Z czego składa się instalacja elektryczna


Instalacja elektryczna stanowi swoisty fundament, dzięki któremu możliwe jest funkcjonowanie setek przyrządów i sprzętów codziennego użytku. Pozwala ona bowiem na bezpieczne korzystanie ze źródeł zasilania energii. Nie ulega zatem wątpliwości, że instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ta zasada musi być bezwzględnie przestrzegana w każdej przestrzeni.  W skład instalacji elektrycznej typowego budynku wchodzi kilka różnego rodzaju elementów. Przede wszystkim przyłącza, złącza, linie zasilające wewnętrzne, instalacje znajdujące się w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, a także instalacje odbiorcze czyli instalacje w poszczególnych mieszkaniach. W zależności od rodzaju budynku, jego wielkości, usytuowania i stopnia wyposażenia w urządzenia elektryczne, stosuje się też różne rozwiązania poszczególnych elementów instalacji. Przyjrzyjmy się zatem głównym elementom typowej instalacji elektrycznej, zakładanej w budynkach mieszkalnych.

 

 

Przyłącze

 

Element wyjściowy dla instalacji elektrycznej stanowi jej przyłącze. Jest ono odcinkiem linii elektrycznej łączącym zewnętrzną sieć zasilającą (dostawcy energii) ze złączem znajdującym się w budynku. Przyłącze może być wykonane w dwojaki sposób, jako kablowe lub napowietrzne. Wszystko zależy od rodzaju sieci elektroenergetycznej. Jeśli sieć i samo przyłącze są kablowe, wówczas stosuje się tzw. układ magistralny. Kabel zostaje wprowadzony do budynku, a potem przechodzi dalej, do kolejnego. Taka właśnie metoda umożliwia wygodny podział sieci. Natomiast w przypadku sieci napowietrznej trzeba dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju przewodów, zdecydować na jakiej wysokości będą one umieszczone oraz w którym miejscu zostaną wprowadzone do obiektu. Liczba przyłączy zależy od odbiorców. W budynkach wielorodzinnych i o wielu klatkach schodowych dopuszczalne jest zasilanie z jednego przyłącza najwyżej trzech klatek. Natomiast w domach jednorodzinnych o charakterze szeregowym, dopuszczalne jest dołączenie do jednego przyłącza trzech lub więcej instalacji odbiorczych. Co do liczby przewodów, to przyłącze kablowe powinno mieć taką samą ich liczbę co sieć zasilająca firmy energetycznej.

Natomiast liczba przewodów w przypadku przyłącza napowietrznego zależy już od rodzaju odbiorników, które zostały zainstalowane u odbiorcy, a także od sumy wszystkich odbiorników. Sam przekrój przewodów przyłącza określa się po wykonaniu obliczeń zapotrzebowania na moc na złączu oraz po dobraniu odpowiedniego zabezpieczenia przyłącza. W takiej sytuacji powinno się uwzględnić zalecenia dotyczące minimalnego przekroju przewodu. W przypadku sieci kablowej magistralnej, przekrój przewodu jest określony w projekcie sieci.

 

 

Złącze

 

Złącze jest tym elementem, który łączy instalację w budynku z przyłączem linii energetycznej. Zawiera ono główne zabezpieczenie instalacji danego lokalu. Najlepiej, gdy jest umiejscowione w ogólnodostępnym punkcie, który jest jednocześnie przystosowany do określonego rodzaju przyłącza. Złącze umieszczone w skrzynkach wnękowych powinno być zamykane na klucz lub kłódkę i przystosowane do zakładania plomby. Poza tym powinno się zapewnić możliwość wykonania połączenia złącza z główną uziemiającą szyną budynku, w którym założono instalację.

Przy zasilaniu budynku z linii napowietrznej, złącze umieszczone jest w środku budynku, przeważnie w pobliżu miejsca wprowadzenia przewodów przyłącza z izolatorów umocowanych na ścianie budynku albo ze stojaka dachowego. Jeśli natomiast nie jest możliwe wprowadzenie przewodów przyłącza do pomieszczeń ogólnie dostępnych, to złącze umieszcza się na zewnętrznej ścianie budynku we wnęce lub w skrzynce przyściennej. Dolne krawędzie wnęki lub skrzynki powinny znajdować się przynajmniej 30 cm nad powierzchnią ziemi. Przewody przyłącza od izolatorów na budynku do właściwego złącza prowadzi się w rurze wykonanej ze stali lub z twardego tworzywa - polwinitu. Stosuje się przy tym przewody ze wzmocnioną izolacją.

W przypadku domów jednorodzinnych, w których cała instalacja jest zasilana bezpośrednio ze złącza, może być ono wykonane w postaci rozdzielnicy z pokrywą ochronną lub drzwiczkami, zawierającej zestaw bezpieczników. Odcinek przyłącza prowadzony wewnątrz budynku powinien być jak najkrótszy (dzięki czemu uniknie się stosowania puszek rozgałęźnych),  a biegnące przewody najlepiej jest ułożyć w rurze z poliwinitu.

Przy zastosowaniu przyłącza kablowego złącze należy instalować w miejscu ogólnie dostępnym, najlepiej w pobliżu klatki schodowej. Pozwala to na wygodne połączenie z rozdzielnicą główną i z wewnętrznymi liniami zasilającymi. Złącze powinno być umieszczone we wnęce na zewnątrz budynku lub w wolno stojącej skrzynce, zwykle dostawianej do elewacji budynku lub równo z ogrodzeniem posesji. Lokalizacja skrzynki powinna zapewnić dogodne warunki obsługi, przy czym dolna krawędź nie powinna znajdować się niżej niż 30 cm nad powierzchnią ziemi, ze względu na ochronę przed korozją. W niektórych obiektach, takich jak szpitale, galerie handlowe czy szkoły, w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje się układy z zasilaniem rezerwowym. Takie zasilanie może być uruchamiane ręcznie lub automatycznie, zwłaszcza w przypadku zaniku napięcia na magistrali podstawowej.

 

 

Rozdzielnica główna

 

W domach jednorodzinnych energia jest doprowadzana bezpośrednio ze złącza przez tablicę licznikową do instalacji odbiorczej. Z kolei w obiektach większych jest stosowana rozdzielnica główna, z której zasilane są wewnętrzne linie zasilające i odbiory administracyjne. Rozdzielnice są wykonywane w postaci szafek przyściennych lub jako tablice umieszczone we wnękach. Rozdzielnica musi zostać wyposażona w drzwiczki, które będą przystosowane do zamykania na klucz lub kłódkę. W dużych obiektach są instalowane zestawy składające się z odpowiednio rozbudowanej rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnic odbiorów administracyjnych.

Rozdzielnicę główną instaluje się jak najbliżej złącza, w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi. Dobrym pomysłem byłoby umieszczenie jej w  piwnicy. Dobra będzie również lokalizacja w pobliżu klatki schodowej lub na parterze przy wejściu do budynku. Co ważne, jej ostateczne umiejscowienie wymaga konsultacji z firmą energetyczną. Rozdzielnica oraz inne urządzenia rozdzielcze tworzą zespół zestawiony z typowych szafek prefabrykowanych. Szafki te są wyposażone w odpowiednią aparaturę, bezpieczniki i łączniki. Stosuje się całe zestawy prefabrykowane, których obudowy wykonane są z blachy lub tworzyw sztucznych.

 

 

Wewnętrzna linia zasilająca

 

Ostatnim opisywanym elementem instalacji jest wewnętrzna linia zasilająca. Wraz z odgałęzieniami stanowi ona układ zasilający w energię poszczególne lokale. W przypadku budynków wielokondygnacyjnych przewiduje się zwykle osobną linię wewnętrzną, zasilającą każdą klatkę schodową. Na kolejnych kondygnacjach znajduje się z reguły rozdzielnica piętrowa z zabezpieczeniami obwodów zasilających kolejne mieszkania. Linie wewnętrzne są prowadzone z głównej rozdzielnicy (znajdującej się albo na parterze budynku, albo w piwnicy, przy klatce schodowej) do kolejnych rozdzielnic piętrowych.

Nie należy ich jednak prowadzić przez miejsca niedostępne i powinno się raczej wybierać drogę prowadzącą przez bramy, klatki schodowe czy choćby korytarze. Pamiętając o potrzebie spełnienia norm bezpieczeństwa, w przypadku budynków wielorodzinnych należy instalować wyłącznik do wyłączania wszystkich wewnętrznych linii zasilających. Powinien on blokować jednocześnie wszystkie fazy zasilanych obwodów. Wyłącznik z zasady służy do wyłączania budynku spod napięcia w przypadku awarii, m.in. w czasie pożaru. Powinien on być zamontowany we wspólnej wnęce z główną rozdzielnicą budynku. Co istotne, stosowanie takiego wyłącznika jest obowiązkowe w budynkach o kubaturze powyżej 1000 m3.

 

Zobacz także:


Jak rozplanować kable, przewody, gniazdka i oświetlenie w domu

 


 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Redakcja, KS


Zobacz także
Co roku zabija 7 mln ludzi! Bierzesz w tym udział?

Co roku zabija 7 mln ludzi! Bierzesz w tym udział?

Z powodu smogu w samej Europie umiera rocznie ok. 440 tysięcy osób. 10% z tej... ¬ więcej...

 
Ciepło w domu bez szkody dla bliskich. Jak zadbać o czyste powietrze wokół Ciebie

Ciepło w domu bez szkody dla bliskich. Jak zadbać o czyste powietrze wokół Ciebie

Mój dom jest moją twierdzą – mówi angielskie powiedzenie.... ¬ więcej...

 
Smog - jak działa na nasz organizm i jak się chronić

Smog - jak działa na nasz organizm i jak się chronić

Smog zaczyna być coraz większym problemem. Nagłośniony medialnie szum dotyczy wpływu... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet