Uniwersal - urządzenia wentylacyjne


Komfovent zgodny z Dyrektywą Ekoprojekt

aktualizacja: 21-12-2017, 09:03 – artykuł promocyjny


Poznaj istotne zapisy i wymagania Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej Nr. 1253/2014 i 1254/2014 i bądź w zgodzie z nowymi przepisami. Na co szczególnie zwrócić uwagę?

 

 

Nowe przepisy

 

Od 1 stycznia 2016 zgodnie kolejnym etapem wdrażania postanowień Dyrektywy1 w sprawie Ekoprojektu (EcoDesign) obowiązują nowe wymagania dla systemów wentylacyjnych. Choć Rozporządzenia Komisji UE2 mówią o systemach, przepisy odnoszą się do produktów m.in. central wentylacyjnych. Wszystkie wprowadzane do obrotu lub dopuszczone do użytku urządzenia wentylacyjne muszą spełniać określone wymogi.

Zastosowanie urządzeń niespełniających wymagań Dyrektywy Ekoprojekt wiąże się z konsekwencjami nałożonymi przez Inspekcję Handlową, a w efekcie z koniecznością demontażu tych urządzeń z obiektu.

Wyjątki: przepisy nie odnoszą się m.in. do urządzeń: o poborze mocy do 30W; przeznaczonych wyłącznie do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem; pracujących wyłącznie dla zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, czy wyposażonych w pompę ciepła (więcej Art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Komisji UE2).

 

 

W skrócie wymagania Ekoprojektu dotyczą:

 

 • minimalnego poziomu odzysku ciepła,
 • dopuszczalnego zużycia energii.

 

 

Najważniejsze zmiany w przepisach:

 

 • Nowa klasyfikacja central wentylacyjnych:
  - SWM - systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych,
  - SWNM - systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych.
   
 • Określenie wymaganych sprawności odzysku ciepła:
  - od stycznia 2016 r - min. 67% (min.63% z medium pośredniczącym),
  - od stycznia 2018 r - min. 73% (min.68% z medium pośredniczącym).
   
 • Wprowadzenie etykiet energetycznych dla SWM.
   
 • Określenie konkretnych parametrów pracy central - wydajność nominalna podawana przy sprężu 100 Pa.
   
 • W praktyce, ze względu na zbyt mały odzysk ciepła, wiele central wentylacyjnych z wymiennikiem krzyżowym nie spełni wymagań Dyrektywy.
   
 • Centrale wentylacyjne SWNM, w których przekroczony będzie dopuszczalny poziom współczynnika SFP, nie mogą zostać wprowadzone do sprzedaży.

 

 

Klasyfikacja urządzeń zgodnie z Ekoprojektem

 

I. Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych (SWM):
- każde urządzenie o wydajność do 250 m3/h,
- urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, tylko jeśli JEST deklaracja producenta, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do budynków mieszkalnych.

 

 

II. Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych (SWNM):
- każde urządzenie o wydajność powyżej 1 000 m3/h,
- urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, jeżeli BRAK jest deklaracji producenta, że produkt jest przeznaczony do budynków mieszkalnych.

 

 

 

Urządzenia zgodne z Ekoprojektem - na co szczególnie zwrócić uwagę !

 

 • Dla SWM obowiązek posiadania etykiety energetycznej.
 • Dla SWNM obowiązek spełnienia dwóch warunków łącznie:
  - uzyskania wymaganej sprawności odzysku ciepła powyżej 67% oraz
  - osiągnięcia odpowiedniej wartości współczynnika JMWint (SFP) układu.
   

Uwaga! Tylko centrale wentylacyjne spełniające oba warunki łącznie są dopuszczone do sprzedaży w UE.
Sprawdź! Czy twój dostawca jednoznacznie deklaruje w karcie doboru, że urządzenie spełnia oba wymagania Dyrektywy.

 

 

Komfovent przygotowany na zmiany

 

Mając na uwadze Dyrektywę i nową klasyfikację central wentylacyjnych, Komfovent podjął następujące zmiany:

 • centrale Kompakt o wydajności w przedziale 250 - 1 000 m3/h zostaną zakwalifikowane jako SWM (mieszkalne) i zmienią nazwę na Domekt,

 • centrale Kompakt o wydajności powyżej 1 000 m3/h zostaną zakwalifikowane jako SWNM (niemieszkalne) i zmienią nazwę na Verso,

 • nowe oznaczenia urządzeń (dla ułatwienia, początkowo będą obowiązywać stare i nowe oznaczenia),

 • z produkcji zostaną wycofane urządzenia niespełniające wymagań Dyrektywy Ekoprojekt 2016.


Szczegóły znajdą Państwo w materiale do pobrania poniżej.

Pamiętaj, centrale wentylacyjne
Ekoprojekt (EcoDesign)!

Komfovent są zgodne z Dyrektywą


1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią zwana Dyrektywą ErP.

2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (DzU UE L 337/8) oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (DzU UE L 337/27).

 

Kontakt w sprawie produktów:

Ventia Sp. z o.o.
tel. (+48 22) 841 11 65
www: www.ventia.pl
mail: wyślij wiadomośćZobacz także
Centrale KOMFOVENT od VENTIA w Programie Czyste Powietrze - dofinansowanie do 90 procent ceny!

Centrale KOMFOVENT od VENTIA w Programie Czyste Powietrze - dofinansowanie do 90 procent ceny!

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza. Jest skierowany również... ¬ więcej...

 
Tester szczelności Wöhler DP 700

Tester szczelności Wöhler DP 700

Urządzenie Wöhler DP 700 do badania szczelności zostało zaprojektowane w celu... ¬ więcej...

 
Etapy w historii CAREL w sektorze chłodniczym

Etapy w historii CAREL w sektorze chłodniczym

Już w 1990 r. CAREL wprowadził swój pierwszy produkt dla sektora chłodniczego,... ¬ więcej...

 


Partnerzy
logo Venture Industries Sp. z o.o.   logo ebm Papst Rekuperatory.pl - montaż energooszczędnej wentylacji       Uniwersal     Metalplast    Daikin     Ventec     Lindab Rosenberg Klima   Schiedel logo ProventGlobal-Tech  Iglotech  Iglotech   Klimor   Klima-Therm   Flop System Sp. z o.o.   Kaisai   Test-Therm Sp. z o.o.      logo Wigmors Armacell   Wienkra GlenDimplex
All rights reserved © 2004-2019 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet