Vabo - Patron działu Kanalizacja i odwodnienia


Studzienki kanalizacyjne PRO

aktualizacja: 21-12-2017, 08:24 – artykuł promocyjny


Bogate doświadczenia w zakresie rozwoju systemów z tworzyw sztucznych do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej jak również drenażu, poparte wieloletnią praktyką w trudnych warunkach państw skandynawskich oraz na wymagających rynkach Niemiec i innych krajów, zaoowocowały opracowaniem nowej generacji studzienek, które są wolne od wad charakterystycznych dla materiałów tradycyjnych. Studzienki PRO stanowią jeden z najważniejszych elementów kompleskowego systemu do kanalizacji zewnętrznej firmy Pipelife. W ramach tego systemu dostępna jest pełna gama studzienek kanalizacyjnych PRO, które są przeznaczone do budowy sieci kanalizacyjnych oraz bezciśnieniowego transportu ścieków i wód opadowych.

Każdy z elementów składowych studzienki począwszy od podstawy aż po zwieńczenie został zaprojektowany ze szczególną ostrożnością.

 

Studzienki kanalizacyjne PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425


Studzienki kanalizacyjne o średnicach DN 200 mm, 400 mm, oraz nowa generacja DN 315 i DN 400 mm 3G oraz nowe studzienki DN 425 mm. Studzienki pochodzące z nowej generacji tj. DN 315 mm, DN 400 mm 3G oraz DN 425 G3 są produkowane z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie. Maksymalna głębokość posadowienia to 6 m. Każda z tych studzienek jest odporna na wodę gruntową 5 m zgodnie z norma PN-EN 13598-2.

Studzienki Pipelife składają się z trzech części:

 • kinety (podstawa studzienki, połączonej z rurociągiem)
 • rury trzonowej
 • teleskopu z żeliwnym włazem

 

studzienki PRO315studzienki PRO425

http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/sudzienki_PRO400_pipelife_280416.jpg

 

Kontrukcja ta gwarantuje najwyższy poziom szczelności oraz brak możliwości jej uszkodzenia, a tym samym kanału w nawet najtrudniejszych warunkach zewnętrznych. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odporności na uderzenia, odporności na niskie i wysokie temperatury, długim okresie trwałości i dużej odporności chemicznej na agresywne ścieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w połączeniu z gładką powierzchnią gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną.

Dodatkowo włazy wykonane są z żeliwa szarego i posiadają zamknięcie utrudniające dostęp nieuprawnionych osób. Produkowane są z pokrywą pełną lub z kratą w przypadku studzienek przeznaczonych do kanalizacji deszczowej. W zależności od miejsca instalacji studzienki można dobrać właz o nośności od 5 do 40 ton.

 

Zalety studzienek DN 315, DN 400, DN 425


W nowej generacji studzienek, w stosunku do stosowanych dotychczas, wprowadzono szereg istotnych zmian:

 • Studzienki posiadają wewnętrzny spadek w kierunku przepływu 2%.
 • Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
 • Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
 • Dla studzienek DN 400 mm są dwa typy rur trzonowych z PP-B o ściance strukturalnej (karbowana z zewnątrz i gładka w środku) o sztywności pierścieniowej SN 8 lub o ściance jednowarstwowej karbowanej o sztywności SN 4.
 • Dla studzienek DN 315 mm oraz DN 425 mm są dwa typy rur trzonowych z PP-B o ściance jednowarstwowej karbowanej o sztywności pierścieniowej SN 4 lub SN 2.
 • Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U.
 • Zwieńczenia teleskopowe z rurą PVC-U 315 mm stosowane są dla studzienek 315 mm i 400 mm.


Studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000


Studzienki PRO 630 (typ niewłazowy) i PRO 800 i PRO 1000 (typ włazowy) to nowa generacja studzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B. Przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowo-gospodarczej, deszczowej i ogólnospławnej), które są położone w pasie drogowym w jezdni lub poza nią. Studzienki te są produkowane z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie. Także i w tym przypadku głębokość posadowienia wynosi 6,0 m.
 

 

Studzienka PRO 630:
 • Podstawa (kineta zbiorcza, przelotowa lub ślepa). Podstawy z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie dla rur gładkich (przelotowe 160-315 mm oraz zbiorcze 160, 200 mm) lub podstawy z kielichami do rur Pragma® (przelotowe 400 mm, zbiorcze 250-315 mm),
 • Rura trzonowa z PP-B o średnicy DN/OD 630 mm SN 8 (kolor brązowy) lub SN 4 (kolor czarny) o długości wynikającej z głębokości posadowienia studzienki,
 • Uszczelka elastomerowa,
 • Teleskop PE DN 535 mm lub płyta odciążająca z betonu zbrojonego,
 • Właz żeliwny A15 - D 400 o średnicy 600 mm.
http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/studzienki_pro630_budowa_pipelife_280416.jpg
Studzienka PRO 800 i PRO 1000 PP-B:
 • Podstawa (kineta zbiorcza, przelotowa lub ślepa) Podstawy z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie dla rur gładkich (przelotowe 160-400 mm oraz zbiorcze 200 mm) lub podstawy z kielichami do rur gładkich lub Pragma,
 • Komora - modułowe segmenty pierścieniowe o średnicy DN/ID 1000 mm lub 800 mm i wysokości 0,5; 1,0 lub 1,5 m z drabiną ze stopniami antypoślizgowymi,
 • Pierścienie uszczelniające,
 • Teleskop PP DN 535 mm lub płyta odciążająca z betonu zbrojonego,
 • Mimośrodowa nasada redukcyjna (1000/630 lub 800/630 z otworem włazowym o średnicy wewnętrznej 630 mm) i stopniem złazowym
 • Zwieńczenie studzienki (stożek żelbetowy 1210/710 z włazem kanałowym DN 600 klasy A15-D400 lub pierścień odciążający żelbetowy 1650/1150 z płytą nastudzienną żelbetową 1550/600 oraz włazem kanałowym DN 600 klasy A15-D400).
http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/studzienki_pro800_1000_budowa_pipelife_280416.jpg

 

Zalety studzienek PRO 630
 

 • Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,
 • Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,
 • 50-letnie odkształcenie pionowe dna podstawy wynosi 0,45% oraz poziome 1,09% w teście integralności zgodnie z PN-EN 13598-2 i jest znacznie mniejsze niż dopuszczalne odkształcenie pionowe ≤ 5% i poziome ≤ 10%,
 • Podstawy studzienek PRO posiadają podwójne dno, dzięki temu zwiększona jest wytrzymałość oraz w przypadku występowania wody gruntowej wyeliminowano wpływ parcia na spód kinety,
 • Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U,
 • Studzienki produkowane są z polipropylenu PP-B tworzywa o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej i temperaturowej,
 • Studzienki PRO mogą posiadać 1 do 3 dopływów usytuowanych w stosunku do odpływu pod kątem od 900 do 2700,
 • Podstawa posiada na stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające odpowiednią sztywność obwodową, co w połączeniu z profilowaną rurą trzonową 630 mm z PP-B zapewnia bardzo dobrą współpracę z gruntem przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych,
 • Szczelność połączeń kielichowych 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476,
 • Studzienki mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowaną w kielichu o specjalnej konstrukcji umożliwiającą regulację kąta na połączeniu kielichowym do ±7,50 160-400 mm, złączek kulowych ± 150 160-250 mm lub złączek kielich/bosy koniec ± 60 160-315 mm
 • Możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury trzonowej PP-B 630 mm, co 5 cm,
 • Możliwość stosowania w pasie drogowym w klasie obciążeń od A15 do D400 kN zgodnie z PN-EN 124, oraz od PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg ATV-DVWK-A 127,
 • Odporność studzieneki z PP na ścieki jest zgodna z normą ISO/TR 10358, zaś uszczelek z ISO/TR 7620,
 • Gładka ścianka wewnętrzna rury trzonowej DN 630/548 mm ułatwiająca czyszczenie,
 • Możliwość wykonywania dodatkowych wlotów do rury trzonowej PP-B poprzez uszczelki "in situ" o średnicy 160 - 200mm,
 • Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2004-04-1717, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym.
 • PN-EN 13598-2, aprobata techniczna IBDiM nr AT/2009-03-1717 CNTK AT/09-2009-0181-00 (studzienki osadnikowe)

 

http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/boczek_studzienki_PRO200_400_pipelife_280416.jpghttp://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/boczek_studzienki_pro630_pipelife_280416.jpghttp://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/boczek_studzienki_pro800_1000_pipelife_280416.jpg

 

Zalety studzienek PRO 800 i PRO 1000
 

 • Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,
 • Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,
 • 50-letnie odkształcenie pionowe dna podstawy wynosi 2,31% oraz poziome 2,47% w teście integralności zgodnie z PN-EN 13598-2 i jest znacznie mniejsze niż dopuszczalne odkształcenie pionowe ≤ 5% i poziome ≤ 10%,
 • Podstawy studzienek PRO posiadają podwójne dno, dzięki temu zwiększona jest wytrzymałość oraz w przypadku występowania wody gruntowej wyeliminowano wpływ parcia na spód kinety,
 • Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U,
 • Studzienki produkowane są z polipropylenu PP-B, tworzywa o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej i temperaturowej
 • Średnica wejścia w studzience przełazowej PRO 1000 i PRO 800 wynosi 630 mm, średnica wewnętrzna korpusu 1000 mm i odpowiednio 800 mm
 • Studzienka przełazowa PRO 1000 i PRO 800 ma fabrycznie zamontowaną drabinę ze stopniami z PP-B
 • Możliwość regulacji wysokości studzienki PRO 800 i PRO 1000 poprzez przycięcie pierścieni korpusu o 10 lub 20 cm oraz góry nasady redukcyjnej 1000/630 i 800/630 o 10 cm
 • Różnorodne kinety przelotowe (o prostym lub kątowym przelocie) lub zbiorcze (do 3-ech dopływów) z króćcami kielichowymi lub bosymi DN 160-400 mm dla rur PVC-U oraz Pragma
 • Wszystkie elementy studzienek PRO posiadają na stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające odpowiednią sztywność obwodową oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych
 • Szczelność połączeń kielichowych 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476
 • Studzienki mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowaną w kielichu o specjalnej konstrukcji umożliwiającą regulację kąta na połączeniu kielichowym do ±7,50 160
 • 400 mm, złączek kulowych ± 150 160-250 mm lub złączek kielich/bosy koniec ± 60 160-315 mm
 • Możliwość stosowania w klasie obciążeń od A15 do D400 kN zgodnie z PN-EN 124 oraz od PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg ATV-DVWK-A 127
 • Różnorodne zwieńczenia studzienek, jak teleskopy do studzienki PRO 630, włazy żeliwne kanałowe o średnicy 600 mm klasy A15 – D400 wg PN-EN 124, włazy żeliwno-betonowe kl.B125 oraz D400 O 600 mm, stożek żelbetowy 1210/710 mm, typowe pierścienie i płyty żelbetowe odciążające
 • Odporność studzienek z PP-B na ścieki jest zgodna z normą ISO/TR10358
 • Możliwość wykonywania dodatkowych wlotów do rury trzonowej lub korpusu poprzez uszczelki „in situ” o średnicy 110 - 200 mm
 • PN-EN 13598-2, aprobata techniczna IBDiM AT/2009-03-1717, CNTK  AT/09-2009-0181-00 (studzienki osadnikowe)


http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/studzienka_PRO315_pipelife_280416.jpg
 

Kontakt w sprawie produktów:

Pipelife Polska
tel. (58) 774 88 88
www: www.pipelife.com/pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Pompy głębinowe - zestawienie oferty rynkowej

Pompy głębinowe - zestawienie oferty rynkowej

Pompy głębinowe najczęściej wykorzystywane są do studni wierconych. Ich zadaniem... ¬ więcej...

 
Wielozadaniowe pompy głębinowe nowej generacji - kompletny typoszereg pomp DAB Ameria S4

Wielozadaniowe pompy głębinowe nowej generacji - kompletny typoszereg pomp DAB Ameria S4

Urządzenia AMEIRA to kompletny typoszereg pomp S4, który powstał z połączenia... ¬ więcej...

 
Program Moja Woda - dopłaty do zbierania deszczówki

Program Moja Woda - dopłaty do zbierania deszczówki

Zjawisko suszy coraz mocniej dotyka nasz kraj. Gromadzenie rezerw wody jest koniecznością... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2020 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet