Instalacja sanitarna w domu

aktualizacja: 27-10-2017, 14:05 – artykuł promocyjny


Rury to jedne z podstawowych artykułów instalacyjnych, które spełniają rolę przesyłową i połączeń poszczególnych elementów. Na rynku mamy szeroki wachlarz rur dedykowanych właśnie do instalacji sanitarnych. Głównym czynnikiem różnicującym jest rodzaj tworzywa użytego do produkcji, a w konsekwencji szereg właściwości fizycznych produktu finalnego.

Ze względu na swoje funkcje rur mogą być prowadzone w pionie lub poziomie, na zewnątrz ściany lub być schowane w wykutych bruzdach oraz szachtach (kanałach ściennych). Możliwe jest również rozłożenie rur w podkładzie na podłodze betonowej. Wśród sposobów łączenia wyróżnia się trwałe lutowanie (miękkie lub twarde), spawanie, łączenie za pomocą złączek zaprasowywanych lub zaciskanych lub łączone rozłącznie przy użyciu specjalnych kształtek (złączek) zaciskowych.

Instalacje sanitarne obejmują przyłącze wodne i kanalizacyjne. W takiej konfiguracji kluczowe znaczenie mają odporność na ciśnienie, związki chemiczne oraz wpływ wysokiej temperatury. W rankingu materiałów do instalacji sanitarnych na pierwszym miejscu plasują się systemy miedziane i z tworzyw sztucznych.

 

Instalacja wodna
 

  • Systemy miedziane - oferta producentów

Rury miedziane mają bardzo szeroki zakres zastosowania, od instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, przez układy gazowe i chłodnicze, aż po instalacje grzewcze. Jednak w instalacjach odpowiedzialnych za pobór wody rury miedziane mogą powodować wzrost stężenia tego pierwiastka w cieczy, co skutkuje powstawaniem zabarwień na urządzeniach sanitarnych.

Onninen - rury miedziane

Firma: Onninen
Produkt: Rura miedziana Cu-DHP dostępna w zwojach wyżarzanych oraz w prostych, półtwardych i twardych odcinkach (prętach)
Zastosowanie: do instalacji: wodno-sanitarnych, grzewczych - grzejników, ogrzewania podłogowego, promienników płytowych, dystrybujących gazy oraz paliwa ciekłe, usuwających wodę z odpadów sanitarnych
Właściwości: Czystość wewnętrznej powierzchni nie zawierającej pozostałości węgla, gwarantuje zabezpieczenie rury przed korozją nie wpływając negatywnie na stan czystości wody
Średnica: 10,00 mm
Długość: 5000 cm
Temperatura maksymalna: 250 °C
 

Złączki systemowe SANHA-Press do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych

producent: Sanha
produkt: Złączki systemowe SANHA-Press
zastosowanie: instalacja c.o. i c.w.u.
właściwości:
Temperatura przetłaczanego medium: do - 30°C do 200°C w zalezności od zastowanego o-ringu i medium
Ciśnienie robocze: maks. 1,6 MPa
Cechy szczególne: szybki i łatwy montaż (5-10 sek.)

Perfexim - rury miedziane SANCO

producent: Perfexim
produkt: rury miedziane SANCO® w wersji miękkiej i twardej
zastosowanie: instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji grzewczych w tym ogrzewania podłogowego, gaz
właściwości: możliwość łatwego montażu, bezpieczną technikę łączenia, wysoką odporność mechaniczną szczelność gazową i dyfuzyjną
certyfikat: zgodnie z normą EN 1057

kształtki miedziane Nibco

producent: Nibco
produkt: złączki miedziane
zastosowanie: instalacje wody ciepłej i zimnej, instalacje CO, instalacje gazowe, systemy klimatyzacyjne, instalacje sprężonego powietrza, instalacje olejowe
właściwości:
odporne na zmiany temperatury i działanie promieni ultrafioletowych, nie występuje zagrożenie korozyjne, właściwości bakteriostatyczne, hamuje wzrost i niszczy bakterie w wodzie


 

  • Systemy z tworzyw sztucznych - oferta producentów

Rury PP - rury z polipropylenu odznaczają się podwyższoną sztywnością i elastycznością wytrzymując temperaturę do 95°C i ciśnienie do 1,6 MPa. Znalazły zastosowanie w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz c.o. (wzmocnione wkładką aluminiową)
Rury z tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R KAN-therm

 

producent: KAN-therm
produkt: rury wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R
zastosowanie: dla wewnętrznych instalacji wodociągowych (ciepła i zimna woda użytkowa) oraz instalacji grzewczych i chłodniczych
właściwości: zakres średnic 16-110 mm, gwarantuje wyjątkową szczelność i wytrzymałość mechaniczną instalacji, wysoka odporność chemiczna, mała przewodność cieplna
 

Coprax Prandelli

producent: Prandelli
produkt: Coprax - rury z polipropylenu PP-R Vestolen P9421 oraz Coprax+Aluminium
zastosowanie: instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralne ogrzewanie
właściwości: odporność na korozję, niskie przewodnictwo cieplne, małe straty ciśnienia
certyfikat: system COPRAX jest zgodny z wszystkimi normami i standardami międzynarodowymi. Posiada certyfikat ISO 9001:2008

 


łączniki zaciskowe i obejmy z tworzywa sztucznego Gebo Plast

producent: Gebo
produkt: Gebo Plast - Łączniki zaciskowe i obejmy z odejściem z tworzywa sztucznego
zastosowanie: budowanowych i rozbudowy istniejących rurociągów wykonanych z rur PE
właściwości: Klasa ciśnień: PN 16 dla rozmiarów 16-63 mm, PN 10 dla rozmiarów 75-110 mm; wysoka skuteczność pierścienia zaciskowego dzięki profilowi wycięcia oraz ukształtowaniu zębów; specjalne pierścienie wokół korpusu złączki wzmacniają wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne; żebra znacznie ułatwiają montaż
certyfikat: Atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny


 

Systemy PE - rury z polietylenu mają gładkie ściany wewnętrzne i odznaczają się wysoką odpornością na związki chemiczne i odkształcenia pod wpływem temperatury (do 60°C) i ciśnienia (do 1,6 MPa). Jeszcze wyższą odpornością odznaczają się rury z polietylenu sieciowanego - PEX
rury z PE Pipelife

producent: Pipelife
produkt: rury z PE-HD
zastosowanie: do przesyłu wody, ścieków i mają
zastosowanie przy budowie następujących rodzajów instalacji
i sieci: wodociągowych, kanalizacji bytowo - gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, ciepłowniczych jako rury osłonowe do preizolacji, przemysłowych
właściwości: odznaczają się wysokimi paramertami fizykochemicznymi, umożliwiającymi bardzo szeroki zakres zastosowań, odporność na działanie większości związków chemicznych, na działanie bakterii, grzybów itp.,
 

 

KAN-therm rura wielowarstwowa PE-Xc Al PE-HD Push Platinum

producent: KAN-therm
produkt: rura wielowarstwowa PE-Xc Al PE-HD Push Platinum
zastosowanie: dla wewnętrznych instalacji wodociągowych (ciepła i zimna woda użytkowa) oraz instalacji grzewczych
właściwości: zakres średnic 14-32 mm, wysoka wytrzymałość temperaturowa i ciśnieniowa

 

producent: Uponor
produkt: rury PE-Xa
zastosowanie: systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych
właściwości:
Efekt pamięci kształtu, Odporność na korozję i osadzanie się kamienia, Wysoka odporność chemiczna, Bezpieczeństwo i higiena

 

Systemy PVC - stosuje się głównie w instalacjach zimnej wody (z PCV chlorowanego również ciepłej). Oprócz odporności na działanie kwasów i innych związków chemicznych są to rury raczej kruche, zwłaszcza w niskiej temperaturze
rury i ksztaltki z PVC-U Nibco

producent: Nibco
produkt: rury i kształtki z PVC-U
zastosowanie: instalacje zimnej wody do 45°C; woda pitna do 20°C
właściwości: oferowane w zakresie średnic od ½” do 8”, łączenie za pomocą klejów agresywnych (zgrzewanie na zimno)

 

Pipelife - rura wodociągowa z PVC producent: Pipelife
produkt: rury i kształtki z PVC-U
zastosowanie: uzdatnionej wody wodociągowej - stacje uzdatniania wody, hydrofornie, sieci magistralne i rozdzielcze, przyłącza, surowej wody, wody w instalacjach technologicznych, wody w kolektorach zasilających do irygacji, ścieków w ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
(PN-EN 1456-1), mediów innych niż woda w instalacjach przemysłowych
cechy: rury posiadają uszczelki Power-Lock trwale mocowane w kielichu w trakcie procesu produkcyjnego. System uszczelniający Power-Lock zapewnia wyjątkową szczelność i trwałość połączenia, łatwość montażu, a także niezawodność eksploatacji.
 
Systemy PB - rury z polibutylenu są odporne na działanie temperatury do 95°C i ciśnienie do 1,0 MPa. Wysoka elastyczność znalazła zastosowanie w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz grzewczych
 

Nueva Terrain

Terrain SDP

producent: Nueva Terrain
produkt: system Terrain SDP
zastosowanie: systemy dystrybucji ciepłej i zimnej wody systemy grzewcze, również ogrzewania płaszczyznowego w tym podłogowego, systemy odpływowe, systemy próżniowe i gazów technicznych, systemy wodociągowe i wód deszczowych, systemy chłodnicze i wody lodowej, sieci gazów medycznych, sieci grzewcze, sieci wody technologicznej, instalacje przemysłowe do różnych mediów chemicznych
właściwości: bardzo małe spadki ciśnienia w rurach i kształtkach, doskonałe tłumienie dźwięków powstających podczas pracy instalacji, bardzo duża odporność na uderzenia hydrauliczne, samokompensacja wydłużeń, niska wydłużalność termiczna, możliwość montażu w ujemnych temperaturach, odporność rur i kształtek z tworzywa na zamarzającą wodę, brak osadzającego się kamienia kotłowego i biofilmu
gwarancja: system objęty 10-letnią gwarancją z polisą o wartości 2 mln € na każde zdarzenie

 
ruraThermaflex

producent: Thermaflex
produkt: rura robocza z polibutylenu o dużych średnicach (od 110 do 315 mm)
zastosowanie: do przesyłu ciepłej wody o wysokiej korozyjności (Trob =60°C, przy ciśnieniu 12 bar)
właściwości: wysoka odporność chemiczna, o doskonałych parametrach wytrzymałościowych i temperaturowych, rury do c.o. posiadają barierę antydyfuzyjną
gwarancja: 50-cio letnią żywotność

 


Rury wielowarstwowe
- rury te są wzmocnione warstwami zewnętrznymi i wewnętrznym oddzielonymi aluminiową wkładką, dzięki czemu znacznie zmniejszono współczynnik rozszerzalności cieplnej, co pozwoliło na szerokie zastosowanie tego typu elementów konstrukcyjnych
Multyrama - system rur wielowarstwowych  i złączek zaprasowywanych oraz skręcanych producent: Prandelli
produkt: rury wielowarstwowe Multyrama
zastosowanie: instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie podłogowe, centralne ogrzewanie, zastosowanie do temperatury 95°C i ciśnienia 10 bar
właściwości: odporność na ciecze agresywne i korozję, bariera antydyfuzyjna z aluminium
 
Rury systemowe MultiFit-Flex Sanha producent: Sanha
produkt: rury wielowarstwowe MultiFit-Flex
zastosowanie: woda pitna, ogrzewanie, klimatyzacja, zastosowania przemysłowe. Stanowią one doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest praca na niewielkiej przestrzeni,np. przy instalacjach podtynkowych.
właściwości: giętkie, łatwe w obróbce, trwałe i całkowicie niezawodne

Uponor - Nowoczesna rura wielowarstwowa MLC

producent: Uponor
produkt: wielowarstwowe rury MLC
zastosowanie: do instalacji wodociągowych  i centralnego ogrzewania
właściwości:
łączy zalety rur tworzywowych i metalowych, Średnice od 16 aż do 110 mm, Wystarczy zacisnąć, bez kalibracji od 14 -32 mm, Łatwy, szybki i bezpieczny montaż instalacji,
producent: SBS sp. z o.o.
produkt: rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego metodą termiczną (PERT) wchodzące w skłąd systemu instalacyjnego Keller Pex
zastosowanie: do montażu w instalacjach: zimnej / ciepłej wody, użytkowej centralnego ogrzewania, ogrzewania płaszczyznowego, sprężonego powietrza, wody lodowej, technologicznych w przemyśle
właściwości: trwałość (oceniana na min 50 lat), energooszczędność - niskie straty ciśnienia, niski współ. przewodności cieplnej, higieniczność - PERT jest nietoksyczny i obojętny w stosunku do wody, elastyczność – promień gięcia rury wynosi 4-5 Dz, bardzo mała wydłużalność cieplna, szczelność na dyfuzje tlen, absolutna szczelność wykonywanych połączeń, możliwość połączenia z każdym rodzajem instalacji, wysoki stopień odporności chemicznej, mały ciężar

Rura wielowarstwowa PEX-AL-PEX Ferro

producent: Ferro
produkt: wielowarstwowa rura PEX-AL-PEX
zastosowanie: instalacje wody pitnej, ogrzewanie podłogowe, podłączenia grzejników C.O., gorąca woda, zimna woda, sprężone powietrze
właściwości: Warstwa zewnętrzna i wewnętrzna rury FERRO to PEX (polietylen sieciowany metodą silanową).
Wzmocniona konstrukcja dzięki dodatkowym wiązaniom (sieciowanie) pozwala na łatwe gięcie i stosowanie rury aż do +95°C!
Pośrednia warstwa aluminium wzmacnia konstrukcję rury i zapewnia możliwość kształtowania i utrzymywania zadanego rurze kształtu.
 Rura PE-Xb/AL/PE-Xb wielowarstwowa SKALAR 16 x 2 mm zwój 100 m producent: SKALAR
produkt: Rura PE-Xb/AL/PE-Xb wielowarstwowa SKALAR 16 x 2 mm zwój 100 m
właściwości: Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z polietylenu sieciowanego. Warstwa aluminiowa o grubości 0,2 mm spawana doczołowo. Parametry: Maksymalna temperatura pracy: 95°C, Maksymalna temperatura: 110°C, Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar. Współczynnik rozszerzalności: 0,026mm/m°C. Współczynnik przewodności termicznej: 0,45W/m°C, Kąt gięcia (minimalny): 5xø rury

 

  • Rury ze stali odpornej na korozję
Rura karbowana ze stali Gebo Vario Producent: Gebo
Produkt: Rury ze stali nierdzewnej AISI316L - Gebo Vario
Zastosowanie: do instalacji wodnych i solarnych
Właściwości: temperatura robocza rury: -270°C - max 600°C; ciśnienie robocze: 3 - 21 bar
 
Famas - Wąż ze stali kwasoodpornej Producent: Famas
Produkt: Wąż ze stali kwasoodpornej
Zastosowanie: do stosowania w instalacjach sanitarnych do podłączania armatury i innych urządzeń instalacyjnych również do wody przeznaczonej do spożycia
Właściwości: Materiał węża - stal kwasoodporna 1.4571, 1.4404
Średnica DN 20
Długość 10 m


Elementy instalacji sanitarnej z żeliwa

 

Gebo Quick

Żeliwo jest materiałem instalacyjnym, który posiada wiele zalet, co sprawia, że nadal jest często wykorzystywany w sieciach i instalacjach. Do jego licznych atutów zaliczamy: trwałość, szczelność, wytrzymałość, odporność na ścieranie i korozję oraz na niską i wysoką temperaturę oraz duża zdolność tłumienia drgań przez ścianki rur. Zastosowanie żeliwa w instalacji kanalizacyjnej oraz wody deszczowej daje użytkownikom gwarancję bezpieczeństwa oraz pozwala zredukować hałas przepływających ścieków lub wody bez konieczności stosowania izolacji termicznej i akustycznej. Jednak minusem żeliwa, jako materiału stosowanego w instalacjach sanitarnych i kanalizacyjnych, jest jego duża waga w porównaniu do stali oraz kruchość.


Gebo Quick - uniwersalne złączki zaciskowe przeznaczone do łączenia odcinków instalacji wodnych wykonanych ze stali lub PE. Dostępne średnice: 1/2" - 2" dla rur ze stali, 20 mm - 63,5 mm dla tzw. dla czarnych rur i rur PE.
Zastosowanie: naprawa istniejących rurociągów wodnych oraz nowo budowane instalacje wodne.
 

rura żeliwna

Firma: Onninen
Produkt: Żeliwna rura kanalizacyjna SML 100x3000
waga: 25.4 kg

 


Instalacja kanalizacyjna

 

Instalacje kanalizacyjne współczesnie opierają się na rurach wykonanych z tworzyw sztucznych, głównie PCW i jego pochodnych (PP, PB, PE) zróżnicowanych pod kątem średnicy. Materiały te wykazują względnie małą odporność na wysokie temperatury, dlatego zaleca się by temperatura odprowadzanych ścieków nie przekraczała 60°C.

System kanalizacji Comfort

producent: Pipelife
produkt: system kanalizacji Comfort z polipropylenu kopolimerowego PP-B
zastosowanie: dla instalacj kanalizacyjnych
właściwości: pełen zakres średnic rur, kompletny asortyment kształtek, wykazuje dużą odporność na wysoką (+95°C) jak i niską (-20°C) temperaturę oraz działanie różnorodnych związków chemicznych
certyfikat: posiadają klasyfikację ogniową B2 zgodnie z DIN 4102, co oznacza iż są trudnopalne a tym samym bezpieczne dla użytkowników.

 

dBlue - konstrukcja kształtki producent: Nicoll Polska
produkt: System kanalizacji niskoszumowej dBlue
zastosowanie: dla instalacj kanalizacyjnych w pomieszczeniach do utrzymania higieny osobistej, w pomieszczeniach bytowo-gospodarczych oraz w innych pomieszczeniach gospodarczych
właściwości: wysoki poziom redukcji szumów wewnątrz kanału, odporność na wysoką temperaturę przepływających ścieków oraz na domieszki chemiczne w ściekach, niski poziom chropowatości ścianek, możliwość montażu w temperaturach ujemnych, iski poziom transmisji drgań pomiędzy elementami, pełna kompatybilność wymiarowa z istniejącymi systemami
rura kanalizacyjna Gamrat producent: Gamrat
produkt: rury kanalizacyjne
zastosowanie: Budowa sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych do bezciśnieniowego transportu ścieków
właściwości: znaczna odporność na działanie wielu substancji chemicznych, duża łatwość układania i montażu z uwagi na ich długość, niewielki ciężar i rodzaj złącz, duża żywotność rur
rura biała Wavin firma: Onninen
produkt: Rura kielichowa HT/PP 32x1.8x1000 biała z polipropylenu (producent Wavin)
zastosowanie: wykorzystywana jako element kanalizacji wewnętrznej
właściwości:
Dwukielichowe rury w zakresie średnic fi 50 i 110 pozwalają na optymalne ich wykorzystanie oraz na ograniczenie do minimum odpadów powstałych po instalacji. Odporne na działanie wysokiej temperatury oraz na inkrustację (zarastanie). Łatwy i prosty montaż. Kielichowe połączenia. Wyposażone w gumową uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu
Minimum 50-letnia trwałość. Odporność termiczna na przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75°C, w przepływie chwilowym do 95°C.

 

Odwodnienie działki - rury drenarskie


Rury drenarskie nazywane również peszlami (karbowane rury) wykonuje się z tworzywa sztucznego typu PVC, czyli polichlorku winylu. Układ karbowany ma za zadanie ułatwić tworzenie łuków przy jednoczesny zachowaniu trwałości mechanicznej instalacji.

system drenarski Polyteam producent: Polyteam
produkt: system drenarski z PVC lub PE w postaci karbowanych rur perforowanych
zastosowanie: dla instalacj kanalizacyjnych zewnętrznych - drenaż, odwodnienie i melioracja
właściwości: zakres średnic od 50 mm do 400 mm, integralny system kształtek i pierścieni uszczelniających, długość pojedynczej rury to 6 m (+ mufa)
 
System drenarski Pipelife

producent: Pipelife
produkt: system drenarski
zastosowanie: zapewnia skuteczną ochronę części podziemnych budynków przed podtapianiem wodą zaskórną oraz gruntową
właściwości: rury systemu produkowane są z PVC-U lub PP. Ofertę uzupełnia szeroka gama kształtek oraz studni drenarskich.

 


 

Zobacz firmy z branży: Rury i łączniki do wody


 

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: Gebo, Nicoll Polska, Perfexim, KAN-therm, Nibco, Prandelli, SANHA Polska, Pipelife, Polyteam, Thermaflex, Uponor, SBS sp. z o.o., Ferro, Onninen, Nueva Terrain, Skalar


Zobacz także
TERRAIN SDP - lekarstwo na brak pracowników w sektorze instalacji budowlanych

TERRAIN SDP - lekarstwo na brak pracowników w sektorze instalacji budowlanych

Według wszelkich danych, rynek instalacji budowlanych w Polsce jest w stanie wchłonąć... ¬ więcej...

 
System TERRAIN SDP w drugim co do wysokości wieżowcu w Ameryce Południowej

System TERRAIN SDP w drugim co do wysokości wieżowcu w Ameryce Południowej

BD Bacata (Bogota Downtown Bacata) to wieżowiec mieszkaniowo handlowy, znajdujący... ¬ więcej...

 
Systemy instalacyjne - skręcany czy zaciskany?

Systemy instalacyjne - skręcany czy zaciskany?

Sposób łączenia rur wpływa na trwałość systemu oraz jego pracę. W zależności... ¬ więcej...

 

All rights reserved © 2004-2017 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
kan

NEWSLETTER

Dodaj swój adres e-mail do naszego biuletynu aby otrzymać najświeższe wiadomości z branży!

         dodaj