stopka Patrona ROTH


Technologia obrotowego złoża biologicznego w oczyszczalniach przydomowych

aktualizacja: 23-02-2016, 10:15 – artykuł promocyjny


Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej nasz kraj mógł skorzystać z funduszy UE, które wykorzystaliśmy na rozwój i modernizację wielu dziedzin gospodarki. Nadal jednak wiele zostaje do zrobienia w zakresie ochrony środowiska. W Polsce, zwłaszcza na nieskanalizowanych terenach wiejskich, problem stanowi kwestia nieszczelnych szamb, które zatruwają wody podziemne oraz powierzchniowe. Problem ten można rozwiązać poprzez rozbudowę sieci kanalizacji, budowę oraz modernizację oczyszczalni gminnych, ale także budowę oczyszczalni przydomowych, w miejscach gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych.

 

 

Oczyszczalnie przydomowe w Polsce

 

Aktualnie na nieskanalizowanych terenach wiejskich ciągle przeważają nieszczelne szamba, które łamią swoją definicję „zbiornika szczelnego”. Użytkownicy często nie zdając sobie sprawy, zatruwają w ten sposób wody podziemne oraz powierzchniowe. Częstym zjawiskiem jest także wypompowywanie szamba do rowów melioracyjnych i na pola, co potwierdzają badania wody z lokalnych studni, w których stwierdza się obecność niebezpiecznych bakterii grupy coli.

Polska wchodząc do Unii Europejskiej zobligowała się, że do 2015 roku rozwiąże problem gospodarki wodno-ściekowej w gminach poprzez rozbudowę sieci kanalizacji, budowę oraz modernizację oczyszczalni gminnych, ale także budowę oczyszczalni „przydomowych”, w miejscach gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska szacuje, że do 2015 roku Polska wybuduje 30 641 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizuje 2 883 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizuje  569 oczyszczali ścieków oraz wybuduje 177 nowych. Zrealizowanie powyższego doprowadzi do obsługi 100% ludności na terenach miejskich oraz obsługę 60% ludności na terenach wiejskich.
Co zatem zrobić z ludnością na pozostałych 40% terenów wiejskich, gdzie problem ścieków pozostaje nierozwiązany?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ocenia, że blisko 1,5 mln gospodarstw domowych nie ma i prawdopodobnie mieć nie będzie możliwości odprowadzania ścieków do systemu kanalizacyjnego. Dla jednej trzeciej tych gospodarstw przydomowa, biologiczna oczyszczalnia ścieków jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

 

Kingspan - ilość montowanych przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2006-2010

 

Jak można zauważyć, w Polsce z roku na rok montuje się coraz więcej przydomowych, lokalnych oczyszczalni ścieków. Należy jednak zwrócić uwagę na nieodpowiednio eksploatowane oraz zainstalowane na niewłaściwych terenach rozwiązania drenażowe, gdzie proces oczyszczania tlenowego zachodzi w gruncie. Oczyszczalnie drenażowe wymagają przepuszczalnych gruntów, niskiego poziomu wód gruntowych oraz dziesiątek metrów drenażu, o czym bardzo często nie pamiętają firmy instalacyjne. Zainstalowana oczyszczalnia drenażowa w złych warunkach gruntowo-wodnych nie działa! Przy tego typu rozwiązaniach użytkownik skazany jest także na stosowanie biopreparatów. Dodatkowo należy pamiętać, że rozwiązanie będzie działało przez kilka do kilkunastu lat ponieważ obumarła błona może zablokować przestrzenie w gruncie aż do całkowitej nieprzepuszczalności. Jeśli do tego dojdzie należy wykonać nowy drenaż.

Innym rodzajem rozwiązań są oczyszczalnie, przy których jesteśmy w stanie badać skuteczność oczyszczania oraz kontrolować to, co trafia do środowiska. Są to oczyszczalnie biologiczne. Przy tego typu rozwiązaniach proces oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego zachodzi w urządzeniu, dzięki czemu z oczyszczalni wypływa oczyszczony ściek, który możemy zrzucić do wód powierzchniowych (strumień, rzeka, jezioro) lub gruntu (studnie chłonne, drenaż itp.).

 

 

Dofinansowanie budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków z NFOŚiGW

 

Od 26 lipca 2011 samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie do oczyszczalni komunalnych.

Łączny budżet programu, którego realizację zaplanowano do końca 2015 roku wynosi 300 mln zł, przy czym 150 mln zł zostanie przeznaczonych na podłączenia, a 150 mln zł na oczyszczalnie ścieków. NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania podzielona została w równym stopniu (po 45%) na formę bezzwrotną - dotację jak i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Zainteresowani mogą korzystać z jednej wybranej formy dofinansowania lub obu jednocześnie, korzystając z maksymalnego dofinansowania.
Fundusz stawia jednak jeden warunek. Dofinansowaniem objęte są jedynie te oczyszczalnie biologiczne, które zostały poddane 40-tygodniowym testom w akredytowanych jednostkach i spełniają wymogi normy PN-EN: 12566-3+A1:2009. Jest to także warunek otrzymania europejskiego certyfikatu CE.
Firma Kingspan Environmental, jest producentem oczyszczalni biologicznych w trzech technologiach, a każdy z oferowanych produktów posiada certyfikat CE oraz badania zgodnie z powyższą normą.

 

 

Obrotowe złoże w oczyszczalniach przydomowych

 

Technologia obrotowych złóż biologicznych została po raz pierwszy zastosowana w modelu BioDisc® w 1983 roku w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych na starym kontynencie. Sprawdziła się w Niemczech, Francji, Anglii, ale też Australii oraz Skandynawii. To kompaktowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z systemem obracających się złóż tarczowych napędzanych przez silnik.

 

Kingspan - przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc BA-BD

 

Urządzenie składa się z czterech stref: osadnika wstępnego, dwóch oddzielnych części oczyszczania biologicznego (złoże tarczowe) oraz osadnika wtórnego. Tlen dostarczany jest do części biologicznej, dzięki zastosowaniu niewielkiej mocy silnika elektrycznego; w modelu BA o mocy tylko 50W.
Proces oczyszczalnia rozpoczyna się w osadniku wstępnym o pojemności 3m3, gdzie następuje redukcja zawiesin, cząstki stałe, części mineralne osadzają się na dnie zbiornika tworząc warstwę osadu. Dodatkowo w osadniku wstępnym zachodzą procesy oczyszczania beztlenowego: gnicie, fermentacja oraz częściowa mineralizacja. W tej części następuje redukcja zawiesin w ok. 80% oraz ok. 40% części organicznych. Osadnik należy opróżniać z osadów raz na 12 miesięcy.

Z osadnika wstępnego podczyszczony ściek trafia do części oczyszczania tlenowego. Na obracającym się wale napędowym umocowanych jest obok siebie kilka pakietów okrągłych tarcz (dysków) z tworzywa sztucznego o powierzchni ponad 50m2, które zanurzają się częściowo w ściekach. Dzięki ruchowi obrotowemu złoża na tarczach osadzają się mikroorganizmy tlenowe (biomasa), które rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach powodując ich dalsze oczyszczalnie.

Złoże obrotowe składa się z dwóch niezależnych części, pomiędzy którymi zastosowano system czerpakowy. Został on stworzony w celu umożliwienia regularnego przepływu ścieków przez oczyszczalnię, co pozwala na uniknięcie nagłych dopływów ścieków do złoża biologicznego, redukując w ten sposób możliwość wypłukiwania biomasy oraz pogorszenia parametrów ścieku oczyszczonego wypływającego z oczyszczalni. Reguluje on także dopływ ścieków do osadnika wtórnego i dalej odbiornika.


Prawie całkowicie oczyszczone ścieki wypływają w stałej ilości ze strefy tarcz do osadnika wtórnego, skąd już w formie wody wypływają do odbiornika jakim może być rzeka, rów lub grunt (studnia chłonna, drenaż, skrzynki rozsączające itp.).

Dzięki powyższemu procesowi powstają całkowicie oczyszczone biologicznie ścieki, spełniające najwyższe wymagania jakościowe, potwierdzone badaniami zgodnie z PN-EN: 12566-3+A1:2009 (certyfikat CE). Urządzenia są w pełni zautomatyzowane, nie potrzebują stałego nadzoru, dodawania biopreparatów, gwarantują niskie koszty eksploatacji, są niesłyszalne dla otoczenia oraz nie wydzielają przykrych zapachów.
Model BioDisc® występuje w szerokiej gamie wielkości zaczynając od rozwiązań dla jednego czy kilku domów, aż do urządzeń, które mają zastosowanie w rozwiązaniach komercyjnych takich jak: szkoły, bloki, hotele itp.

 

Kingspan - oczyszczalnia ścieków BioDisc BE-BL dla osiedli, przedsiębiorstw i budynków użyteczności publicznej

 

Skuteczność oczyszczalni potwierdzają nie tylko tysiące realizacji, ale też badania wykonane
w akredytowanych jednostkach zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:2009, które po 9-miesięcznych testach wykazały skuteczność redukcji BZT5 na poziomie 96%, ChZT - 89% i zawiesiny - 90%.

 

 

Zalety oczyszczalni przydomowych BioDisc®

 

 • Kompaktowe oczyszczalnie ścieków w monolitycznych zbiornikach gwarantują szybką i tanią instalację.
 • Nie ma konieczności stosowania wielometrowego drenażu: zrzut do rzeki, stawu lub gruntu (studnia chłonna itp.).
 • Najwyższa skuteczność oczyszczania dzięki połączeniu procesów tlenowych i beztlenowych potwierdzona badaniami zgodnie z normą PN-EN:12566-3+A1:2009. Testy zbiorników zostały przeprowadzone w laboratoriach akredytowanych.
 • Bardzo niskie koszty eksploatacji zapewnia technologia obrotowego złoża biologicznego (niewielkie zużycie energii) oraz duży osadnik wstępny.
 • Bezobsługowa eksploatacja bez konieczności dodawania bakterii. Dostarczamy kompletne urządzenie gotowe do natychmiastowej instalacji.
 • Oczyszczalnie z obrotowym złożem nie wydzielają uciążliwych zapachów podczas całego okresu użytkowania, niezależnie od pogody.

 

 

W firma Kingspan Environmental posiada także:

 

 • oczyszczalnie biologiczne w innych technologiach,
 • oczyszczalnie osiedlowe, gminne,
 • systemy zagospodarowania wód deszczowych,
 • separatory ropopochodne,
 • systemy rozsączające,
 • szamba plastikowe.


 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Kingspan Environmental
Autor: Seweryn Geisler


Zobacz także
Kompletny zestaw przydomowej oczyszczalni ścieków Pipelife

Kompletny zestaw przydomowej oczyszczalni ścieków Pipelife

Zbiornik, rury oraz elementy łączące - wszystko to... ¬ więcej...

 
Roth MicroSeptic - oczyszczalnia z drenażem do ścieków bytowo-gospodarczych

Roth MicroSeptic - oczyszczalnia z drenażem do ścieków bytowo-gospodarczych

MicroSeptic to przydomowa oczyszczalnia z drenażem do ścieków bytowo-gospodarczych... ¬ więcej...

 
Oczyszczalnia ogrodowa - schemat

Oczyszczalnia ogrodowa - schemat

Jednym ze sposobów zagospodarowania ścieków bytowych z domu jednorodzinnego... ¬ więcej...

 

All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet

NEWSLETTER

Dodaj swój adres e-mail do naszego biuletynu aby otrzymać najświeższe wiadomości z branży!

         dodaj