intersoft

Iglotech - Gepard Biznesu 2016

aktualizacja: 09-08-2017, 08:03 – artykuł promocyjny


Firma Iglotech otrzymała zaszczytne wyróżnienie i tytuł Geparda Biznesu przyznanego w XI edycji Konkursu Gepard Biznesu 2016 przez Instytut Europejskiego Biznesu.

W związku z dynamicznym rozwojem i wzrostem wartości rynkowej Iglotech otrzymał duże wyróżnienie - Gepard Biznesu 2016. Jest to doskonałe potwierdzenie, że wysiłek, który Iglotech wkłada w rozwój firmy przynosi mierzalne korzyści i przekłada się na jeszcze większą chęć rozwoju i polepszania swojej oferty.

 

Gepard Biznesu - Iglotech

 

Wysoka wycena rynkowa Firmy Iglotech w 2016 r. została oparta na bardzo wysokim wskaźniku C/Z na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu 2016 r., który wyniósł 38,1.  Iglotech plasuje się w gronie dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Konkursu Gepard Biznesu 2016 organizowany jest corocznie od 11 lat. Instytut Europejskiego Biznesu, założony 12 grudnia 2005 r., zbadał wyniki finansowe 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw w lipcu 2017 roku.  Co rocznie Instytut nadaje tytuł Gepard Biznesu 2016 dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.

Instytut Europejskiego Biznesu  prowadzi badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce według różnych wskaźników. Informacji do analiz dostarcza im wywiadownie biznesowe, które zbierają dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. Do analizy zostały wybrane wyłącznie firmy, które w latach 2014 -2015 miały każdego roku ponad 100 tys.  złotych przychodów netto, więcej niż 1 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firmy na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Kontakt w sprawie produktów:

Iglotech sp. z o.o.
tel. (55) 645 73 00
www: www.iglotech.com.pl
mail: wyślij wiadomość


All rights reserved © 2004-2020 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet