zwiń

gorące tematy
tagi
partnerzy w dziale

Instal-Projekt   logo Daikin

Junkers

Buderus  Hewalex

nVent     Galmet

Beretta   Dragon Kotły

     Esbe

KAN Sp. z o.o.   Schiedel

Kospel    NTS Energy

Pipelife    Logo STERR

Stiebel Eltron Radox Radiators

  Dimplex

logo Wilo   De Dietrich

Prandelli  Roth Polska

Brötje Heizung   Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Metalbet     REGULUS-system


Intersoft

    Grupa Armatura

Immergas

Akra   Lindab

znajdź fachowca

Dystrybucja gorącego powietrza - system DGP od Darco

aktualizacja: 21-09-2017, 08:04 – artykuł promocyjny


Firma Darco jest producentem kompletnego, energooszczędnego systemu dystrybucji gorącego powietrza (DGP) z kominka. Rozwiązania zostały zaprojektowane we współpracy z firmami wykonawczymi specjalnie do zastosowania w kominkowych instalacjach grzewczych. Wszystkie wyroby posiadają niezbędne dopuszczenia i atesty.

Zobacz także:

Jaki komin do odprowadzania spalin z kotłów na paliwa stałe, gazowe i olejowe

Kominek a rekuperacja w domu

Ogrzewanie kominkowe - współpraca z rekuperatorem

 
W skład systemu kominkowego wchodzą:
 

 • Kształtki okrągłe
Kształtki okrągłe z blachy ocynkowanej. Zaprojektowane są do budowy systemu rozprowadzania ciepłego powietrza z kominka. Kształtki okrągłe pozwalają na wykonanie najbardziej skomplikowanych instalacji poprzez szeroką gamę kształtek i średnic.

 • Kształtki prostokątne
Kształtki prostokątne z blachy ocynkowanej. Zaprojektowane specjalnie do budowy systemu rozprowadzania ciepłego powietrza z kominka w wylewkach. Kształtki prostokątne pozwalają na wykonanie najbardziej skomplikowanych instalacji poprzez szeroką gamękształtek i rozmiarów.
Darco - kształtki do systemu rozprowadzania gorącego powietrza
 • Aparaty nawiewne - osprzęt
Elektryczna automatyka pozwalająca na sterowanie rozprowadzaniem ciepłego powietrza. Umożliwia nastawienie optymalnych parametrów ogrzewania.

 • Kasety dolotowe
Kasety dolotowe do montażu wraz z kratkami K1-5. Umożliwiają doprowadzenie rury Spiro bezpośrednio do kratki i montaż np. w płycie gipsowej.
Darco - aparat nawiewny
 • Skrzynki filtracyjne

Skrzynki rozdzielcze stosowane jako rozdzielacze, trójniki i filtry w systemie rozprowadzania ciepłego powietrza z kominka.
 

 • Rury elastyczne
Rury elastyczne do budowy instalacji systemu rozprowadzania ciepłego powietrza z kominka. Rury elastyczne stosuje się jako kanały rozprowadzające powietrze.
Darco - skrzynka filtracyjna


Elementy systemu DGP
 

 • Układ nawiewu świeżego powietrza do kominka. Ma on za zadanie doprowadzenie powietrza z zewnątrz do spalania w kominku jak również do “podmieszania” powietrza ogrzewanego.
 • Układ dystrybucji gorącego powietrza - grawitacyjny lub wymuszony. System przewodów, kształtek i osprzętu pozwalajacy na dostarczenie ogrzanego przez kominek (w sposób konwekcyjny) powietrza do różnych, nawet odległych od kominka pomieszczeń. Może być to układ działający w sposób naturalny (grawitacyjny wypór powietrza) lub wymuszony (za pomocą wentylatora).
 • Układ odprowadzania spalin z kominka. Układ pozwalający na bezpieczne wyprowadzenie niebezpiecznych dla zdrowia i życia produktów spalania drewna na zewnątrz budynku. Zbudowany z wysokogatunkowej stali kwaso- i żaroodpornej lub stali czarnej o odpowiedniej grubości, zapewnia odporność na temperaturę i kwaśne związki znajdujące się w spalinach. Poprzez zastosowanie radiatora, przewody odprowadzające spaliny z kominka mogą być również dodatkowym zródłem ogrzewania powietrza w systemie DGP.


Dodatkowo dla poprawy i stabilizacji ciągu kominowego a tym samym bezpieczeństwa użytkowania - może być zakończony nasadą kominową.

 

 

Opis systemu - układy dystrybucji gorącego powietrza

 

Aby jak najbardziej skutecznie wykorzystać ciepło powstające na skutek spalania drewna w kominku trzeba wykonać instalacje rozprowadzania gorącego powietrza do pomieszczeń w budynku. Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowadzane do innych pomieszczeń, zarówno w sposób grawitacyjny jak i wymuszony. Kryterium wyboru jest w tym przypadku dość klarowne, jeśli chcemy ogrzać powierzchnię nie wiekszą niż pomieszczenie, w którym znajduje się kominek i pokoje sąsiadujące, możemy zdecydować się na układ z grawitacyjnym obiegiem powietrza. Gorące powietrze (lżejsze od chłodnego) będzie przemieszczało się ku górze do komory grzewczej i przewodami grzewczymi, do wylotów w pomieszczeniach, na zasadzie tzw. wyporu termicznego. Dla większych odległości (powyzej 3-4 metrów od okapu kominka), przepływ grawitacyjny jest już niewystarczajacy. Gorące powietrze nie dochodzi do wylotów lub jego prędkość jest za mała (co przekłada się na małą wydajność ogrzewania).


Darco - system dystrybucji gorącego powietrza DGP


Do wykonania instalacji można używać przewodów wykonanych z blachy stalowej lub przewodów elastycznych odpornych na działanie wysokich temperatur. Istotnymi warunkami są: dbałość o szczelność używanych elementów i ich połączeń oraz zapewnienie izolacji termicznej i akustycznej przewodów i kształtek (izolacja termiczna musi być wykonana z materiału odpornego na działanie wyższych temperatur). Dotyczy to również cześci instalacji zalewanych w stropach betonowych lub wylewkach posadzek.

 

Darco - system dystrybucji gorącego powietrza DGP

 

Wykonując takie fragmenty instalacji w podłogach lub ścianach należy pamiętać o zjawisku rozszerzalności termicznej metali pod wpływem temperatury. Aby zapobiec jego negatywnym skutkom należy w przypadku długich przewodów blaszanych przewidzieć możliwość kompensacji zmian wymiarów kanałów. Negatywnymi skutkami prowadzenia nieizolowanych przewodów w betonowych podłogach lub ścianach mogą być rozszczelnienie przewodów lub pękanie kryjących je powłok (np. tynków lub połaczen płyt gipsowych) oraz odgłosy akustyczne. Nagrzewające się elementy instalacji nie mogą mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo pożarowe oraz powodować zagrożenia oparzeniem.
Darco - system dystrybucji gorącego powietrza DGPWad systemu grawitacyjnego nie posiadają systemy wymuszone, oferują one dużo większe możliwości wykonawcze, jednakże są bardziej skomplikowane i przez to droższe w instalacji. Eksploatacja tego rodzaju systemu też jest z pewnością droższa od kosztów użytkowania systemu grawitacyjnego, co jest spowodowane pobieraniem prądu przez aparat nawiewny, czy elementy sterujące. Zwiększony zasięg instalacji (wieksza powierzchnia możliwa do ogrzania oraz mozliwość przetransportowania dużych ilości ogrzanego powietrza) z nawiązka rekompensują te wydatki w postaci oszczędności w rachunkach za ogrzewanie budynku.Darco - system dystrybucji gorącego powietrza DGPSercem systemu jest aparat nawiewny, zasysający gorące powietrze ogrzane przez wkład kominkowy i tłoczący je do wszystkich odnóg systemu. Aby system dystrybucji gorącego powietrza w wersji z aparatem nawiewnym działał poprawnie powinniśmy pamiętać o spełnieniu kilku zasad. Ciepłe powietrze rozprowadzane jest do poszczególnych pomieszczeń za pomocą rur  elastycznych izolowanych lub prostokątnych kanałów ocynkowanych dodatkowo izolowanych, o odpowiednich przekrojach i właściwej odporności termicznej. Przekroje dobieramy w zależności od wielkości pomieszczenia i długości przewodu. Natomiast rury łączące okap kominka z aparatem nawiewnym powinny mieć możliwie maksymalne przekroje. Izolacja termiczna kanałów zapobiega stratom ciepła oraz zaburzeniom strumienia powietrza, a także spełnia rolę tłumika akustycznego instalacji grzewczej.Darco - system dystrybucji gorącego powietrza DGPMaksymalna odległość wylotów ciepłego powietrza od aparatu nawiewnego nie powinna przekraczać 10m. Zalecane jest by układ dystrybucji gorącego powietrza był wyposażony w dodatkowe elementy regulącyjne jak regulator obrotów silnika aparatu nawiewnego z ręcznym ustawieniem wydajności urządzenia i termostat
umieszczany w okapie kominka. Najbardziej wydajnym urządzeniem sterującym jest automatyczny regulator obrotów ARO, spełnia on obie wyżej wymienione funkcje, a dodatkowo pozwala na automatyczną regulację obrotów silnika, gdzie wraz ze wzrostem temperatury rosną obroty silnika a tym samym wydajność aparatu. Na wylotach przewodów nawiewnych montuje się kratki lub anemostaty z regulacją strumienia powietrza.

Powinny mieć minimum taki przekrój jak kanał doprowadzający, zalecane jest aby posiadały dodatkowy filtr w kasecie dolotowej. Wyloty przewodów montuje się w pobliżu okien lub ścian zewnętrznych w stropie, ścianie lub podłodze, tak aby cyrkulacja powietrza zapewniała prawidłowy rozkład ciepła w pomieszczeniu.

Dla sprawnego działania całego systemu, powietrze musi mieć mozliwość recyrkulacji, czyli powrotu do pomieszczenia, w którym znajduje się kominek. Zazwyczaj nie montuje się nawiewów w łazience i kuchni (są to pomieszczenia gdzie umieszcza się otwory wywiewnej wentylacji grawitacyjnej), ciepłe powietrze dostaje się tam najczęściej poprzez otwory w stolarce drzwiowej. Dlatego drzwi powinny posiadac specjalne otwory lub szczelinę minimum 2 cm przy podłodze.

 

 

Zasady prawidłowej instalacji wymuszonego systemu DGP

 

W doborze elementów instalacji warto kierować się nastepującymi wskazówkami :

 • trasy przewodów powinny być jak najkrótsze i zawierać jak najmniej kształtek,
 • należy stosować trójniki i kolana w miarę możliwości łagodnych łukach,
 • dla komfortu akustycznego i redukcji predkości powietrza stosować elementy pełniące rolę skrzynek rozprężnych,
 • zakładając predkości przepływu w kanałach do obliczeń przekroju i wymiarów liniowych korzystne jest ich przyjmowanie z zakresu 2,5 - 4m/s, nie powinno się natomiast przekraczać wartości 6m/s.
 • należy przewidzieć elementy regulacyjne w postaci bądź sprzężonych z elementami nawiewnymi, bądź w postaci przepustnic.

 

 

Właściwa temperatura nawiewanego powietrza z kominka do pomieszczeń

 

Ze względu na optymalną pracę instalacji kominkowej i systemu rozprowadzenia ciepłego powietrza zalecaną temperaturą powietrza nawiewanego jest 40-50°C (mierzoną na wylocie z kratki). Rozprowadzenie powietrza o niższej temperaturze jest nieefektywne bądź świadczy o zbytnim przechłodzeniu wkładu kominkowego. Zbyt wysoka temperatura powietrza powoduje dyskomfort i naraża na oparzenia (np. przy dotknięciu kratki), a także stwarza zagrożenie dla urządzeń systemu (aparatu nawiewnego, systemu przewodów rozprowadzających), może świadczyć również o niedobraniu parametrów instalacji (aparat nawiewny o zbyt małej wydajności w stosunku do mocy grzewczej kominka). Urządzeniem zapewniającym stabilną temperaturę nawiewu powietrza z kominka jest ByPass montowany do aparatu nawiewnego. Nie tylko ogranicza on temperaturę nawiewu ale również filtruje powietrze i zabezpiecza aparat i kominek przed uszkodzeniem np. przy braku prądu elektrycznego.


Jak skutecznie wykorzystać kominek, jak prawidłowo eksploatować system Dystrybucji Gorącego Powietrza? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania znajdziesz w poniższych artykułach:
 


 


Zobacz także
Sterownik do kominka - jak wybrać, przykładowe modele

Sterownik do kominka - jak wybrać, przykładowe modele

Każda instalacja do prawidłowej oraz jak najbardziej ekonomicznej pracy potrzebuje... ¬ więcej...

 
Dom z kominkiem - projekt, wykonanie, użytkowanie

Dom z kominkiem - projekt, wykonanie, użytkowanie

Kominek jest modny, pięknie się prezentuje i dostarcza nam bardzo klimatycznego nastroju,... ¬ więcej...

 
System DGP, czy płaszcz wodny - jaki kominek wybrać

System DGP, czy płaszcz wodny - jaki kominek wybrać

Decydując się na kominek w domu, należy określić kilka ważnych elementów.... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2018 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet