Oświetlenie stanowiska pracy

aktualizacja: 21-12-2017, 08:03 – artykuł promocyjny


Bez względu na miejsce i rodzaj wykonywanej pracy, odpowiednie światło jest gwarantem komfortu i bezpieczeństwa, a co za tym idzie wpływa na jej wydajność i jakość. Każde stanowisko pracy powinno być oświetlone tak by światło było sprzymierzeńcem pracownika i nie miało negatywnego wpływu na jego wzrok.

Oświetlenie w miejscu pracy spełnia klika zasadniczych funkcji:

 • zapewnia odpowiednie warunki sprzyjające wykonywaniu zadań wzrokowych
 • jest gwarantem bezpieczeństwa dla osób przebywających w danym pomieszczeniu
 • stwarza właściwe otoczenie świetlne


O właściwym oświetleniu stanowiska pracy możemy mówić, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • pracownik ma pełną zdolność do rozróżniania szczegółów i szybkiego spostrzegania
 • praca wzrokowa pozbawiona jest poczucia zmęczenia i dyskomfortu
 • oświetlenie gwarantuje bezpieczeństwo


W celu spełnienia powyższych warunków:

 • natężenie powinno być dobrane do rodzaju pracy
 • płaszczyzna robocza powinna być oświetlona równomiernie
 • brak czynnika przeszkadzającego dla wzroku

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy można osiągnąć za pomocą światła dziennego, sztucznego lub też jako kombinacja obydwu. Oświetlenie poszczególnych stanowisk pracy są szczegółowo określone w przepisach i normach prawnych.


Oświetlenie naturalne i sztuczne stanowisk pracy Miloo-ElectronicsOświetlenie stanowiska pracy w halach przeymsłowych Miloo-Electronics

fot.: Oświetlenie stanowisk pracy na halach produkcyjnych z wykorzystaniem światła dziennego jak i sztucznego (oprawy LED) - Miloo-Electronics


Rodzaje oświetlenia

 

Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje oświetlenia:

 • ogólne - jest ono równomierne dla całego pomieszczenia i jednocześnie najkorzystniejsze dla ludzkiego wzroku ale przy tym najmniej ekonomiczne
 • miejscowe - to oświetlenie przedmiotu pracy wzrokowej z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb oświetleniowych np. lepszej widoczności poszczególnych elementów itp.
 • złożone - będące kombinacją powyższych
   
Oświetlenie stanowiska pracy w drukarni Bauer ES-SYSTEM Oświetlenie stanowiska pracy w zakładzie produkcji kosmetyków ES-SYSTEM
fot.: Oświetlenie stanowiska pracy w drukarni Bauer - ES-SYSTEM
fot.: Oświetlenie stanowisk pracy w zakładzie produkcji kosmetyków - ES-SYSTEM


Przepisy prawne dotyczące oświetlenia miejsc pracy


Oświetlenie w miejscu pracy powinno spełniać normy zgodne z polskim prawem:
 

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. - par. 26 ust. 2
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. - par. 57 ust.1 i par. 59
 • PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
 • PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
 • PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego
 • PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych
 • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

 

Oświetlenie stanowiska pracy w fabryce samochodów MAN ES-SYSTEM Oświetlenie stanowiska pracy w fabryce samochodów MAN ES-SYSTEM
fot.: Oświetlenie stanowisk pracy w fabryce samochodów MAN - ES-SYSTEM fot.: Oświetlenie stanowisk pracy w fabryce samochodów MAN - ES-SYSTEM


Oświetlenie ogólne
 

Zapewnienie odpowiednich warunków oświetlenia jest związane ze spełnieniem wymagań dotyczących prawidłowych parametrów: iluminancji, kontrastu jak również rozmiaru kątowego najmniejszego szczegółu jaki ma być zauważony. Najkorzystniejsze dla wzroku jest światło naturalne o barwie zbliżonej do koloru jasnożółtego.

VEGA R HID aluminiowa lampa przemysłowa
fot.: I-Valo OyOprawa oświetleniowa typu highbay VEGA R jest stosowana w wysokich obiektach przemysłowych, w których panują trudne warunki pracy. Typowe zastosowania obejmują oświetlenie hal obrabiarek, turbinowni w elektrowniach, celulozowni, papierni, tartaków, zakładów przetwórstwa drzewnego, magazynów itp. fot.: I-Valo OyOprawa oświetleniowa typu highbay VEGA S nadaje się do wysokich przestrzeni przemysłowych, w których od opraw wymaga się szczególnie dużej trwałości. Oprawa ta dzięki swej konstrukcji jest odporna na wysokie temperatury, wilgoć i unoszące się w powietrzu zanieczyszczenia.

 Oświetlenie ogólne w głównej mierze jest uzależnione od stanowiska pracy. Każde pomieszczenie w inny sposób warunkuje ogólne zapotrzebowanie na ilość potrzebnego światła. W przypadku stołów warsztatowych optymalne światło będzie padało na nie z boku. Warto jest więc wykorzystać oprawy do świetlówek, a w przypadku dużych warsztatów montować je w formie pasm świetlnych. Dodatkowym elementem doświetlającym będą lampy na stanowiskach pracy.

Oświetlenie ogólne stanowiska pracy w hali produkcyjnej OMEGA HSK LEDY Oświetlenie ogólne stanowiska pracy na hali produkcyjnej Omega HSK LEDY
fot.: Oświetlenie ogólne stanowisk pracy w hali produkcyjnej Omega - HSK LEDY

Miejsca pracy to nie tylko pomieszczenia biurowe czy warsztaty, to także duże hale produkcyjne o różnej wysokości. Dla tego typu pomieszczeń warto jest zastosować oprawy szerokostrumieniowe, a w przypadku hal do 6 metrów - wąskostrumieniową dystrybucję światła. W pomieszczeniach wyższych niż 6 metrów sprawdzą się żarówki o dużej intensywności: lampy metalohalogenowe lub wysokoprężne lampy sodowe (250W-1000W).

Oświetlenie stanowiska pracy w hali przemysłowej za pomocą opraw LED Miloo-Electronics Oświetlenie stanowiska pracy LED w halach przemysłowych Miloo-Electronics
fot.: Oświetlenie stanowisk pracy w halach przemysłowych przy pomocy oświetlenia LED - Miloo-Electronics 

 

Oświetlenie stanowisk pracy


Wszystkie prace wymagające skupienia się na szczegółach oraz prowadzenia kontroli wymagają dużej intensywności światła. Takie sytuacje wymagają zastosowania dodatkowych opraw, które będą uzupełnieniem oświetlenia ogólnego. Ten rodzaj oświetlenia powinien być dobrany w taki sposób by nie powstawały zakłócające odbicia w narzędziach czy przedmiotach poddawanych obróbce.

Oświetlenie miejscowe stanowiska pracy na hali produkcyjnej i magazynowej OMEGA HSK LEDY
fot.: Oświetlenie miejscowe stanowiska pracy na hali produkcyjnej Omega - HSK LEDY


Dodatkowo wszelkiego typu oprawy służące oświetlaniu stanowisk pracy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym działaniem np. opiłków, pyłów itp. Oprawy takie powinny mieć stopień ochrony obudowy minimum IP 50 oraz powinny również ograniczać rozgrzewanie powierzchni opraw (oznaczenie symbolem D w trójkącie stojącym do góry nogami). Oprawy takie przeznaczone są do miejsc, w których występuje nadmierna ilość płynów. Dla pomieszczeń, w których istnieje duże ryzyko wybuchu (wszystkie miejsca, w których są wykorzystywane lakiery, środki polerskie czy kleje) oprawy powinny posiadać symbol 'EX' umieszczony w kółku.
 

Oświetlenie stanowiska pracy - lampa Saturn 1 ES-SYSTEM Oświetlenie stanowiska pracy system MEGA ES-SYSTEM Oświetlenie stanowiska pracy lampa SDS ES-SYSTEM
fot.: Lampa Saturn 1 - ES-SYSTEM fot.: Lampa Mega - ES-SYSTEM
fot.: Lampa SDS - ES-SYSTEM
Oświetlenie stanowiska pracy system Gamma ES-SYSTEM Oświetlenie stanowiska pracy oprawa COSMO 1 A ES-SYSTEM Oświetlenie stanowiska pracy Cyberia 5834 ES-SYSTEM
fot.: System Gamma - ES-SYSTEM fot.: Oprawa COSMO 1 A - ES-SYSTEM fot.: Lampa Cyberia 5834 - ES-SYSTEM


Natężenie światła


Natężenie światła w zależności od wykonywanych czynności może wynosić od 200 do 1500 luksów, co jest uzależnione stopniem precyzji i szczegółowości na określonym stanowisku pracy. Poniższa tabela ilustruje normy jakie powinny być spełnione na poszczególnych stanowiskach pracy zgodnie z normą: PN-EN 12464-1:2003 (U). Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrach.
 

Miejsca gdzie wykonuje się obróbkę i przetwarzanie metali: Natężenie światła wartości podane w luxach (lx)
kucie swobodne 200
kucie matrycowe 300
spawanie 300
montaż:
 • zgrubny
 • średni
 • dokładny
 • precyzyjny

200
300
500
750

obróbka mechaniczna 300
obróbka mechaniczna, szlifowanie 500
wyrób sprzętu do skarawania 750
przygotowanie powierzchni, malowanie 750
wyrób narzędzi, wzorników, szablonów, przyrządków do obróbki, mechanika precyzyjna 1000
Dla pomieszczeń biurowych
 
segregowanie, kopiowanie 300
pisanie ręczne, na maszynie, przetwarzanie danych, czytanie obsługiwanie klawiatury 500
kreślarnie 750
stanowiska projektowania wspomagane komputerowo 500
sale posiedzeń i konferencyjne, pokoje spotkań 500
archiwa, magazyny 200


Zobacz także:

Wymiana tradycyjnych żarówek na lampy LED - ile można oszczędzić
Wymiana tradycyjnych żarówek na lampy LED - ile można oszczędzić
Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: HSK LEDY, Miloo-Electronics, ES-SYSTEM, I-Valo Oy


Zobacz także
Czy LED rzeczywiście się opłaca? Jak kalkulować korzyści z wymiany oświetlenia

Czy LED rzeczywiście się opłaca? Jak kalkulować korzyści z wymiany oświetlenia

Budując i urządzając nowe budynki niemal zawsze wybiera się instalację oświetlenia... ¬ więcej...

 
Modernizacja i konserwacja oświetlenia - pakiety serwisowe I-Valo LED

Modernizacja i konserwacja oświetlenia - pakiety serwisowe I-Valo LED

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia to jedno z głównych założeń... ¬ więcej...

 
O czym powinien pamiętać architekt projektując oświetlenie

O czym powinien pamiętać architekt projektując oświetlenie

Architekci i projektanci wnętrz często zastanawiają się, jak poprawnie zaplanować... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet