zwiń
gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

Instal-Projekt   logo Daikin

Junkers

Buderus  Hewalex

nVent     Galmet

   Dragon Kotły

EsbeRoth Polska

   Schiedel   Pipelife    

Kospel    NTS Energy

Stiebel Eltron Radox Radiators

Ferdom

logo Wilo   De Dietrich

ZĘBIEC   Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Metalbet     REGULUS-system


Intersoft

    Grupa Armatura

Immergas

Akra    Lindab

znajdź fachowca

Instal-Projekt - grzejniki


Dynamiczne grzejniki REGULUS-system

aktualizacja: 24-04-2015, 09:01 – artykuł promocyjny


Chcielibyśmy zwrócić uwagę praktyków i użytkowników na interesujący produkt obecny na naszym grzejnikowym rynku: miedziano-aluminiowe grzejniki firmy REGULUS®-system. Grzejniki REGULUS®-system – na rynku przyjęła się potoczna nazwa „regulusy” – sprawiają pewien kłopot specjalistom z branży, gdyż nie mieszczą się w tradycyjnej nomenklaturze grzejników.

Nie są one ani żeberkami, ani panelami, nie są też konwektorami z definicji. Co prawda w budowie zbliżone są do konwektorów, lecz już w sposobie pracy są zdecydowanie bliższe grzejnikom płytowym.

Z badań przeprowadzonych przez ITGiS w Radomiu jednoznacznie wynika:
charakterystyka cieplna grzejników REGULUS®-system jest charakterystyką typową dla grzejników radiacyjnych. Wszelkie definicje opisują konwektor jako: „grzejnik składający się z użebrowanych stalowych lub miedzianych rur (i tu formalne podobieństwo do regulusów się kończy), umieszczonych w obudowie blaszanej”. Obudowa taka jest zimna, wskutek zupełnego braku kontaktu z układem grzejnym.

Tymczasem w regulusach użebrowanie rur stanowi jednocześnie ich powierzchnię czołową i tylną. Fakt ten sprawia, że w procesie wymiany ciepła intensywny udział ma wielka w rozwinięciu powierzchnia zewnętrzna. Nawet po całkowitym przesłonięciu przepływu powietrza przez wnętrze grzejnika, grzeje on nadal swą powierzchnią boczną i to grzeje mocno! Duża wytrzymałość regulusów na zmienne, wysokie ciśnienia oraz temperaturę sprawia, że mają one wyjątkowo szerokie, uniwersalne zastosowanie w ogrzewnictwie.

Inne cechy wyróżniające regulusy: mała masa całkowita (grzejnika z wodą), duża powierzchnia całkowita kontaktu z ogrzewanym powietrzem, relatywnie duża – wskutek pofalowania – powierzchnia czołowa zwrócona na pomieszczenie, sprawiają, że cechuje je unikalnie wysoka dynamika pracy przy każdej temperaturze czynnika grzewczego.

Regulusy radzą sobie bez problemu, zarówno w instalacji niskotemperaturowej jak i przy ogrzewaniu parowym.
 

 
 

  • Parametr I – powierzchnia wymiany ciepła


Gdy uszereguje się różne sposoby ogrzewania według powierzchni wymiany ciepła z otoczeniem, wówczas uzyskuje się następującą kolejność: ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ścienne, grzejniki REGULUS®-system, grzejniki żeberkowe, grzejniki panelowe z konwektorem, grzejniki panelowe, na końcu zaś konwektory.

Im większa jest powierzchnia wymiany ciepła tym w niższych parametrach temperaturowych pracy instalacji c.o. jest możliwe skuteczne osiągnięcie celu grzewczego. W czasach kotłów kondensacyjnych czy pomp ciepła w połączeniu z dobrym ociepleniem obiektów możliwość niskotemperaturowego ogrzewania ma znaczenie priorytetowe. A wśród grzejników to właśnie regulusy mają bezapelacyjnie największą efektywną powierzchnię wymiany ciepła. Co prawda ogrzewanie podłogowe, z racji swej największej powierzchni wymiany, może sprostać potrzebom grzewczym przy najniższej temperaturze pracy, jednakże wadą „podłogówki” jest długi czas nagrzewania czyli długi czas startu oraz równie długi czas hamowania grzania. Podłogówka jest ogrzewaniem mało dynamicznym w przeciwieństwie do również niskotemperaturowych lecz bez porównania bardziej dynamicznych regulusów. Mała dynamika pracy oraz duża inercyjność podłogówki wynika z jej potężnej masy całkowitej, drugiego istotnego kryterium porównawczego dla różnych systemów ogrzewania.

 

  • Parametr II – masa całkowita układu c.o.


Im mniejsza masa układu oddawania ciepła, tym układ szybciej osiągnie swą pełną moc nominalną, szybciej też wypełni swoją funkcję grzewczą, czyli jest układem bardziej dynamicznym.

Układ grzewczy o małej masie całkowitej z nieporównanie mniejszym początkowym wydatkiem energii znacznie szybciej można podgrzać do temperatury pracy efektywnej. Gdy układ grzewczy jest już w fazie grzania ciągłego, wówczas szybkość ta ma nadal znaczenie jedynie przy kotłach pracujących cyklicznie.

O ile konwektory elektryczne „startują” natychmiast po włączeniu, ogrzewanie podłogowe potrzebuje wielu godzin by się „naładować”. W okresach przejściowych musi to spowodować nieoptymalne gospodarowanie energią. Duża masa całkowita układu oddawania ciepła skutkuje dużą bezwładnością cieplną. Przegrzewanie pomieszczeń nawet w niewielkim stopniu jest zawsze nieekonomiczne, gdyż im wyższa temperatura wewnątrz, tym wyższe dT wobec otoczenia i następuje większa utrata ciepła. Moment efektywnego grzania grzejników o dużej masie następuje po długim czasie i trwa nadal, mimo, że zadane parametry temperatury zostały już osiągnięte. Elektronika sterująca, mająca za cel niwelowanie negatywnych ekonomicznych skutków dużej bezwładności układu, w wypadku układu o małej masie całkowitej jest najczęściej zbyteczna. Układ grzewczy o małej masie całkowitej umożliwia nie tylko szybki dostęp użytkownika do dynamicznie podanego ciepła lecz również uzyskanie ciepła w dokładnie pożądanej ilości. Układ o małej masie służyć może praktycznie przez cały rok, gdyż użytkownik nie ma ekonomicznych, finansowych rozterek przy jego uruchomieniu na kilkanaście, kilkadziesiąt minut w celu korekty temperatury.

Ponownie szeregując sposoby ogrzewania, tym razem według masy całkowitej wymiennika ciepła,   otrzymamy następujące uporządkowanie: konwektory, grzejniki REGULUS®-system, panele stalowe, żeberka aluminiowe, panele stalowe z konwektorem, ogrzewanie ścienne, ogrzewanie podłogowe. Oznacza to, że to właśnie regulusy przodują w dynamice procesu ogrzewania w grupie wymienników wodnych.
 Grzejniki REGULUS®-system – współpraca z kotłami stałopaliwowymi

Są producenci kotłów stałopaliwowych i kominków z płaszczem wodnym, dla których zamontowanie w układzie z kotłem stałopaliwowym regulusów, nie stanowi żadnego błędu i nie stanowi problemu dla pracy kotła. Dają regulusom pełną rekomendację. Ich argumentacja jest prosta: jaka jest różnica pomiędzy 1 kW mocy w regulusach a 1 kW mocy w innych grzejnikach?..... Żadna.

Kocioł musi mieć zawsze możliwość pracy ze zmienną mocą w zależności od zapotrzebowania na ciepło lub musi być chroniony buforowym zbiornikiem ciepła. W przypadku braku takiego bufora, zdecydowanym błędem jest nawet niewielkiego stopnia przewymiarowanie mocy kotła stałopaliwowego w stosunku do realnych potrzeb.

Stosowanie dużych grzejników, o dużej masie całkowitej, mających za cel chronić kocioł przed przegrzaniem jest nieporozumieniem, zarówno z uwagi na przepłacenie samych grzejników jak następnie wskutek nieoptymalnej i nieekonomicznej ich pracy. Z wielu powodów najlepszym rozwiązaniem jest bufor ciepła skojarzony z lekkim, dynamicznym układem grzejnikowym.

Wówczas kocioł, niezależnie od temperatury zewnętrznej, pracuje w optymalnych parametrach swej najwyższej sprawności, kaloryczność zużytego opału jest w 100% wykorzystana, nie wykraplają się szkodliwe kwasy niszczące komin oraz sam kocioł.

W układzie z buforem ciepła, zysk ze zmagazynowania nadwyżki uzyskanego ciepła zostanie zmarnotrawiony z grzejnikami o dużej masie, dużej bezwładności cieplnej. Masa bufora wodnego jest niepotrzebnie dublowana.

Po co pobierać ciepło z akumulatora ciepła na rzecz kolejnego akumulatora ciepła?
Bufor można ładować w każdym sprzyjającym dla użytkownika momencie, również z użyciem kilku źródeł ciepła. Ciepło to, przy współpracy ze sterownikami temperatury wnętrza, będzie powoli i precyzyjnie dawkowane tylko poprzez grzejniki o małej masie całkowitej, pracujące zawsze skutecznie, nawet przy stałym, stopniowym spadku temperatury wody w buforze w miarę jego rozładowywania.
Optymalny komfort cieplny, optymalny wymiar ekonomiczny procesu grzania – efekt podwójnie pozytywny – możliwy jest wyłącznie z dynamicznymi grzejnikami REGULUS®-system.

Zachęcamy do przestudiowania i przemyślenia powyższego tekstu. Grzejniki REGULUS®-system nie muszą się podobać wszystkim, z gustami wszak się nie dyskutuje, jednakże swoimi doskonałymi parametrami pracy oraz swą dynamiką biją wszystkie inne na głowę i to w każdej temperaturze czynnika grzewczego.

Warto o nich zawsze pamiętać, mając na uwadze ogrzewanie i szybkie i ekonomiczne.

Kontakt w sprawie produktów:

REGULUS-system s. j.
tel. 33/812-36-69, 33/815-10-25
www: www.regulus.com.pl
mail: wyślij wiadomość

Zobacz także
Inteligentny system sterowania ogrzewaniem NEA SMART 2.0

Inteligentny system sterowania ogrzewaniem NEA SMART 2.0

Optymalna temperatura powietrza w domu to czynnik mający ogromny wpływ na zdrowie... ¬ więcej...

 
Jaki grzejnik pionowy do salonu wybrać

Jaki grzejnik pionowy do salonu wybrać

Wymarzony, idealny dom musi być nie tylko pięknie zaaranżowany, ale również... ¬ więcej...

 
Zalety zrównoważonej instalacji grzewczej

Zalety zrównoważonej instalacji grzewczej

Sprawne podłączenie i odpowiednie wyregulowanie hydrauliczne instalacji grzewczej... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2019 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet
regulus