www.centrumklima.pl


Izolacja kanałów wentylacyjnych - jak wykonać

aktualizacja: 23-12-2020, 12:21 – artykuł promocyjny


Straty ciepła to kluczowy motyw przemawiający za słusznością stosowania izolacji. Tak też jest w przypadku kanałów wentylacyjnych. Dobra izolacja zwiększa wydajność całego systemu generując oszczędności. Takie wymagania w dużej mierze wynikają z powszechnego trendu zwiększania izolacyjności przegród oraz wymuszenia oszczędnego gospodarowania energią cieplną.

fot.: Alnor - kanały i kształtki wentylacyjne z izolacją wewnętrzną

Każda instalacja połączona jest systemem rurociągów, które odpowiadają za przepływ medium. W przypadku wentylacji jest to powietrze. Od stanu kanałów zależy czystość powietrza oraz sprawność, a w konsekwencji również wydajność całego układu. Izolacji wymagają wszystkie kanały wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) działające w systemie nawiewno-wywiewnym. Jest to nowoczesny system wymiany powietrza powszechnie stsosowany w obiektach użyteczności publicznej oraz o charakterze przemysłowym. Odzysk ciepła z powietrza podlegającego wentylacji pozwala oszczędzać na ogrzewaniu. Tego typu układ coraz częściej wybierany jest również do budownictwa jednorodzinnego, zwłaszcza w przypadku domów energooszczędnych. Racjonalne gospodarowanie energią cieplną w całym budynku to największe wyzwanie jakie stoi przed nowoczesnym budownictwem.

 

Sprawdź również >> Nowa era w ochronie mikrobiologicznej przewodów wentylacyjnych

fot.: Rekuperatory.pl - wentylacja nawiewno-wywiewna z centralą rekuperacyjną umieszczoną w garażu oraz zaizolowanymi kanałami


Zamów bezpłatną ofertę na montaż rekuperacji

 

Izolacja przewodów wentylacyjnych

 

  • przepisy, warunki techniczne

Stosowanie izolacji wynika z przepisów prawa i jest określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Dz.U.08.201.1238.


Zgodnie z założeniami zawaretych tam wytycznych izolacji podlega każda instalacja wentylacyjna, która przebiega przez pomieszczenia nieogrzewane lub w inny sposób narażający ją na straty energii. Zastosowana forma zabezpieczenia powinna dodatkowo spełaniać wymagania co do nierozprzestrzenia ognia (ognioodporność).

fot.: Alnor - wełna skalna spełnia wymagania przeciwogniowe, jakie stawia się izolacji wykorzystywanej w wentylacji

 

  • jaka grubość

Grubość warstwy izolacyjnej to indywidualna kwestia doboru, gdyż prawo polskie nie przewiduje dodatkowych regulacji w tym zakresie. Zdecydowanie zależy to od miejsca rozprowadzenia kanałów - nie ogrzewane podłoże wymaga grubszej izolacji niż przestrzeń w suficie podwieszanym. Zaleca się indywidualną ocenę warunków pracy instalacji. Na grubość izolacji duży wpływ ma także cyrkulacja powietrza w sąsiedztwie kanału - niewielki ruch powietrza to większa grubość izolacji i odwrotnie.

Elastyczne wkłady aluminiowe typu Alu-max-fol do kominów wentylacyjnych

fot.: Prodmax - elastyczne wkłady aluminiowe typu Alu-max-fol jest stosowany do ochrony i uszczelniania przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zarówno nowych jak i eksploatowanych

  • wybór materiałów

Kanały i rury w warunkach pożaru stają się nośnikami dymu i ognia, dlatego powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Powinny również charakteryzować się niskimi wartościami współczynnika przewodzenia ciepła [W/mK]. Ważne jest także by materiał izolacyjny wykazywał odporność na działanie wody i wpływ otoczenia w zależności od miejsca montażu danej instalacji. Do izolowania przewodów wentylacyjnych wykorzystuje się: maty lamelowe, maty kauczukowe, maty polietylenowe, płyty wentylacyjne z wełny mineralnej oraz takie z okładziną z włókna szklanego.

fot.: Lindab - wentylacyjne systemy kanałowe ADS z izolacją z włókna szklanego


  • izolacja kanałów wentylacyjnych na zewnątrz - montaż

Przy wykonaniu izolacji kanałów wentylacyjnych bardzo ważne jest poprawne zwymiarowanie danej okładziny, tak by nie doszło do sztukowania powłoki na kanale. Zawsze należy uwzględnić obwód ocieplanego kanału, a w trakcie rozkładania otuliny zachować dużą staranność by nie było konieczności poprawy jej położenia (maty samoprzylepne nie dają wariantu korygowania położenia). Wszystkie połączenia maty izolacyjnej należy wykończyć taśmą uszczelniającą, a niekiedy (duże przewody) warto dodatkowo zastosować takie rozwiązania jak szpilki, czy obejmy.

 

Straty ciepła na kanałach wentylacyjnych - izolacja cieplna

 

Ocieplenie wentylacji ma za zadanie zminimalizować strat ciepła, które powstają przy przemieszczania się strumienia powietrza. W przypadku kanałów nieocieplonych dochodzi do schłodzenia samego kanału a w konsekwencji również nawiewanego powietrza.

fot.: Rekuperatory.pl  - izolacja termiczna przewodów wentylacyjnych może pozwolić na zamontowanie rekuperatora o mniejszej mocy, a to oznacza mniej energii zużytej do pracy

 

Odgłosy w wentylacji - izolacja akustyczna

 

Dźwięki wydobywające się z wentylacji to naturalne zjawisko związane z przepływem powietrza przez kanał. Ruch powietrza wywołuje drgania, które w styczności ze stalowym przewodem dają różnego rodzaju wrażenia akustyczne. Zjawiskiem sprzyjającym są również wszelkie zagięcia instalacji, czyli trójniki, kolanka itp. W celu wygłuszenia instalacji można zastosować specjalne tłumiki lub wykorzystać po prostu izolację. Montuje się ją na wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych.

fot.: Alnor - tłumik akustyczny do kanału wentylacyjnego

 

Skraplanie wody w kanałach wentylacyjnych - izolacja przeciwkondensacyjna

 

Skraplania pary wodnej na powierzchni kanału to skutek różnić temperatur między przewodem wentylacyjnym, a pomieszczeniem w którym przebiega. Aby temu zapobiec konieczne jest zaizolowanie kanału tak by temperatura na powierzchni izolacji była podobna do temperatury otoczenia. W tym celu należy obliczyć wlaściwą grubość ocieplenia, która będzie w stanie przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku. Warunek jednak, by powłoka była szczelna i solidnie przymocowana do kanału (za pomocą gwoździ samoprzylepnych lub do zgrzewania).

 

Ważne!

Wykraplanie się pary wodnej związane jest ze zjawiskiem "punktu rosy", czyli taką temperaturę powietrza wilgotnego, poniżej której dochodzi do kondensacji, a więc skroplenia się wody na chłodnej powierzchni.

W instalacjach wentylacyjnych narażone na to zjawisko są zimne niezaizolowane powierzchnie w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności względnej powietrza. Zatem w zależności od panujących warunków do wykroplenia może dojść wewnątrz lub na zewnątrz kanału.

 

Wilgoć w lub na kanałach w dłuższej perspektywie czasu będzie wiązać się z ich korozją, co z pewnością przełozy się na zmniejszenia efektywności pracy całej wentylacji. Najbardziej niebezpieczne zjawisko to przedostawanie się pary wodnej przez niciągłości w izolacji, które skutkiuje wykraplaniem się wody pod izolacją lub w jej wnętrzu. W takim przypadku zawsze spada efektywność owej izolacji, a w dalszej kolejności dochodzi do pogorszenia warunków w kanałach wentylacyjnych.
 

Izolacja antykondensacyjna polega na uszczelnieniu kanału w taki sposób by odciąć zimną powierzchnię od otoczenia, tak aby możliwe było utrzymanie temperatury powierzchni wyższej niż punkt rosy. Należy to wyliczyć na podstawie  zależności wilgotności i średniej temperatury otaczającego powietrza.
Przykład: w temperaturze 22oC i przy wilgotności 70% temperatura punktu rosy to 16,3oC. Jeśli będą zachowane takie parametry instalacji nie dojdzie do wykroplenia.

 

Tabela: Temperatura punktu rosy

 Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Alnor, Prodmax, Lindab, Rekuperatory.pl


Zobacz także
Narzędzie doboru napędów do okien z nowymi funkcjami

Narzędzie doboru napędów do okien z nowymi funkcjami

W internetowym kalkulatorze Napedyokienne.pl znajdziemy teraz nowe funkcje. Jest to... ¬ więcej...

 
System rozdzielaczowy HAVACO Flexo System, już dostępny prosto z magazynu również w średnicy 90 mm!

System rozdzielaczowy HAVACO Flexo System, już dostępny prosto z magazynu również w średnicy 90 mm!

System rozdzielaczowy HAVACO Flexo System to kompletne rozwiązanie dystrybucji powietrza,... ¬ więcej...

 
Analizatory Mastercool Spartan

Analizatory Mastercool Spartan

Nowoczesne, inteligentne analizatory Mastercool serii SPARTAN, wyposażone zostały... ¬ więcej...

 
Partnerzy
logo Venture Industries Sp. z o.o.   logo ebm Papst Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji       Uniwersal     Metalplast    Wienkra GlenDimplex    Ventec      Lindab Free Polska Rosenberg Klima     Schiedel logo ProventGlobal-Tech  Iglotech  Iglotech Neovent Klimor   Klima-Therm      Kaisai   Test-Therm Sp. z o.o.      logo Wigmors Armacell   Daikin
All rights reserved © 2004-2021 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet