strona główna » instalacje grzewcze » systemy kominowe

Schiedel - Systemy kominowe


Budowa komina - normy i przepisy


W budynku, w którym jest zamontowany kocioł powinien być wybudowany kanał odprowadzający spaliny na zewnątrz. Z jakich materiałów i w jaki sposób powinien być wykonany komin określają odpowiednie przepisy. Dom może mieć jeden lub więcej kominów. Inwestorzy w jednym kominie umieszczają wszystkie przewody kominowe: spalinowy, dymowy i wentylacyjny. Należy pamiętać aby ogrzewane i wentylowane pomieszczenie miało oddzielny przewód wentylacyjny.

Dymowy system kominowy EfficienceNasada dachowa TRADINOV

fot.: Poujoulat - izolowany, powietrzno - dymowy system kominowy Efficience może być stosowany do budowy nowych domów oraz renowacji. Koncentryczny komin pozwala odprowadzić dym ze spalania oraz dostarczyć powietrze za pomocą jednej i tej samej instalacji. Z kolei nasada dachowa TRADINOV to praktyczna, bezpieczna i ekonomiczna alternatywa dla ceramicznych systemów kominowych przeznaczona do odprowadzania spalin.

 

 

Komin spalinowy

 

Przewody spalinowe i obudowa komina powinny być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania dotyczące badań ogniowych małych kominów. Obudowa kanałów powinna mieć odporność ogniową 60 minut.  Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. Odległość pomiędzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych powinna wynosić co najmniej 6 m. Wymiary przekroju poprzecznego kanałów spalinowych dostosowane należy dostosować do ilości odprowadzanych spalin, liczby i wielkości połączonych z przewodem palenisk, długości przewodu i różnicy temperatur spalin i powietrza zewnętrznego.

System kominowy w domu jednorodzinnym

fot.: Schiedel - system kominowy w domu jednorodzinnym

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, przy odprowadzaniu spalin z jednego lub dwóch pieców węglowych podłączonych do wspólnego przewodu albo z jednego pieca gazowego kąpielowego wymiary przewodu powinny wynosić:

  • najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m (14x14 cm dla przekroju kwadratowego, 15 cm dla kołowego),
  • dopuszcza się przewody o średnicach mniejszych (np. 12 cm), których zastosowanie wynika z nowych technologii i postępu w technice spalania (średnicę można więc dobrać do odpowiedniego typu paleniska i przewidywanej mocy),
  • kominy, które mają przekrój większy niż 0,075 m2 powinny być wydzielone z konstrukcji budynku,
  • przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od kotłów grzewczych z palnikami na paliwa gazowe o obciążeniu powyżej 35 kW powinny mieć przekrój wynikający z obliczeń,
  • trzony kuchenne na paliwo stałe oraz paleniska otwarte (kominki) o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m;
  • długość przewodów spalinowych poziomych (czopuchów) nie powinna wynosić więcej niż 1/4 efektywnej wysokości komina i nie więcej niż 7 m.

 

Komin izolowany Komin-Flex Kominy izolowane Komin-Flex

fot.: Komin-Flex

 

 

Przewody wentylacyjne

 

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku (par.141) zabrania się stosowania:

  • zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
  • grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych. W jednym przypadku dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów - jeśli są przystosowane do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania i wyposażone w zabezpieczenia przed zanikaniem ciągu kominowego
  • pojedyńczych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których umieszczone są wloty do przewodów spalinowych.

 

 

Zobacz koniecznie:

 

minimalna wysokość komina


Jaka wysokość komina?

 


Koszty różnych rodzajów kominów
Koszty różnych rodzajów kominów

 


Systemy kominowe - oferta rynkowa
Systemy kominowe - oferta rynkowa 

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Schiedel, Tim Kominy, Ambit, Kominek.org, ekomin, Presto, Poujoulat


Ekspert Oras
Inteligentna
armatura

Ekspert Luxbud
Ogrzewanie
podłogowe

Ekspert Mieszkajbezpiecznie.pl
Systemy alarmowe
inteligentny dom

Ekspert Fibaro
Inteligentny
budynek

 

Ekspert Gamrat
wentylacja
dachu

Ekspert Tycothermal
Ochrona
przeciwoblodze-
niowa

All rights reserved © 2004-2015 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet