Optymalizacja pomiarów instalacji elektrycznych z wykorzystaniem Fluke Connect

aktualizacja: 17-11-2016, 10:42 – artykuł promocyjny


W ostatnim czasie możemy zaobserwować nowy trend technologiczny polegający na tworzeniu i analizie dużych zbiorów danych. Trend ten występuje również w pomiarach elektrycznych. Jest on wynikiem wdrażania strategii polegających na dążeniu do maksymalnej niezawodności instalacji, maszyn i urządzeń.

Wykonując w odpowiedni sposób pomiary jesteśmy w stanie wyciągać ogólny trend stanu danego urządzenia, co przekłada się na możliwość wykrycia usterki zanim ta nastąpi. Tego typu podejście wymaga często przeprowadzenia pomiarów kilku wielkości zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznym jednocześnie, co wiąże się z koniecznością użycia wielu urządzeń pomiarowych w tym samym czasie. Problemem w tym wypadku jest również akwizycja danych, bowiem zarejestrowane dane pomiarowe powinny być zgrane, a następnie umożliwić ich analizę i wyciąganie wzajemnych korelacji i wniosków. Nie można również zapominać o bezpieczeństwie, które przy przeprowadzaniu kilku pomiarów jednocześnie jest niejednokrotnie zaniedbywane.

Fluke ConnectFirma Fluke starając się rozwiązać powyższy problem stworzyła aplikację mobilną, której rolą jest wyświetlanie, akwizycja i analiza danych pomiarowych. Fluke Connect współpracuje z ponad 26 różnymi przyrządami pomiarowymi Fluke. Zadaniem aplikacji jest również przesłanie zebranych danych do chmury w momencie dostępu do internetu. Optymalizacja pomiarów w instalacji elektrycznej z użyciem przyrządów Fluke oraz Fluke Connect polega przede wszystkim na możliwości dokonywaniu wielu pomiarów jednocześnie. Pomiary mogą być również przypisywane do zdefiniowanego wcześniej urządzenia. Dokonując pomiarów w określonym odstępie czasu i przypisując je do odpowiedniego urządzenia aplikacji będziemy w stanie wyciągnąć ogólny trend zmian np.: wzrost temperatury na tarczach łożyskowych silnika może świadczyć o zwiększonym tarciu występującym na elementach tocznych. Optymalizacji podlega również raportowanie, które jest pochodną wykonanych pomiarów i ich przypisaniu do zdefiniowanego urządzenia.

Na chwilę obecną z aplikacji Fluke Connect korzysta ponad 40 tys fachowców z całego świata, których wysokie oceny zdają się potwierdzać przydatność aplikacji w optymalizowaniu pomiarów.  

Kontakt w sprawie produktów:

Fluke Europe B.V.

5602 BD Eindhoven, Netherlands


Zobacz także
Oprogramowanie do projektowania i wyceny rozdzielnic elektrycznych

Oprogramowanie do projektowania i wyceny rozdzielnic elektrycznych

Eaton Moeller od dłuższego czasu wspiera swoich klientów przygotowując oprogramowanie... ¬ więcej...

 
Systemy zdalnego odczytu - opomiarowanie mediów użytkowych

Systemy zdalnego odczytu - opomiarowanie mediów użytkowych

Postęp w rozwoju nowoczesnych technologii pozwala na stosowanie coraz bardziej zaawansowanych... ¬ więcej...

 
Zaawansowany system pomiarowy dla instalacji elektrycznej EMDX?

Zaawansowany system pomiarowy dla instalacji elektrycznej EMDX?

Liczniki energii elektrycznej, oprogramowanie, serwery sieciowe oraz urządzenia transmisji... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2017 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet

NEWSLETTER

Dodaj swój adres e-mail do naszego biuletynu aby otrzymać najświeższe wiadomości z branży!

         dodaj