Rury Prandelli w systemach grzewczych i sanitarnych

aktualizacja: 30-07-2015, 10:04 – artykuł promocyjny


Materiały stosowane do produkcji rur mają duży wpływ na niezawodność pracy wykonywanych instalacji. W ciągu ostatnich lat pojawiły się nowe propozycje materiałów rur do zastosowania w instalacjach sanitarnych i grzewczych. Spowodowane jest to potrzebą rynku, który dąży do łatwości układania instalacji w połączeniu z dużą wytrzymałością i atrakcyjną ceną.

 

Multyrama - system rur wielowarstwowych i złączek zaprasowywanych oraz skręcanych
fot.: Multyrama - system rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX
i złączek zaprasowywanych oraz skręcanych

 

Szczególnie dużo dzieje się w temacie rur produkowanych na bazie polietylenu ( PE ).

Sam surowiec jako polietylen (PE) znany jest w naszej branży już od lat pięćdziesiątych poprzedniego wieku i należy do grupy poliolefinów czyli polimerów zwierających tylko węgiel i wodór a uzyskiwany jest z ropy naftowej.

 

 

Rury PE-LD, PE-MD i PE-HD

 

Na początku były one stosowane do niskich parametrów, do celów wodociągowych wody zimnej:

 • PE-LD – polietylen niskiej ok. 92 g/cm3,
 • PEMD - średniej ok. 94 g/cm3
 • PEHD - wysokiej gęstości do ok. 96 g/cm3.


Wraz ze wzrostem gęstości PE rośnie wytrzymałość rur, która niestety nawet dla PE-HD ogranicza ich stosowanie do 45ºC, a co za tym idzie, do transportu wody zimnej.

I tak zastosujemy rury PE-HD pod ciśnieniem roboczym obliczonym wg następującej zależności:
prob = PN x k               PN – 10 bar lub 16 bar
gdzie k jest współczynnikiem zmniejszającym zależnym od temperatury
 

Temperatura°C

Współczynnik “k”

20

1

25

0,9

30

0,8

35

0,7

40

0,6

 

Jak wiadomo instalacje wewnętrzne ciśnieniowe to także c.w.u. do 70ºC oraz c.o. z temperaturą nawet do 100ºC.

 

 

Rury PE-X - Tuborama

 

Prandelli - Rury PE-X Tuborama
W branży grzewczej rury z PE spotykamy już od ponad 40-stu lat.

Wyjątkowo dobrym sposobem na podniesienie granicznej temperatury nawet do 110°C jest sieciowanie polietylenu.

Oznacza się je literą X i małą literą a, b lub c która wskazuje sposób sieciowania.


Polietylen wysokiej gęstości poddany jest tu procesowi sieciowania.

 

Prandelli - sieciowanie


Polietylen sieciowany
zbudowany jest z liniowo rozmieszczonych makrocząsteczek, które dzięki sieciowaniu połączone są ze sobą tworząc trójwymiarową sieć najbardziej wytrzymałych połączeń między atomami węgla.

Zgodnie z ISO EN UNI 15875 zostały ustanowione wymagania minimalnej wartości stopnia usieciowania:     

 • PE - X a          Metoda Peroxide ( nadtlenkowa )           70 %
 • PE - X b          Metoda silanowa                                  65 %
 • PE - X c          Metoda strumienia elektronów               60 %

 

Spełnienie powyższych wymagań w zakresie stopnia usieciowania gwarantuje wysoką odporność mechaniczną, termiczną i chemiczną rur z PEX.
Mogą to być rury jednorodne z dodatkową barierą antydyfuzyjną do grzewczych układów zamkniętych lub bez bariery do otwartych grzewczych i wodociągowych.

Taką uniwersalną rurą jest TUBORAMA PEX O2STOP z barierą antydyfuzyjną EVOH.
Jest to bardzo wytrzymała rura z barierą, odporna na wysoką temperaturę i ciśnienie. Najczęściej stosowana jest ona do ogrzewania podłogowego i c.o..

 

 

Rury PEX/AL/PEX - Multyrama

 

Prandelli - Rury PEX/AL/PEX - MultyramaRury wielowarstwowe zyskały na naszym rynku największą popularność.  Rury te wykonane według najnowszej technologii stanowią połączenie i jednoczesne wykorzystanie właściwości najmocniejszego w naszej branży tworzywa sztucznego oraz metalu.

Mają one dodatkową rurę aluminiową między warstwami PE lub PEX.  Dodana warstwa metalu pozwala nam stosować tą rurę do układów zamkniętych, gdyż jest to 100% bariera antydyfuzyjna. Faktycznie chodzi tu o rurę złożoną z dwóch rur, wewnętrznej i zewnętrznej z polietylenu sieciowanego PE-Xb przedzielonych trzecią środkową rurą z aluminium zgrzewanym doczołowo.

Doczołowo zgrzane aluminium, a nie na zakładkę, predysponuje te rury do współpracy ze złączkami zaprasowywanymi.

Instalatorzy chętnie używają te rury jako najbardziej uniwersalne, dla niższych ale i wyższych temperatur pod znacznym ciśnieniem ( do 4, 6, 8 lub do 10 bar).

Aluminium dodatkowo pozwala zmniejszyć promień gięcia.

Promień gięcia dla rur D16x2,0

 • dla PEX jest to                                    Rmin= 13cm
 • dla PEX/Al/PEX                                    Rmin=   8cm
 • dla PEX/Al/PEX ze sprężyną                   Rmin=   4cm


Zapewne jeszcze ważniejszym aspektem zastosowania dodatkowo aluminium jest utrzymywanie wygiętego kształtu rury przez popularnie zwane „Pexale” bez konieczności stosowania łuków prowadzących lub złączek.

Wydłużalność rur wielowarstwowych jest zbliżona do instalacji metalowych. Ponadto dodatkową cechą wspólną jest niestety brak odporności na zamarznięcie wody wewnątrz.

 

Prandelli

 

 

Rury PE-RT  i  PE-RT/AL/PE-RT typ II - Tris-up

 

Rura wielowarstwowa Tris-up - PERT/AL/PERT typ II Innym sposobem zwiększenia odporności na naprężenia przy wyższych temperaturach jest stworzenie dodatkowych odgałęzień oktanowych polimerów (8 atomów wodoru). Powodują one większe „poplątanie” polimerów i oznacza się literami RT. Nie ma tu połączeń między polimerami ale uzyskuje się w niektórych przypadkach zbliżony efekt jak przy sieciowaniu.
Spotkamy na naszym rynku 2 typy rur z PE-RT.

PE-RT typ I wytwarza się z polietylenu o mniejszej gęstości a typ II z polietylenu wysokiej gęstości i są to polietyleny o zwiększonej wytrzymałości na wysoką temperaturę w stosunku do pozostałych polietylenów niesieciowanych.

 • PE-RT typ-I uzyskuje żywotność 50-cio letnią dla temperatury wody do 60ºC natomiast
 • PE-RT typ-II taką żywotność posiada także w wyższych temperaturach i może pracować z temperaturą roboczą do 80ºC, gdzie temperatura może dochodzić do Tmax=90ºC.


Zgodnie z normami rury PE-RT i PE-RT/AL/PE-RT w opisie na rurze muszą deklarować jaki jest typ PE-RT. Jest to konieczny elementy w jasny sposób wskazujący wykonawcy do jakiego zastosowania jest ta rura.

Różnice w wytrzymałości, a dla inwestora lepszym określeniem będzie, różnice w żywotności pomiędzy wzmocnionymi polietylenami dla centralnego ogrzewanie idealnie przedstawią naprężenia projektowe σD(w MPa).

Dla poszczególnych materiałów normy określają dopuszczalne przenoszone naprężenia z których oblicza się grubość ścianki. Grubość ścianki jest odwrotnie proporcjonalna do tych naprężeń:
 

Materiał rury

Naprężenia dopuszczalne          σD(w MPa)

PE-RT  typ I

2,38

PE-RT  typ II  

2,88

PE-X  

3,24

 

Na rynku instalacyjnym spotykamy także rury o wytrzymałej i odpornej jednej warstwie natomiast o drugą z materiału o niższej wytrzymałości takie jak PE-X/AL/PE-HD lub PE-RT/AL/PE-HD, gdzie trzeba wyśrodkować odporność między wytrzymałościami obu materiałów.

Rura TRIS-UP firmy PRANDELLI przeznaczona jest do tworzenia instalacji wodociągowych i grzewczych a  zbudowana jest z dwóch warstw PE-RT typ-II przedzielonych warstwą Aluminium.

Aluminium zgrzewane doczołowo pozwala stosować te same co w systemie Multyrama złączki  zaprasowywane.

Generalnie, w zależności od parametrów pracy, możemy odpowiednio dobrać rodzaj PE materiału rury do konkretnej temperatury i ciśnienia pracy. W kolejności rosnącej wytrzymałości mamy:
 

 • PE-HD
 • PE-RT typ I
 • PE-RT typ II
 • PE-X

 

Rura Multyrama - cięcie przy pomocy obcinarki rolkowej

 

Najpewniejszym rozwiązaniem i bardzo często taki sposób wybierają instalatorzy jest zastosowanie jednej rury z najbardziej odpornego materiału do wszystkich instalacji kosztem pewnego zwiększenia kosztów materiału a zmniejszenia kosztów robocizny.

Tego typu nowoczesne i wzmocnione rury, takie jak Tuborama, Tris-up i Multyrama firmy Prandelli stosowane są do wody zimnej i ciepłej, sprężonego powietrza, wody lodowej, ale także do celów grzewczych, zarówno niskotemperaturowych takich jak ogrzewanie podłogowe i ścienne oraz do wysokotemperaturowego c.o.

Pomocą w dobraniu odpowiedniej rury służy dział techniczny:
Marek Grabowski, T. 604 29 25 50, marek.grabowski@prandelli.pl oraz doradcy techniczno-handlowi w poszczególnych województwach.


 

Kontakt w sprawie produktów:

Prandelli Polska sp. z o.o.
tel. (58) 762 84 55
www: www.prandelli.pl
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Wygodne przejście z ocynkowanej rury stalowej na miedź lub stal nierdzewną

Wygodne przejście z ocynkowanej rury stalowej na miedź lub stal nierdzewną

Zdecydowana większość Polaków mieszka w budynkach starszego typu, w których... ¬ więcej...

 
Wszystko o wodzie i wodociągach

Wszystko o wodzie i wodociągach

Wodę możemy mieć ze studni i z butelki, ale gro wody przygotowują dla nas przedsiębiorstwa... ¬ więcej...

 
Idealny produkt w przypadku uszkodzenia rur stalowych i miedzianych

Idealny produkt w przypadku uszkodzenia rur stalowych i miedzianych

Obecnie nadal część istniejących w naszym kraju instalacji, budowana jest w sposób... ¬ więcej...

 

All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet