Grupy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej

aktualizacja: 23-12-2016, 10:20 – artykuł promocyjny


W sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 października 1998 r.

 

 

Przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

 

Przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej, zwanej dalej "siecią", następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe, zwanych dalej "warunkami przyłączenia".

Podmioty przyłączane do sieci dzieli się na następujące grupy przyłączeniowe, zwane dalej "grupami przyłączeniowymi":

  • grupa I - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci przesyłowej,
  • grupa II - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym 110 kV, oraz podmioty przyłączane do sieci rozdzielczej, które wymagają dostaw energii elektrycznej o parametrach innych niż standardowe, albo podmioty posiadające własne jednostki wytwórcze współpracujące z siecią,
  • grupa III - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV,
  • grupa IV - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A,
  • grupa V - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A,
  • grupa VI - podmioty przyłączane do sieci na czas określony, niezależnie od napięcia znamionowego sieci.


Odbiorcy energii elektrycznej wiejskich i miejskich gospodarstw domowych, przyłączeni na stałe i o standardowych parametrach dostawy zakwalifikowani są do V grupy przyłączeniowej. Do V i IV grupy przyłączeniowej kwalifikuje się większość drobnego przemysłu, handel i usługi. Przyłączenie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez korporacje energetyczne.

Przyłączenie obiektu do sieci jest możliwe, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej, a podmiot (odbiorca) ubiegający się o przyłączenie posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana, oraz spełnił warunki przyłączenia do sieci, które zostały określone przez odpowiednie koropracje energetyczne. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez odbiorcę zakładowi energetycznemu deklaracji przyłączenia konkretnego obiektu do sieci.

Więcej w sprawach formalnych - rodzajach wniosków oraz innych warunkach przyłączeń dowiesz się w dziale Przepisy i normy budowlane

 

Poniżej szacunkowe koszty dla Zamojskiej Spółki Energetycznej:

Grupa V - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A.

Stawki opłat w IV i V grupie przyłączeniowej wynoszą dla odbiorców przyłączanych:

  • przyłączem kablowym za 1 kW mocy przyłączeniowej - 125,58 zł + VAT
  • przyłączem napowietrznym za 1 kW mocy przyłączeniowej - 99,04 zł + VAT
  • w przypadku przyłącza dłuższego niż 200 m za każdy następny metr 37,78 zł + VAT


Przykładowe koszty przyłączenia

Przyłącze kablowe, zabezpieczenia przelicznikowe 25 A, moc przyłączeniowa 16 kW 16 x 125,58 + VAT = 2009,28 + 442,04 = 2451,32 zł

Przyłącze napowietrzne, zabezpieczenia przelicznikowe 32 A, moc przyłączeniowa 21 kW 21 x 99,04 + VAT = 2079,84 + 457,56 = 2537,40 zł

Dla przyłączy dłuższych niż 200 m dodatkowo do ww. opłat należy doliczyć (przykład dla przyłącza o długości 280 m); 80 m x 37,78 zł + VAT = 3022,40 zł + VAT

 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki


Zobacz także
Niezawodna ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi

Niezawodna ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi

Burze to zjawiska, które z jednej strony są piękne i ekscytujące, z drugiej... ¬ więcej...

 
Volta - rozdzielnice multimedialne i zasilające

Volta - rozdzielnice multimedialne i zasilające

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z... ¬ więcej...

 
Rozdzielnice naścienne Drivia firmy LEGRAND - estetyka i funkcjonalność

Rozdzielnice naścienne Drivia firmy LEGRAND - estetyka i funkcjonalność

Nowe rozdzielnice firmy Legrand to oferta dedykowana dla budownictwa mieszkaniowego,... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNetNEWSLETTER

Dodaj swój adres e-mail do naszego biuletynu aby otrzymać najświeższe wiadomości z branży!

         dodaj