intersoft

Jak prawidłowo dobrać oczyszczalnię?

aktualizacja: 17-03-2017, 11:15 – artykuł promocyjny


W Polsce wymogi dotyczące tzw. przydomowych systemów oczyszczania ścieków zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz definiują taki system według poniższych parametrów:
 

 • ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobą;
 • BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%
   

Jednocześnie rozporządzenie określa umożliwienie pobierania próbek ścieków oczyszczonych. Oznacza to konieczność stosowania studzienek kontrolno rozdzielających, z których takie próbki mogą być pobierane. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych może być:
 

 • ziemia wraz z systemami rozsączania,
 • rów melioracyjny,
 • otwarty zbiornik wodny.
   

Odbiornik nie jest integralnym elementem oczyszczalni, co oznacza że jakość ścieku oczyszczonego musi spełniać odpowiednie parametry po zakończonym procesie odbywającym się w oczyszczalni, a nie w odbiorniku.
 

Idealnym rozwiązaniem spełniającym wymagania prawne oraz w pełni chroniącym naturalne środowisko są przydomowe oczyszczalnie ścieków z typoszeregów BioDisc®, BioSafe oraz BioTec marki Klargester
 

 • wytwarzane zgodnie z najwyższymi światowymi standardami,
 • łatwe i szybkie w instalacji produkowane zgodnie z naormą PN-EN 12566-3,
 • posiadające znak CE oraz aprobatę IOŚ,
 • różne opcje wyposażenia oczyszczalni umożliwiają dostosowanie do warunków geodezyjnych oraz oczekiwań klientów.

 

 

Pomoc w doborze oczyszczalni ścieków

 

Dobór oczyszczalni ścieków zależy od ilości użytkowników. Przyjmujemy, iż ilość ścieków jednego użytkownika (stałego mieszkańca domu) wynosi 150 litrów na dobę. Proces wstępnego podczyszczania ścieków zachodzi gdy zapewnione zostaje 3 dobowe przetrzymanie ścieków w osadniku wstępnym (gnilnym). Posiadając powyższe informacje można wyliczyć pojemność osadnika wstępnego (gnilnego):
 

P o= ( n x q ) x 3


gdzie:
P 0 - Pojemność osadnika wstępnego (gnilnego)
n - ilość użytkowników
q – ilość ścieków-ilość wody – 150 l
 


np.: Dom jednorodzinny w którym mieszkają 4 osoby


P o = (4 x 150l) x 3 = 1800 l = 1,8 m3
Dobieramy oczyszczalnie ścieków z osadnikiem wstępnym (gnilnym) 2 000 l – 2 m3
 

Zaleca się osadniki 2 lub 3 komorowe (przy większych pojemnościach zbiornika). W przydomowych oczyszczalniach ścieków z takim osadnikiem następuje lepsza separacja frakcji stałych oraz tłuszczy.
 

Jeżeli inwestor przewiduje zwiększenie liczby mieszkańców użytkujących oczyszczalnie ścieków lub istnieje konieczność zainstalowania dodatkowego osadnika, w takim przypadku należy przy pierwszym montażu zostawić miejsce na drugi zbiornik.

 

 

Trzy zasady przy montażu dwóch osadników gnilnych w jednej oczyszczalni

 

 • Nigdy więcej niż dwa osadniki gnilne
 • Osadnik większy jako pierwszy
 • Osadnik jeden za drugim (nigdy obok siebie)
   

W przypadku budowy oczyszczalni ścieków dla budynków innych niż dom mieszkalny należy posłużyć się terminem RLM – równoważnej liczby mieszkańców. RLM jest przeliczeniem każdej ilości innego typu użytkowników na hipoteczną ilość mieszkańców stałych. Za jednego uważa się mieszkańca stałego, który w danym lokalu przebywa, śpi i je.
 

Q d = n · q j · RLM [dm 3/dobę]


n
- liczba osób
q j - jednostkowa dobowa ilość ścieków [litrów/osobę·dobę]
RLM - równoważna liczba mieszkańców (współczynnik uwzględniający charakter budynku)
 

Rodzaj obiektu Produkcja ścieków w odniesieniu do RLM Produkcja ścieków w litrach
budynek mieszkalny (na 1 mieszkańca)
1 mieszkaniec = RLM
 1  150
szkoła z internatem i stołówką (na 1 ucznia)  1  150

rozwiń tabelę

 

 

Drenaż rozsączający

 

Jest to układ drenów ułożonych pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenażu jest równomierne wprowadzenie do systemu wstępnie odczyszczonych ścieków wypływających z osadnika gnilnego. Ścieki muszą dopływać do rowów drenarskich w bardzo małych dawkach. Jest to warunek ich dalszego skutecznego unieszkodliwienia. Dlatego też drenaż musi mieć długość proporcjonalną do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu.
 

Długość drenażu rozsączającego zależna jest od ilości mieszkańców. Przyjmuje się 12 mb na 1 RLM.


Tabela doboru oczyszczalni z drenażem rozsączającym:

Maksymalna liczba stałych użytkowników [RLM] Maksymalny przepływ średnio-dobowy Pojemność osadnika [m3]  Liczba komór osadnika  Długość drenażu rozsączającego [mb]  Typ i ilość studzienek rozdzielczych
 4  0,6  2  1-2  40-48  1 x SR - 2 lub SR -3
 6  0,9  3  1-2  60-72  1 x SR - 3

rozwiń tabelęNajważniejsze minimalne odległości urządzeń oczyszczalni od elementów zagospodarowania terenu lub zabudowy:

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od
osadnika drenażu
granica posesji lub droga  2 m  2 m
dom mieszkalny  brak norm  5 m

rozwiń tabelęZe względów technicznych oraz ekonomicznych nie zaleca się montowania oczyszczalni z drenażem rozsączającym powyżej 12 mieszkańców.


 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Kingspan Environmental Sp. z o.o., Sotralentz, Ecomotyl


Zobacz także
Co roku zabija 7 mln ludzi! Bierzesz w tym udział?

Co roku zabija 7 mln ludzi! Bierzesz w tym udział?

Z powodu smogu w samej Europie umiera rocznie ok. 440 tysięcy osób. 10% z tej... ¬ więcej...

 
Ciepło w domu bez szkody dla bliskich. Jak zadbać o czyste powietrze wokół Ciebie

Ciepło w domu bez szkody dla bliskich. Jak zadbać o czyste powietrze wokół Ciebie

Mój dom jest moją twierdzą – mówi angielskie powiedzenie.... ¬ więcej...

 
Smog - jak działa na nasz organizm i jak się chronić

Smog - jak działa na nasz organizm i jak się chronić

Smog zaczyna być coraz większym problemem. Nagłośniony medialnie szum dotyczy wpływu... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet