardziej zaskakujące wydaje się to, że woda jest cieczą. Chemicznie należy do wodorków (H2S, czy H2Te), które zgodnie z układem okresowym pierwiastków są gazami i to wyraźnie cięższymi. „Prawidłowa” woda powinna zamarzać w temperaturze -90°C i wrzeć przy -70°C. Jej właściwa pojemność cieplna jest najwyższa z wszystkich substancji i wynosi c = 4,18 kJ/(kg *K). Cecha ta sprawia, że morza i oceany stanowią olbrzymie rezerwuar ciepła, łagodząc dzięki temu wahania temperatury powietrza. Minimum pojemności cieplnej (c) woda posiada w temperaturze około 37°C, co odpowiada temperaturze ciała człowieka. Takie warunki są najbardziej korzystne dla przebiegu reakcji biochemicznych, które mają wówczas największą intensywność, a dla organizmu jest to najdogodniejszy stan energetyczny.


Inne niezwykłe cechy to m.in.:

 • duże wartości napięcia powierzchniowego i ciepła parowania;
 • obniżenie się temperatury zamarzania przy wzroście ciśnienia;
 • wzrost objętości o ok. 10% przy zamarzaniu.
 • cząsteczki wody mają budowę dipolową z biegunem dodatnim i ujemnym (tworzące asocjaty, z których powstają tzw. klastry) oraz występują między nimi wiązania wodorowe odpowiedzialne za niezwykłe właściwości umożliwiające życie na Ziemi

 

Jaka woda jest dla nas zdrowa

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych. Do takich czynników należy również woda. Substancja niezbędna do życia, która jednak musi być kontrolowana i uzdatniania. Wyspecjalizowana instytucja jaką jest SANEPID została powołana do ochrony zdrowia. W całym kraju czuwają stacje terenowe, które mają za zadanie chronić, ostrzegać i monitorować wybrany obszar. Jak podkreślają pracownicy tych jednostek wapń i magnez odgrywają podstawową rolę w diecie człowieka, a naturalnym ich źródłem jest właśnie woda i to ta określana mianem twardej. Pierwiastki te są nie do zastąpienia, a ich brak albo zbyt mała ilość prowadzi do powolnej degradacji organizmu. Oto dwie opinie z wielu.
 

 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni:

„Twarda woda, traktowana jako zło przez producentów filtrów oraz zmiękczaczy, jest znacznie lepsza dla naszego organizmu od wody miękkiej. Woda pitna powinna zawierać przede wszystkim wapń i magnez, które stanowią o jej twardości, ale są niezwykle istotne dla ustroju człowieka. Woda poddana procesowi odwróconej osmozy (RO) nie powinna być spożywana przez ludzi nawet po zastosowaniu filtra mineralizującego”.

 

 

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie:


„Twardość wody nie ma najmniejszego wpływu na tworzenie kamieni lub piasku w nerkach czy w woreczku żółciowym. Ich powstanie wynika z zaburzeń metabolizmu i nie ma żadnego związku z zawartością wapnia i magnezu w diecie. Wapń, główny składnik wpływający na twardość, nie ma żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie. Wody bardzo miękkie (poniżej 90 mg CaCO3 na dcm3) są szkodliwe dla człowieka. Z organizmu są wypłukiwane sole mineralne, co powoduje problemy z układem kostnym i zaburza prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego”.

 

Twarda woda jest zdrowsza!

Wiele jednostek zajmujących się naukowo badaniem właściwości oraz wpływu wody na organizm ludzki (m.in. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza) pisze o tym, że w typowej diecie Polaka brakuje 30% tych ważnych biopierwiastków. Co gorsze, taki stan został zdiagnozowany jeszcze przed zastosowaniem stacji zmiękczającej wodę metodą wymiany jonowej.
 

Oto kilka ważnych faktów:

 • Ludzie korzystający z wody twardej mają na ogół niższe ciśnienie krwi, wolniejszy rytm serca i niższy poziom cholesterolu niż konsumenci wody miękkiej.
 • Magnez zawarty w wodzie wchłania się 30 razy lepiej niż ten znajdujący się w pożywieniu.
 • Badania prowadzone przez Państwowy Zakład Higieny na zwierzętach pojonych wodą pozbawioną minerałów potwierdziły jej niekorzystny wpływ na organizm - nastąpił wzrost cholesterolu we krwi i stężenia elektrolitów w moczu.
 • W lutym 2014 roku Polska Agencja Prasowa podała informację pt. „Niedobór wapnia sprzyja rakowi jelita grubego” o badaniach wykonanych przez Uniwersytet Michigan (USA) - tytuł pracy: “Zebrafish help decode link between calcium deficiency and colon cancer”.
 • Przy zabiegach in vitro jedną z pierwszych czynności jest podanie pacjentom suplementów wapnia i magnezu.
 • Dr n. med. Jerzy Oleszkiewicz - pediatra, były dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza w Warszawie, opublikował pracę, w której stwierdził: „Będąc dyrektorem, stworzyłem ośrodek diagnostyki i terapii zaburzeń psychosomatycznych. Zorientowaliśmy się, że dzieci nadpobudliwe, nadruchliwe, z zaburzoną koncentracją mają obniżony poziom magnezu, a równocześnie podwyższony poziom ołowiu. Zostało udowodnione, że magnez prowadzi do oczyszczenia organizmu z ołowiu”.

 

 

Jaką technologię uzdatniania wody wybrać by nie pogarszać naszego stanu zdrowia?

 

 • Woda w instalacji - przepisy dotyczące kontroli jakości


Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)w polskim prawie jest luka w zakresie obowiązku kontroli wody w instalacji wewnętrznej budynków wielomieszkaniowych. W odpowiedzi na zarzuty Minister Zdrowia 7.12.2017 r. wydał rozporządzenie, w którym czytamy, że w paragrafie 4 ust. 4 określono miejsca pobierania próbek wody pozwalających na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz jakości wody w budynku mieszkalnym. Nie wskazał jednak odpowiedzialnego za to podmiotu, a przecież przedsiębiorstwa wod.-kan. odpowiadają za jakość wody wyłącznie do głównego przyłącza w budynku (dalszy odcinek podlega zarządcy lub właścicielowi). 

 

 • Jak dbać o wodę w instalacji?


Jednym ze sposobów ochrony instalacji i urządzeń przed osadami kamienia jest zastosowanie magnetyzerów. Zespół profesora E. Chibowskiego z UMCS w Lublinie od ponad 20 lat prowadzi badania dotyczące wpływu stałego pola magnetycznego na układy zdyspergowane, a przede wszystkim na proces wytrącania się i osadzania węglanu wapnia. Dokonano m.in. pomiarów kinetyki wytrącania się sedymentacji osadów, adhezji cząstek do powierzchni różnych ciał stałych oraz analizę osadzonych kryształów CaCO3. Stwierdzono, że stałe pole magnetyczne powoduje zmiany w szybkości zarodkowania i narastania kryształów węglanu wapnia oraz zmianę ich formy krystalograficznej z kalcytu na aragonit. We wszystkich układach pole magnetyczne powodowało zmniejszenie liczby osadzonych kryształów.
 

 • Bezpieczne uzdatnianie wody


Nakładkowe, bezprądowe magnetyzery Ecomag® są montowane od ponad 20 lat na instalacjach stalowych z tworzywa i miedzi. Po otrzymaniu po raz czwarty (pierwszy raz w 1997 r.) Atestu Higienicznego PZH chronią małe i duże instalacje przed osadami kamienia, biofilmem i tym samym wtórnym zanieczyszczeniem wody. Są bezpieczne podczas podlewania ogrodów i dla bakterii rozkładających szkodliwe substancje organiczne w POŚ. Łatwy dobór i to, że nie zmieniają składu chemicznego wody, czyni z nich urządzenie warte zainteresowania zamiast stacji zmiękczających. Te drugie potrzebują soli, prądu, tworzą ścieki oraz prawie całkowicie usuwają jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) do kanalizacji. Robią więc dokładnie to, czego nie zaleca SANEPID.
 

 • Przykłady instalacji z wykorzystaniem uzdatniania wody z magnetyczną nakładką

Bezpieczne uzdatnianie wody z magnetyczną nakładką - oceny SANEPID

Bezpieczne uzdatnianie wody z magnetyczną nakładką - oceny SANEPID

fot.: Instalacja wykonana z tworzywa terminala pasażerskiego lotniska Kraków-Balice o średnicy 160 mm i przepływie wody 17 m3/h. Od 1,5 roku nie ma uciążliwych osadów na armaturze łazienkowej wyposażonej w fotokomórki.

 fot.: Stalowa instalacja o średnicy 88 mm we Wspólnocie Mieszkaniowej w Piasecznie. Magnetyzery zamontowane zostały na wodzie zimnej i cyrkulacji przed podgrzewaczem o pojemności 1200 litrów. Pierwszy raz od kilku lat nie ma problemów z uzyskaniem odpowiedniej temperatury ciepłej wody użytkowej. W podgrzewaczu bez osadów nie ma strat przy podgrzewaniu. 

Kontakt w sprawie produktów:

AKRA Sp. z o. o.
tel. 22-858-34-04
www: akra.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Twarda woda zdrowia doda

Twarda woda zdrowia doda

Czy można używać bezpiecznie wody z wodociągu, która spełnia rozporządzenie... ¬ więcej...

 
Jak prawidłowo wybrać filtr do wody?

Jak prawidłowo wybrać filtr do wody?

Woda w domu może być czysta i smaczne, jednak w większości przypadków wymaga... ¬ więcej...

 
Dlaczego twarda woda jest niebezpieczna?

Dlaczego twarda woda jest niebezpieczna?

Wapń i magnez to minerały, których człowiek potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania.... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet