Instalacja wodociągowa

aktualizacja: 19-10-2018, 07:58 – artykuł promocyjny


Standardem w każdym domu jest woda płynąca z kranu - zarówno zimna jak i ciepła. Jednak by tak się stało należy najpierw zadbać o właściwie zaprojektowaną i wykonaną instalację odpowiedzialną za dostawę wody do naszego domu.

Instalacja wodociągowa nazywana również wodną jest układem, w którym połączono przewody, armaturę i urządzenia służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę użytkową. Taka instalacja odpowiada również za wymagania jakościowe (określone w przepisach), jakim powinna podlegać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

 

  • Przydatność wody do spożycia

Próbki wody do spożycia są pobierane przez Państwową Inspekcję Sanitarną regularnie zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok i z określoną częstotliwością, a następnie poddawane analizom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Zobacz koniecznie artykuły w dziale uzdatnianie wody

Instalację wodną dzielimy na część wodociągową wewnętrzną, czyli montowaną w środku budynku oraz jej fragment zewnętrzny - prowadzony na zewnątrz budynku do przyłącza wodociągowego. Całość stanowi element sieci wodociągowej w większej skali, np. w obrębie miasta, gminy. Wodociąg stanowi jedną z podstawowych instalacji sanitarnych w każdym budynku (granicą między instalacją a siecią jest wodomierz główny, a w przypadku studni umowną granicą jest pompa odpowiedzialna za uzyskanie ciśnienia odpowiedniego do ruchu wody w instalacji).

Wodomierz jednostrumieniowy Apator

fot.: Apator - wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny JS Smart C+

Przewody instalacji wodociągowej zewnętrznej układa się na podsypce z piasku o grubości minimum 10 cm, z zachowaniu spadku na poziomie nie mniejszym niż 0,4% w stronę przewodu ulicznego. Wykop powinien być poprowadzony w taki sposób, by instalacja znalazła się na głębokości poniżej przemarzania gruntu (powiększoną o 0,4 m jako współczynnik bezpieczeństwa), jednak zaleca się nie płycej niż 1,6 m i nie głębiej niż 2,5 m. Należy również zachować odpowiednie odległości od innych urządzeń i sieci przyłączeniowych (1,5 m od położonych równolegle przewodów kanalizacyjnych i gazowych, 80 cm od kabli sieci energetycznej oraz pół metra od kabli telekomunikacyjnych.). Konieczne jest również pozostawienie przestrzeni o szerokości 2 metrów wolnej od drzew i krzewów.   

fot.: Wykop pod wodociąg z taśmą ostrzegawczą

 

Instalacja sanitarna w domu jednorodzinnym

 

Instalacje sanitarne mają za zadanie rozprowadzanie takich mediów jak woda, gaz, powietrze oraz odprowadzenie z budynków ścieków i zanieczyszczeń. W każdym budynku wyposażonym w podstawowe przyłącza nie może zabraknąć również instalacji wodociągowej. Zespół instalacji budowlanych obejmuje elementy wewnątrz i na zewnątrz budynku a wszelkie wymagania techniczne określają stosowne przepisy prawne.

Instalacje w łazience z systemem Pipelife PP-R

fot.: Instalacje w łazience z systemem Pipelife PP-R

 

Instalacja wodna

 

Instalacja wodna składa się z kilku elementów, które są ze sobą połączone i stanowią wspólny układ. Do podstawowych elementów należą:
 

  • elementy liniowe takie jak rury (przewody), których zadaniem jest transport wody i jej rozprowadzenie w obrębie budynku, tak by zachowane były odpowiednie wartości ciśnienia i jakości wody. W obrębie rur stosuje się łączki i kształtki, odpowiedzialne za zmianę kierunku przewodów (kolana 90° i 45° oraz łuki gięte o różnych promieniach), łączenie różnych odcinków oraz różnych średnic (kształtki redukcyjne - mufy, nyple, łuki, kolana, trójniki) i więcej niż dwóch rur (trójniki i czwórniki)

Onninen - rura wodociągowaSystem polipropylenowy Coprax - trójnik z gwintem zewnętrznym

  fot.: Onninen - rura wodociągowa PVC                       fot.: Prandelli - trójnik

żeliwne złączki zaciskowe Gebo Quick 

fot.: żeliwne złączki zaciskowe Gebo Quick
 


  • elementy służące do monitorowania i sterowania przepływem wody, takie jak armatura regulacyjna - zawory i kurki, armatura zabezpieczająca - filtry, armatura pomiarowa - wodomierze, armatura czerpalna - zawory czerpalne. Dodatkowo stosuje się rury osłonowe typu peszel oraz otuliny izolacyjne i uszczelniające.

Ferro - Zawór kulowy wodny z dławikiem, odpowietrznikiem i korkiem nakrętno - nakrętny

fot.: Armatura regulacyjna: Ferro - zawór kulowy,  Kan-therm zawór odcinający grzybkowy oraz armatura pomiarowa: wodomierz Apator

 

Przyłącze wodociągowe

 

  • przepisy prawne

Wymagania projektowe instalacji wodociągowej określa Polska Norma PN-92/B-01706 oraz przepisy prawa budowlanego
 

  • budowa instalacji wodociągowej


Budowa instalacji wodociągowej powinna przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, w którym określa się trasę, średnice, materiał i rodzaj rur, lokalizację zaworów i hydroforu oraz wodomierza (jeśli są potrzebne). Kluczowe znaczenia ma między innymi sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zasadniczo w instalacjach opartych na kotłach i podgrzewaczach c.w.u. należy rurę z zimną wodą doprowadzić do urządzenia grzewczego skąd rozprowadzona powinna być sieć dwóch lub trzech rur - do zimnej i ciepłej wody oraz rura cyrkulacyjna podłączone do baterii. Przewody wody ciepłej powinny być zlokalizowane co najmniej 10 cm nad przewodami wody zimnej. Łatwiej jest w przypadku podrzewacz monotwanych w bezpośrednim sąsiedztwie baterii. Wówczas wystarczy instalacja oparta na rurach z zimną wodą. Elementy te można poprowadzić po ścianach lub wewnątrz sciany w bruzdach zabezpieczone przewodmi osłonowymi.

Gebo Fittings linia łączników

fot.: Gebo Fittings linia łączników


Do każdej kondygnacji w budynku doprowadza się wodę za pomocą pionu wodociągowego, którego średnica zazwyczaj mieści sę w granicach DN25 - DN32. W przypadku pozostałych odbiorników wody przyjmuje się następujące średnice łączeń z pionami - DN15 przy umywalkach, DN20 przy bidetach, spłuczkach i bateriach prysznicowych, DN25 przy podejściach do pralek, zmywarek i wanien.

 

System PP-R

       Rury Pipelife z polipropylenu PP-R

KAN-therm rura wielowarstwowa PE-Xc Al PE-HD Push Platinum

   rura wielowarstwowa PE-Xc         
  Al PE-HD Push Platinum - KAN-therm         


Tego typu instalację w domach jednorodzinnych wykonuje się najczęściej z rur z tworzyw sztucznych (np. PE, PP, PB, PCW.) lub droższych miedzianych (oprócz miejsc o miękkiej wodzie). Układy instalacji wodociągowej w budynku mogą być poprowadzone na trzy sposoby - układ rozdzielaczowy, pierścieniowy oraz trójnikowy.

 

Roth - układ instalcji wodociągowej - rozdzielaczowyRoth - układ instalcji wodociągowej - pierścieniowyRoth - układ instalcji wodociągowej - trójnikowy

fot.: ROTH - układy instalacji wodociągowych: rozdzielaczowy, pierścieniowy oraz trójnikowy


Zobacz więcej:
Układy instalacji wodociągowej
 

  • warunki prawidłowej pracy instalacji wodnej


Ciągła dostawa wody o odpowienich parametrach fizyko-chemicznych do domu uzależniona jest od rodzaju użytego materiału, specyfikacji projektowej oraz jakości prac montażowych. Bardzo ważne jest by uwzględnić rozszerzalność materiałów instalacyjnych oraz skład wody z wodociągu, która wpłynie na żywotność układu oraz jakość tego medium. W montażu instalacji wodociągowej istotny wpływ ma również ruch wody, za który odpowiada ciśnienie w instalacji względem średnic rur i szacunkowego zużycia wody. W domowej instalacji wodnej rury zawsze powinny biec pionowo przez sufity i poziomo przez ściany.     

Heimeier - Zawór termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. TA-Therm

fot.: IMI International - zawór termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. 


Zobacz firmy z branży rury i łączniki do wody


 

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Ferro, Gebo, Kan-therm, Apator, Onninen, Pipelife, Prandelli, TA Hydronics, ROTH


Zobacz także
Technologia zaprasowywania na zimno również dla rur stalowych w dużych instalacjach

Technologia zaprasowywania na zimno również dla rur stalowych w dużych instalacjach

Firma Viega upowszechnia nowoczesną technikę zaprasowywania na zimno, pozwalającą... ¬ więcej...

 
Gebo Basic Set - profesjonalny zestaw narzędzi do rur Gebo ze stali nierdzewnej AISI 316L

Gebo Basic Set - profesjonalny zestaw narzędzi do rur Gebo ze stali nierdzewnej AISI 316L

Gebo Basic Set to profesjonalny zestaw narzędzi dedykowany do rur Gebo ze... ¬ więcej...

 
SURE SEAL oraz WEBSTONE - nowe produkty w NIBCO

SURE SEAL oraz WEBSTONE - nowe produkty w NIBCO

NIBCO INC to amerykańska firma z długoletnią tradycją w branży instalacji sanitarnych.... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2019 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet